Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şiir sizce ne demek, şiir size neyi çağrıştırıyor?

şiir terimi Cengiz Ekrem Teymur tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Allahın azameti, gülüşlerin kuş kesilir ağaçlarda.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şiirin ilkesi, insanın üstün güzelliği özlemesidir, bu ilke bir coskunlukta, bir ruh taşkınlığında kendini gösterir. - Baudelaire, Fransız Dahi Şair.

  Bizi kendine çeken en uzun soluklanış şiirdedir, şiire kimlik kazandıran ruh ve iç atmosferdir. - Ertuğrul AYDIN, Akademisyen, Doğu Akdeniz Üniversitesi,

  Şiir duyulmak için vücuda gelir. - Ahmet HAŞİM, 1933

  Şiirde kalıcı olan yan bizim bilincimizdeki değildir, o aşkınlık halinde yakaladığımız ve yakalanması bir tabiatın gücüyle mümkün olan gerçektir. - Sri Aurobindo, Hintli Filozof.

  Şiir, aklın etkin gücüne bağlı olmayan bir şeydir. - Shelley, İngiliz Dahi Şair.

  Çekmek zorunda olduğumuz zavallılıklarımızdan bizi kurtaran şiirdir. - Andre BRETON, 1966, Fransız Şair.


 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Bir değer, bir kıymet hükmüdür. - Orhan OKAY, 2017, Akademisyen.

  Çekmek zorunda olduğumuz zavallılıklarımızdan kurtarır, - Andre BRETON, 1966, Fransız Şair.

  Aklın etkin gücüne bağlı olmayan bir şeydir. - Shelley, İngiliz Dahi Şair.

  Şiir maddeye yeniden hayat ve değer verirken, genotipi kovulduğu dünyaya yeniden sokar. - Caudwell, İngiliz Yazar,

  Bizim dışımızda gerçek bir şey yoktur, biz ancak duyularımıza çarpan nesnelerin zihnimizde uyandırdığı hayal hakkında kesin bilgiye sahip olabiliriz. - Gleizes, 1953

  Şiirde kalıcı olan yan bizim bilincimizdeki değildir, o aşkınlık halinde yakaladığımız ve yakalanması bir tabiatın gücüyle mümkün olan gerçektir. - Sri Aurobindo, Hintli Filozof.


  Şiirin ilkesi, insanın üstün güzelliği özlemesidir. Bu ilke bir coşkunlukta, bir ruh taşkınlığında kendini gösterir. - Baudelaire, Fransız Dahi Şair.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Tarihi de zamanı da, hakettiği yere taşır.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şiir yazmak, bilgi sahibi olmayı gerektirmez, yaşamışlık da gerekmez, zaten kendisi bilgidir, Keats, Rimbaud, Dağlarca, Şeyh Galib, Leutremont, gibi Dahi şairler, 20 li yaşlarda en büyük eserlerini verdiler, bilgileri de, yaşamları da her şeyin başındaydı, ama, şiir, öncesiz ve sonrasızdan geliyordu.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Çok yazılır, ama, şair nadir çıkar. - DAĞLARCA, 1914 - 2008, Türk Dahi ŞAİR.

 • Pınar Yılmaz
  Pınar Yılmaz

  Şiir

 • Elif Gül
  Elif Gül

  Şiirleri seviyorum okumayı yazmayı dinlemeyin

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Herşeyin kıyısı, kan molası, - Octavi PAZ. DAHİ,

  İşte o kanın ne kapılar açacağını bilenlerdi, kendileri değil elbette, ama, bilginleri, ve can kulağıyla da dinliyorlardı, işte o duymadaki adanmışlık, onları kaşif yaptı, başka oluşumlar risk almadan kendini ele vermez, kolomb bilinmeyene yola çıkmasa bugün Amerika diye bir şey bilmezdin, ve sonuna kadar hakettiler, senin öyle bir şansın var mı, onu da sen düşün.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hiçbir yerden başlar ve gene oraya döner.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şiir, bir kişinin yeniden düzenlediği bir dünyadır.
  Şiirlede dünyalar teraziye konulur, tartılır.
  Şiir varolan gerçekleri, hayalin hizasına sokan komuttur.
  Bir tek şiir, sahiden yazılınca, bütün gerçeklik yeniden yazılır.
  Sahicilik taşıyan her şiir, gerçeklerin gerçekliğini en baştan,
  yeniden sorguya çeker.
  Sahici bir şiir, kurulmuş bir gerçekliktir.
  Felsefe, dünyanın gerçekliğini ararken, hep, şiirin gerçekliğini
  bulur, - dünyayı kendisinden önce belirlemiş, onu gerçek kılmış
  olan şiirin... Şiir dünyayı gerçekler.....
  Şiirin gerçekliği, gerçekleri sorgulayan bir gerçekliktir.

