Kültür Sanat Edebiyat Şiir

burjuva sizce ne demek, burjuva size neyi çağrıştırıyor?

burjuva terimi Sevim Demiröz tarafından 15.09.2003 tarihinde eklendi

 • Roni Umut Demirtaş
  Roni Umut Demirtaş15.04.2014 - 19:14

  Paranın gücüyle insan ezmek

 • İsmail Samur
  İsmail Samur06.03.2014 - 23:01

  Bizde hiçbir zaman burjuva sınıfı oluşmadı. Onun yerini aydınlar sınıfı aldı. Devlet bu ülkede bir toprak ağası, bir fabrikatör gibi davrandı. Milli varlıklar devletin elinde toplanmıştı. Devletin memurlarıda devletten aldıkları gücü kullanarak, işçi sınıfının karşında burjuva gibi bir sınıf oluşturdu. Erdoğan hükümeti devletin elinde bulunmaması gereken varlıkları özelleştirince, aydınlar sınıfı gücünü kaybetmeye başlayınca, Anadolu'da yeni bir burjuva sınıfı oluşmaya başlıyor. Bu demokrasinin bizim ülkemizde yeşermeye dal budak salmaya başlaması için iyi bir ortam...

 • Murat Gök
  Murat Gök23.01.2014 - 11:47

  ....kentleşmiş köylülere verilen addır...

 • Ayhan Dalmış
  Ayhan Dalmış10.01.2014 - 18:29

  ...özentisi boldur bizde...taklitlerinden sakınınız...can sıkıcıdırlar...

 • Hüseyin Seyitoğlu
  Hüseyin Seyitoğlu01.01.2014 - 22:10

  Ali AĞAOĞLU :)

 • ßaran Argeş
  ßaran Argeş06.03.2012 - 20:54

  Burjuva Nedir / Burjuva Hakkında / Burjuva

  Burjuva, köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü, eğitiminden, işveren konumundan ve zenginliğinden alan kentli kişi. Bu kimselerin oluşturduğu sosyal sınıfa burjuvazi denir. Bu kavram Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından yazılan Komünist Manifesto'da 'kapitalist orta sınıf' anlamında kullanılmıştır. Zaman zaman eleştirel olarak materyalist ve sığ, tipik orta sınıf kimse anlamında kullanılır.

  Kökenbilim

  Burjuva sözcüğü Türkçe'ye Fransızca'dan geçmiştir. Orta Çağ'da Avrupa'da kentler surlarla çevrilirdi. Köylüler çoğunlukla surların dışındaki çiftliklerde yaşarlardı. Burjuva kelimesinin kökeni Latince burgus (kale burcu) sözcüğünden kaynaklanır.

  Marksizm'de burjuvazi

  Marksist terminolojide, kapitalist sistemde üretim araçlarına sahip olup, emekçilerin artı-değerine el koyan sınıf olarak kullanılır.

  İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi'nin ardından, burjuvalarla, işçi ve köylü sınıfı çatışmaya başlamıştır. Bunda makinaların ve fabrikaların artması, önemli rol oynamıştır. Burjuva ile işçi ve köylü sınıfı arasındaki mücadelenin nedenleri, hak ve inisiyatifler ile yönetimde söz sahibi olma iddialarıdır.

 • Şirvan Karahan
  Şirvan Karahan07.10.2011 - 02:35

  Burjuvalar bugün kafir diye yakıp,
  suçlu diye cezalandırdıkları insanlar için
  ertesi gün anıtlar dikerler.'

 • Hacı Kocaağa
  Hacı Kocaağa10.05.2011 - 15:18

  burjuva kent soylularına denir. şehirlerde yaşayan zenginlerdir kendi gücünü sermayeden alan kendi sınıfından olmayanları bilgisiz,kültürsüz,cahil gören toplum gerçeklerinden uzak duran toplumun çıkarlarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanan kişi ve kişilerdir. burjuva kelimesi kürtçe de bajari kent şehir anlamında kullanılan bir kelimedir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün04.05.2011 - 16:36

  sehirli.

 • Mehmet Aydın
  Mehmet Aydın29.03.2011 - 19:36

  Bir Tatar-Türk'ü olan Yusuf Akçura Rusya'da zengin ve seçkin bir ailenin çocuğu olarak hayata başlamış, daha sonra ise hayatına Osmanlı ile Rusya arasında ve bu iki ülkenin muhakemesini sürekli olarak zihnindeyapan bir insan olarak devam ettirmiştir. O, Çarlık Rusyasında var olan Burjuva anlayışının Osmanlıda olmayışının, Osmanlı için çok büyük bir kayıp olduğunu görmüştür. Bu durumu çok veciz olarak '...Bir toplum köylü ve askerden oluşamaz, muhakkak ki bir burjuva sınıfının olması gerekir.' şeklinde ifade etmiştir. O, Türk toplumundaki milli şuurun gelişmesini milli burjuvazinin (girişimcilerin) varlığında görmekteydi. Akçura, Çarlık Rusyasındaki iktisadi ve sosyal gelişmişliğin temelinde yatan esas öğenin Rus Burjuvazisi olduğunu ifade etmiştir. Osmanlı'nın fikri ve iktisadi sıkıntısının tek çözümü olarak da bir yerli burjuva sınıfının oluşturulması gereğinde görüyordu.