Kültür Sanat Edebiyat Şiir

millet sizce ne demek, millet size neyi çağrıştırıyor?

millet terimi F tarafından 15.03.2004 tarihinde eklendi

 • İki Baharın Valsi
  İki Baharın Valsi 23.08.2016 - 10:59

  'Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.'

  Mustafa Kemal Atatürk

  Atamızı Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 09.09.2011 - 14:43

  Bir yerde ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, geri kalanlar için TV dizileri ve maçlar hayatın gerçeklerinden çok öncelikli bir hal almışsa, o yerde yaşayan insanlara MİLLET denir mi? (N.Orhan)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 09.09.2011 - 14:42

  Bir yerde ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, geri kalanlar için TV dizileri ve maçlar hayatın gerçeklerinden çok öncelikli bir hal almışsa, o yerde yaşayan insanlara MİLLET denir mi? (N.Orhan)

 • Ahmet Akar
  Ahmet Akar 27.01.2011 - 19:56

  Gerçekte Millet nedir biliyormusunuz? Millet; Bir inanç sistemine inanan insanlar topluluğudur. Bu tanımın tarihi taa..! Hz. İbrahim'e dayandığını Kuran bildiriyor. İnanmayan Ali İmran/ 95. ayete bakabilir. Türk'e, Kürt'e, İngiliz'e, Arap'a millet denmez. Onlara kavim, ırk gibi tanımlar kullanılır.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri `` 19.06.2010 - 14:01

  'Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.'

  Adolf Hitler.

  Bir gün mutlaka.

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 21.05.2010 - 12:09

  Milletin bölünmez bütünlüğü demek,demokrasinin özüne karşıdır.Çünkü killetin bölünemeyeceğini,tek parça olduğunu söylemek,alt kimlikleri reddetmek ve devlete egemen olan etnik/dinsel vs. grubun değerlerine göre asimilasyoncu bir politikadan bahsetmek demektir.(Baskın Oran)

 • Cem Cemal
  Cem Cemal 05.03.2010 - 19:37

  ULUSTAN MİLLETE DOĞRU


  Diriliş düşünürü Sezai Karakoç, medeniyetlerin yaslandığı / beslendiği temel dayanakları yeniden tanımlar.Bu aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi boyunca ilk kez Karakoç tarafından yapılır. Örneğin tarih anlayışımızı baştan aşağı değiştirerek, başlangıcı alır Hz. Adem'e götürür ve insanlık tarihini peygamberler tarihiyle telif etmeye çalışır. Milleti, 'nation'un dar kalıplarından kurtararak, daha çok dini bir ortak paydayla tanımlar: Millet, bir medeniyetin, İslam medeniyetinin toplumudur. Görüldüğü gibi milleti ırkî esaslarla değil de medeniyetle ifade eder. Ve ekler: Bu medeniyet nerelerdeyse, orda bir millet vardır. İslam medeniyeti mensuplarının hepsi bir halktır ve bir millettir. Karakoç buna, İslam milleti der. Milletten, ulus yaratma çabası olan modernleşme projesine karşı; Sezai Karakoç'un önerdiği Diriliş Düşüncesindeki; ulustan millete doğru genişleme, doğal sınırlarını kuşatma, bir olma, beraber olma fikri özünde, İslam medeniyetin doğduğu, beslendiği Vahdaniyet ilkesinin de gereğidir.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri `` 29.08.2009 - 22:20

  Her ne kadar kızsak da, kendimizi milletimize inanmaktan alıkoyamıyoruz... Bu milletin birgün tekrar ayağa kalkacağı inancından vazgeçemiyoruz...

  Bu inanca ve milletimize duyduğumuz sevgiyi içimizden atamıyoruz. Atamayız.

  Gün gelecek, bizden nefret edenler de yanımızda olacak.

  Karşılığında bedeller ödeyerek elde ettiğimiz şeyleri; yüceliğin, şerefin, şanın, gücün ve adaletin egemen olduğu Türkiye'yi bizimle birlikte bağırlarına basacaklardır...

  Bu inancı, içimizde kaya gibi sağlam tutuyoruz...

  ...

