Kültür Sanat Edebiyat Şiir

devlet sizce ne demek, devlet size neyi çağrıştırıyor?

devlet terimi tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dünyanın hiç bir ülkesinde,devlet tüm ulusu temsil etmez.Bu sınıflar arası ekonomik ve politik gerçekler bakımından mümkün değildir.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  'Devletin olursa bir bardak su seni tok tutar'
  Bir yaşam belgeseli repliği

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  'Devlet,İnsanların keyfi,pervasız hareket etmesini önlemek,hukuka,konulmuş kurallara uygun hareketini denetlemek için de vardır.'

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

 • Ali Bınat
  Ali Bınat

  Bir yüzü komünizm, diğer yüzü kapitalizm olan bir madalya gibidir. Ama devlet aynı zamanda kendisini tanrı sayan da bir yapıdır da. Devlet, medenî, yâni şehirci dinlerin ve kutsal kitaplarının dile getirdiği malik ve kul-köle ilişkisini yaratan, uygulayan ve ayakta tutan bir yapıdır ki, mekânı şehirdir. Acaba, o dinlerin neden kutsal şehirleri vardır! Çünkü, şehir tanrı’nın da ortaya çıktığı mekândır. Yahudilik’de Siyon, tanrı’nın şehri’dir, ama İslâm’da da Mekke ve Medine de tanrı’nın şehirleridir ve hepsi bu dinlerce kutsal sayılırlar. Tanrı, medenî bir yaratıktır. Ateistlik taslayan Marksistlerin kulağı çınlasın, acaba maddeci-diyalektikçi o yaman bilimsel kafalar, kendiklerine şu soruyu sordular mı? Medenî’lerin Tanrı dedikleri şeyin bir dini var mı? Tabiî bu soru, dindar’dan da dinci olanlara da yöneliktir, özellikle onların allamelerine, siyası partilerine, başkanlarına, reis-i cumhurları’na da, öncelikle ve özellikle sözlerini „Fatiha“ ile açıp „Fatiha“ ile bitirenlere.

 • Ali Bınat
  Ali Bınat

  Türkiye’de değil tüm dünyada şehir aşığı çok. Her şeyden önce medenî felsefe ve bilim, din ve siyaset, edebiyat ve sanat ve de müzik adamları şehire gönülden vurulmuş. Türkiye’de kimilerinin „kentleşme“ dedikleri, şehirleşme, aslen medîleşme demek. Ancak şehrin kurulduğu veya tezgahlandığı yerde, devlet ister istemez peyda olur, yâni açıkca ortaya çıkar. Kısaca: şehir demek, devlet demektir. Devlet demek hiyerarşi demektir, yâni malik ve kul / köle ilişkisi demektir. Devlet denince, daha başka neler akla gelir, saymakla bitmez. Saymayı bırakayım, şehir, devlet ve medeniyetleşme demek, kısaca insanın insanlıktan uzaklaşması demek. Ne var ki, başta Hıristiyanlık olmak üzere, Musevilik ve onlardan sonra gelen Islâm da sapına kadar şehircidir, ve hepsi kutsal şehirlere taparlar. Sadece bu kentçi mantık üzerinde düşünmeye değer. Haaa! medenî dinciler bir yana, bir de keskin devrimciler var: söz gelimi marksistler. Onlar da en az o dinciler kadar şehirci, kentçi, yâni medenî’dirler. Darısı kimin başına? Şehir, devlet ve medeniyet nedir? Yüreği olan, bunu bir düşünsün.

 • Ali Bınat
  Ali Bınat

  „Devlet hem komünist, hem de kapitalist’tir! “, dersem, herhalde aklınız başınızdan gider. Gitmeden önce kendize bir sorun, neden? Devletin var olduğu verili her ülkede, o devlet o ülkenin kolektif mülkiyet sahibidir, yâni komünist’tir, ama tam da bu nedenle genel bir özel mülkiyet sahibidir de ve onun için ister istemez özel mülkiyetler yaratmak zorundadır. Kısaca: mülkiyet, bir yüzü kolektif, diğer yüzü özel olan bir medenî, yâni şehirci, devletçi yaratıktır. Ve kendi başına içinden çıkılmaz bir çelişkidir. Derdi çok, dermanı yoktur. Onun için bu çelişkiyi bu güne kadar çözmeye kalkan tüm devrimler, ister güya burjuva adına, ister güya komünizm adına olsun ve de isterse din adına olsun yapılmış hiç bir devrim veya yüce devrim çözememiştir. Şehir, devlet ve medeniyet insan oğlunu ve kızını, ve de çoluk ve çocuğunu hangi çıkmaz sokalara sürükledi. Gerisini artık bir de siz düşünün.

