Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kader sizce ne demek, kader size neyi çağrıştırıyor?

kader terimi Reyhan Şendil tarafından 08.05.2001 tarihinde eklendi

 • İrem Başar
  İrem Başar 27.05.2018 - 18:54


  ''Coğrafya kaderdir.”


  İbn-i Haldun

 • Nergis Hasdemir
  Nergis Hasdemir 28.12.2017 - 11:57

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 01.12.2017 - 22:06

  " İnsanın kaderinin yarısı alnına yazılır, yarısı da dilinden çıkar."
  (Bir özlü söz)

 • Ümit Müderrisoğlu
  Ümit Müderrisoğlu 02.07.2017 - 16:06

  Tabiat Yasaları

 • Nazlı Menşur
  Nazlı Menşur 22.05.2017 - 12:32

  Hayatı katlanılabilinir kılan..Yoksa bunca adaletsizliğin başka açıklaması ne olabilir ki?

 • Cem Artes
  Cem Artes 24.10.2016 - 12:45

  HAYATIMDA HALA ÇÖZEMEDİĞİM BİR KAVRAMDIR.İNANIYORUM AMA ANLIYAMIYORUM

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 09.03.2016 - 08:30

  Yazgı,takdiriilahi.

 • Vuslata Beşkala
  Vuslata Beşkala 30.10.2015 - 14:40

  Kader...


  Kader Deyip Geçme.
  Bak Ne Diyor Sırrın Sahibi;

  'Biz Her İnsanın Kaderini Kendi
  Çabasına Bağlı Kıldık...'

  (İsra 13)

 • Zuhru Addidi
  Zuhru Addidi 11.07.2015 - 01:05

  Kaç boyutludur?

 • Almagül Gül
  Almagül Gül 10.06.2015 - 17:44

  'Bir yelkenli için rüzgar neyse, kader de bir insan için aynı şeydir. Dümen başındaki insan rüzgarın nereden eseceğine karar veremez, ne şiddette eseceğine de, ama kendi yelkenini yönlendirebilir. Ve bu da kimi zaman inanılmaz derecede fark eder. Aynı rüzgar deneyimsiz ya da ihtiyatsız ya da yanlış karar veren bir denizciyi felakete sürüklerken, bir başkasını sakin bir limana ulaştıracaktır. '

  Amin Maalouf

 • İrapta Mahalli Yok
  İrapta Mahalli Yok 17.08.2014 - 17:43

  KADERIYE

  'Mabed el-Cüheynî ve Gaylân el-Dımeşkî’nin, insana hiçbir güç ve irade hakkı tanımayan Cebriyye mezhebine karşı bir tepki olarak kurmuş oldukları itikadî bir mezhebin adıdır. Bu mezhebin temel görüşü, insanın fiillerinde tamamen özgür olması şeklinde özetlenebilir. Buna göre kişi, istediğini yapar, hatta Rabb’inin murad etmediği şeye bile kadirdir. ('

 • Okyanustaki Rüzgar
  Okyanustaki Rüzgar 25.10.2013 - 11:02

  'kader arkadaşlığı yapmakla aynı kaderi paylaşmak farklı şeylerdir...herkes kendi kaderini yaşar'

 • Sözüm Ola
  Sözüm Ola 04.08.2013 - 18:15

  Kader

  Bir tohumun DNA ' sı kadar sabit.

  O tohum büyürken içerisinde bulunduğu şartlar kadar akıbeti değişken.

  O şartları en elverişli hale getirmek ise bahçıvanın hüneri..

  Bahçıvan; yani irademiz.

  'Kader değişmez' denilen ile..'Dua ile kaderine yön verebilirsin.' arasindaki ilişki böyle birşey.

