Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Zerdüşt sizce ne demek, Zerdüşt size neyi çağrıştırıyor?

Zerdüşt terimi Anar Rzayev tarafından tarihinde eklendi

 • zerdeşt
  zerdeşt

  çok güzel olmuş

 • Şükûfe Nihâl
  Şükûfe Nihâl

  efendim, bilindiği gibi zerd, sarı demektir. -üşt ise, anadolu'daki 'uşt' ünleminden gelişmiş, dönüşmüştür. ey sarı, uşt [git, defol] anlamındadır. zerd, önemli bir kelimedir. onu bilirsek zerdalinin de deruni anlamlarını çözebiliriz.

  nihayeten: yok, baban.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  insanın layık olduğu yere gelmesi için çırpınan nietzsche 'böyle buyuysu zerdüşt''te savaş dilini öylesine kullanır ki,hitler'in kahramanı olur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  çağımızda insan hakları tartışılırken..zerdüşt'ün emekçi köpek hakları ' köpek beslenirken et'le birlikte süt ve yağlı besin verilir.köpeğin hakkı olduğu besindir bu.'(avesta,vendidat,13. bölüm.) hiç bir köpeğe dayak atılmaz.hiçbir köpek,köpekliğinin onuruna uymayan bir duruma uğratılamaz.bu hakkı çiğneyen kimse,ağır bir şekilde cezalandırılır.

 • Mete Esin
  Mete Esin

  Zerdüşt ve Ateş Dîni

  Zerdüşt, MÖ Îran’da yaşamış bir din kurucusu olup, diğer yandan hayat hikâyesi kesin ve yeterli bilgilerle donanmış değildir. Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm târihleri hakkında değişik öneriler vardır. Gatha denilen deyişlerinin derlendiği Avesta (veyâ Zend Avesta) diye bir kitap bırakmıştır ki, kendisi ve dünyâ görüşü hakkında bugün bilinenler, aynı kitabın yorumlarından çıkarılan sonuçlardan ibârettir.
  İyi ve kötü… Zerdüşt, esas olarak işte bu iki kavram üzerinde durmuştur. Ona göre, insan rûhunda, karşıt güçler olan bu ikisine de yer vardır ve bunlar sürekli bir savaş hâlindedirler! İyiliğin temsilcisi Ahuramazda (Hürmüz veyâ Spenta Avinyu) , kötülüğünkiyse Ahriman (Ehrimen veyâ Angria Mainyu) ’dırlar. Bu ikisinin insan rûhundaki çatışmasından hangisi üstün çıkarsa, o insan da duruma göre iyi veyâ kötü olacaktır! Ancak bu kimlikler, kısmen bile olsa değişik rollerde karşımıza çıkar ve kavram kargaşası da yaratırlar! Fakat, inananlarının üzerinde durmadıkları bu ince ayrıntıları biz de önemsemiyoruz.
