Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • frekans23.11.2008 - 23:53

  Frekans:
  Yapılan bir istatistiksel araştırma sonucunda incelenen bir şeyin nasıl olduğunu belirten özelliklerin, çeşitli seçeneklerin kütlede kaç defa yer aldığını ifade eden rakamların tamamı.........
  Her hangi bir şekilde guruplandırma yapıldığında ortaya çıkan sayı o gurubun frakansını verir......................

 • ahraz23.11.2008 - 23:52

  Ahraz:
  Kulakları duymayan sağır olan ve konuşma yeteneğini kaybetmiş dilsiz kişilere ahraz denir.................

 • lokavt20.11.2008 - 01:00

  Lokavt:
  Bir yerde çalışan işçilerin emeklerinin karşılığı olrarak istedikleri ücretler konusunda iş veren veya iş verenlerle yaptığı pazarlıklar sonucunda bir anlaşmaya varılamaması durumunda iş verenin yada iş verenlerin işçileri tamamen işten uzaklaştırması yahut işten çıkarma kararı almasına lokavt denir.........................

 • Demografi20.11.2008 - 00:59

  Demografi:
  İnsanların nüfus gelişmelerini istatistik yöntem yardımı ile inceleyen bir bilim dalıdır. Demografi nüfusu iki şekilde takip eder ve inceler. Birincisi o anki mevcut bulunan durumu yani statik yönden, ikincisi ise geleceğe yönelik doğum, ölüm, göçlerle ilgili değişmelerin dikkate alındığı yani dinamik yönden incelenmesidir. Kısaca nüfusla ilgilenen bilim dalıdır.............................

 • Denge20.11.2008 - 00:58

  Denge:
  Genel anlamı ile her konuda ne olursa olsun her şeyin en uygun olduğu sanılan durumdur.....................

 • kota10.11.2008 - 15:45

  Kota:
  Uluslararası ticarette devlet bazı malların ithalatına kısıtlama getirerek bir üst sınır belirler ve bu sınıra ulaşıldıktan sonra Devlet ithal edilen bu malların ithalatına izin vermez; Uluslararası ticarette Devletin bazı malların ithalatına koyduğu bu miktar sınırlamasına kota denir........

 • kanıt10.11.2008 - 15:43

  Kanıt:
  Bir şeyin doğruluğunu, inandırıcılığını ispatlamak kesin bir sonuca varmak için öne sürülen belge, delil.................

 • sesleniş30.10.2008 - 02:31

  Sesleniş:
  Kendi sözünüzü ve ya başkalarının sözlerini kişiye ya da kişilere duyurmak için konuşmak hitap etmek..................

 • hımbıl30.10.2008 - 02:30

  Hımbıl:
  İş görmeyi,sıkıntıyı,çalışmayı sevmeyen uyuşuk kişi, miskin,tembel.................

 • konşimento25.10.2008 - 02:34

  Konşimento:
  Gemi ile yük taşımacılığında Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığına dair bilgiler bulunan, gönderenin ve alıcının isimlerinin yer aldığı genel olarak malın alıcısına daha henüz mal gönderilmeden iletilen bir belgedir. Bu belge dolayısıyla malı alan o mal üzerinde mülkiyet hakkının olduğunu kanıtlanmış olur..........................