Kültür Sanat Edebiyat Şiir

incil sizce ne demek, incil size neyi çağrıştırıyor?

incil terimi Funda Kipural tarafından tarihinde eklendi

 • Hicran Hep Hicran
  Hicran Hep Hicran

  Bir yahudinin oyunlarıyla tahrif ettiği kutsal kitap, bazı batı dillerindeki adı Bibel dir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Binlercesi arasından 4 tanesi bırakılarak geri kalanlarının toplanıp imha edildiği Hz. İsa'nın havarilerinni yazdığı kitaplar.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Günümüzde Hıristiyanlar, çok sayıda İncil arasından sadece dört tanesinin ilahi vahiy sonucu yazıldığına inanırlar.(Yeni ahit) Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Bunlara 'Kanonik İnciller' de denir. Bunlar dışındaki çok sayıda İncile ise 'apokrif inciller' denir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İncil,'iyi haber,müjde'anlamında Yunanca 'Evangalion(Evangile') sozcuğünden gelmedir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Şu varki Anadolu insanının sağlam inancı bunların faaliyetinin başarı şansını zora sokmaktadır.
  Şöyle söyleyeyim anlaşılması için;
  Eğer bu gün hırıstiyanların yaptığı misyonerlk faaliyetlerini, hırıstiyan ülkelerde yapma gücü (maddi ve manevi olarak) müslümanlarda olsa ve onlar kadar çaba göstermiş olsalardı,
  şüpheniz olmasın ki, çoğu hırıstiyan buı gün islama girmiş olurlardı.
  .

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Misyonerlik faaliyeti ne yazıkki Anadolu'nun her köşesinde her daim devam etmektedir,
  hiç hız kesmeden, hiç ara verilmeden.
  Para ve güç onlardadır,
  çalışma azmi onlardadır,
  kanunlar tüzükler onlardan yanadır.
  .
  Devlet ise uyumaktadır, yada AB & ABD abilerinin istediği doğrultuda bunların faaliyetlerini görmezden gelmektedir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İncilin, Orjinali elbetteki hak kitaptır.
  Şimdi piyasada bulunanı ise havarilerin yazdığı kitaplardır.
  Dolayısıyla insanlığa ışık saçma misyonları yoktur.

 • Ayçin Yurttaş
  Ayçin Yurttaş

  Bundan on yıl kadar önce misyoner bir komşum vardı.Tek ideali beni hıritiyan yapabilmekti, ondan öğrendiğim kadarı ile üçlü tanrı inancı var....baba oğul ve yüce ruh.....baba tanrı oğul hz. isa yüce ruh'u açıkçası anlayamadım sanırım biraz şaman inancını katmışlar.incilin kapak kısmına hz.adem den bu yana tüm paygamberlerin adını yazmışlar,ama hz. muhammedin adı yazılmamış neden yazılmadığını sorduğumda mantıklı bir cevap veremedi.....neden rahibe günah çıkarıyorsunuz dediğimde,rahibin tanrıya telefon edip günahlarımızı affattirdiğini söyledi,bende tanrının telefonunu vermesini söyledim numarasını bilmediğini bu numarayı yüce mertebede olan rahiplerin bildiğini söyledi..... sen neden kapan mıyorsun dediğimde,bizde kapanmak yoktur dedi,bende olurmu hiç dedim rahibeler kara çarçaf ı neden giyorlar o zaman sizdede kapanmak var dedim........hani bizde bir laf vardır kendine müslüman..........bende ona sizin rahibeler hıristiyanlığı kendine saklamış her halde dedim.....yaklaşık olarak bu şekilde iki ay kadar sohbet ettik....birgün yanıma geldi dediki müslümanlığın tüm şartlarını yapmak bana zor gelmedi ama baş örtüsü takamayacağını söyledi.......bende başını kapatmasan da olur başını kapatmayan çok müslüman var sen yeterki müslüman ol dedim......müsyoner olan kocasınıda ikna edip iş bulduktan sonra müslüman olurum dedi......ne yazıkki bu konuşmadan sonra birdaha görüşemedik apar topar eşyalarını bile satamadan üç gün içerisinde özbekistana gönderilmişler ............işallah müslüman olmuştur................arkadaşımdan öğrendiğim kadarı ile incil in tamamı tahrip edilmemiş sadece ibadet bölümleri maddi menfaatler uğruna değiştirilmiş.......yani sen işlediğin günahların hepsini adam öldürmek dahil rahibe anlatınca ömür boyu kiliseye haraç ödemek zorunda kalıyorsun............

 • Hava Özer
  Hava Özer

  ot kurur çiçeği solar ama rabbin sözü sonsuza dek yaşar.amin

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Mohooo,
  incil, islamdan önce vardı, hemde farklı farklı binlercesi vardı.
  Hemen her ailenin kendine has özel kendi incili vardı.

  Bu kargaşalığı önlemek için İznikte 320 li yıllarda hristiyan din adamları toplanarak,
  4 havarinin yazdıkları dışındakileri imha ettiler.

  Zaten kalanlarda HAVARİLERİN yazdığı anılar, görüşler şeklindedir.
  Bu gün günümüzdeki inciller bunlardır.

  Eğer bugün aslı olsaydı, elbetteki hak kitap olarak bahsetmek zorunda kalacaktık.

