Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Zerdüşt sizce ne demek, Zerdüşt size neyi çağrıştırıyor?

Zerdüşt terimi Anar Rzayev tarafından 21.05.2006 tarihinde eklendi

 • Şükûfe Nihâl
  Şükûfe Nihâl19.06.2013 - 21:30

  efendim, bilindiği gibi zerd, sarı demektir. -üşt ise, anadolu'daki 'uşt' ünleminden gelişmiş, dönüşmüştür. ey sarı, uşt [git, defol] anlamındadır. zerd, önemli bir kelimedir. onu bilirsek zerdalinin de deruni anlamlarını çözebiliriz.

  nihayeten: yok, baban.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün10.04.2012 - 20:31

  insanın layık olduğu yere gelmesi için çırpınan nietzsche 'böyle buyuysu zerdüşt''te savaş dilini öylesine kullanır ki,hitler'in kahramanı olur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün12.03.2012 - 02:10

  çağımızda insan hakları tartışılırken..zerdüşt'ün emekçi köpek hakları ' köpek beslenirken et'le birlikte süt ve yağlı besin verilir.köpeğin hakkı olduğu besindir bu.'(avesta,vendidat,13. bölüm.) hiç bir köpeğe dayak atılmaz.hiçbir köpek,köpekliğinin onuruna uymayan bir duruma uğratılamaz.bu hakkı çiğneyen kimse,ağır bir şekilde cezalandırılır.

 • Mete Esin
  Mete Esin05.03.2012 - 22:10

  Zerdüşt ve Ateş Dîni

  Zerdüşt, MÖ Îran’da yaşamış bir din kurucusu olup, diğer yandan hayat hikâyesi kesin ve yeterli bilgilerle donanmış değildir. Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm târihleri hakkında değişik öneriler vardır. Gatha denilen deyişlerinin derlendiği Avesta (veyâ Zend Avesta) diye bir kitap bırakmıştır ki, kendisi ve dünyâ görüşü hakkında bugün bilinenler, aynı kitabın yorumlarından çıkarılan sonuçlardan ibârettir.
  İyi ve kötü… Zerdüşt, esas olarak işte bu iki kavram üzerinde durmuştur. Ona göre, insan rûhunda, karşıt güçler olan bu ikisine de yer vardır ve bunlar sürekli bir savaş hâlindedirler! İyiliğin temsilcisi Ahuramazda (Hürmüz veyâ Spenta Avinyu) , kötülüğünkiyse Ahriman (Ehrimen veyâ Angria Mainyu) ’dırlar. Bu ikisinin insan rûhundaki çatışmasından hangisi üstün çıkarsa, o insan da duruma göre iyi veyâ kötü olacaktır! Ancak bu kimlikler, kısmen bile olsa değişik rollerde karşımıza çıkar ve kavram kargaşası da yaratırlar! Fakat, inananlarının üzerinde durmadıkları bu ince ayrıntıları biz de önemsemiyoruz.
  Zerdüşt, bu kadar basit temele oturan doktrinini yaymaya çalışıp çevresinde taraftarlar da bulunca… Hâliyle, öteden beri kendi bildikleriyle yaşayanların hoşnutsuzluğu ve direnişleriyle karşılaşmıştır. Tam bu sıradaysa bir prens elinden tutacaktır.
  Îran’ın doğusunda, bugünkü Afganistan ve Pâkistan’ın kuzeyindeki bölge Baktriya’dır: Viştupa (veyâ Viştaspa) ysa, o dönemin bir Baktriya prensi. Kendisi Zerdüşt’e sâhip çıkıp onu korumuş, düşüncesinin yayılması ve tutunması için de yardımcı olmuştur. Verdiği destekten anlaşılacağı üzere, Zerdüşt’e önce Viştupa’nın kendisi inanmış olmalıdır. Zerdüşt aldığı bu destekle, ortaya koyduğu yeni din ve onun pratiğini, Îran, Azarbaycan ve buraların yakın çevresinde duyurup yayabilmiştir. Yayılma ölümünden sonra da kısmen devâm edecektir.
  Zerdüşt’ün öğretisinde, evreni iyilik tanrısı Ahuramazda (veyâ Hürmüz) yaratmıştır. Kötülüğü temsil eden sapık düşüncedeki Ahriman (veyâ Ehrimen) ise, aslında Hürmüz’ün kardeşidir. İkiz dahi olabileceklerdir! Hürmüz’ün iyilik melekleri (Ahuralar) , Ehrimen’in kötü şeytanlarıyla (Daevalar) insan rûhunda sürekli çatışır ve savaşırlar.
  Diğer yandan Zerdüştlükte ateş kutsaldır; onlara bu yüzden ateşperest de denilmiştir. Ateş, bir bakıma güneş ve aydınlıkta eş tutulur. Yüksek bir yerde ateş yakılır, sürekli yakılı tutulur. Nevruz ve Hıdrellez ateşleri dahi günümüze buradan kalmışlardır.
  Zerdüşt’ün hayâta vedâ şekli de bilinmez. Kendisi ölmüş veyâ öldürülmüş olabilecektir. Ancak, ölümünden sonra unutulmamış, doktrini yaşamaya devâm etmiştir. Daha sonra, İslâm’a kadar gelecek başka Îran inançları üzerinde de etkisi görülmüştür. Ülke’mizin güney-doğusunda yaşayan Yezidî Kürtleri inancının, gene Zerdüştlükle ilgisi olduğu kabûl edilmektedir.
  Bugün, çoğu Îran’da olmak üzere, hâlâ Zerdüşt’e inanmış ikiyüzbinden fazla insanın varlığı söz konusudur. Hattâ bugünkü Îslâm’ın Îran versiyonunda bile Zerdüşt’ün izlerini görmek mümkündür. Sözün gelişi… Seyrek olarak bizde de görülebilen, Îran’ın millî kadın isimlerinden biri Hürmüz’dür. Îran, Basra boğazına da Hürmüz demiştir. Dolayısıyla, Zerdüşt ve Zerdüştlük Îran kültüründe bir de bu şekliyle yaşamaktadır!
  Diğer yandan… Zerdüşt, eski çok tanrılı inançların üstüne, ilk olarak tek tanrıyı getirmiş olmakla önem kazanmıştır.

