Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ulus sizce ne demek, ulus size neyi çağrıştırıyor?

ulus terimi F tarafından 15.03.2004 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün23.03.2010 - 23:25

  Ulus denilen şey,milliyetçi iktidar elitlerinin iktidar mücadelesinde kendilerine dayanak yaptıkları şekilsiz bir kitledir.esas olan ulus değil iktidardır.Her iktidar eliti şartlar gerektiği zaman ulusu felan f bir yana bırakır ve derhal ulusu ezen dış 'düşmanla' birleşir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün17.08.2009 - 21:29

  Ulus olabilmek,dolayısıyla ulusal bir devlete sahip olabilmek için toplumsal ve ekonomik olarak gelişmiş bir düzeyde olmak gerekir.Engels

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün14.06.2009 - 03:19

  Bir ulus; bilim,teknoloji,ekonomik ve sosyal yapıda yeni değerler yaratabilmişse,eski tarihiyle övünmeye ihtiyaç duymaz. çünkü bugünleriyle övünecek,onur duyacak değerler yaratmiştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün11.05.2009 - 20:28

  Başka ulusları ezenler,kendi içinde de özgür olamazlar.K.M

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün23.04.2009 - 13:34

  Ulus düşüncesi,yeni insanla birlikte gelişen bir düşüncedir.Orta çağda bu bugünkü anlamıyla bir ulus yoktu.ulus bilinci bir yeniden doğuş bilincidir.(Rönesans)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün21.04.2009 - 21:46

  Ulus Devletler,1798 Fransız Burjuva devriminin insanlığın başına bela ettiği bir ideolojidir.Ulus devlette,hiç bir azınlığın yaşama hakkı yoktur.Tekçidir. Günümüz dünyasında yavaş yavaş terk edilen bir yapılanmadır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan19.01.2009 - 11:04

  Türkiyede yaşayan insanlar, ulusmudur, milletmidir?
  Aynı duygu, aynı anlayış, aynı kültür, aynı inanç sahibi insanlardan meydana gelen topluluk, millettir. Ulus kelimeside aşağı yukarı bu ifadeyi kapsar. İsteyen ulus, isteyen millet kelimesini kullansın, anlam çok farklı değildir.

 • Eraykubilayyilmaz
  Eraykubilayyilmaz14.06.2006 - 15:48

  sınırları çizili kara parçası üzerinde yaşayan din,dil,ırk,mesep,renk gözetmeksizin,o kara parçasını benimseyip onu vatan olarak kabul edenlere denir.

 • Adil Alaoğlu
  Adil Alaoğlu29.03.2006 - 22:47

  Bir devletin sınırları içinde yaşayan, devletin üyesi, ülkenin yurttaşı olan geleceğini o ülke insanlarının birlikteliğinde gören, dil, kültür, ekonomi, tarih bağları ile birbirine bağlı insan topluluğudur.

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk29.04.2005 - 23:07

  Uluslar arası ilişkilerde ilişkiler arası ulus olmaya hayır!