 • Muhammet Ercalp
  Muhammet Ercalp

  incil insanlar için ışıktır.insanlara doğru yolu göstermek ve tanrının egemenliğini duyurur.Birbirimizi sevmeyi söyler.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Türkiye'de hiç bir zorlukla karşılaşıulmadan bedava yani bedelsiz dağıtılan tek kitap.

  Orjinali elbetteki hak kitaptır.
  Şimdi piyasada bulunanı ise sayılamayacak kadar çok incil çeşidi arasından İznik'te konsül tarafından bilinen 4 tanesi bırakılıp gerisi imha edilen havarilerin yazdığı kitaplar.

 • Buse Beyza Eryiğit
  Buse Beyza Eryiğit

  İncil ya da Ahd-i Cedit, Hristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil yazarlarının adıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa'nın hayatı ve öğretileri anlatılır.

  Tarihçe [değiştir]Hıristiyanlar, çok sayıda incil arasından sadece dört tanesinin ilahi vahiy sonucu yazıldığına inanır ve Yeni Ahit'in bir parçası olarak kabul eder. Bunlar Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dır. Bunlara Kanonik İnciller de denir. Bunlar dışındaki çok sayıda İncile ise apokrif denir.


  İsa'nın hayatı [değiştir]Ana madde: İsa
  İncil'ler Celile'li bir marangoz, öğretmen ve şifa dağıtıcı olan İsa'nın hayatını özetle anlatırlar. İsa bir Yahudi olarak Roma İmparatorluğu'nda dünyaya geldi (M.Ö. 8-M.Ö. 2) . Hıristiyan ve İslami kaynaklara göre bir mucize eseri olarak Bakire Meryem'den babasız dünyaya geldi.

  Yahudilerin yüzyıllardır beklediği Mesih olduğunu ileri süren İsa, dini öğretilerini yaydı ve geniş bir kitleyi peşinden sürükledi. Bazı Yahudi din adamlarının teşviki ve Roma'nın Yahudiye eyaletinin valisi Pontius Pilatus'un emri ile Kudüs'te çarmıha gerildi (M.S. 29-M.S.36) . İslamiyet'e göre çarmıha gerilen kişi İsa değildir ve tanrı tarafından İsa gibi gösterilmiştir [1]. Bununla birlikte az sayıda tarihçi ve araştırmacı İncil'ler ve Kur'an'da bahsi geçen ve tarihi dökümanlarda ismine rastlanılmayan İsa'nın mitolojik bir karakter olabileceğini düşünmektedir.


  İncil'lerin yazım süreci [değiştir]Hıristiyan kaynaklarına göre, İsa'nın çarmıhta öldüğü ve üç gün sonra dirildiği inancı havarileri ve diğer öğrencileri arasında büyük etki yarattı. Havariler İsa'nın göğe alınışından sonra bir süre Filistin'de kaldılar. Ancak hem Yahudi muhafazakarlar hem de Romalılar'dan gördükleri baskılar nedeniyle dünyanın değişik yerlerine göç etmek zorunda kaldılar. Bunun sonuçlarından biri de Hıristiyanlığın yayılması oldu. Havarilerden Petrus Roma'da, Bartalmay Ermenistan'da, Yehuda (Taday) ve Yurtsever Simun Pers topraklarında öldürülmüşlerdir [2]

  Hıristiyan kaynaklarının aktardığına göre, İsa'nın havarileri ve onların yakın çevresinde yer alan kişiler İsa'nın öğretilerini anlatmayı sürdürdüler. Öğrencilerin önderi konumundaki Petrus Roma'da yaşamaktaydı. Onun yakın çalışma arkadaşı Markos büyük olasılıkla Petrus'un anlattıklarını bir araya getirerek İsa'nın yaşamını anlatan en eski İncil kitapçığını yazmıştır (M.S. 50-60 yılları) . Diğer İncil yazarları İsa'nın öğrencisi Matta Levi ve Pavlus'un yakın çalışma arkadaşı doktor Luka, Markos'un yazdığı metni geliştirerek değişik alıcılara göndermek üzere İsa'nın yaşam öyküsünden kesitleri yazmışlardır. Her iki kitapçığın da 70 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Yine İsa'nın öğrencisi olan Yuhanna ise İncil'ini 85 yılından sonra kaleme almıştır. İncil'lerin yazım tarihleri ile hangi dilde yazıldığına dair güvenilir bir bilgi yoktur.

  Yeni Antlaşma 27 kitapçıktan oluşmaktadır. İsa'nın yaşamını anlatan ilk dört kitapçığa İncil denilmektedir. Sonraki kitapçıkların büyük bir bölümü ise İsa'nın öğrencilerinin (elçilerinin) kiliselere yazdığı mektupları içerir.


  Dört kanonik İncilin belirlenmesi [değiştir]İsa'dan sonraki ilk iki yüzyılda çok sayıda İncil ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bunların hangilerinin 'kutsal' ve 'kanonik' kabul edilmesi gerektiği konusunda bir görüş birliği yoktu. Dört İncil olması gerektiğini savunan ilk belge M.S. 180 yılında Piskopos Irenaeus tarafından yazılmıştır. Dört İncil konusunda Hıristiyanların bir görüş birliğine varması bu tarihten de daha ileride gerçekleşmiştir. M.S. 397'deki Üçüncü Kartaca Konsili, günümüzdeki haliyle Yeni Ahit'in onaylandığı ilk büyük Hıristiyan kuruludur.


