Kültür Sanat Edebiyat Şiir

edep sizce ne demek, edep size neyi çağrıştırıyor?

edep terimi Seu Kuyt tarafından tarihinde eklendi

 • Abdullah Koç
  Abdullah Koç

  Bir zamanlar vardı ama.. şimdi kalmadı......bitti.

 • İrem Başar
  İrem Başar

  Edep,aklın tercümanıdır.
  Herkes edebi kadar akıllı,aklı kadar şerefli,
  şerefi kadar kıymetlidir..

 • Kayıp Şehrin Sultanı
  Kayıp Şehrin Sultanı

  Hz. Mevlâna da şöyle der: “Eğer insanoğlu edepten mahrum ise insan değildir. İnsanın hayvandan farkı edeptir. Gözünü aç ve Allah’ın bütün kelamına dikkat et. Âyet âyet bütün Kuran’ın manası edeptir.”

 • Zümra Yıldız
  Zümra Yıldız

  'İlim için akla, irfan için edebe ihtiyaç vardır;
  Çünkü akıl cehalete, edep gaflete mani olur.'

 • Son Bahar
  Son Bahar

  Edebim el vermez edepsizlik edene.
  Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene! ... (Yunus Emre)

 • Ayşe Nur
  Ayşe Nur

  İncinsen de incitme...!

 • Kayahan Yusuf Şahin
  Kayahan Yusuf Şahin

  Günümüz insanlarda çok nadir rastlanan, Bir insanlık göstergesidir. :)

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi

  Edep: ahlaktır.Edepsizlik,kazanandır

 • Kontak Yarım
  Kontak Yarım

  insanın rabbine olan takva boyutudur

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Eskiden en önemli meziyet iken, bu çağda, Unutulmaya yüz tutmuş terim...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Edep Ya Hu....

 • Asi Vee Mavi
  Asi Vee Mavi

  'İnsanoğlunun edepten nasîbi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir.'

 • Metin Bedir
  Metin Bedir

  ister edepliden ister edepsizden öğrenin ama mutlaka edep hissini keşfedin öğrenin.ama mutlaka o hissi hissedin.ve o hissin içinde hiç pişmanlık yoktur.acelecilik hissi sizden elini ayağını çeker içinizdeki fırtınalar diner,ateşler söner. güven sevecenlik ve sesizlik hissi gelir. diliniz suskunlaşır.konuşmaktan çok susmayı tercih edersiniz.dinlediğiniz şeyi maksimim anlama hissi oluşur.hissettiğiniz karmakarışık duygular öncelik sırasına göre dizilir.akıl kapılkarı ardına kadar açılır.içselleşirsiniz.edep duygusunu hissetmek kolaydırda hep o halde kalmak zordur.mesela bu yazıyı okurken zandalyede otururken ken bile bi yaşlının karşısında oturduğumuz gibi oturursak edep hissini hissederiz.yada bedenini teşhir eden bi kadını gördüğümüzde başımızı edep için çevirdiğimizde allah o hissi veriverir ruhumuza.edep hak ka giden yoldur.

 • Olay Olay
  Olay Olay

  Edepli Edebinden Susar Edepsiz de Ben Susturdum Sanar..!

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  ellerini önünde birleştirmektir yetim çocuk burukluğu ile muktedirlerin anlamadığı bir dilde, içine kazınmış bir söz, kim veya ne tarafından olduğu ise gayet meçhul.

 • Enis Altay
  Enis Altay

  edep herşeyi gereğince yerli yerinde yapmaktır
  edep aklın tercümanıdır
  yani
  insna
  edebi kadar akıllı aklı kadar şerefli
  şerefi kadar da kıymetlidir

 • Gülsüm Demiryürek
  Gülsüm Demiryürek

  EDEP ile gelen, lütuf ile gider...

 • Barış Hasra
  Barış Hasra

  Gittim HALEP'e ŞAM'a Eyledim İlim Talep, Meğer İlim Gerideymiş İlla Edep İlla Edep...

  (Padişahlardan Biri İlim Öğrenmek İçin Halep ve Şamın Yolunu tutar, fakat ilimi öğrenmek istediğini Ulemalara, uygun olmayan bir Hitap ile ilim öğrenmek istediğini söyler, aldığı cevap ve anladığı şeyi ülkesine gidince işte böyle telaffuz eder.) Gittim HALEP'e ŞAM'a Eyledim İlim Talep, Meğer İlim Gerideymiş İlla Edep İlla Edep... yani her kim olursan ol makam mevki para pul.. hangi ülkede hangi ünv.bitirirse bitirsin, hiç önemli değil Önemli olan EDEP.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  * 'EDEP, edepsizlerin edepsizliklerine, kabalıklarına, kötü sözlerine sabır ve tahammül etmektir. ' (Hz.Mevlana)

 • Ferit Ala
  Ferit Ala

  Edep ile gelen
  Lütuf ile döner

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  İyi ahlak, incelik, terbiye gibi anlamlara denk düşen, sınırları kişilere göre değişken olan Arapça kökenli kelime..