  Oruç ARUOBA, 2020, Türk Şair-Filozof.

 • Ercan Yılmaz
  Ercan Yılmaz

  Dertlerin söyleniş biçimi...

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Matematik, müzik, söz, anlam.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Öylece giderler oraya, buraya, sağır oldukları kadar da kör, şaşkın, kararsız soylar,
  Paylarına düşen de şudur, budur demek kadar, bu değil demek,
  ayna ve hiç de aynı değil demek, hepsi de, ama, hepsi de geri dönmeden asla, ilerlemezler.

  Parmenides,

  Yeni sorunlar değil, kısaca.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  İhtiyaç fazlası.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Bir şiiri anlamak bazen ömürlük çabadır. - Karen ARMSTRONG, İngiliz Dinler Tarihçisi, genelde ömür değil, ömrünü verir, ne yapalım, ne ka ekmek o ka köfte.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hala yaşamı ışıklandıran, gülümsemesi evreni ateşleyen bir ışık içinde nesnelerin işlevselleşerek harekete sindiği güzellik.

  Gerçek fayda zevkin doğuşu ve teminatı en yüksek algıda, üreten ve koruyan şairler ve filozoflarda yansır.

  Şiir, köken olarak ilahidir.

  Percy Shelley, 1822

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şiir de kahinlik, büyücülük yoktur, bilinçdışı alışverişlerinde ve aşkınlık süreçlerinde bilgi birikime, yaşanmışlıklara dayalı, muhakeme içerikli, esin kaynaklı olsa da, akıyor gibi gelse de, son noktayı şairin koyduğu süreçlerdir ve hiçbir bağlayıcılığı yoktur, vahiyse son derece nadir, bu tanımların hiçbirine girmeyen bir özelliktir, olağanüstü kısıtlı, ne şair ne de başka hiçkimsenin olmadığı bir durumsallık, zaman dışılığın en koyu hali. Kolay gelsin.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şiir yabancı varlığı kendi varlığında çözer ve mutlak gerçek şeydir, hakiki ahlaklı insan şairdir, yalnızca bir sanatçı tahmin edebilir hayatın manasını, aşkın - transendantal - sağlıklı kurgunun büyük sanatıdır, hakiki bir içten seni varsa, hakiki şiir her şeyi bilendir, şair doğayı bilimsel kafadan daha iyi anlar.ve evrenin sesidir ve ebediyen hakiki kalır. Tanrı zihninin anlaşılır olduğu yerde, artık zaman yoktur. Tanrı liriktir, insan epik, deha dramatik. Felsefe de bir yurt özlemidir, her yerde evinde olma içgüdüsü, en asıl manada bir okşama, düşünceye dalmak en içten sevgi ve mutlak zevk ve şiir felsefenin kahramanıdır. Bir varoluşun olduğu yerde kabullenmenin de olması gerekir, sentezin hazzı, her belirleme görece olsa da, bozulmuş ben, bozulmuş dünya ve yeniden kurma. Felsefe, başlangıç ve sonuç, gecenin ve alacakaranlığın şiiri, ben ait ve olmayan ara varlık. Bütün bilginin temeli kendi olmak. Sanatçı tamamiyle dindardır ve en ilktir, ama kendimizi asla tam olarak anlayamayacağız, ahlak dolayımında sanatçı, belli bir bilinç basamağında artık dert yoktur ve bütün hatıra şimdiki zamandır. Yaşamak bir yanma sürecidir ve kadın bizim oksijenimizdir. Kültürlü insan gelecek için yaşar ve hayatı mücadeledir, her acı yüksek bir seviyenin hatırlanmasıdır, ölümse genel bir yenmedir, yalnızca madde hayaldır ve anlatılamaz, ışıksa yeni bir birliğin işareti, saf matematikse anlamanın evreni olarak görünür, her haz müziksel bu nedenle matematikseldir ve dinin kökeni, tanrı kelamı olarak okunmayan matematik anlaşılmaz ve saf cebirde sayılar görünmez, Ebediyet, zamanın evrenidir, yani sevgilim.