  Sinoptik İnciller [değiştir]Kitabı Mukaddes'teki İncillerin üçü; Matta, Markos ve Luka'nınkiler, gerek verdikleri bilgi gerekse üslup açısından birbirini andırır. Bunlara sinoptikler denir. Yuhanna'nın incili, diğerlerinden farklıdır. Sinoptik İncillerin ortak bir kaynaktan (Q metni) kaynaklandığı öne sürülmüştür.


  Kanonik İnciller [değiştir]
  Matta İncili [değiştir]Ana madde: Matta İncili
  Matta İncili, İsa'nın oniki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen incildir. Yeni Ahit'in ilk bölümünü meydana getirir. Kelime anlamı olarak Matta, İbranice 'efendimizin (tanrımızın) hediyesi' anlamına gelmektedir. M.S. 52 - 68 yılları arasında, Kudüs düşmeden önce yazıldığı tahmin edilmektedir.

  Matta İncili, İsa'nın soyağacı ile başlar, hayatını ve dinî faaliyetlerini özetler. Havarilerin seçimini ve İsa'ya katılışlarını anlatır. Muhtemelen ilk olarak İbranice yazılmıştır. Markos İncili temel alınmıştır. Diğer üç kanonik incilden çok daha fazla Eski Ahit referansı içermektedir. İsa'nın da mensubu olduğu Yahudi toplumunu hedeflediği düşünülmektedir. Yahudileri, Nasıra'lı İsa'nın yüzyıllardır bekledikleri Mesih (kurtarıcı) olduğuna inandırmayı amaçlar. İsa'nın kral olduğu belirtilir. Yahudilerin fizikî ve materyalist bir kurtarıcı ve krallık beklemelerinden ötürü Matta İncili'nde İsa'nın manevî krallığı vurgulanır.


  Markos İncili [değiştir]Ana madde: Markos İncili
  Markos İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan kanonik incillerden ikincisidir. 'Evanjelist Markos' olarak da bilinen Yuhanna Markos tarafından yazılmıştır. Markos, Barnabas'ın kuzeni ve İsa'nın havarisi Petrus'un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos'un incili Petrus'a dayanarak yazdığı kabul edilir. M.S. 60'lı yılların sonlarında veya 70'li yılların başlarında yazılmıştır. Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil ettiği ve incillerin en eskisi olduğuna inanılır. Vaftizci Yahya'dan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatır. Kısa versiyonunda İsa'nın boş mezarına kadar olan kısmı anlatır.

  Kelime olarak 'nazik ve parlayan' anlamlarına gelen Markos İncili'nin Roma'da yazıldığına inanılır. Diğer kanonik incillere kıyasla çok fazla Latince kelime içerir. İsa'nın gösterdiği mucizeler en fazla bu incilde örneklenir. Yahudi geleneklerinden, yaşadıkları yerlerden, sikkelerinden ve Aramice deyimlerden bahsedilir. Bu yönleriyle Markos İncili'nin Romalılara hitaben yazıldığı düşünülebilir. İsa'nın 'Tanrı'nın Oğlu' ve 'Seçilmiş Kişi' olduğu vurgulanır.


  Luka İncili [değiştir]Ana madde: Luka İncili
  Luka İncili, Vaftizci Yahya'nın doğumundan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan yaklaşık 35 yılı kapsar. M.S. 60'lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Markos İncili'ni baz aldığı kabul edilir. Karakteristikleri, dönemin Yunanlılarına hitap ettiğini düşündürür. İncilin yazıldığı dönemlerde Romalılar askerlikte ustalaşmış iken, Yunanlılar bilgelikleriyle meşhurdurlar. Bu nedenle Luka İncili İsa'yı kusursuz bir insan ve tanrının bilgeliğinin insan şekline bürünüşü olarak resmeder. İsa'nın ibret verici kısa hikayelerine geniş yer verir. İsa'nın Kutsal Ruh ile olan bağlantısını anlatır. Kutsal Ruh'un doğmuş şekli olduğunu, Kutsal Ruh'un gücü sayesinde kilisesini kurduğunu ve Kutsal Ruh'tan akan sözlerini, vaatlerini anlatır.


  Yuhanna İncili [değiştir]Ana madde: Yuhanna İncili
  Yuhanna İncili, Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü meydan getiren kanonik incillerden sonuncusudur. Kelime anlamı olarak 'sevgili' veya 'sevilen' demektir. Balıkçılık yaparak geçinen, 'Evancelist Yuhanna' olarak da bilinen, havari Yuhanna tarafından yazılmıştır. M.S. 90'lı yıllarda yazıldığı tahmin edilmektedir. Vaftizci Yahya'nın (Yahya Peygamber) dini faaliyetlerinden, İsa'nın göğe yükselişine kadar olan zaman aralığını kapsar.

  Yuhanna İncili, İsa'nın kilisesinin oluşumunu anlatır. Cennetteki krallığından insanlığa yol göstermeye devam edeceği vurgulanır. Bu anlamda, diğer inciller gibi belirli bir kesimi değil, tüm insanlığı hedeflediği düşünülebilir. 'Dünya' kelimesi birçok yerde tekrarlanır. Diğer incillerde vurgulanan İsa'nın insanî veya dünyevî faaliyetlerinden ziyade doktrinlerine geniş yer ayırır.