 • Heidi Firenze
  Heidi Firenze 29.07.2013 - 23:14

  kaderi çözebilen daha çıkmadıgına göre ben de çözemedim demektir haliyle :) ama düşünsene ne kadar ilginç her daim üzerinde kafa yoracağımız hiç güncelliğini yitirmeyecek bir konu... hoş gerçi ben bir de bermuda şeytan üçgenini çözememiştim... kitabını oku videolarını seyret ama nafile acaba ne olaki.. en sonunda ölmeden bizim zamanımıza göre son 5 dk mı bermuda da geçirmeyi diledim ve böylece son 5 dk mda oranın sırrını da öğrenmiş olacağım ve böylece meraktan ölmek teorisi de ispatlanmış olacak... uww kaderden girip bermudadan çıkmışım...
  kadere geri dönersek bir kore filminde derdi ki 'kader tesadüflerden bir köprü yapmaktır'... ama naçizane işin sadedine gelirsem kadere inanıyorum ama hangi durum kadere girer ölüm ve evlilik gibi şeyler mi öyleyse akıl ve iradeyi niye vermiş allah ya da akıl ve irade de bir yere kadar mı.... bitmez bu konu en güzeli yine akışına bırakmak hayatı haydi rastgele :)

 • Ahmet Kurt
  Ahmet Kurt 29.07.2013 - 12:28

  ben kadere inanmıyorum.. eger kader diye bir sey varsa neden yasıyoruz ki? zaten ilerde olacak seyler belli amaç ne? alın yazımda işkence çekmek varmış neyapalım kader işte demek saçma geliyor bana. her insan yaptığı ilerle kaderini çizer. gelecekte olacak birsey insan kendisi önceden inşa etmiştir.

 • Duru Kul
  Duru Kul 25.07.2013 - 13:06

  tek boyun eğdiğimdir elimden geleni yaptıktan sonra....

 • Metin Bedir
  Metin Bedir 22.07.2013 - 00:41

  iman sahibi ilahi emirlerin cümlesine yapışıp yasakları terk ettikten sonra zatına has bir kudret ispat etmeden cümle işleri haktan bilmeli bu iyidir.
  ikinci cebi ise kul bütün hataları yapar ne yasak bilir ne emir tanır.bundan başka yaptığı bütün fesat işleri hakka atarsa bu edep dışı bi hareket olur. ve bu cebir gayet kötüdür.
  bu makamda hayli sual ve cevap vardır. onlarda ehline malum...
  bir eren kişiye sormuşlar hakka zulüm istidatından nasıl kurtuldun?
  demişler şu cevabı almışlar.
  hakkın mülküne ondan başkasını koymadım cümle mülk onun olduğuna göre zulmü kime yapar? herkes mülkünü arzu ettiği gibi kullanır.
  bu mevzuda söylenenler kafi gecelim.(muhiddin arabi)

 • Metin Bedir
  Metin Bedir 22.07.2013 - 00:23

  kazanın manası: bütün eşya hak ilminde ne şekilde ve ne halde olmuşsa toptan olarak o halleri üzerine verilen hükümdür.
  kaderin manası:her varlığın istidatı nisbetinde parça parça sonra yapılacak tafsil üzerine his ve şahadet alemine zuhur ederek gelmesidir. o şeylerin zuhura gelmesi de niçin ve kimde zuhur ediyorsa onun istidatı nisbetinde olur.
  soru:buraya kadar yapılan beyanlardan anlaşıldığına göre olan herşey kişinin istidatına göre oluyor. olan haller; küfür iman itikat hayır şer.. ve bunların cümlesi kimde zuhur edecekse onun hal dili ile hak tan talebine bağlı oluyor..zatındas mevcut istidat ve kabiliyete göre zuhur ediyor. hatta söylediklerimiz dahi hakkın yarattığı ve yaptığı oluyor.. istidatı veren dahi hak tır.buda bi mecburiyet olmazmı?
  cevap: bütün itkat faslını inceleyet zatlar katında istidat yapılmış ve yaratılmış değildir. zira bişeyin mahiyetini yapma olmadığına göre onun zatında mevcut olan istidat ve kabiliyeti de yapma olmaması gerekir. mahiyet ilahi ilmin suretlerinde derlerki ki onda henüz yapma ve yaratma faslı yoktur. herkesin sabit durumu ne ne gerektiriyorsa onu yapmaya mecburdur. ilahi kaderin sırrı böyle iktiza eder.
  herşey istidata bağlı ve merbut olduğunu bilerek sabit olan durumu ne ise işlerini ona göre yapar. haline muhalefet edemez. kendinde peşpeşe zamanı geldikçe olacak şeyler olur. o zat bu yolda istidatını noksan olduğunu sezerse sadece elem çeker yine haddi zatında hiç bi cebir yoktur.(muhiddin arabi)

