Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • mama18.10.2008 - 03:40

  Mama:
  Anne sütünden hariç bebekler için hazırlanan yiyecek besin maddelerinin tamamına verilen genel isim............

 • tutu08.10.2008 - 02:11

  Tutu:
  Bir borçlunun borcunu ödeyeceğine dair alacaklıyı tatmin edecek güvence verecek şekilde, alacaklıya verdiği borcunu ödediğinde ise tekrar geri alacağı değerli şey,rehin.... Borç verenin verdiği borcu güvence altına almak için kendisine rehin olarak aldığı ancak alacagını tahsil ettikten sonra geri iade edeceği kıymetli eşya vs.............

 • talep08.10.2008 - 02:09

  Talep:
  Fertlerin gereksinim duyduğu ihtiyaçlarını gidermek için bir malın ya da bir hizmetin belirli zamanda belirli piyasada muhtemel fiyatları karşısında alıcıların o maldan ya da o hizmetten satın almayı düşündükleri mal ve
  hizmetlerin bütünü.Bir şeyin olmasını ve ya olmamasını istemek...................

 • taslak04.10.2008 - 01:55

  Taslak:
  Her hangi bir olayın, düşüncenin, duygunun vs. önemli bölümlerini ana çizgileriyle belirten henüz kesin bir şekil almamış haline Taslak denir.Her hangi bir şeyin kesin şekil almamış ön çizimini anlatan durumu,hali.............

 • rekabet03.10.2008 - 04:00

  Rekabet:
  Belirli bir piyasada karşı karşıya gelen ve aynı ekonomik amacı güden bireylerin, arz edenlerle arz edenler, talep edenlerle talep edenler arasında geçen, bunun sonocu olarakta fiyatlara ve miktarlara yansıyan bir çekişme,yarışma mücadelesi.....

 • safsata03.10.2008 - 03:58

  Safsata:
  Doğru olmayan, asılsız, boş, söz...............

 • Eğer24.09.2008 - 22:42

  Eğer:
  Koşul anlamını pekiştirmek,güçlendirmek için koşullu cümlelerin başına getirilen kelimedir.Şayet..............

 • cari açık24.09.2008 - 01:38

  Cari açık:
  Cari açık ithalatın ihracattan fazla olmasıdır.Bunun sonucu olarakta dövize ihtiyaç duyulur ve dövizin değeri artar..............

 • nedir24.09.2008 - 01:26

  Nedir:
  Bir şeyin ne olduğunun bilinmesi,özünün araştırılması için sorulan soru sözcüğüdür.

 • nesne24.09.2008 - 01:02

  Nesne:
  Gözle görülen elle tutula bilen hacmi,ağırlığı,rengi olan doğada bulunan bütün cansız maddelere nesne denir.