  İncillerin mesajı [değiştir]İncil'in mesajı İsa'nın kimliği ve eylemleridir. Hıristiyanlar için insanlığın temel sorunu günahtır. Günahkar insan kutsal tanrı ile ilişki kuramaz. Günah insana ölüm getirir ve herkes bu ölümü hak etmektedir. Dünyada yaşamış tek günahsız kişi olan İsa ise insanların günahlarını bağışlatan bir kurban olarak çarmıhta ölmüştür. Tanrı bu kurbanı kabul ederek, İsa'yı ölümden diriltmiştir. Eğer bir insan İsa'nın ölümü ve dirilişine ve bu gerçeklerin onun yaşamındaki etkilerine iman ederse (güvenirse) günahlarından ve sonuçlarından kurtulacaktır. İsa'nın ölümü günahları bağışlatan bir kurban (kefaret kurbanı) işlevi görmüştür. Bu nedenle Hıristiyanlar kurban kesmezler. Dört kanonik incilde sık sık İsa'nın Mesih olduğu belirtilir.


  İslamiyet açısından İncil [değiştir]İslamiyet'te İncil'in Tanrının kelamı olduğu ve İsa'ya Cebrail aracılığıyla geldiği kabul edilir. Hıristiyanlığın kutsal kitabının bir kısmını oluşturan İncil'lerin, İsa'nın ölümünden sonra, iddia edildiğine göre havariler veya onların arkadaşları tarafından yazılmış olması müslümanların nazarında İncil'lerin doğruluğuna gölge düşürür. Müslümanlara göre İncil, doğrudan Tanrı sözü olarak İsa'ya vahyedilmiş, ancak kısa süre içinde tahrif edilmiş, ortaya sahte kitaplar çıkmıştır. Müslümanlar, bugünkü İncil kopyalarının İslam'a göre gerçek İncil'den bilgiler, hatta kısımlar içerebileceğine inanır, bu nedenle İncil'e (ve Kitabı Mukaddes'in diğer bölümlerine) saygı gösterirler.


  Ayrıca bakınız [değiştir]Kitabı Mukaddes
  Yeni Ahit
  Kanonik
  Hıristiyanlık'ta İsa

  Kaynakça [değiştir]Kevin Conner & Ken Malmin, New Testament Survey, ISBN 0-914936-22-0

  Dipnotlar [değiştir]^ Nisa Suresi, 157-158. ayetler
  ^ Oxford İngilizce Sözlük, St. Peter, St. Bartholomew, St. Simon, St. Jude

  İlgili Filmler [değiştir]'The King of Kings', (1927) Fragman
  'Il Vangelo Secondo Matteo', (1964)
  'King of Kings', (1966) Fragman
  'Jesus - Gospel of Luke', (1979) Çeşitli Dillerle İzlenebilir
  'The Last Temptation of Christ', (1988) Fragan
  'The Passion of the Christ', (2004) Fragman
  'Magdalena: Released from Shame', (2007)

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  'ilk taşı arannızda ki günahsız olan atsın'
  diyor isa
  ve dersi verio
  kimse kimseyi yargılayamaz
  dont ever judge me!

 • Ünal
  Ünal

  geçenlerde verdi biri 3-4 tane.
  bende o na
  Kutsal Kitaba İlahi Çağrı 'İzharu'l Hakk'
  verdim oku gel dedim......
  gelmedi!

 • İsmail Çınar
  İsmail Çınar

  isanın maceraları...roman tadında ama kurgusu bozuk..eeeeeeeeeeeeeeeeee 1000 kusur olunca dört taneye indirmek zor oluyo tabii :)

 • Benay Can
  Benay Can

  incil kesinlikle uydurma bişi değil hıristiyanlıkta uydurma bir din değildir.isa ya vahiy yoluyla gelmemiştir o zaman uydurmadır düşünceleri son derece yanlıştır. isa bir peygamber değildi ki ona vahiy insin, hiç bir zamanda peygamber olduğunu idda etmemiştir zaten. isa tanrı`nın oğludur,isa nın sözleri ise tanrı`nın sözleridir.tanrı bu kez bir peygamber seçip ona bir kitap indirmemiştir. onun yerine tevrat ta adı geçen mesih`i göndermiştir.isa mesih, daha önce gökten inmiş kitaplar gibi değil,tanrı`nın gökten inmiş sözüdür.kitap değil bizzat kanlı canlı insan ve gerçektir. incil isa`nın sozleridir, isa`nın sözleri ise tanrı`nın sozleri olduğuna göre incil tanrının buyruklarını ve sonsuz yaşamı, göklerin egemenliğini ve kurtuluşumuzu müjdeleyen tamamen gerçek ve gerçekliği tarşılamaz dünyanın en çok okunan kitabıdır.

