Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

millet sizce ne demek, millet size neyi çağrıştırıyor?

millet terimi F tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Halkı milletten ayıran en önemli özellik; halk, bir toplumda hâlen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ifade etmektedir. (((Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda yaşayan gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır.))))

 • İki Baharın Valsi
  İki Baharın Valsi

  'Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır.'

  Mustafa Kemal Atatürk

  Atamızı Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bir yerde ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, geri kalanlar için TV dizileri ve maçlar hayatın gerçeklerinden çok öncelikli bir hal almışsa, o yerde yaşayan insanlara MİLLET denir mi? (N.Orhan)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bir yerde ateş sadece düştüğü yeri yakıyorsa, geri kalanlar için TV dizileri ve maçlar hayatın gerçeklerinden çok öncelikli bir hal almışsa, o yerde yaşayan insanlara MİLLET denir mi? (N.Orhan)

 • Ahmet Akar
  Ahmet Akar

  Gerçekte Millet nedir biliyormusunuz? Millet; Bir inanç sistemine inanan insanlar topluluğudur. Bu tanımın tarihi taa..! Hz. İbrahim'e dayandığını Kuran bildiriyor. İnanmayan Ali İmran/ 95. ayete bakabilir. Türk'e, Kürt'e, İngiliz'e, Arap'a millet denmez. Onlara kavim, ırk gibi tanımlar kullanılır.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  'Eğer bir millet özgür olacaksa; gurura, irade gücüne, meydan okumaya, nefrete, nefrete ve yine nefrete ihtiyaç duyar.'

  Adolf Hitler.

  Bir gün mutlaka.

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milletin bölünmez bütünlüğü demek,demokrasinin özüne karşıdır.Çünkü killetin bölünemeyeceğini,tek parça olduğunu söylemek,alt kimlikleri reddetmek ve devlete egemen olan etnik/dinsel vs. grubun değerlerine göre asimilasyoncu bir politikadan bahsetmek demektir.(Baskın Oran)

 • Cem Cemal
  Cem Cemal

  ULUSTAN MİLLETE DOĞRU


  Diriliş düşünürü Sezai Karakoç, medeniyetlerin yaslandığı / beslendiği temel dayanakları yeniden tanımlar.Bu aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi boyunca ilk kez Karakoç tarafından yapılır. Örneğin tarih anlayışımızı baştan aşağı değiştirerek, başlangıcı alır Hz. Adem'e götürür ve insanlık tarihini peygamberler tarihiyle telif etmeye çalışır. Milleti, 'nation'un dar kalıplarından kurtararak, daha çok dini bir ortak paydayla tanımlar: Millet, bir medeniyetin, İslam medeniyetinin toplumudur. Görüldüğü gibi milleti ırkî esaslarla değil de medeniyetle ifade eder. Ve ekler: Bu medeniyet nerelerdeyse, orda bir millet vardır. İslam medeniyeti mensuplarının hepsi bir halktır ve bir millettir. Karakoç buna, İslam milleti der. Milletten, ulus yaratma çabası olan modernleşme projesine karşı; Sezai Karakoç'un önerdiği Diriliş Düşüncesindeki; ulustan millete doğru genişleme, doğal sınırlarını kuşatma, bir olma, beraber olma fikri özünde, İslam medeniyetin doğduğu, beslendiği Vahdaniyet ilkesinin de gereğidir.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Her ne kadar kızsak da, kendimizi milletimize inanmaktan alıkoyamıyoruz... Bu milletin birgün tekrar ayağa kalkacağı inancından vazgeçemiyoruz...

  Bu inanca ve milletimize duyduğumuz sevgiyi içimizden atamıyoruz. Atamayız.

  Gün gelecek, bizden nefret edenler de yanımızda olacak.

  Karşılığında bedeller ödeyerek elde ettiğimiz şeyleri; yüceliğin, şerefin, şanın, gücün ve adaletin egemen olduğu Türkiye'yi bizimle birlikte bağırlarına basacaklardır...

  Bu inancı, içimizde kaya gibi sağlam tutuyoruz...

  ...

 • Cem Cemal
  Cem Cemal

  “Bizim anlayışımızda, bir ırk topluluğuna değil, bir medeniyet toplumuna millet denir. Bir medeniyet ülküsünün etrafında toplanan her ırktan, dilden, farklı mezheplerden kişilerin meydana getirdikleri toplumun adı Millettir. Ortadoğu’da bir medeniyet ve bir millet vardır.(İslam Milleti) (Diriliş Bildirisi, 1994) .

 • Cem Cemal
  Cem Cemal

  Millet, İslam anlayışında, aynı inancı paylaşan insanların şuurlu topluluğudur. Millet fikri ırk esasına dayanmaz. Bir ırkın değil bir medeniyetin halkına millet denir. “İslam medeniyetinin toplumuna millet diyoruz.” Yani, İslam’da (millet) kavramı, Durkheim’in (dolayısıyla Ziya Gökalp’ın) çok dışında bir kaynağa, medeniyet kaynağına bağlı bir kavramdır. Millet, İslam anlayışında, bir medeniyetin halkına verilen addır.”

