Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ulus sizce ne demek, ulus size neyi çağrıştırıyor?

ulus terimi F tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ulus denilen şey,milliyetçi iktidar elitlerinin iktidar mücadelesinde kendilerine dayanak yaptıkları şekilsiz bir kitledir.esas olan ulus değil iktidardır.Her iktidar eliti şartlar gerektiği zaman ulusu felan f bir yana bırakır ve derhal ulusu ezen dış 'düşmanla' birleşir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ulus olabilmek,dolayısıyla ulusal bir devlete sahip olabilmek için toplumsal ve ekonomik olarak gelişmiş bir düzeyde olmak gerekir.Engels

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Bir ulus; bilim,teknoloji,ekonomik ve sosyal yapıda yeni değerler yaratabilmişse,eski tarihiyle övünmeye ihtiyaç duymaz. çünkü bugünleriyle övünecek,onur duyacak değerler yaratmiştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Başka ulusları ezenler,kendi içinde de özgür olamazlar.K.M

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ulus düşüncesi,yeni insanla birlikte gelişen bir düşüncedir.Orta çağda bu bugünkü anlamıyla bir ulus yoktu.ulus bilinci bir yeniden doğuş bilincidir.(Rönesans)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ulus Devletler,1798 Fransız Burjuva devriminin insanlığın başına bela ettiği bir ideolojidir.Ulus devlette,hiç bir azınlığın yaşama hakkı yoktur.Tekçidir. Günümüz dünyasında yavaş yavaş terk edilen bir yapılanmadır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Türkiyede yaşayan insanlar, ulusmudur, milletmidir?
  Aynı duygu, aynı anlayış, aynı kültür, aynı inanç sahibi insanlardan meydana gelen topluluk, millettir. Ulus kelimeside aşağı yukarı bu ifadeyi kapsar. İsteyen ulus, isteyen millet kelimesini kullansın, anlam çok farklı değildir.

 • Eraykubilayyilmaz
  Eraykubilayyilmaz

  sınırları çizili kara parçası üzerinde yaşayan din,dil,ırk,mesep,renk gözetmeksizin,o kara parçasını benimseyip onu vatan olarak kabul edenlere denir.

 • Adil Alaoğlu
  Adil Alaoğlu

  Bir devletin sınırları içinde yaşayan, devletin üyesi, ülkenin yurttaşı olan geleceğini o ülke insanlarının birlikteliğinde gören, dil, kültür, ekonomi, tarih bağları ile birbirine bağlı insan topluluğudur.

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk

  Uluslar arası ilişkilerde ilişkiler arası ulus olmaya hayır!

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Millet olma bilinciyle ülke bütünlüğü kaygısı taşıyan insan topluluğu..

 • F
  F

  eski türkçe'de ulus ve budun şeklinde iki kelime vardır. ulus, aşiret, halk, kavim ya da millet manalarına gelebilen esnek kullanım alanı olan bir kelime iken, budun kelimesi muhtemelen bugün millet derken kastettiğimize yakın bir mânâ taşımaktadır. özleştirme akımı sırasında her ne hikmetse budun kelimesi tutunamazken ulus itibar görmüştür. belki de ulusal kelimesinden kaynaklanan bir sempati sebebiyledir bu. türkçe'de karşılığı bulunmayan bir ek olan -el/-al ekini türkçe kelimelere ekleştirmek zaman zaman mesele olabilmektedir. ancak bu ek ulus kelimesine eklendikten sonra, her nasılsa bir -sel/-sal eki peyda olmuştur. ulus bütün 'selli, sallı' kelimelerin anasıdır, 'öztürkçe'mizde. ulus'un buduna tercih edilmesi bir vefa meselesi olabilir