 • Akın Arda
  Akın Arda

  genelde kaçışın ve cevap verememenin halidir bu hal. şimdide incil direk isaya inmemiş. o zaman incil isaya inmemişse kutsal bir yanıda yoktur. tanrıdan gelmediğine göre ortada bir dinde yoktur. tıpkı budistler ve hindular gibi bir kaç kişinin felsefesidir o halde. yani ilahi bir yönü yoktur. şayet varsa o zaman tanrının kitabı olur ve tanrının elçisi isaya gelir başkasına değil. şunu anlamıyorum hiristiyan kardeşlerimiz şunu açık ve seçik kabul etseler ya. barnabas incili gerçeğe en yakın incildir. gerçek incil değiştirildi bulamıyor deseler mesel yok zaten. mantıklı olalım ya. adem peygamberden hz muhamede kadar gelen vahiy şekli hep aynıdır değişmez. isa bir elçi ise onada ilahi bir kitap gelir. oda insanlara tanrının emir ve yasaklarını bildirrir. ama görüyoruzki verecek mantıklı bir cevabı olmayanlar incilin bir tarihi uydrmadan ibaret olduğunu saklamak için türlü kelime oyunlarına baş vuruyorlar. şimdiki incilerin tanrıdan gelen incille bir alakası yok şimdiki inciller taman tarihi uydurmadan ibarettir.

 • Nisa Nur
  Nisa Nur

  BARNABA İNCİLİ NİN ORJİNAL İNCİLE BENZEDİĞİ DOĞRULTUSUNDA BİLGİLER VAR..

  BARNABA İNCİLİNDE SON PEYGAMBER İN GELECEĞİ BİLDİRİLMİŞ...ve KUR'AN -I KERİM İLE YAKIN ANLAMLAR TAŞIDIĞI BİLDİRİLİYOR.

  FAKAT...

  BARNABA İNCİLİNİ TEMİN ETMEK ÇOK ZOR...

 • Akın Arda
  Akın Arda

  1Yu. 2:1 Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. BU ALLAHTAN GELEN BİR KİTABIN AYETİ olabilirmi? (Mar.1:29-34; Luk.4:38-41)

  14İsa Petrus'un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. 15İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı.
  İŞTE BİR AYET DAHA yani isanın yaşamını anlatan incil nasıl allahtan gelir.Luk.9:57-62)

  18İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. 19O sırada din bilginlerinden biri gelip O'na şöyle dedi: «Öğretmenim, nereye gidersen, senin ardından geleceğim.»
  20İsa ona, «Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu'nun başını yaslayacak bir yeri yok» dedi.
  21Bir diğer öğrencisi İsa'ya, «Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim» dedi.
  22İsa ona, «Sen ardımdan gel» dedi. «Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler

  işte bir ibret daha. yani incil allahtan gelen ve insanlara emirlerini bildiren bir kitaptan çok isanın yaşamını anlattmaya çalışan bir tarih kitabı oluvermiş.

  Mat.12:1-14; Mar.2:23-3 Mar.2:6)

  Bir Sept günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçları içinde ufalayıp yiyorlardı. 2Ferisilerden bazıları, «Sept günü yapılması yasak olanı neden yapıyorsunuz? » dediler

  işte bir ibret daha allah isaya bir kitap yolluyor ama bu kitap isanın yaşadıklarını anlatmaktan öteye geçemiyor.

  19. Bölüm İsa ile Zakay
  İsa Eriha'ya girmiş kentin içinden geçiyordu. 2Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı. 3İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. 4İsa'yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti


  saymakla bitmez ibretler daha sayalım.  Mat.21:12-17; Mar.11:15-19; Yu.2:12-22)

  45Sonra İsa tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı. 46Onlara, «`Benim evim dua evi olacak' diye yazılmıştır. Ama siz burayı haydut inine çevirdiniz» dedi.
  47-48İsa her gün tapınakta ders veriyordu. Başkâhinler, din bilginleri ve halkın ileri gelenleri ise O'nu yok etmek istiyor, ama bunu nasıl yapacaklarını kestiremiyorlardı. Çünkü bütün halk O'nu can kulağıyla dinliyordu


  evet işte incil bunlardan ibarettir. incil budur. incil kesinlikle tanrıdan gelen bir kitap değil. isanın yaşamını not alan birileri tarafından yazılan bir tarihi uydrmadan ibarettir. ya tevratta değiştirildi ama en azından bu kadar açık seçik yapılmadı en azından yin eonda allahın mesajlarını bula biliyorsun en azından musanın hayatını konu etmiyor. ama incil tamamen isanın gidip geldiği yerleri yazan isanın yaptıklarını yazan bir kitap olmuş. şimdi bu kitap allahtan geldiyse isaya gelmiştir. o zaman allahtan isaya gelen kitap nasıl olur isanın yaşamını anlatır. o zaman isa ölmüş gitmiş tanrı sonradan kitabı yolamış ve isanın yaşamını insanlara anlatmı oluyor buda mümkün değil. geriye bir seçenek kalıyor. isanın yanında dolaşanlar isanın yaptıklarını yazmaya ve not tutmaya başlamışlar ve isa gittikten sonrada bunu insanlara incil diye okutmuşlardır.

 • Akın Arda
  Akın Arda

  iznik konseyinde birbirini tutmayan 364 incilin sonucu hakında toplantılar yapılmış ve içlerinden bügünkü 4 incil kabul edilmiş diğer 360 yakılmış yok edilmiştir. bugün kulanılan incilin bölümleri arasında çok derin çelişkiler mevcuttur. dikatle incelenirse asla allahtan gelen incil olmadığı çok açık ve net anlaşılır. bugünkü incil allahı aciz duruma düşürdüğü gibi isayıda acz durumuna düşürüyor. baba oğul kutsal ruh yani teslis inancı çok saçma bir inançtır. baba yani allah oğul yani isa ve bide kutsal ruh yani cebrail. yüce allah doğmamış doğrulmamıştır. ne bir evlada nede bir yardımcaya muhtaçtır. allah isa alyhiselamı diğer paygamberler gibi peygamber olarak insanlara gönderilmiş emir ve yasaklarını onun vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. bugünkü incilin hiç bir geçerliliği yoktur. ve tamamen kişilerin yazmış olduğu onların düşüncelerini yansıtan bir kitaptan ibarettir.

