Kültür Sanat Edebiyat Şiir

iletken sizce ne demek, iletken size neyi çağrıştırıyor?

iletken terimi Atial Keskin tarafından tarihinde eklendi

 • Ezgi İlba
  Ezgi İlba

  elektirik akımını ileten maddere denir.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  80lerin ikonlarından, meşhur elektrik dansı yapan 'Break dansçılar..' :))

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  80lerin ikonlarından, meşhur elekrik dansı yapan 'Break dansçılar..' :))

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  efenim TDK'ya bi de 'yannış'ı sorsanız
  kinaye ilen...

 • Selçuk Bekâr
  Selçuk Bekâr

  Ne duysa birilerine yetiştiren...
  Yannış mı oldu?

 • Betulturk-
  Betulturk-

  elektrik akımını iletebilen maddelere iletken denir. iletkenler iki gruba ayrılır. Bunlar;

  1. sıvı iletkenler
  - elektriği ileten sıvı maddelerdir. çoğunluğunu çözeltiler oluşturur. (örneğin; tuzlu su gibi)

  2. katı iletkenler
  -elektriği iletebilen katı maddelerdir. Bu sınıflandırmaya birçok madde girer(örneğin; demir,nikel, bakır, altın, gümüş, magnezyum, çelik... gibi)

 • Ali Katrancı
  Ali Katrancı

  elektrigi geçirgen maddeler.

 • Salim Şengül
  Salim Şengül

  İletken:
  Isı, elektrik, ses ve benzeri gibi akımları bir maddeden diğerine geçiren, aktaran cisimlere iletken denir.

 • Yasin Kara
  Yasin Kara

  qwdqwd

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  Bağlantı kablolarının işlevi elektriği iletmektir. Bu yüzden elektrik kabloları iletken olmalıdır.

  Elektriği ileten iletken bir kablo, son yörüngesinde 1,2,3, elektron bulunan maddedir. bu maddenin kararlı hale gelebilmesi için elektron vermesi gerekir. Bu durum, madde üzerinde elektron akışını sağlamaktadır. Çevremizde bulunan altın, gümüş ve bakır en iyi iletkenler olarak bilinir. Örneğin motor bobinlerinde bakır kullanılmaktadır. Altın pahalı olduğundan piyasada yaygın olarak kullanılmamaktadır.

  Bu kablolar yerine başka maddeler kullanırsak elektrik iletilemez ya da çok kötü iletir. Elektriği iletmeyen maddelere yalıtkan denir.

  Yalıtkan (dielektrik) , bir elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, bir elektrik alanıyla kutuplanma özelliği taşıyan, elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan cisim veya madde. Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddeler için kullanılır.

  Yalıtkanlarda elektronlar, bir molekülden öbürüne güçlükle geçer; eğer bir yalıtkanın atomlarından biri bir elektronu yakalarsa, bu elektron atoma bağlı kalır; oysa iletken bir cisimde, bütün kütle içinde dolaşır.

  Yalıtkanlar şöyle sınıflandırılabilir;

  Tabiî yalıtkanlar,
  Tabiî organik yalıtkanlar,
  Katı sentetik yalıtkanlar,
  Sıvı yalıtkanlar,
  Gaz yalıtkanlar.
  Katı sentetik yalıtkanlar, tabiî reçine, sentetik reçine, kauçuk, selüloz veya silisli olabilir. Teknik elektrik birliği, elektrik makinelerinin yapımında kullanılan yalıtkanların sınıflandırılmasını standartlaştırmıştır.

  YA DA YADA YADA

  İletkenler:
  Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye 'Valans Yörünge' üzerinde bulunan elektronlara da 'Valans Elektron' denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 'den büyük olan maddeler yalıtkan 4 'den küçük olan maddeler de iletkendir. Örneğin bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır. Bu da bakırın iletken olduğunu belirler. Bakırın iki ucuna bir eletrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sebebi ise maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olmasıdır. En iyi iletken altın, daha sonra gümüştür. Fakat bunların maaliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik iletiminde kullanılmamaktadır.

  Yalıtkanlar:
  Yalıtkan maddelerin atomlarının valans yörüngelerinde 8 elektron bulunur. Bu tür yörüngeler doymuş yörünge sınıfına girdiği için elektron alıp verme gibi bir istekleri yoktur. Bu sebeplede elektriği ilemezler. Yalıtkan maddeler iletken maddelerin yalıtımında kullanılır. Yalıtkan maddelere örnek olarak tahta, cam ve plastiği verebiliriz. İsterseniz bu örnekleri arttırabilirsiniz.

  Yarı İletkenler:
  Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi yarı iletkenlerin valans yörüngelerinde 4 elektron bulunmaktadır. Bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler Germanyum ve Silisyumdur. Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 'e çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf bir germenyum maddesinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları Kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar. Aşağıdaki şekilde Kovalent bağı görebilirsiniz. Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyuma kristallik özelliği kazandırır. Silisyum maddeside özellik olarak germanyumla hemen hemen aynıdır. Fakat yarı iletkenli elektronik devre elemanlarında daha çok silisyum kullanılır. Silisyum ve Germanyum devre elemanı üretiminde saf olarak kullanılmaz. Bu maddelere katkı katılarak Pozitif ve Negatif maddeler elde edilir. Pozitif (+) maddelere 'P tipi', Negatif (-) maddelerede 'N tipi' maddeler denir.
  N Tipi Yarı İletken:
  Arsenik maddesinin atomlarının valans yörüngelerinde 5 adet elektron bulunur. Silisyum ile arsenik maddeleri birleştrildiğinde, arsenik ile silisyum atomlarının kurdukları kovalent bağdan arsenik atomunun 1 elektronu açıkta kalır. Aşağıdaki şekilde açıkta kalan elektronu görebilirsiniz. Bu sayede birleşimde milyonlarca elektron serbest kalmış olur. Bu da birleşime 'Negatif Madde' özelliği kazandırır. N tipi madde bir gerilim kaynağına bağlandığında üzerindeki serbest elektronlar kaynağın negatif kutbundan itilip pozitif kutbundan çekilirler ne gerilim kaynağının negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru bir elektron akışı başlar.

  P Tipi Yarı İletken:
  Bor maddesininde valans yörüngesinde 3 adet elektron bulunmaktadır. Silisyum maddesine bor maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent bağlardan bir elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe 'Oyuk' adı verilir. Bu elektron eksikliği, karışıma 'Pozitif Madde' özelliği kazandırır. P tipi maddeye bir gerilim kaynağı bağlandığında kaynağın negatif kutbundaki elektronlar p tipi maddeki oyukları doldurarak kaynağın pozitif kutbuna doğru ilerlerler. Elektronlar pozitif kutba doğru ilerlerken oyuklarda elektronlerın ters yönünde hareket etmiş olurlar. Bu kaynağın pozitif kutbundan negatif kutbuna doğru bir oyuk hareketi sağlar.