  Zerdüşt, bu kadar basit temele oturan doktrinini yaymaya çalışıp çevresinde taraftarlar da bulunca… Hâliyle, öteden beri kendi bildikleriyle yaşayanların hoşnutsuzluğu ve direnişleriyle karşılaşmıştır. Tam bu sıradaysa bir prens elinden tutacaktır.
  Îran’ın doğusunda, bugünkü Afganistan ve Pâkistan’ın kuzeyindeki bölge Baktriya’dır: Viştupa (veyâ Viştaspa) ysa, o dönemin bir Baktriya prensi. Kendisi Zerdüşt’e sâhip çıkıp onu korumuş, düşüncesinin yayılması ve tutunması için de yardımcı olmuştur. Verdiği destekten anlaşılacağı üzere, Zerdüşt’e önce Viştupa’nın kendisi inanmış olmalıdır. Zerdüşt aldığı bu destekle, ortaya koyduğu yeni din ve onun pratiğini, Îran, Azarbaycan ve buraların yakın çevresinde duyurup yayabilmiştir. Yayılma ölümünden sonra da kısmen devâm edecektir.
  Zerdüşt’ün öğretisinde, evreni iyilik tanrısı Ahuramazda (veyâ Hürmüz) yaratmıştır. Kötülüğü temsil eden sapık düşüncedeki Ahriman (veyâ Ehrimen) ise, aslında Hürmüz’ün kardeşidir. İkiz dahi olabileceklerdir! Hürmüz’ün iyilik melekleri (Ahuralar) , Ehrimen’in kötü şeytanlarıyla (Daevalar) insan rûhunda sürekli çatışır ve savaşırlar.
  Diğer yandan Zerdüştlükte ateş kutsaldır; onlara bu yüzden ateşperest de denilmiştir. Ateş, bir bakıma güneş ve aydınlıkta eş tutulur. Yüksek bir yerde ateş yakılır, sürekli yakılı tutulur. Nevruz ve Hıdrellez ateşleri dahi günümüze buradan kalmışlardır.
  Zerdüşt’ün hayâta vedâ şekli de bilinmez. Kendisi ölmüş veyâ öldürülmüş olabilecektir. Ancak, ölümünden sonra unutulmamış, doktrini yaşamaya devâm etmiştir. Daha sonra, İslâm’a kadar gelecek başka Îran inançları üzerinde de etkisi görülmüştür. Ülke’mizin güney-doğusunda yaşayan Yezidî Kürtleri inancının, gene Zerdüştlükle ilgisi olduğu kabûl edilmektedir.
  Bugün, çoğu Îran’da olmak üzere, hâlâ Zerdüşt’e inanmış ikiyüzbinden fazla insanın varlığı söz konusudur. Hattâ bugünkü Îslâm’ın Îran versiyonunda bile Zerdüşt’ün izlerini görmek mümkündür. Sözün gelişi… Seyrek olarak bizde de görülebilen, Îran’ın millî kadın isimlerinden biri Hürmüz’dür. Îran, Basra boğazına da Hürmüz demiştir. Dolayısıyla, Zerdüşt ve Zerdüştlük Îran kültüründe bir de bu şekliyle yaşamaktadır!
  Diğer yandan… Zerdüşt, eski çok tanrılı inançların üstüne, ilk olarak tek tanrıyı getirmiş olmakla önem kazanmıştır.