 • Cihan Köybaşı
  Cihan Köybaşı

  EKSERİYETİ AYNI SOYDAN OLAN GEÇMİŞİ BERABER YAŞAMIŞ,GELECEĞİDE BERABER YAŞAMA ÜLKÜSÜ PEŞİNDE OLAN AYNI KÜLTÜRE SAHİP,KIVANÇTA VE TASADA BERABER OLAN İNSAN TOPLULUĞU.

 • Aliye
  Aliye

  ikiye ayrılır:
  - kadın milleti
  - erkek milleti

 • Mustafa Korkmaz
  Mustafa Korkmaz

  Devleti ebedi müddet...

  Sonsuza kadar adalet...

  Sonzuza kadar devlet...

  Sonsuza kadar hürriyet...

  Sonsuza kadar millet....

 • Gül
  Gül

  milli marşın adı nedir kim yazmıştır kim bestelemiştir

 • Merve Aslan
  Merve Aslan

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Millet Anadolu'da yaşayanların (etnik kökenlerinin ve dinlerinin) hepsinin üstünde ulusal bir Türk kimliği görür... Devletin varlığını ve birliğini bu kimliğin geliştirilmesinde bulur... Atatürk milleti şöyle tanımlamaktadır:
  “ Bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için 'zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda ortak istekte samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda iradelerin ortak bulunmasına, gelecekte gerçekleştirilecek programın aynı olmasına, birlikte sevinmiş, birlikte aynı ümitleri beslemiş olmaya' ihtiyaç vardır, işte bu ana şartları taşıyan bir insan topluluğu millet sayılır. ”
  Atatürk'ün devletinin laik ve üniter olması devletin toplumla ilişkilerinde din ve etnik ögeler bakımından tarafsız olması gerekliliğini ortaya koymaktadır... Atatürk'ün devleti şekillendirmeyi bu bağlamda milletle ilişkisini düzenlemeyi savunmuşdur... Atatürk'ün millet anlayışında Türk kimliği milliyetçilik ilkesi doğrultusunda, tüm etnik grupları tarafsız olarak içine alır... Cumhuriyet'in devamlığı için bu ilke, pragmatik bir doğrultuda, tarafsız bir biçimde ilerletilir... Bu sayede Türk Milleti'nin toplumun en etkin gücü olması öngörülür...

 • Aziz Özdmeir
  Aziz Özdmeir

  Millet,dil,din,örf ve adetleri ortak olan diğer bir deyişle aynı kültüre sahip insanların oluşturdğu topluluktur.Etnik kökenlerin aynı olmasını savunanlarda vardır.Üzerinde bir çok araştırma yapılmıştır.Ulus,Millet,Halk,Kavim,Irk kavramlarının eşanlamlı olduğu düşünülür çoğu kez ancak aynı şeyi ifade etmezler.

 • Fatih Yalçın
  Fatih Yalçın

  72,5 millett..

  buçuk mu kimm....Çingeneler :)))

 • Hatice Yavuzdurmaz
  Hatice Yavuzdurmaz

  kendi aklını kullanmak dururken(tembellikten olsa gerek) başkalarınınkiyle hareket etmeyi seven sevgili milletim...

 • Ali Çil
  Ali Çil

  millet kültürel değerleri tarihi soyu aynıolan topluluk

 • Ayşe Birgül Barış
  Ayşe Birgül Barış

  Millet,aynı topraklar üzerinde uzun yıllar bir mücadele vermiş,aynı havayı soluyan,aynı acıyı paylaşan,sevinci bölüşen,kökü bir,dili bir insan topluluğudur.

  ayşe birgül barış

 • Memet Sever
  Memet Sever

  Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında bilginlerin(aydınların) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir.
  Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir.
  Hadis-i Şerif

 • Ssmi Tiriç
  Ssmi Tiriç

  ok ok

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Hakimiyet milletinse nie bunu temsili olarak kullanıyo, madem ki hakimiyet bizim o zaman ben temsilcim olsun istemiyorum, hakimiyet hakkımı direkt kullanıcam :)

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  Padişah yüceyken milleti yüce yapan kim......

 • Emrah Sackesen
  Emrah Sackesen

  ulus yazıyo sözlükde

 • Renas
  Renas

  kürt türk laz çerkez ermeni alman vs. vs.

 • Ra
  Ra

  ttttttttttt artık burundan yaşınızın kaç olduğu anlaşılıyomuş....saklayanların vay haline :)))))))))

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  'Hakkıdır HAKKA tapan milletimin istiklâl...'

  *Üstâd M.A.Ersoy son noktayı ne muhteşem koymuş! ..daha ne söylersek lâf ı güzaf olur..