 • Mustafa Aykurt
  Mustafa Aykurt

  İncildeki ilk tahribatı Yahûdî olan Bolüs sinsice yaptı. Daha sonra, Yunancaya ve Lâtinceye çevrilirken Putperest Romalılar ve Yunanlılar kendi inançları doğrultusunda değişiklik yaptılar. İncil’deki tek Allah inancının üçe çıkarılmasında, Yunanlıların Eflâtun felsefesinin büyük etkisi oldu.
  Ayrıca İncil’in en eski şekli olan İbrânice nüshası başka dillere yanlış tercümeler ile aktarıldı. Mesela, İbrânicede “Baba” kelimesi yalnız bir çocuğun kendi babası değil, aynı zamanda “hürmete değer büyük bir şahsiyet” mânâsına gelmesine rağmen, bu mana verilmedi.
  Bunun gibi “Oğul” kelimesi de İbrânicede çok kereler bir şahsın rütbece ve yaşça kendisinden daha küçük olan, fakat kendisine son derece bir sevgi ile bağlı bulunduğu bir şahsı tasvir etmek için kullanılmaktadır. İncildeki, “oğul” kelimesi, “Allah’ın sevgili kulu” mânâsına gelmesine rağmen bu manada kullanılmadı.
  Bütün bunlara rağmen bugünkü İncil’in bile birçok yerlerinde Allah’ın tek olduğu, Îsâ aleyhisselâmın ise bir “Peygamber” olarak gönderildiği yazılıdır. Bunların bir kısmı şöyledir:
  Markus (12:30) : Allahımız tektir. Tesniye (4:25) : Yalnız bir Allah olup, ondan gayrisi yoktur. Îsâ’ya (45:5) : Rab benim, benden gayri ilâh yoktur. Yuhanna (5:3) : Îsâ dedi ki, ben kendiliğimden bir şey edemem, işittiğime (yâni bana verilen vahye) göre hüküm ederim. Kendi irâdemi (bir şeyi yaptırmak arzusu) değil, ancak beni gönderenin (yâni Allah’ın) irâdesini ararım.
  (Matta 27:57) : Îsâ aleyhisselâm onlara; “Peygamber, kendi vatanından ve evinden gayrı yerlerde de îtibârsız değildir.” dedi. (Yuhanna 8: 26-27) : Beni gönderen Allah’tır. Ben dünyâya ancak O’ndan işittiklerimi söylerim.
  Bütün bu cümleler bugün Hıristiyanların elinde bulunan İncil’den alınmıştır. Yâni ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler, hâlâ İncil’de muhakkak hakîki İncil’den kalma doğru sözler bulunmaktadır.
  Mızrak çuvala sığmıyor. İnsaf sahibi Batılı ilim adamları da bugünkü İncillerin gerçek İncil ile ilgilerinin olmadığını bildiriyorlar:
  Moody İncil Enstitüsünden Dr. Graham Scroggie, “İncil, Allah Sözü müdür? ” adlı kitabının 17. sahifesinde diyor ki: “Evet, İncil insan eseridir. Bazı kimseler, neden olduğunu anlamadığım sebeplerden ötürü, bunu inkâr etmektedirler. İncil, insanların dimağında teşekkül etmiş, insanlar tarafından insan dili ve insan eli ile yazılmış ve tamamiyle insan karakteri taşıyan bir eserdir.”
  Başka bir din adamı Kenneth Gragg, Hıristiyan olmasına rağmen, şöyle demektedir: İncil’in Ahd-i Cedîd kısmı, Allah sözü değildir. Burada doğrudan doğruya insanların anlattıkları hikâyeler, herhangi bir işin nasıl yapıldığını gören insanların görgü şâhitliği vardır. Sırf insan sözü olan bu kısımlar Kilise tarafından insanlara Allah sözüymüş gibi nakledilmektedir.”
  Teolog Prof. Geyser: “İncil’in tamâmı Allah kelâmı değildir.” demektedir.
  İncil’de yazılı hususlara, bilhassa,“Allah, oğul ve rûhülkudüs” gibi üçlü tanrıya inanmayan papalar bile ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan Papa Honorius, üçlü tanrıyı katiyetle reddettiği için ölümünden 48 sene sonra İstanbul’da toplanan Sinod (Papazlar Heyeti) tarafından resmen lânetlenmiştir (Sene M. 680) .
  Fransa’da yayınlanan L’Evenement Du Jeudi dergisinin Temmuz-1993 sayısında da bugünkü İncillerin sahte olduğu belirtilerek deniliyor ki: “Gerçek İncil’i artık açıklama zamanı geldi... Ancak, bazı güçler, Hıristiyan ve Yahudi medeniyetlerini kökünden sarsacağı için gerçek İncil’i açıklamıyorlar.” Zaman zaman yapılan bu ve benzeri açıklamalar bugünki mevcut incillerin gerçek incil olmadığının delilleridir.