  Mete Esin

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud

  zerdüşt diyor ki:

  herkes yükselmek için yukarı bakar?
  ben ise,aşağı bakmaktayım çünki yükselmişim?

 • Fuat Brusk
  Fuat Brusk

  Eşşekler için semeri, öküzler için boyunduruğu icat eden adamdır.
  Tavuklardan yumurtasını yem karşılığı satın alan adamdır.
  Suyla ateşi söndüreceğine; ateşle suyu kaynatıp onunla temizlenen adamdır.

 • Eyup Gulum
  Eyup Gulum

  Ateşi suyla söndürmeyi akıl edemeyen fırka-i zelile..

 • Nehir Ergülen
  Nehir Ergülen

  Ölüleri gömmeyip akbabalara yem edebilen ilk tek tanrılı din.

 • Kemal Batmaz
  Kemal Batmaz

  Dünyanın bilinen en eski tektanrıcı dinidir. Zerdüştlük dini, ateşin kutsal sayıldığı dinlerden biridir ve ateş, bu inancın tanrısı Ahura Mazda’nın ruhu ve oğludur. Bununla ilişkili olarak ateş, iyi ve kötüyü birbirinden ayıran Tanrısal bir güce sahiptir.

 • Mahir Makar
  Mahir Makar

  Zerdüşt, Zer: Frasçada ve Kürtçede sarı ve yine ZER: Altın demektir. Yine Azeri türkçesinde ışık demek. Zerdüşt veya Zerdeşt, deşt: Kürçede düzlük ova anlamına gelir Frasçadan gelmiştir. Zerdüşt ise ateşle ilgili demektir. Ateş de sarı ve kızıl renkte olup sarı ışık çıkarır. Sonuç olarak Iran civarında yaşamış bir düşünürdür. Bazı kişiler aşırı iyiliksever ve iyiden yana olduğu için ona hayranlıktan peygamber diye inanmışlardır. Tıpkı Budha gibi. Zerdüşt ün ırk ve ırkçılıkla ilgisi yoktur. Herkesin İsa peygamberi kendi ırkından biriymiş gibi resm etmesi gibi çeşiti etnik gruplarda Zerdüşt e sahip çıkmak ve kendilerinden göstermek gibi bir çabanın içine düşmüşlerdir. Kürtçe ve Fasça yazılmış Zerdüşt kitapları vardır ama o mu yazdı yoksa başkası mı atfen mi yazıldı kimse bilmiyor. Umarın yardımcı olmuşumdur.

 • Naz Bilen
  Naz Bilen

  milattan önce 400-600 yılları arasında iran civarlarında yaşamış,mecusiliğin kurucusu ve peygamberidir.zerdüşt öncesi iran'da politeizm ve putperestlik yaygınken,zerdüşt'ün,iyinin ve ve kötünün zıtlığı üzerine kurduğu dininde iki tanrı vardır.iyilik tanrısı ahura mazda ve kötülük tanrısı ehrimen.bu iki tanrı arasında sürekli bir savaş vardır ve iyiliğin kazanması gerekmektedir.insanlara düşen görev iyiliğin kazanması için dua etmek değil iyiliğin yanında savaşmaktır.
  zerdüşt'ün getirdiği dinde ölümden sonra iyiler sonsuza kadar cennete,yaşayacak olan kötüler ise yok olacaklardır.böylece iyilik ve kötülük ebediyen birbirinden ayrılacaktır.

 • Kamusal Alan Olimpiyatları
  Kamusal Alan Olimpiyatları

  eski iran dinleri arasında tek tanrı inancına sahip bir din....

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Zerdüşt,zerdüştçülük ya da mezdekiliğin kurucusu...Bilgelik tanrısı Ahuramazda'nın kendisine göründüğünü ve ondan doğruluğu yaymak görevini aldığını ileri sürmüş...Ahuramazda'nın en büyük tanrı olduğunu,öteki bir çok tanrı arasında,yalnız ona tapmak gerektiğini savunmuş...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Zerdüşlük,yasaya göre kimliklere yazılacak bir din olmuştur artık..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  ZERDÜŞT: Bir adam çoban köpeğine öldürücü bir şekilde vursa da ruhunu gövdasinden ayırsa(yani öldürse) ,bu adama verilmesi gerekeken ceza nedir?
  HÜRMÜZ:800 kamçı,800 değnek.
  Bkn:Nisa süresi 34.Ayet. ve aradaki fark...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  KÖPEK Beslenirken ET'le birlikte SÜT ve yağlı besin verilir.KÖPEĞİN HAKKI olan bir besindir bu...AVASTA VENDİDAD,13.BÖLÜM.
  Köpeğine iyi bakmayan,haklsrına özen göstermeyen köpek sahibi ağır cezalarla cezalandırılır.
  Çağ:Milattan yüzyıllarca önce.Köpek hakları ve güvencesi.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Zedüşlükte,günde beş defa ateşin temizliğini korumak için temizleme ayinleri yapılır.Bu ayinler din adamları baskanlığında yürütülür.İslamiyet'te de namazın beş vakit yapılması bir benzerlik değilmi dir?

