Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • tasarruf21.01.2009 - 03:10

  Tasarruf:
  Kullanmakta serbest olduğunuz her hangi bir gelirin tüketime harcanmayan kısmı.
  Biriktirmiş olduğunuz mal veya paraların toplamı.......

 • Buse21.01.2009 - 03:09

  Buse:
  Dudaklarla yapılan öpüş, öpücük, öpmek işi..............

 • tahayyül15.01.2009 - 03:58

  Tahayyül:
  Bir şeyi hayale getirmek, hayalde canlandırmak demektir.İmgeleme.....

 • mısra15.01.2009 - 02:00

  Mısra:
  Bir şiirin satırlarından her birine mısra denir.Dize.

 • örf12.01.2009 - 02:54

  Örf:
  Yasalarla belirlenmemiş olan fakat bir toplumda halkın kendiliğinden uyduğu kuşaktan kuşağa geçen yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, gelenek, görenek, adet, töre vs..............

 • kanı12.01.2009 - 02:53

  Kanı:
  Doğruluğuna güvenilen, inanılan yeterli görülen düşünce,kanaat…………..

 • takas29.12.2008 - 02:37

  Takas:
  Mal ve hizmetlerin katiyen para kullanılmadan doğrudan değişimine takas denir..........

 • takas29.12.2008 - 02:37

  Takas:
  Hiç bir zaman para kullanılmaksızın kişiler, kurumlar, devletler vs. arasında mal ve hizmetlerin doğrudan değişimine takas denir......

 • tefhim19.12.2008 - 02:58

  Tefhim:
  Mahkeme sonunda mahkemece verilen kararın ya da hükmün duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç(Hâkim) tarafından sözlü olarak okunmasına, bildirilmesine tefhim denir...............

 • çiftçi19.12.2008 - 02:55

  Çiftçi:
  Yaşamını sürdürmek için toprağı işleyip ürün elde eden ve elde etmiş olduğu bu ürünleri satarak geçimini sağlayan kimse.Geçimini topraktan sağlayan kişi.....................