  Novalis, Fragmanlardan, 29 yaşında ölmüştür, nasıl biliyorsa bunları. Kolay gelsin.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Gerçi bugün de şiir yazılıyor, eskisinden daha çok yazıldığı da söylenebilir. Ancak biraz yakından bakıldığında görülür ki bunların büyük çoğunluğu, birkaç bilim adamının, filozofun dümen suyunda, onların görüşlerini kanıtlamak için üretilmiş, şiir dışı çabalardır. Ozan, bilimin verilerine, felsefenin başarılarına sırt çevirmelidir demiyorum. Tersine, onlarla yakından ilgilenmeli, ama, onların kendisi için, ancak araç ve gereç olabileceğini hiçbir zaman unutmamalı. Çünkü ilk görendir o, taa başta öyleydi, bugün de öyle olmak zorunda. Bilginlere, filozoflara düşense, ozanın bilinmeyenden, varlığın - süresiz derinliklerinden - uyandırıp kurtardığı görüntüyü, o görüntüde saklı güçleri - daha çağdaş bir deyişle, ruhsal nükleer enerjiyi - kavramlar diline aktararak ortak bilince mal etmektir. - 1976 -

  Gülümsemen çiçek çiçek,
  ölümünden taşmasın da.

  ----------------------------------------


  Sönerken ışıklarım, korkulu odalarda
  dirilir çığlıklarım, açtığın yıldızlarda.

  Sen-Kapıdan girersem, şarkıyım uluslarda,
  o güneşte gülersem, ülkem bitmez baharda.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Yetkin edebiyat kuramcısı Fransız Maurice Blanchot - Şiir cevabın yokluğudur, şairin özverisi soruyu açık tutar - der ki doğrudur, ama, vahiy öyle değildir. Kolay gelsin.

 • Emre Arsav
  Emre Arsav

  :Ulaşamadığı insana ulaşmasını temenni ettiği sohbet, hitabet.

 • Güneşli Melek
  Güneşli Melek

  Biliyorum,
  Çantada ekmek, matarada su
  Ve kemerde kurşun değil şiir

  Ama yine de,
  Çantada ekmeği, matarada suyu
  Ve kemerde kurşunu kalmamışları
  Ayakta tutabilir...

  Hasan Hüseyin Korkmazgil

 • Hülya Bayrak
  Hülya Bayrak

  Kulun feryadı.

 • Vedat İriz
  Vedat İriz

  Güzel Şiir aklın değil, kalbe gelen ilhamın neticesidir şairin şiirde payı sıfırdır

 • İrfan Yılmaz
  İrfan Yılmaz

  Aşk şiiri videolu:

  Şiirin tam metni şiir sayfamızda
  Sevgi ve saygılarımızla.

 • Kemal Karapıçak
  Kemal Karapıçak


  ŞİİR
  Şiir; bir şirpençedir gönül şehrimde,
  Deşmeyince şifa bulmaz aşk nehrimde,
  İğne uçlu heceler, gece zifirînde,
  Kan gölüne bandırır beni, oy beni!..

  Boncuk dizerim heceden; al, yeşil,mor.
  Dörtlükler buz dağı; kelimelerse kor!..
  İnanmaz isen bana; dizelere sor.
  Can suyuna kandırır beni, oy beni!..

  Kâh ıssızda, bir kısık ıslığım ah, ah!..
  Kâh duygu dokurum harf harf; beş, on tezgâh. Yollarım yâd ellere olmadan sabah.
  Yâr gülüne kondurur beni, oy beni!..
  Kemal Karapıçak

 • Kemal Karapıçak
  Kemal Karapıçak

  ŞİİR
  Şiiri ben yazdım dersem;
  Bir hece öte gidemem.
  Şiir beni sezmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Geceler kederle dolup
  Hecelerde keser olup
  Yüreğimi ezmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Ayırmadan candan teni
  Koyu gölgede hem beni;
  Hem gölgemi çizmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Kor yüreğim; zor bilmece
  İlmik ilmik,hece hece
  Bu düğümü çözmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Ahmak gönül hırsızları,
  Geceleyin yıldızları
  Yar boynuna dizmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Yediğinde gönül vurgun
  Kaş altından, uğrun uğrun,
  Elâ gözü süzmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Sevda bahçemi bağımı,
  Gönle sığmayan dağımı,
  Otağımi gezmemişse,
  O şiire, şiir demem.

  Akla düşüp anam,babam;
  Bir köşede bayram bayram
  Yaralarım azmamışsa,
  O şiire, şiir demem.

  Divit ile damla damla
  Damarındaki al kanla,
  Kaderimi yazmamışsa,
  O şiire, şiir demem.

  Ben, şiir yazmam, yazamam.
  Şiir; beni yazan belâm!
  Mezarımi kazmadıkça
  Ben şiire, şiir demem.

 • Kemal Karapıçak
  Kemal Karapıçak

  Şiir
  Şiir, şair sözüdür.
  Şiir, balın özüdür.
  Zifiri karanlıkta
  Kalbinizin gözüdür.

 • Ahmet Erdem
  Ahmet Erdem

  Şiir antideprasandır ve yazanı ele veren köstebektir