Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • telif hakkı19.12.2008 - 02:54

  Telif hakkı:
  Bir kişi tarafından ortaya konan duygu, düşünce vs. gibi her hangi bir şeyi yazarak fikir ya da sanat ürünü yaratan kimsenin bu yaratmış olduğu eserler ve ya sanatlar üzerinde sahip olduğu hakların tamamına telif hakı denir.............

 • telif hakkı19.12.2008 - 02:53

  Telif hakkı:
  Bir fikir ya da sanat ürünü yaratan kimsenin bu yaratmış olduğu eserler ve ya sanatlar üzerinde sahip olduğu hakların tamamına telif hakı denir.......

 • telif19.12.2008 - 02:51

  Telif:
  Bir fikri düşünceyi kaleme almak yazmak.Yazar
  Yazar ve sanatçıların kendi yaratmış olduğu eserlerine sahip çıkmasını sağlayan hukuken verilmiş bir haktır..............
  Arabuluculuk yaparak uzlaştırma işi.
  Kısaca; Yazma, uzlaştırma.............Yaz

 • tüketici15.12.2008 - 02:02

  Tüketici:
  Bir mal yada hizmeti kullanarak tatmin olacağına inanan ve bunun sonucu olarakta mal ve hizmetlere harcama yapan kişi, kurum, kuruluş vs.........

 • kast14.12.2008 - 12:52

  Kast:
  Gelenek ve göreneklerle yaşayan bu gelenek ve göreneklerin babadan oğola geçmesi sonucu aynı geleneğe bağlı olarak yaşamlarını sürdüren başkalarına kapalı tutulan bir toplulukdur.............

 • civelek14.12.2008 - 12:47

  Civelek:
  Çok neşeli, hayat dolu, canlı, keyifli,dinamik şen şakrak bir kişiye civelek denir.Ayrıca Yeni çeri ocağına askerlik yapmak için alınmış yeni delikanlıya da civelek denir......

 • uyum27.11.2008 - 02:13

  Uyum:
  Toplum tarafından benimsenmiş kurallara yakışır şekilde davranmak ve bu kuralları kabullenme olgusuna ve ya bir bütünü oluşturan parçalar arasında sağlanan düzenli çalışma olgusuna uyum denir.................

 • aile24.11.2008 - 01:10

  Aile:
  Anne,Baba ve çocuklardan oluşan ve toplumu oluşturan toplumun en küçük parçası.................

 • tefeci24.11.2008 - 00:55

  Tefeci:
  Para ihtiyacı olan kişilere piyasadaki normal ve cari faiz haddini aşarak el altından çok yüksek bir faizle borç veren kimse faizci.........................

 • İSTATİSTİK24.11.2008 - 00:43

  İstatistik:
  Bir belirsizlik durumunda değişebilen etkenlerin geçerli olduğu var sayılan ortamda, bir sonuç çıkarabilmek için genel olarak geçmişi ve şimdiyi göz önünde bulundurarak, sayısal verilerin toplanarak, bu sayısal verileri analiz ederek, yararlanılarak karar vermeye yardımcı olan temeli sayısal verilere dayanan bir bilim dalıdır...................
  Bir belirsizlik ortamında doğru bir karara varabilmek için gerekli olan bütün sayısal verilerin toplanarak bir yorum yapılması durumu................