  İnciller içinde doğruya en yakın olanı, “Barnabas” incilidir

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  the holly bible ;) okunmasında herhangi bir sakınca olmayan, insanı din değiştirmeye asla ve kat'a sevketmeyecek kitap.

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Maide suresi:

  46. Ardından o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil'i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat'tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu, takvaya sarılanlara bir öğüt.

  47. İncil bağlıları Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir.

 • Fatih Kuyucu
  Fatih Kuyucu

  Arkadaşlar elbette incil Allahın sözü ama bunu tamamen değiştirmşler ama bize saygı gosterip inanmak kalır ama onu uygulamayız çunku değiştirilmiş sapıtılmış imanımız Allahın kitabına değil kitaplarına inanın der biz inanmalıyız fakat biz sadece kuranın emirlerini yerine getirmeliyiz çünkü değişmemiştir eğer oda değişseydi başka bir kitap gelirdi bu iş bu kadar basit düşünmeye bile gerek yok

 • Fatih Kuyucu
  Fatih Kuyucu

  Arkadaşlar hristiyanların kitabı olan incil nasıl bir kitab tarihi ne ve içinde neler yazıyo bir çoğunuz bilmiyodur. evvela bizim inancımız şoyle Allahın peygamberlerine Allahın ktaplarına inanmak burda şu var biz sadece kurana değil incile tevratada inanmak zorundayız çunku Allahın kitabına değil Allahın kitaplarına inanmak imanınımız bunu gerektiriyor.
  ama insanlar oyle birşey yapmışlarki incilin içinde yazanlar insanlara zor gelmiş ve bu kitabı kaybetmişler ve kendilerine uygun kştap yazmışlar Allahta bunu fark ederek son bir kitap oln ve kesinlikle değiştirilemeyen kuran ı kerimi göndermiş ve sapkın olan incilde şoyle yazar Hz ade ile Hz havva cennetten atılırken isyan etmişlerdir ve Allahta bunları lanetlemiştir.
  Bunlardan doğan çocuklarada lanetli ve günahkar olarak doğmuştur ve Allahta bunlara acıyıp Hzisayı kendi oğlunu gondermiştir ve çarmağa gerdirip yere bir damala kan sıçratıp insanoğlunun bütün günahlarını affetmiştir.
  ve Allahın yeryuzundeki temsilcileri avukar-tları olarakta papazları gondermiştir işta saçmalık burada oysa bizde kuranada ihlas surasinde Allah ne doğurmuştur nede doğurulmuştur işte onlar isaya Allahın oğlu diyolar hala bize tamamen ters,biz kendimizi kurana uydurmak zorundayız onlarsa incili kendilerine uydurmuşlar papazlardan günahg çıkartıyolar oysa bizde Allahtan başkasından af dilenmez ayrıca kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur papazlar kimdirki günahım varsa Allahtan af dilerim incil tamamen değiştirilmiştir
  ve onlarda günah serbest ozel gecelerde tabii Allahı tam tanıyamadılar allah affetsin yazık hepsine cahiller çok şükür müslümanız biz onların inançlarıyla dalga geçmeyiz ama onlar bizle dalga geçiorlar karukaturler falan Allah belalarını versin elbette onlar sadece burda dalga kısacık hayatta dalga geçerler ama biz onlarla ebedi hayatta ebediyen dalga geçeriz o zaman atom bombasıda atamazlar.ah ne güzel olur kafirlere..

 • Fırat Karahan
  Fırat Karahan

  Onların size inanacaklarını (güveneceklerini) umuyor musunuz? Oysa onların bir bölümü / zümresi (feriykun) Tanrı'nın sözünü (kelam) işitip (yesmeune) aklettikten sonra, bile bile / bilerek (yalemun) onu değiştirirlerdi (yuharifunnehu) .
  bakara 75

  Sözleşmelerini bozmaları nedeniyle onları lanetledik ve kalplerini kaskatı kıldık. Onlar, kelimeleri konuldukları yerden saptırırlar. (Sık sık) Kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. İçlerinden birazı dışında, onlardan sürekli ihanet görürsün. Yine de onları affet, aldırış etme. Kuşkusuz Tanrı iyilik yapanları sever.
  maide 13

  Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla 'inandık' diyenlerle Yahudiler'den küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar) dır. Onlar kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar. 'Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının' derler. Tanrı kimin fitne(ye düşme) sini isterse, artık onun için sen Tanrı'dan hiç birşeye malik olamazsın. İşte onlar, Tanrı'nın kalplerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette onlar için büyük bir azab vardır.
  maide 41

  Onların ardından yerlerine (halife) kitaba mirasçı olan bir takım 'kötü kimseler' geçti. (Bunlar) Şu değersiz olan (dünya) ın geçici yararını alıyor ve: 'Yakından bağışlanacağız' diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Tanrı'ya karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. (Tanrı'dan) Korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akletmeyecek misiniz?
  araf 169

