Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • üç şey23.06.2018 - 13:14

  YAĞMUR
  GÜNEŞ
  GÖKKUŞAĞI

 • Türküsünü çağırmak23.06.2018 - 01:30

  Mavi kanatlı uçurtmam

 • Deliksiz uyku23.06.2018 - 01:04

  En rahat yastık vicdandır.

 • yeşillenmek23.06.2018 - 01:01

  Ledünni

 • yeşillenmek22.06.2018 - 19:04

  Les Habits Neufs De L'empereur

  Les Habits Neufs De L'empereur

  Les Habits Neufs De L'empereur

  ;)))

 • yeşillenmek19.06.2018 - 13:48

  Evladım okuduğu okuldan mezun oluyor. Onurlu ve övünçlüyüz. Evladıma en anlamlı hediye GENÇLİĞE HİTABE olacağı düşündüğüm için EY TÜRK GENÇLİĞİNİ paylaştım. Görüyorum ki niyetlerimiz çatıştı. Benim kimse ile çatışmam olmaz. Herkesin bir ömrü var. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyerek yaşayabilene ne mutlu. Evlatlarımı bu doğrultu da yetiştirmek boynumun borcu.. Bu yıl evladım seçmen fikriyle ve vicdanıyla oyunu kullanacak.EY TÜRK GENÇLİĞİ! sizlerle onurlu ve övünçlüyüz.

 • serbest kürsü19.06.2018 - 11:05

  EY TÜRK GENÇLİĞİ!

  Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşenmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakrü zarüret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  Ey Türk İstikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 • yağmur19.06.2018 - 04:04

  Şiddetli yağışın korkutuyor.

 • yağmur19.06.2018 - 03:54

  Yağmur ince ince toprağa sinsin,
  Bir başka alemden gelmiş gibisin,
  Dalmış gözlerinle pencerelerde.

  Ahmet Hamdi Tanpınar

 • aziz nesin18.06.2018 - 17:01

  Bir gün bu ülkenin başucuna bir not yanağına da bir öpücük kondurup gideceğim. Çok tatlı uyuyordun uyandırmaya kıyamadım diyeceğim.