Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Osman Aslan
Osman Aslan

Kim demiş ki büyük insan kudretli olandır; İnsanın büyüğü, yüreğinde sevgi ve insanlık taşıyandır.

 • gece şarkıları16.07.2018 - 23:53

 • avare16.07.2018 - 23:43

 • Yalnızlar Mektebi16.07.2018 - 23:34

 • zalimler11.07.2018 - 17:08

  "Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz."
  ~Aliya İzzetbegoviç

 • Boşnakça11.07.2018 - 17:03

  Bosna-Hersek'te yaşayan Boşnakların konuştuğu dil. Bosna-Hersek nüfusunun yarıdan fazlasını Boşnaklar oluşturur ve Boşnakça bu ülkenin resmi dillerinden biridir. Özellikle son yıllarda Hırvatça ve Sırpça'dan hem biçim, hem sözcük dağarcığı bakımından iyice farklılaşmaya başlamıştır.

 • boşnak11.07.2018 - 17:00

  Güney Slav halklarından biri..

 • Bosnada sırplarca yapılan vahşet11.07.2018 - 16:55

  Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.
  ~Aliya İzzetbegoviç

 • Bosna katliamı11.07.2018 - 16:32

  Hakkında o kadar film çekilmediği ve kitap yazılmadığı için, günümüzde bir çok insan tarafından yalnızca savaşın varlığı bilinir. Oysa ki, en az Nazilerin vahşeti kadar yürek parçalayan sistemli işkencelere başvurulmuş ve Bosna'lı müslümanların, Birleşmiş Milletler*in gözü önünde soykırıma maruz kaldığı katliamdır.

 • Miloşeviç11.07.2018 - 16:21

  Bosna, Kosova ve Hırvatistan'da işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanırken 2006'da hücresinde ölü bulunan Eski Yugoslavya Devlet Başkanı, daha doğrusu diktatörü. Keşke 100 yaşına kadar yaşayıp cezasını çekseydi.. zira ölüm onun için mükafat gibi bir şey oldu..

 • Birleşmiş Milletler11.07.2018 - 16:10

  Misyonu dünya üzerinde barış ve adaletin sağlanması, küresel problemlerin çözümü için uluslararası bir dayanışma ortamının yaratılması olarak belirlense de, Unesco ve Unicef komiteleri dışında takdir edilecek pek yanı kalmamış oluşum. Bkz: Srebrenica katliamı