Kültür Sanat Edebiyat Şiir

sağlık sizce ne demek, sağlık size neyi çağrıştırıyor?

sağlık terimi Işıl Güzelbakan tarafından 03.06.2003 tarihinde eklendi

 • Burak Caka
  Burak Caka20.08.2009 - 20:57

  sağlık olsun

 • Melek Dr
  Melek Dr21.06.2009 - 17:04

  sağlık,çok önemli gerçekten..
  3 yıl önce geçirdiğim trafik kazasıyla anladım sağlığın kıymeti,
  ölümden döndüm, 3 gün yogun bakımda kendimi bilmeden yatmışım,kafa içi kanama nedeniyle..
  rabbim tüm hastalara şifa versin...
  bizleride eksik etmesin,
  her bilggimi dogru yerde kullanmayı nasip etsin..amin

 • Tülin Cunbut
  Tülin Cunbut29.07.2008 - 14:55

  geçirdiğim kaza sonucu dikiş atıldığında insan sağlığının ince bir çizgi olduğunu dahda iyi anladım...

 • Vera Kramer
  Vera Kramer18.09.2007 - 22:46

  OLMAYA DEVLET CİHANDA BİR NEFES SIHHAT GİBİ.(Kanuni Sultan Süleyman)

  Sağlığın önemini anlatan daha güzel bir cümle olabilirmi?

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik17.09.2007 - 22:57

  İnsanoğlu para kazanmak için önce sağlığını harcar, sonra da kaybettiği sağlığını geri kazanmak için parasını.

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz11.04.2007 - 07:39

  Cep telefonu kullanırken sol kulağınızı kullanın, çünkü sağ kulak direkt beyni etkiliyor...

 • Dilara Pamukçu
  Dilara Pamukçu09.04.2007 - 20:02

  sağlığımızı koruyalım(-.-) küresel ısınmaya son verelim ve artık şu cigaralarıda denize atmayalım

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir26.03.2007 - 21:18

  En büyük zenginlik... Kaybetmeden kıymetini anlamalıyız... Sonra çok koşarız peşinden... Nazlı bir kelebek gibidir...

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut11.02.2007 - 18:13

  Tarih boyunca Selçuklu ve Osmanlı Devleti şifahaneler, bimarhaneler kurmuş bunları tüm insanlığın hizmetine sunmuştur. Öyleki tedavi ve insana yardım konusunda Müslüman ve gayri müslim farkı gözetmeksizin tüm insanlığa hizmet etmişler bunun karşılığında ise hiçbir maddi bedel beklememişler yalnızca Allah rızasını ilke edinmişlerdir. Tarihte yaşanan şu örnek tablo çok ibret vericidir: Türk-İslâm dünyası üzerine düzenlenen Haçlı Seferlerinde Haçlılar çok insan katletmişler çok kan dökmüşler ve her tarafı yakıp yıkmışlar çok fazla zararlar vermişlerdir. Buna rağmen seferler ve savaşlar sonrası yaralı düşen ve ağır durumda olan haçlı askerleri Müslüman hekimlerce savaş alanlarından toplanmış şifahanelerde itina ile tedavi edildikten, iyileştirildikten sonra serbest bırakılmıştır. Bu durum karşısında hayretler içerisinde kalan haçlı askerleri mahcubiyetlerini bildirirken tekrar ülkelerine dönmedikleri gibi bir bölümü İslâm dini ile şereflenmişlerdir.
  Selçuklu ve Osmanlı döneminde çok sayıda şifahane ve bimarhane yaptırılmıştır. Vakıf yoluyla yapılan bu kurumların işletilmesi ve denetlenmesi de vakıf yoluyla olmuştur. Özellikle şifahanelerin yanında kurulan Vakıflar hastalarla ilgilenip tedavilerini yaptırmışlardır. Hastayken çok ilgilenildiği gibi iyi olduktan sonra da hemen hasta taburcu edilmez Vakıf yetkilileri tarafından misafir edilir, bir ihtiyacı olup olmadığı araştırılır, eğer çalışacak durumda değilse bir süre yetecek kadar harçlık tahsis edilir, hatta yol parası dahi verilirdi. Böylece insanlar sosyal hayata kazandırılırken güven ve inanç duygularıda pekiştirilmiş olurdu.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut11.02.2007 - 18:07

  İslâmiyet insana, insan hayatına ve insan sağlığına çok büyük önem vermiştir. Öyleki tarihte tıp alanındaki ilk karantina sistemi Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından Tebük seferi sırasında Şam’daki veba salgını üzerine konulmuştur. Amaç; hastalığın diğer insan ve coğrafyalara yayılmasını önlemektir.

  İslâm tarihinde sağlık hizmetleri alanındaki ilk hareket Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde başlamıştır. Öyleki ilk sağlık merkezi (sağlık çadırı, ocağı) Hendek savaşı sırasında oluşturulmuştur. Yaralıları tedavi etmek için ve askerlere hizmet amaçlı olarak kurulmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v) ’in emriyle Rafidetü’l – Ensariye ve Ümmüyetü’l - Caffariye isimli iki hanım tarafından kurulmuştur. Burada hasta ve yaralılar tedavi edilirken ilk tedavi gören ise ok isabetiyle yaralanan Sa’d bin Muaz adlı sahabe olmuştur. İşte bu şekilde İslâm tarihindeki ilk sağlık merkezi oluşturulmuş oldu. Bundan sonra da tarihte yaşayan diğer İslâm ümmetine örnek teşkil etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v) ’i örnek alan çok sayıda hükümdar, vezir, paşa, veli, şeyh, derviş ve fertler şifahaneler ve bimarhaneler kurmuş buraları insanlığın hizmetine açmışlardır.