 • Eftelya
  Eftelya

  Zerdüşt otuz yaşında yurdunu ve yurdunun göğünü bırakıp dağlara çıktı. Orada ruhunun ve yalnızlığının tadını çıkardı ve on yıl bundan bıkmadı. Ama en sonu gönlünde değişim oldu ve sabah tanla kalktı, güneşin karşısına geçti ve ona şöyle dedi:
  'Ey büyük yıldız! Aydınlattıkların olmasaydı, nice olurdu senin mutluluğun! On yıldır mağaramın üstüne yükselir durursun: ışığından ve yolculuğundan bıkardın ben olmasaydın, kartalım ve yılanım olmasaydı! '
  (Nietzsche, Zerdüşt'ün giriş kısmında -belki biraz da alay ederek - insanın en büyük yanılgılarından birine değiniyor. Antropomorfizm: insanın kendi dışındaki dünyadan anlam çıkarma ve onu kendine benzetme alışkanlığı. Dindarlar da çok sık kullanırlar bu varsayımı. Yani, eğer bizler - biz bilinç sahibi insanlar - olmasaydı, güneşin ve diğer şeylerin varlıklarının da bir anlamı kalmazdı. Karl Marx bu anlayışa karşı çıkacak ve şu hükme varacaktır: 'Nesnel dünya onu algılayan insan zihninden bağımsızdır! ')
  Bak! Pek çok bal toplamış bir arı gibi, bilgeliğimden usandım; onu almaya uzanacak eller gerek bana.
  Böyle başladı Zerdüşt'ün batışı.
  (Ve Zerdüşt bilgeliğiyle insanları aydınlatmak için aralarına inmeye karar verir.)

  Böyle Buyurdu Zerdüşt'ten....

 • Rüzgar Evınç
  Rüzgar Evınç

  zerdüştlük kürtlerin ilk ve resmi diniydi. Zerdüşt genellikle tarihi bir figür olarak kabul edilmekle birlikte yaşadığı dönem hakkında genel bir ortak kabul yoktur. Bazı bilginler yaklaşık olarak MÖ 1200 yıllarında yaşadığını tahmin etmekteyken diğerleri onu MÖ 18. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasındaki bir tarihe yerleştirmektedirler.ve zerdüştlük dininin kürtlerin islamiyetten önceki dini olduğuda söylenir.ve halen bazı kürt geleneklerinde zerdüştlüğün izlerine raslanılmaktadır.

 • Nirvan Özçelik
  Nirvan Özçelik

  Ey yıldız aydınlatacak ışığın olmasaydı,yazgın ne oulurdu? ZERDÜŞT BÖYLE BUYURDU.NİETZCSHE......

 • Mehmet Güneş
  Mehmet Güneş

  zerdüşt bügünki dinlerin temel yapisini oluşturur ancak büyük iskenderin mezootamyayi fethiyle helen kültürü yayilmaya çalişilmişve zerdüştlükle ilgili eserler ortadan kaldirilmiştir helal, haram, sirat köprüsü ve helal kazanc zerdüşt tarafindan düzenlenmiştir günümüz dersim ve mardin civarinda geçerliliğini sürdürmektedir ahlaki tavsiyeleri ise onun bir filozof duruşunu da ortaya koymuştur tek tanrili yapinin yaraticisidir incilde zerdüşlerden bahsedilir isaya yardimlari incilde yazilidir

 • Turhan Şen
  Turhan Şen

  ZERDÜŞT Kelimesinin orjinali Zerdeşt tir.. Zerdeşté kal.. Zer sarı demek.. ve düşt diye bişeyi yok.. olsa olsa deşt olur onun da anlamını bilmiyorum.. ayrıca azeri filan da değildir hazret.. :) azerbeycan o zaman tarih sahnesinde yer almamıştı.. atıp tutmayalım lütfen.. heré hûrmûz bihar hat, ehrîman çu ji welat... pîré min... Ayrıca Alevilikle birebir ilintilidir bu inanç.. Özellikle Dersimde (Tunceli) ve mezopotamyanın diğer bütün bölgelerinde, hala bu inanç sıkı sıkıya yaşanır.. geleneksel olarak sürdrülür ama islamla, diğer kutsal dinlerle beraber yaşar.. ayrıca ilahi dinler olmadan önce bu inanç o zamanın en ilahi en doğru inancıydı.. müslümanlar hala zerdüştlüğe ayrı bir gözle bakarlar.. avestayı incelersek orda hz. isa dan ve müslümanlığın temelini oluşturan ayetler görüceksiniz.. yüzde doksan oranında.. o zamanın şartlarında tek tanrılı din ritüelleriyle var olmuştur.. hz. Muhammed doğduğu anda 100 yıllık sönmeyen ateş de sönmüştür ve geçerliliğini de yitirmiştir islam ortaya çıktıktan sonra.. Zerdüştü de Türk yaptınız ya.. helal olsun.. :) hem de azeri türkü..