 • Metin Bedir
  Metin Bedir 21.07.2013 - 23:54

  ilim zata aynadır.o mahiyetlere haktan feyz yine onların zatında mevcut olan istidat ve kabiliyete göre gelir. itikat ve diğer hallerde onun dışına çıkamaz.isyan ve küfür itaat bunların her biri o mahiyetin kabiliyetine göre istemiş olduğu şeylerdir. istidatı nisbetinde haktan ne dilediyse o verilmiştir. mesela buğdayın istidatı buğday olmak arpanınki arpa olmak darının ki de darı olmak diğerlerini var bunas kıyas et. eğer arpanın dili olsa ekene itirazla
  beni niçin buğday yapmadın?
  dese ekinciden alacağı cevap:
  senin istidatın kabiliyetin buydu....
  olur.ayrıca arpa tohumu ektikten sonra buğday ummak ahmaklık olur. bu anlatılana göre herkesin mahiyeti,ve ayanı sabitesi ezelde ne hal ve özellikte ise hangi ismin tecellisi kısmetine düştüyse bu alemde onu gösterebilir.herşey ezelde verilen şekile aşikar olur. ilahi bilginin ona bi tesiri yoktur.
  işleri yerli yerince yapıcılardır. kaidesine göre arif olanlar bu sırra vakıftır. haddi zatında malüm olan birşey ne halde ise ilahi bilgi onu alakadar eder ve o esma ve sıfatın iktizası olarak zuhura gelir. ve

 • Metin Bedir
  Metin Bedir 21.07.2013 - 23:31

  herkes bir ismin mazharı olup onun tasarrufu altında bulunur.celal cemal hadi mudill bunların hangi olursa olsun onun doğru yoludur itikat bahsindede aynıdır.bir kimsenin itikadı diğer şahsa göre ayrılık taşısada aslında mazharı olduğu isme binaen doğru yoldadır onun mustakim sıfatı odur.mesela yayın doğruluğu eğri olmasından anlaşılır şaşkınlık hakkın mudil ismine göre doğrudur hadi ismi onu eğri bilsede yinede doğru sayılır. işte arif kişi bu manaya vakuf kimsenin dinine dehleylemez. burda bir soru akla gelir o sorunun cevabını kader sırrına aşina olmayan vermeye kadir olamaz ehli olana kolaydır.
  sual şu
  cümle ibadet vediğer tüm ahval ilahi esma tecellisi gereği oluyor ve kulun da onları yapıp yamamakta bir seçme ehliyeti olmuyor bundan anlaşılıyorki herkes bulunduğu işi yapmaya mecbur.buda cebre girer ve zülum olur.
  cevabı şöyle olabilir. yukarıda sorulan sorunun tahkiki neticesinde iki durum hasıl olur bir defa mahiyetler önceden yapılmış değildir ikincisi ise ilmin bilinen şeye tabi olmasıdır.bu iki durum vakuf peyda olunca az da olsa kader sırrına vakuf peyda olunur. çünkü bunlar anahtar mevkilerdir.
  yukarıda mahiyetler diye arz edilen kelimenin manası eşyanın ilahi bilgi denizinde mevcut olan suretleridir. henüz ilim dışına çıkılmamıştır.mahiyetin bir adıda ayan-nısabite olarak anlatılır.ve hakkın ilim zatının aynıdır.(muhiddin arabi)

 • Ahmet Doğan
  Ahmet Doğan 19.12.2012 - 20:57

  Kainatta hakim olan nizam ve Allah'ın her varlığın içine potansiyel ve yetenek olarak koyduğu istidatlar Allah'ın bir takdiridir.Yüklelnen bu istidatlara kader diyoruz.İnsana yüklenen kader de akıl ve iradedir.Hayvanlarda içgüdüdür.

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi 19.07.2012 - 23:07

  insanların çaresiz kaldıklarında inandıkları şey...

 • Saliha Yıldız
  Saliha Yıldız 14.07.2012 - 09:51

  TANRIM.! ! ! BİLİYORUM YAZ YAZ BİTMEZ BU..! ! ! HADDİME DEĞİL AMA ŞU KADER İŞİNİ BİR DAHA MI DÜŞÜNSEN..! ! :))

 • Levent Sever
  Levent Sever 01.10.2011 - 02:30

  Ondan kaçamam ve onu değiştiremem.

