Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • İctimai29.10.2012 - 17:40

  İCTİMAİ
  Topllumla ilgili, toplumsal anlamında kullanılır..Sosyal...

 • ithalat06.04.2010 - 19:04

  İthalat:
  Bir ülkenin başka bir ülkeden aldığı mal ve hizmetlerin tamamı.Dış alım...

 • ithalat06.04.2010 - 19:02

  İthalat:
  Bir ülkenin başka bir ülkeden sınai,tarımsal,emek gücü v.s gibi ihtiyacların başka bir ülkeden temin etmesi demektir.Dış alım...

 • hançer06.04.2010 - 02:52

  Hançer:
  Her iki tarafı da keskin, ucu kıvrık ve sivri,kamaya benzer,bir bıçak türü.Ağırlığı az ve boyu küçük olduğu için silah olarak kullanılan bir bıçak türüdür...

 • hamiş06.04.2010 - 02:33

  Hamiş:
  Mektup yazıldıktan sonra,kâğıdın herhangi bir boş yerine,ek olarak ilave edilen düşünce, not...
  Kısaca:Mektupların altına yazılan not düşme işlemi,çıkış.....

 • uhde05.09.2009 - 13:31

  Uhde:
  Görev,iş vs. gibi, bir kimsenin yapmakla yükümlü olduğu şey.Mesuliyet,Sorumluluk...

 • analoji24.06.2009 - 23:33

  Analoji:
  Bazı ortak yönleri olan iki şey arasında,benzerliklerden yararlanarak, bilinmeyen benzerliklerin bulunmasına analoji denir.Andırma,Benzeşim...

 • para29.05.2009 - 19:42

  Para:
  Direk olarak bir tatmin aracı olmayan devlet tarafından bastırılan, üzerinde değeri yazılı olan kâğıt ve ya madeni olmak üzere mal ve hizmet satın alımında ve değişiminde aracılık görevinde bulunan, hazır bir satın alma gücüdür...

 • cinas25.05.2009 - 01:50

  Cinas:
  Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanıyorumuş gibi görünerek,kötü anlamını kastedmeye cinas denir.

 • beton22.05.2009 - 01:47

  Beton:
  Konut,yol,köprü vb. gibi, her türlü yapı işlerinde kullanılan kum, çakıltaşı ve benzeri maddelerin su ve çimento karışımı ile yapılan, bunun donması sonucunda oluşan sertleşen, sağlam, dayanıklı karışım, bağlayıcı yapı malzemesi...