 • Zaza
  Zaza

  Insanlarin kendilerini Ashaya katacaklari zaman

  ki safak ne zaman dogacak?

  sizin sectiginiz peygamaberin zamani

  ne zaman gelecek?

  (onbirinci gatha, avesta)

 • Esin Demir
  Esin Demir

  NIETZSCHE' nin Böyle buyurdu Zerdüşt kitabını anımsatır.

 • Safira El-azizi
  Safira El-azizi

  sorarim sana, Tanrim,

  dogrusunu soyle bana,

  kutsal varligin atasi
  ilk babasi kimdi?

  gunesle yildizlarin
  yollarini çizen kim?
  ay kimin gucuyle
  buyur, kuculur?

  bunlari anlat bana,
  herseyi, herseyi anlat, Tanrim.

  sorarim sana, Tanrim,
  dogrusunu soyle bana,
  kim duzene getirdi dunyayi
  kim tuttu tum gogu?

  yerli yerinde saglam
  kim yaratti?
  tum su agaclari irmaklari

  kimdir hiz veren,
  ruzgara bulutlara?

  kimdi ey ahura mazda

  iyi dusunceyi yaratan?


  sorarim sana tanrim

  dogrusunu soyle bana

  kim sevgiyle yaratmistir
  karanligi aydinligi?

  kim en iyi duygularla
  uykuyu, uyumayi var etti

  kim yaratti sabahi,
  ogleyi aksami

  goreve cagirmak icin
  akilli,bilge insanlari..

  Zerdust

 • Safira El-azizi
  Safira El-azizi

  sansin varsa tek erdemin olur boylece daha kolay gecersin kopruyu...

  nietzsche-boyle buyurdu zerdust

 • Öznur Türkmen
  Öznur Türkmen

  Eski İranlı bir bilgedir, kendisinin peygamber olduğunu söyleyenlerde vardır. M.Ö 600 yıllarında yaşamış olup, kutsal dinlerden olmayan tek tanrılı dini yaymıştır. Bu dinde ateş kutsaldır ancak ateşe tapılmaz, beş vakit ibadet, hac, inek ve domuz eti yememe, iyilik yapanların cennette hurilerle olacağını, kötülük yapanların cehenneme gideceğini ve buralara giderken keskin ve ince bir köprüden gidileceği söylenir bu dinde. Ayrıca Zerdüştlük adı verilen bu dinde Zerdüşt kendi dininden sonra 3 dinin daha geleceğini söyler ve bir nehirde yıkanan bakire bir kadının Zerdüştün çocuğunu doğuracağını söyler. Farsça ve Kürtçe yazılan kitapları vardır.

 • İmran Tekin
  İmran Tekin

  zer demek bir kere yeşil demek ışık falan değil iiyice salladın zerdüşt de hazret falan değil

 • Anar Rzayev
  Anar Rzayev

  ZER sözü -ışık demekdir. A-ZER-BAYCAN-sözündeki ZER de ışık anlamındadır. Azerbaycan -Işıklar ülkesi. ZER düşdü-IŞIK düşdü(İlahi Nur,Işık) ZER-ışık DÜŞT-düşdü.
  Hz.Zerdüşt Azerbaycan türküdür.Nahçıvanın Şahtahtı Köyünün Yakınlıklarında Dünyaya gelmişdir.