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur 03.07.2011 - 14:52

  Bütün ömrüm boyunca kalbimin üzerin de tedirginlikle taşıyacağım bir kaderim vardı...
  (N.B)

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur 26.06.2011 - 12:40

  Bir ince çizgi / Kader çizgisi.

 • İnci Dalkılıç
  İnci Dalkılıç 24.04.2011 - 23:34

  Allahın verdiği zekayı kullanmayanların çok kullandıkları bir kaçış yolu

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind 16.04.2011 - 21:54

  Kader; yolun tamamını değil,sadece yol ayrımlarını verir.Güzergah bellidir.Ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir.Öyleyse,ne hayatın hakimisin,ne de hayat karşısında çaresizsin.

 • Hüseyin Gezer
  Hüseyin Gezer 15.04.2011 - 09:30

  Başkasının elinde oyuncak olmaktır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 05.04.2011 - 14:43

  Allah buyuruyor ki ''Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık.''
  (Kamer Suresi, 49)

  Dİkkat edersek insanı değil herşeyi ifadesi vardır. Bunun içine canlı-cansız tüm ŞEY ler girer. Onun için insanın ve diğer canlıların olduğu gibi cansız diye adlandırdığımız şeylerinde, hatta devletlerinde, toplumlarında bir kaderi vardır.........

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 05.04.2011 - 14:39

  İster Cüzi koyun adını, ister küllü koyun adını. Kader olmuş ve
  olacak tüm olayların zinciridir....

 • Güllere Vurgun
  Güllere Vurgun 04.04.2011 - 15:50

  KADER DEYIP GECME...

  Kader isterse diyerek kadere yüklenmek
  Varmidir öyle herseyi kaderden beklemek
  Eger kaderse basa gelenlerin hepsi
  Imtihana tabi olmak da neyin nesi

  Kardesim kaderin vardir iki cesidi
  Sadece birinden mesuldür kisi
  Bunun adina Cüz-i irade denir
  Kulun kendi secimidir basa gelen isi

  Küll-i Iradeden hesab sorulmaz
  Cüz-i Iradeye bahane bulunmaz
  O ne dilemis ise hayrimiza dilemistir
  Cüz-i Iradeye Seytan ve Nefis girmistir

  Insan yasadiklarina bakmayi bilemez ise
  Küll-i'midir, Cüz-i'midir ayird edemez ise
  Her basa gelene küll-i'ye mal eder ise
  Bu düsünce insani dogruya iletmez
  Sirat-i Mustakimde gecit vermez

  Rahman'in Rahmet-i sonsuzdur bunu bil
  Adili mutlak olan kararindan emin ol
  Bir kusur var ise hatayi kendi iradende bul
  Kulsun sen Haddini ve hesabini bil
  Derdin var ise Rabbine yönelmesini bil...Envariye Arslaner

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind 04.03.2011 - 19:37

  ‎ ' Benim kaderim kaf ile değil kef ile yazılmış...
  Kader değil de keder midir...

  Ah hüzün..
  Câna cânândan dokunan...
  ... Maksudun cilvesi... rahmeti...

  Ah hüzün..
  Derd gibi gelip de hâne-yi gönülde sultan oluşun...
  Sükûtu tâc, tefekkürü taht edişin...'

  Şair Nedim

 • Didar Seçkin
  Didar Seçkin 07.12.2010 - 00:36

  'Kul, hayır ve şerriyle, tatlı ve acısıyla kadere inanmadıkça imanın halavetini bulamaz.'

  (hadis)

 • Nesim Sina
  Nesim Sina 29.11.2010 - 12:15

  Kendimi sakladım odalara, odalarda sandıklar; sandıklarda kutular, kutularda çekmeceler... Ne çare ki, orada da buldu KADER

 • Serçe Kanadı
  Serçe Kanadı 21.11.2010 - 12:35

  'bilmem ne kaderine terk edilemez' derler ya! gayret edince Yaratan'ın takdirine direniyormuşuz gibi. gayret Yaratan'ın takdirini istemektir.