 • Talip Yardım
  Talip Yardım

  söyledikleriyle yaptıkları arasında dedikodu yapılan müessese

 • Talip Yardım
  Talip Yardım

  Bu da yeni devlet... http://goo.gl/77nT9x

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Hukukla kurumsallaşan tüzel kişilik

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  türkiye bağlamında,zorunlu yurttaşlardan oluşan bir ülke zayıf bir ülkedir.insanları mutlu ederek gönüllü yurttaşlar haline getirmek bizzat devleti güçlendirir.devletin en az çekineceği vatandaş,hakkını verdiği vatandaştır.

 • Donna Quixote
  Donna Quixote

  'Hırsızlık yapmayın; zira devlet rekabeti sevmez'

  Cem Yılmaz

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  demirle ya da tunçla korunan devlet çöker.'platon'

 • Mursel Yigit
  Mursel Yigit

  bence devlet denen oluşumların artık niyadı dolmuştur.
  Allah ın koymadığı sınırları koyup insanları bir birinden farklılaştıran bir biriyle savaştıran
  insanları baskı altına alan paralarını gasp eden mezarda emekli eden karın tokluğuna çalıştıran yer altı ve yer üstü zenginliklerini daha güçlü devletlere kullandırıp kendi halkını aç sefil bırakan......bir oluşum işte
  sözde devlet halkına hizmet eder ama ne yazıkki halklar devletlerine hizmet ediyor
  sakatları topluma kazandırmayan
  suçu önlemek yerine suçlularla hapishaneleri dolduran..................bir oluşuma neden ihtiyacımız olsun
  hem işsizlik varder bu devletler hemde işcileri mezarda emekli ederler hem işsizlik var derler hemde insanları gün boyu çalıştırırlar.
  paylaşmak nedir bilmezler hem sigara satarlar hemde yasaklarlar
  bazen dini bazen ırkı bazen dili bazen kültürü bazen mezhebi........kullanırlar
  bu devletlerden tek mutlu olan kesim onlar sayesinde cebi dolanlar olsa gerek

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Devletin dinde taraf olması sürekli savaş halinin veya acımasız diktatörlerin çıkmasına neden olabilir.Unutmayalım ki,tarihin şahit olduğu en kanlı savaşların,katliamların,zulümlerin önemli bir bölümü kutsallıklar adına yapılmış yeya kutsallıklara atıfla meşrulaştırılmıştır.'

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İnsanlar,her seferinde 'hükümet' demesi gereken yerde 'devlet' der.Bu durum Türkiye'de biçimsel bir siyasal demokrasinin bile ne kadar azgelişmiş olduğunun göstergesidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Ya militarist örgütlenmelerden arınmış yerel otonomlara dayanan bir dünya federasyonu şeklinde yaşayacağız ya da devletlerin kışkırttığı uluslar olarak bibirimizi boğazlayıp daha kanlı ve vahşet dolu dünya savaşlarına gi den yolu kısaltacağız.Alferd Döblin'in yerinde belirlemesiyle'Devleti ele geçirirsen,o senindir,sen de onunsundur ve artık sen yoksundur.(Günlük)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  devlet için halk değil,halk için devlet olmalıdır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Asıl Devlet Partisi'* çağımızın gereği olarak siyasi alana müdahaleden zorunlu olarak vazgeçme durumunda kaldığı için,sivil inisiyatifin aktörlerinin daha demokratik bir ülke için önleri açılmıştır.

  *Alıntı,Fikret Başkaya/

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ülkemizde halk bir şey talep ettiğinde “hükümetten şunu istiyoruz,hükümet şunu yapsın,neden yapmıyor demez.Her seferinde “hükümet” demesi gereken yerde “devlet” der.Bu durum Türkiye’de biçimsel bir siyasi demokrasinin bile ne kadar azgelişmiş olduğunun bir göstergesidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devlet,ne ana ne de babadır,devlet hukuktur.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Eskiden bir Türk için slogan:
  'Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe' idi

  Şimdi ise:
  “Devletin malı deniz, yemeyen domuz.”