 • Cem Cemal
  Cem Cemal 02.01.2009 - 21:25

  “Bizim anlayışımızda, bir ırk topluluğuna değil, bir medeniyet toplumuna millet denir. Bir medeniyet ülküsünün etrafında toplanan her ırktan, dilden, farklı mezheplerden kişilerin meydana getirdikleri toplumun adı Millettir. Ortadoğu’da bir medeniyet ve bir millet vardır.(İslam Milleti) (Diriliş Bildirisi, 1994) .

 • Cem Cemal
  Cem Cemal 02.01.2009 - 21:23

  Millet, İslam anlayışında, aynı inancı paylaşan insanların şuurlu topluluğudur. Millet fikri ırk esasına dayanmaz. Bir ırkın değil bir medeniyetin halkına millet denir. “İslam medeniyetinin toplumuna millet diyoruz.” Yani, İslam’da (millet) kavramı, Durkheim’in (dolayısıyla Ziya Gökalp’ın) çok dışında bir kaynağa, medeniyet kaynağına bağlı bir kavramdır. Millet, İslam anlayışında, bir medeniyetin halkına verilen addır.”

 • Cihan Köybaşı
  Cihan Köybaşı 25.09.2008 - 11:05

  EKSERİYETİ AYNI SOYDAN OLAN GEÇMİŞİ BERABER YAŞAMIŞ,GELECEĞİDE BERABER YAŞAMA ÜLKÜSÜ PEŞİNDE OLAN AYNI KÜLTÜRE SAHİP,KIVANÇTA VE TASADA BERABER OLAN İNSAN TOPLULUĞU.

 • Aliye
  Aliye 14.04.2008 - 15:59

  ikiye ayrılır:
  - kadın milleti
  - erkek milleti

 • Mustafa Korkmaz
  Mustafa Korkmaz 30.09.2007 - 00:04

  Devleti ebedi müddet...

  Sonsuza kadar adalet...

  Sonzuza kadar devlet...

  Sonsuza kadar hürriyet...

  Sonsuza kadar millet....

 • Gül
  Gül 22.09.2007 - 10:57

  milli marşın adı nedir kim yazmıştır kim bestelemiştir

 • Merve Aslan
  Merve Aslan 03.06.2007 - 12:27

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir 16.04.2007 - 21:10

  Millet Anadolu'da yaşayanların (etnik kökenlerinin ve dinlerinin) hepsinin üstünde ulusal bir Türk kimliği görür... Devletin varlığını ve birliğini bu kimliğin geliştirilmesinde bulur... Atatürk milleti şöyle tanımlamaktadır:
  “ Bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için 'zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda ortak istekte samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda iradelerin ortak bulunmasına, gelecekte gerçekleştirilecek programın aynı olmasına, birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmaya' ihtiyaç vardır, işte bu ana şartları taşıyan bir insan topluluğu millet sayılır. ”
  Atatürk'ün devletinin laik ve üniter olması devletin toplumla ilişkilerinde din ve etnik ögeler bakımından tarafsız olması gerekliliğini ortaya koymaktadır... Atatürk'ün devleti şekillendirmeyi bu bağlamda milletle ilişkisini düzenlemeyi savunmuşdur... Atatürk'ün millet anlayışında Türk kimliği milliyetçilik ilkesi doğrultusunda, tüm etnik grupları tarafsız olarak içine alır... Cumhuriyet'in devamlığı için bu ilke, pragmatik bir doğrultuda, tarafsız bir biçimde ilerletilir... Bu sayede Türk Milleti'nin toplumun en etkin gücü olması öngörülür...

 • Aziz Özdmeir
  Aziz Özdmeir 01.04.2007 - 03:24

  Millet,dil,din,örf ve adetleri ortak olan diğer bir deyişle aynı kültüre sahip insanların oluşturdğu topluluktur.Etnik kökenlerin aynı olmasını savunanlarda vardır.Üzerinde bir çok araştırma yapılmıştır.Ulus,Millet,Halk,Kavim,Irk kavramlarının eşanlamlı olduğu düşünülür çoğu kez ancak aynı şeyi ifade etmezler.

 • Fatih Yalçın
  Fatih Yalçın 26.03.2007 - 15:58

  72,5 millett..

  buçuk mu kimm....Çingeneler :)))

 • Hatice Yavuzdurmaz
  Hatice Yavuzdurmaz 07.03.2007 - 13:45

  kendi aklını kullanmak dururken(tembellikten olsa gerek) başkalarınınkiyle hareket etmeyi seven sevgili milletim...