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur 31.03.2010 - 15:42

  Kaderde yazılı olmayana el erişmez..
  Yazılı olan da nerede ise gelir, seni bulur...

 • Osman Aslan
  Osman Aslan 26.02.2010 - 14:48

  İnsan kendisi çizer...

 • Derviş Güneş
  Derviş Güneş 25.02.2010 - 23:37

  insanın karakteri kaderidir

 • Piraye İst
  Piraye İst 25.02.2010 - 12:56

  Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin,ne de hayat karşısında çaresizsin...

 • Kötü Kedi Şerafettinn
  Kötü Kedi Şerafettinn 19.10.2009 - 06:02

  insan kendi kaderini kendi çizer,
  ama bazı şeylerinde önüne geçilmiyo, mesela deprem gasp yangın savaş trafik kazası gibi..

 • Nazlı Menşur
  Nazlı Menşur 15.09.2009 - 09:34

  İrademiz dışında kalan ve müdehalemiz mümkün olmayan durumlardır.Karıştırılmasın aklımız ile yaptığımız tercihler kader kapsamı dışındadır.Kendi hatalarımızın faturasını kaderimize kesemeyiz.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 07.09.2009 - 09:21

  HİKMETİNDEN SUAL OLMAZ

  Kırılan kalp çok hassastır, öyle bir özürle onarılmaz.
  Mecnun’a Leyla sorulur da, aşığa Bağdat sorulmaz.
  Bülbülü, gülü sevip de, dikene sövmek ne menem iştir,
  Olmuşsa bir iş, olmuştur artık hikmetinden sual olmaz.

  (Nusret ORHAN /2008/İZMİR)

 • Ayşe Öz
  Ayşe Öz 13.06.2009 - 09:05

  Yaşam içinde düzeltmeye gücümüzün yetmediği tüm haksızlıklara, tüm olumsuzluklara karşı akıl sağlığımızı koruma adına Yaratıcı'nın bize gösterdiği sığınaklardan biri.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 21.05.2009 - 17:33

  Kadere rıza gösteriyorum zannederek tembellik yapan kendini kandırmaktadır.
  Kadere rıza göstermek, tembel tembel oturup gelecek olanı beklemek değildir.
  Evet Allah ne dilerse o olur,
  ama bu tembellik et demek değildir.
  Sen gereken her türlü çabayı göstereceksin, çalışmalarını en üst seviyede yapacaksın,
  sonra hüküm sahibi olarak sonucu Allah'a bırakacaksın.
  O zaman bu bekleyiş tembellik değil, takdire rıza göstermek olacaktır.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 18.05.2009 - 14:50

  3'tür kader: Doğum-Yaşam-Ölüm...

 • Şerife Duman
  Şerife Duman 17.04.2009 - 10:26

  Hz Allah (c.c.) herkese bir kader karerlemiştir.... Elbet bizede bir kader karerlemiştir.... Allah iyi yazı yazmış olsun..... Sonuçta herkes kaderini kendi yazar.....

 • Şerife Duman
  Şerife Duman 15.04.2009 - 10:58

  Biz burda Kalu Bela da yazılmış olanı alternatifleriyle hayat sahnesinde oynayarak perçinliyoruz.... Geldiğimiz yere giderken götürmek üzere....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 08.04.2009 - 10:54

  Olması gerekenin, olması gereken zaman diliminde vuku bulması.

  Hiç bir kimseyi, hiç bir olayı yargılamamak, eleştrmemez, olanlar hoşuna gitmesede, olmuşa rıza göstermek.
  Olay olayların gerçek failinin O olduğunu bilincinde olarak,
  Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilmek, her an bu görüşte yaşamak..
  Sana nasip olanın, tüm dünya engellemeye çalışsa dahi sana ulaşacağına,
  Yada
  Sana nasip olmayanın, dünya bir araya gelip uğraşsa da sana ulaşmayacağına,
  Kesin ve kalpten şeksiz ve şüphesiz. inanmaktır.

 • Zeynep Hacıkeleşoğlu
  Zeynep Hacıkeleşoğlu 28.02.2009 - 20:03

  Belki liyakat tacı,
  Belki imtihan kemeri,
  Ama her şekilde; O' nun (cc) ilmi,O'nun (cc) takdiri,
  Alnımızın aynalarda gözükmeyen yazısı...