Kültür Sanat Edebiyat Şiir

millet sizce ne demek, millet size neyi çağrıştırıyor?

millet terimi F tarafından 15.03.2004 tarihinde eklendi

 • İki Baharın Valsi
  İki Baharın Valsi23.08.2016 - 10:59

  'Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.'

  Mustafa Kemal Atatürk

  Atamızı Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan09.09.2011 - 14:43

  Bir yerde ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, geri kalanlar için TV dizileri ve maçlar hayatın gerçeklerinden çok öncelikli bir hal almışsa, o yerde yaşayan insanlara MİLLET denir mi? (N.Orhan)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan09.09.2011 - 14:42

  Bir yerde ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, geri kalanlar için TV dizileri ve maçlar hayatın gerçeklerinden çok öncelikli bir hal almışsa, o yerde yaşayan insanlara MİLLET denir mi? (N.Orhan)

 • Ahmet Akar
  Ahmet Akar27.01.2011 - 19:56

  Gerçekte Millet nedir biliyormusunuz? Millet; Bir inanç sistemine inanan insanlar topluluğudur. Bu tanımın tarihi taa..! Hz. İbrahim'e dayandığını Kuran bildiriyor. İnanmayan Ali İmran/ 95. ayete bakabilir. Türk'e, Kürt'e, İngiliz'e, Arap'a millet denmez. Onlara kavim, ırk gibi tanımlar kullanılır.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``19.06.2010 - 14:01

  'Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.'

  Adolf Hitler.

  Bir gün mutlaka.

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün21.05.2010 - 12:09

  Milletin bölünmez bütünlüğü demek,demokrasinin özüne karşıdır.Çünkü killetin bölünemeyeceğini,tek parça olduğunu söylemek,alt kimlikleri reddetmek ve devlete egemen olan etnik/dinsel vs. grubun değerlerine göre asimilasyoncu bir politikadan bahsetmek demektir.(Baskın Oran)

 • Cem Cemal
  Cem Cemal05.03.2010 - 19:37

  ULUSTAN MİLLETE DOĞRU


  Diriliş düşünürü Sezai Karakoç, medeniyetlerin yaslandığı / beslendiği temel dayanakları yeniden tanımlar.Bu aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi boyunca ilk kez Karakoç tarafından yapılır. Örneğin tarih anlayışımızı baştan aşağı değiştirerek, başlangıcı alır Hz. Adem'e götürür ve insanlık tarihini peygamberler tarihiyle telif etmeye çalışır. Milleti, 'nation'un dar kalıplarından kurtararak, daha çok dini bir ortak paydayla tanımlar: Millet, bir medeniyetin, İslam medeniyetinin toplumudur. Görüldüğü gibi milleti ırkî esaslarla değil de medeniyetle ifade eder. Ve ekler: Bu medeniyet nerelerdeyse, orda bir millet vardır. İslam medeniyeti mensuplarının hepsi bir halktır ve bir millettir. Karakoç buna, İslam milleti der. Milletten, ulus yaratma çabası olan modernleşme projesine karşı; Sezai Karakoç'un önerdiği Diriliş Düşüncesindeki; ulustan millete doğru genişleme, doğal sınırlarını kuşatma, bir olma, beraber olma fikri özünde, İslam medeniyetin doğduğu, beslendiği Vahdaniyet ilkesinin de gereğidir.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``29.08.2009 - 22:20

  Her ne kadar kızsak da, kendimizi milletimize inanmaktan alıkoyamıyoruz... Bu milletin birgün tekrar ayağa kalkacağı inancından vazgeçemiyoruz...

  Bu inanca ve milletimize duyduğumuz sevgiyi içimizden atamıyoruz. Atamayız.

  Gün gelecek, bizden nefret edenler de yanımızda olacak.

  Karşılığında bedeller ödeyerek elde ettiğimiz şeyleri; yüceliğin, şerefin, şanın, gücün ve adaletin egemen olduğu Türkiye'yi bizimle birlikte bağırlarına basacaklardır...

  Bu inancı, içimizde kaya gibi sağlam tutuyoruz...

  ...

 • Cem Cemal
  Cem Cemal02.01.2009 - 21:25

  “Bizim anlayışımızda, bir ırk topluluğuna değil, bir medeniyet toplumuna millet denir. Bir medeniyet ülküsünün etrafında toplanan her ırktan, dilden, farklı mezheplerden kişilerin meydana getirdikleri toplumun adı Millettir. Ortadoğu’da bir medeniyet ve bir millet vardır.(İslam Milleti) (Diriliş Bildirisi, 1994) .

 • Cem Cemal
  Cem Cemal02.01.2009 - 21:23

  Millet, İslam anlayışında, aynı inancı paylaşan insanların şuurlu topluluğudur. Millet fikri ırk esasına dayanmaz. Bir ırkın değil bir medeniyetin halkına millet denir. “İslam medeniyetinin toplumuna millet diyoruz.” Yani, İslam’da (millet) kavramı, Durkheim’in (dolayısıyla Ziya Gökalp’ın) çok dışında bir kaynağa, medeniyet kaynağına bağlı bir kavramdır. Millet, İslam anlayışında, bir medeniyetin halkına verilen addır.”