Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • kroki24.09.2008 - 00:33

  Kroki:
  Bir yerin,konunun,nesnenin vs. temel özelliklerini yansıtacak biçimde, ana çizgileriyle çok çeşitli özelliklerini belirten ön çizim taslak................

 • ENGELLİ17.09.2008 - 03:38

  Engelli:
  Doğuştan ve ya sonradan insanların sağlığının bozulması sonucunda bazı azalarının işlevini yerine getirememesidir. Vücutunu tamamen kullanamayan vücütunda eksiklik ve ya kusur olan kişilere engelli denir...............

 • Teknoloji15.09.2008 - 17:53

  Teknoloji:
  Mal ve hizmet üretimine katkısı olan araç ve gereçlerin bilgilerin toplamına teknoloji denir.Sanayi ve hizmet bilgisi........................

 • olgu15.09.2008 - 17:49

  Olgu:
  Var olduğu kesin olarak kanıtlanmış sonuçlandırılmış olan şey.Yapılan,Olan,Sonuçlandırılan.................

 • dekan15.09.2008 - 16:35

  Dekan:
  Rektörün üniversite içinden ve ya dışından önereceği üç profesör arasından Yüksek öğretim Kurulu tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilen fakülte yönetiminden sorumlu Profesör

 • dekan15.09.2008 - 16:32

  Dekan:
  Üniversitelerde Fakülte başkanı olan ve başkanı olduğu fakültenin yönetiminden sorumlu olan öğretim üyesi Profesör.Fakülte başkanı. Fakülte temsilcisi.

 • açık oturum14.09.2008 - 14:16

  Açık Oturum:
  Seçilmiş bir konu hakkında, o konunun uzmanları tarafından bir araya gelinerek yapılan, herkes tarafından izlenecek biçimde açık olarak tartışılan toplantıya Açık oturum denir.Panel.

 • panel14.09.2008 - 13:56

  Panel:
  Her hangi bir seçilmiş konu hakkında o konunun uzmanları tarafından hazırlanan çözümlenmesi gereken güncel,bilimsel,sosyal vs.gibi sorunları,proplemleri görüşmek ve görüş alış verişinde bulunmak,sorunu çözmek için herkes tarafından izleneceği,tartışılacağı bir şekilde her şeyin açık ve net olarak tartışıldığı,tartışmaya açık olan toplantı yerine Panel denir. Açık oturum.

 • efsane10.09.2008 - 04:07

  Efsane:
  Gerçekle ilgisi olmayan hayal ürünü olan Olağan üstü bir öyküye dayanan bazı doğa ve tarihi olayları içerisine alan tarih boyunca kuşaktan kuşağa,ağızdan ağıza, kulaktan kulağa yayılarak büyüyen aslı astarı olmayan
  hayali hikayeye söylence, Efsane denir.....................

 • ozan02.07.2008 - 14:52

  Ozan:
  Halk ile ilgili şiirler,destanlar,deyişle vs. yazan,söyleyen Halk Şairine Ozan denir.Halk Şairi................