 • Ali Çil
  Ali Çil 03.02.2007 - 15:36

  millet kültürel değerleri tarihi soyu aynıolan topluluk

 • Ayşe Birgül Barış
  Ayşe Birgül Barış 29.10.2006 - 09:02

  Millet,aynı topraklar üzerinde uzun yıllar bir mücadele vermiş,aynı havayı soluyan,aynı acıyı paylaşan,sevinci bölüşen,kökü bir,dili bir insan topluluğudur.

  ayşe birgül barış

 • Memet Sever
  Memet Sever 28.10.2006 - 11:42

  Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında bilginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir.
  Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.
  Hadis-i Şerif

 • Ssmi Tiriç
  Ssmi Tiriç 10.10.2006 - 21:25

  ok ok

 • Bay Grey
  Bay Grey 05.10.2006 - 22:57

  Hakimiyet milletinse nie bunu temsili olarak kullanıyo, madem ki hakimiyet bizim o zaman ben temsilcim olsun istemiyorum, hakimiyet hakkımı direkt kullanıcam :)

 • Cem Sagol
  Cem Sagol 05.10.2006 - 22:52

  Padişah yüceyken milleti yüce yapan kim......

 • Emrah Sackesen
  Emrah Sackesen 09.08.2006 - 17:43

  ulus yazıyo sözlükde

 • Renas
  Renas 24.07.2006 - 12:01

  kürt türk laz çerkez ermeni alman vs. vs.

 • Ra
  Ra 17.07.2006 - 20:26

  ttttttttttt artık burundan yaşınızın kaç olduğu anlaşılıyomuş....saklayanların vay haline :)))))))))

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun 22.05.2006 - 13:46

  'Hakkıdır HAKKA tapan milletimin istiklâl...'

  *Üstâd M.A.Ersoy son noktayı ne muhteşem koymuş! ..daha ne söylersek lâf ı güzaf olur..

 • Nuray
  Nuray 25.04.2006 - 20:51

  millet toplumun yaşadığı güzel bir ortamdır:D

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın 25.03.2006 - 12:47

  Bir millet düşünün ki,hem aklını hemde imanını yitirmiş olsun.O millet hem hezimete uğramaya hemde zillete düşmeye mahkum olur.Ve dilerim ki Rabbimden o aklını yitirip hezimete uğrayan ve imanını yitirip zillete düşen benim milletim olmaz.Allah milletimize akıl verip hezimetten kurtarsın iman verip zilletten kurtarsın ve tekrar aklın ve imanın zaferiyle nice kurtuluşlara eriştirsin.Baki gerçekler demine hu dost Allah eyvallah.

 • Semra Ekmekçioğlu
  Semra Ekmekçioğlu 16.03.2006 - 15:49

  milleti oluşturan unsurlar

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş 15.04.2005 - 09:18

  Aynı geçmişi paylaşmış aynı gelecek düşünde olan insan topluluğu..

 • F
  F 02.08.2004 - 14:14

  İlk ' MİLLET ' meclisinde Kürt, çerkez, gayri-müslim bir çok Anadolu insanı, Türkiye bayrağı altında mücadele vermiştir.

 • F
  F 15.07.2004 - 16:55

  Malesef politik tartışmalara konu olan kavramlar/kelimler, sözlük anlamlarından öte, çağrışımları ve politik duruşlarıyla birlikte varolurlar.Ama bir kelimeye siyasi kimlik yüklemek ne kadar bilimseldir? Ne kadar doğru/dürüstçedir?

 • F
  F 15.07.2004 - 14:33

  Millet yerine Ulus kelimesini kullanmak Atatürkçülük değildir.

 • F
  F 15.07.2004 - 14:32

  'Millet' ve 'Milli' kelimelerini kullanmak, malesef günümüzde sağcı kesime ait gibidir.Atatürkçüysen 'ulus' demen şarttır(!) Bu kelimeleri kullananlar bazı 'sözde' Kemalistler tarafından Atatürk düşmanı bile ilan eilebilirler.

  Ancak unutulmamalıdırki, Atatürk Büyük Nutuk isimli eserinde bir defa olsun (ulus) kelimesini kullanmamıştır ama, 277 defa 'millet' diye, 60 kere 'milli amaç' diye, 25 kere 'milli irade', 40 kere 'Milli Mücadele'... diye haykırmıştır.

 • F
  F 05.07.2004 - 12:15

  = ulus