Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • baki24.04.2009 - 00:37

  Baki:
  Dünya var oldukça var olan ebediyen sonu olmayan sonsuz anlamındadır. Sonsuza dek, Ölümsüz......

 • timsah23.04.2009 - 03:26

  Timsah:
  Sürüngen hayvanlar sınıfına giren, dünyanın sıcak bölgelerinde sularda ve su kıyılarında yaşayan çok kalın bir deriye, uzun bir kuyruğa ve kuvvetli bir çeneye sahip çok büyük ağzı olan bir hayvandır......

 • performans04.04.2009 - 01:52

  Performans:
  Bir kişinin kendini yetiştirmiş olduğu spor, eser, oyun vs. dalında ortaya koyacağı, yapabileceği, başarabileceği en üstün derece, başarı sınırı,takat sınırı.

 • nehir04.04.2009 - 01:52

  Nehir:
  Yağan yağmur suları ve karların, buzulların erimesiyle oluşan, akar suların birleşmesi ile meydana gelen, genişliği ve taşıdığı su miktarı bakımından en büyük akarsu......

 • muhatap04.04.2009 - 01:51

  Muhatap:
  Kendisine hitap edilen ve ya da hitap edilmeye uygun görülen kişi.
  Kendisine hitap edilen, kendisiyle konuşulan kimse.

 • üç nokta28.03.2009 - 23:42

  üç nokta
  ...
  Herhangi bir nedenden dolayı daha bitmemiş ya da okuyan kimsenin anlayışına bırakılmak üzere daha tamamlanmamış cümlelerin sonona konur.

 • homojen20.03.2009 - 00:26

  Homojen:
  Her yönü ile birbirine benzeyen, ayırt edilemiyecek kadar benzer olan, aynı özelliği taşıyan, mütecanis, bağdaşık...........

 • mezar08.03.2009 - 17:07

  Mezar:
  Ölen kimselerin gömüldüğü çukur.Ebediyete intikal eden bir kimsenin gömülü olduğu yer.
  Ölen birinin ebediyete uğurlandığı ebedî ikametgâhı........

 • türbe08.03.2009 - 16:14

  Türbe:
  İçinde hayatta iken ün salmış, namdar,itibarlı,saygın vs. kişilerin mezarlarının bulunduğu yapılara türbe denir.

 • iletken12.02.2009 - 00:56

  İletken:
  Isı, elektrik, ses ve benzeri gibi akımları bir maddeden diğerine geçiren, aktaran cisimlere iletken denir.