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Açıkça halk tarafından değil de,iyi bilinmeyen ve anlaşılmayan güçler tarafından yönetilen bir devlet kaçınılmaz olarak daha tehlikeli olacaktır.

  Andrei Sakharof(1987)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hegemon devlet en az üç şeyiyle dünyaya tek başına söz geçiren devlettir:Ekomomisiyle,kültürü ve siyasetiyle,askeri gücüyle.
  'yaptığım alıntıların çok büyük bir bölümü,Özgür Üniversite
  kitaplığındandır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devlet olarak adlandırılan soyut kavramın korunması ve de gözetilmesi söz konusu olamaz.Yapılan en büyük yanlış vatanı sadece insansız toprak parçası olarak görmektir.Bu durumdan kurtulmanın en realist yolu,halkın devlet için değil,devletin halk için varolduğunun bilincine varmaktır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Bir devlet sadece geçmişin deforme edilmesiyle oluşabilirdi.Bir ulusun yaratılması geçmiş deforme edilmeden mümkün değildir.Geçmişi bozunuma uğratılmasının en bilinen biçimi ise unutmaktır.Ancak,geçmişteki kiyimların kefaretini ödemiş bir insanlık bugününe sahip çıkabilir.
  Ernest Renan

 • ´¯` Lavinya ´¯`
  ´¯` Lavinya ´¯`

  Bir sınıfın öteki sınıf üzerinde egemenliğini kurmak ve sürdürmek için bir araçtır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Latince 'respublica' klasik kulanımlarda 'devlet' anlamınadır.Toplumun bütünü namına kamu otoritesini kullanan tüzel kişiliği ifade eder.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Devletçilik', 10 Eylül 1946 Akşam gazetesi; Türkiye'de 2000 milyoner var...
  Ya! burjuvazi palazlanırken,madalyonun öteki yüzü...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devlet,ne anadır ne de baba devlet hukuktur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Demir yada tunçla korunan devlet çöker.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hukukun olmadığı bir ülkede devletten söz edilemez.Hukuk, demokrasinin de teminatıdır

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İrtica nedir? Kelime anlamı geriye dönüş demektir.Mürteciler nereye, hangi (geriye) dönmek istiyorlar.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Osmanlı'da, devşirme sun'i ilhak ürünü insandır. Devşirmelik mesleğinin tek evransel kuralı varsa o da kendisininkini değil de hep başkalarının yurdunu o başkalarındandaha çok sevmektir.Hem de o başkalarını kendi yurtlarından çıkmalarını isterler.devşirme,vatanı devlet bilen beslendiği kapıya hizmet eden kişidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devlet Ana,Devlet Baba insanlar her şeyi devletten bekliyor.Oysa devlet soyut bir kavramdır.Bir istek gündeme geldiğinde adres mükümettir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devlet sanatçısı olur mu hiç? gerçek sanatçı halkıyla bütünleşen sanatçıdır

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Anarşistlere göre,baskıcı,ceberrut devlet bütün kötülüklerin anası

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devlet ne anadır.devlet ne babadır.Devlet,hukuktur.Devlet adalettir. Bunlar yoksa, o başka bir şeydir.Kim demişse bir kaç dakikadada yıkılmaz

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bir devleti kurmak, yılları, yüzyılları alabilir.
  Ama bir devleti yıkmak için bir kaç dakika yeter.

 • Merve Pasaklı
  Merve Pasaklı

  Devlet deyince benim aklıma sabahları sokakları süpüren insanlar, okuldaki öğretmenlerim, tarladaki işçiler,köylüler, sonra en başta babam aklıma geliyor.Benim babam vergisini vermese öğretmenler okullarda çalışmasa tarlada işçiler köylüler üretmeseler hergün geçtiğimiz sokaklar temizlenmese devlet falan kalmaz. Devletin başındakilerin değil bu devlet. bu yüzden kimse devlet deyince istediğini yapar istediğini yakar yok pkkyı var eder yok vatan hayinidir demesin. ben 15 yaşındayım ve soruyorum siz devleti var eden ve başa istediğini geçirme hakkı olan insanlar oy verirken aklınız neredeydi?