 • Hüseyin Burdur
  Hüseyin Burdur

  Mustafa Kaplan
  Barnaba İncîl'i niye okunmuyor?
  Tarih: 24.01.2006


  Her müsbet hareketin arkasından bir bozgunculuk çıkması, bu âlem-i kevn ü fesâdın değişmez bir kánûnudur. Kendilerine suhuf ve kitâb verilen peygamberler hakkında da bu ölçü geçerlidir. Yüz yirmi dört bin nebî gönderilmesinin sırrı da bu bozgunculukta yatmaktadır. Ne zamân ki, beşerin lâfzını değiştirmeye güc yetiremeyeceği? Kur? ân-ı Hakîm? bir mu? cize olarak gönderilmiş, bu yüzden yeni bir peygamber gönderme gereği de kalmamıştır. Fakat, ma? nâsında yapılan bozgunculuklar sebebiyle her asırda bir? dîn müceddidi? gönderilmesi zarûrî olmuştur. Bu girişi yaptıktan sonra mevzûa gelebiliriz. Hz. Îsâ (as) ? dan hemen sonra onun getirdiği hak dîne el atan Yahûdî, evvelâ İncîl metinlerini çoğaltarak asıl nüshanın kaybolması yolunu açmıştır. Putperest Bizans İmparatoru eliyle toplanan İznik Konsülü ise o çokluk içinden dört tâne nüshayı resmîleştirmek sûretiyle, asıl nüshanın yasak edilmesini netîce vermiştir. Müntesibleri devlet terörüne ma? rûz bırakılan? Barnaba İncîl? i? de o gün yasak edilenlerden birisiydi. Gelin, bu Barnaba İncîl? inde bulunan şu âyeti birlikte okuyalım ve bu kitâbın niçin yasaklanmış olabileceğini düşünelim:? Îsâ dedi:? Fakat, benim tesellîm, hakkımdaki her bâtıl düşünceyi yok edecek ve dîni tüm dünyâya yayılıp tüm dünyâyı kontrolü altına alacak olan Elçinin gelmesindedir. Çünkü, böyle vaat etmiştir Allah, İbrâhîm? e. Ve bana tesellî veren, onun dîninin sona ermeyecek ve Allah tarafından el değmeden korunacak olmasıdır.? ? Kâhin karşılık verdi:? Allah? ın elçisi geldikten sonra daha başka peygamberler gelecek mi? ? ? Îsâ cevâb verdi:? Ondan sonra Allah tarafından gerçek peygamberler gelmeyecek, ama pek çok yalancı peygamber gelecek ki, ben buna üzülüyorum. Çünkü, şeytan Allah? ın adâletli hükmüyle onları yerinden kaldıracak da, kendilerini, benim kitâbımı bahâne edinip gizleyecekler.? ? Kâhin dedi:? Mesihe ne ad verilecek ve hangi işâretler onun gelişini ortaya koyacaktır? ? ? Îsâ cevâb verdi:? Mesihin adı hayranlık uyandırır. Çünkü, Allah onun rûhunu yaratıp da göksel bir nûr içinde koyduğu zamân ona bu adı kendisi vermiştir. Allah dedi:? Bekle Muhammed! Çünkü, senin uğruna Cenneti, dünyâyı ve yığınlarca yaratığı yaratacağım, içlerinden seni elçi yapacağım. Öyle ki, kim seni kutsarsa kutlanacak, kim seni la? netlerse la? netlenecektir. Seni dünyâya göndereceğim zamân kurtuluş elçim olarak göndereceğim. Senin sözün gerçek olacak. O kadar ki, gök ve yer düşecek; fakat senin dînin düşmeyecektir.? Muhammed onun kutlu adıdır.? ? O zamân kalabalık,? Ey Allah! Bize elçini gönder. Ey Muhammed! Dünyânın kurtuluşu için çabuk gel? derler.? Bu okuduğumuz, İncîl? e âit bir âyettir. Fakat, nedense Hıristiyanlar bu kitâbı okumadıkları gibi, Yahûdîlerin tahrîf ettiği ve putperest Doğu Roma İmparatorluğu? nun da devlet zoruyla resmîleştirdiği hurâfelere mukaddes nazarıyla bakmaktadırlar. İçine düşürüldükleri şirk ve küfür bataklığını anlayamadıkları için de, kendileri gibi birer beşer olan ruhbânlarının uydurmalarını kabûl etmekle Cennet? e gideceklerini sanmaktadırlar. Halbuki, Barnaba? daki âyette de sarîh olarak gördüğümüz gibi, Allah? ın kulu ve elçisi olan Hz.Îsâ (as) , son peygamber olan zât-ı Risâlet (sav) Efendimizi net bir şekilde ismen haber vermektedir. Barnaba İncîl? inin niçin yasak edilip ortalıktan kaldırıldığı anlaşılmıyor mu? Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Allah? ın izn-i bereketiyle, Hz.Mehdî (as) ? ın zuhûrundan sonra Hz. Îsâ (as) da nüzûl eder, kendisi bizzat şerîat-ı Muhammediyye (asm) ile amel ettiği gibi, Barnaba? daki şu sözlerini bu dehşetli asrın dînden uzaklaşmış zavallı insanlarının yüzüne de haykırır. Bugünün inkârcılarının o gün i? tirâz etmeye dizlerinde mecâl kalır mı acabâ?

 • Sonra Sonra
  Sonra Sonra

  Okudukça dehşet içerisine düştüm...

 • İhsan Yılmaz
  İhsan Yılmaz

  Kendi mukaddeslerimize saygı bekliyorsak hristiyanların kutsal kitabına da saygı gösterelim lütfen.İncili kabul etmemek müslümanı dinden çıkarır.Her ne kadar hükmü ortadan kalksa da saygı gösterilmelidir.Çünkü tahrif edilmiş bile olsa kaynağı KUR-AN la aynıdır.