  Mete Esin

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud20.12.2011 - 13:21

  zerdüşt diyor ki:

  herkes yükselmek için yukarı bakar?
  ben ise,aşağı bakmaktayım çünki yükselmişim?

 • Fuat Brusk
  Fuat Brusk06.11.2011 - 17:11

  Eşşekler için semeri, öküzler için boyunduruğu icat eden adamdır.
  Tavuklardan yumurtasını yem karşılığı satın alan adamdır.
  Suyla ateşi söndüreceğine; ateşle suyu kaynatıp onunla temizlenen adamdır.

 • Eyup Gulum
  Eyup Gulum20.10.2011 - 13:49

  Ateşi suyla söndürmeyi akıl edemeyen fırka-i zelile..

 • Nehir Ergülen
  Nehir Ergülen17.10.2011 - 17:54

  Ölüleri gömmeyip akbabalara yem edebilen ilk tek tanrılı din.

 • Kemal Batmaz
  Kemal Batmaz16.08.2011 - 22:02

  Dünyanın bilinen en eski tektanrıcı dinidir. Zerdüştlük dini, ateşin kutsal sayıldığı dinlerden biridir ve ateş, bu inancın tanrısı Ahura Mazda’nın ruhu ve oğludur. Bununla ilişkili olarak ateş, iyi ve kötüyü birbirinden ayıran Tanrısal bir güce sahiptir.

 • Mahir Makar
  Mahir Makar11.02.2011 - 12:45

  Zerdüşt, Zer: Frasçada ve Kürtçede sarı ve yine ZER: Altın demektir. Yine Azeri türkçesinde ışık demek. Zerdüşt veya Zerdeşt, deşt: Kürçede düzlük ova anlamına gelir Frasçadan gelmiştir. Zerdüşt ise ateşle ilgili demektir. Ateş de sarı ve kızıl renkte olup sarı ışık çıkarır. Sonuç olarak Iran civarında yaşamış bir düşünürdür. Bazı kişiler aşırı iyiliksever ve iyiden yana olduğu için ona hayranlıktan peygamber diye inanmışlardır. Tıpkı Budha gibi. Zerdüşt ün ırk ve ırkçılıkla ilgisi yoktur. Herkesin İsa peygamberi kendi ırkından biriymiş gibi resm etmesi gibi çeşiti etnik gruplarda Zerdüşt e sahip çıkmak ve kendilerinden göstermek gibi bir çabanın içine düşmüşlerdir. Kürtçe ve Fasça yazılmış Zerdüşt kitapları vardır ama o mu yazdı yoksa başkası mı atfen mi yazıldı kimse bilmiyor. Umarın yardımcı olmuşumdur.