 • Fatih Gedikli
  Fatih Gedikli

  Devlet Bir Varlık Tam Bir GÜC Kayna Demekdir.. İstedigini Büyültür İstedigini Yok Eder Kendi Cizar Kendi Yapar Kendi Bozar PKK Yı Var Ediyor Ama Bilerek Yok Etmiyor Onca İnsanların Bu Durumlara Gelmesini Var Ediyor Ben Böyle DEVLETE Vatan HAYİNİ DEVLET Derim..

 • Özcanözkan
  Özcanözkan

  'DEVLET GEREKTİĞİNDE ANA, GEREKTİĞNDE BABADIR'

 • Salim Şengül
  Salim Şengül

  Devlet:
  Bağımsız ve belirli bir sınırları olan, bu sınırlar içerisinde yaşayan ortak bir yaşamı ve kültürü paylaşan insanları refah,huzur,güven vs. gibi konularda fertlerin güvenliğini sağlama amacını güden, Kendisine özgü anayasası olan ve bu anayasa çerçevesi doğrultusunda kanunlar çıkaran uygulayan bağımsız olarak yargılama ve ceza verme, cezalandırma gücünü elinde tutan, toplumun yararına kurum ve kuruluşları olan bilinçli bir şekilde örgütlenmiş bulunan milletlerin oluşturduğu tüzel,hukuksal varlığa devlet denir.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  İlk akla gelen; Platon.

 • Baybura Hadi
  Baybura Hadi

  ben şurdan girmek istiyorum mit demek devlet demek devlet demek mit demek ve devlet beyin kim oldugunu bilmeden konuşmamak lazım ve devlet bahceli mit üyesiyse üyesi sizene o devletle onun işi ben 9 yıldan beri mit'i araştırıyorum ama şu ana kadar fazla bilgi bulamadım ama kim mit kim mit olup olmadıgını biliyorum evet yerleri nere buluşma yerleri nere oldugunu biliyorum yani devlet işlerine fazla burnunuzu sokmayın ben tehtit aldım mit'araştırdıgım için size tavsiye etmiyorum ve kimse devletin işine karışmasın diyorum...

 • Baybura Hadi
  Baybura Hadi

  ben şurdan girmek istiyorum mit demek devlet demek devlet demek mit demek ve devlet beyin kim oldugunu bilmeden konuşmamak lazım ve devlet bahceli mit üyesiyse üyesi sizene o devletle onun işi ben 9 yıldan beri mit'i araştırıyorum ama şu ana kadar fazla bilgi bulamadım ama kim mit kim mit olup olmadıgını biliyorum evet yerleri nere buluşma yerleri nere oldugunu biliyorum yani devlet işlerine fazla burnunuzu sokmayın ben tehtit aldım mit'araştırdıgım için size tavsiye etmiyorum ve kimse devletin işine karışmasın diyorum...

 • Sude Öksüz
  Sude Öksüz

  Milletleri idare eden tüzel kişiliği olan kurumlardır.

 • Aslıhan Duygu Alptekin
  Aslıhan Duygu Alptekin

  sermayeyi,dönemin üretim araçlarını ve topraklarını bir şekilde ele geçiren kişilerin diğer insanları denetim altında tutma aracı...
  anarşistlerin şu görüşlerine yürekten katılıyorum:hiç bir savaş iki ülke halkı birbirini sevmediği için çıkmamıştır,savaşları devletler çıkarır ve bütün devletler katildir...

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Devlet yönetimi kararlı, ilkelere sadık, namuslu ve akıllı yöneticiler ile yönetildiğinde, çağdaşlığı ve refahı yakalar...Biz gençler olarak, hazırlıksız ve bilgisiz, yönetime talip olmamalıyız...

 • Cenk Demir
  Cenk Demir

  Devletin bağımsızlığı ve laiklik hafife alınacak bir konu değildir. Bu yolda yanımızda olmayanları bundan sonra asla affetmeyeceğiz. Çünkü biz iki tarafı keskin milletiz.En çok bize benzeriz.Biz Türkiye'yiz. Anadolu'yuz. Unutmayız. Asla bitmedik, yenilmeyiz...