 • Mehtap
  Mehtap

  'Bir insanda yok ise haya ile edep
  Neylesin onu medreseyle,mektep
  On yılda okusa,bin yılda okusa;
  Yine merkep,yine merkep...'

 • Gamze Aydın
  Gamze Aydın

  Doğanın bilmecelerin ve alacalı bulacalı belirsizliklerin ardına gizlenen edep yerlerimize daha fazla saygı gösterilmeli!

 • T£k Bir
  T£k Bir

  Ten-i âdemdeki can bil ki edepdir,
  Dil ü çeşm-i beşerin nûru edepdir..

  Edebi olmayan âdem değil âdem,
  Ayıran âdemi hayvandan edepdir..

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Havas için yani normal inanan insan için edep;
  Hataya düşülecek şeylerden mümkün olduğunca uzak durmak, söz ve davranışlara dikkat etmektir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Tasavvut ehli için edep;
  daima Hakk'ın huzurun da olduğunun bilincinde olmaktır.
  Bu farkında oluşun gerektirdiği şekilde yaşamaktır.
  Herşeye ve herkese rağmen.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  EDEP YA HU

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  pek tabi erdemdir efendim…

  fazla söze ne hacet diyelim ve Mevlâna’nın şu güzel beytinden anlayalım bu pek önemli mefhumun anlam ve önemini, buyurunuz:


  âdem-i zâde eger bî-edeb est, âdem nist
  fark der cism-i benî âdem ü hayvan edeb est
  çeşm be küşâ-yı bi-bîn cümle kelâmullâh râ
  âyet âyet hemegî ma’nî-i kur’ân edeb est

  Meâli: “insan oğlu eğer ki edepsizdir, insan değildir; insan ve hayvan cinslerinin cismindeki fark edeptir; gözünü aç bak cümle kelamullaha; ayet ayet bütün manası kur’an’ın edeptir.”

 • T£k Bir
  T£k Bir

  ahmağa meyledip su gibi akma,
  geçtiğin yerlerde edebsizliğini bırakma!

 • Aliye
  Aliye

  ilim meclislerinde aradım, kıldım talep,
  ilim geride kaldı ille edep ille edep

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'edep, edepsizlerin her işine,kabalıklarına,kötü sözlerine sabretmekten ibarettir.'..........................................................................(*)

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'edebi olmyan Allah'ın lütfundan mahrum kalır.'...................................................................(*)

 • Adım Oblomov
  Adım Oblomov

  Gezdim halebi şamı ettim ilimi taleb
  Meğer ilim evvelde imiş illa EDEP EDEP

 • Rıfkı Kaymaz
  Rıfkı Kaymaz

  İnsanın hayvandan farkı edeptir. (Mevlana)

 • Oya Baskan
  Oya Baskan

  edeb ELİNE DİLİNE VE BELİNE HAKİM OLMAK DEMEKTİR....

 • Remzi Kaya
  Remzi Kaya

  zeplinin yoruma katılıyorumm..toplumun bireylerinin içindeki pislikten yine kendilerini korumaya çalışmak için uydurduğu bi kavram..aslında edep-siziz hepimiz

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  ...Allah'tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrumdur.Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur...............*

 • Can Can
  Can Can

  İlla Edep, Edep yahu..! ?

 • Savt-ı Dicle
  Savt-ı Dicle

  'Sakın terk-i edepten kûy-ı mahbûb-ı Huda'dır bu
  Nazargâh-ı İlahi'dir makam-ı Mustafadır bu'

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  ^^Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır.^^

  Hz. Mevlânâ

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Edep: her konuda haddini bilip, sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmak sünnet üzere hareket etmek, hataya düşmekten sakınılacak şeyi bilmektir.
  Halk arasında görgü kuralları denmektedir. Toplum fertlerinin yaşayış ve karşılıklı münasebetlerine genel ve ortak bir tarzda hakim olan ve aksine davranışların yerine göre ayıp, terbiyesizlik, edepsizlik, sayılarak kınandığı ahlakî ve içtimaî kuralların bütününe hukukta umumi adap denir.

  Mesela: eve girip çıkmanın, yiyip içmenin, yatıp kalkmanın, giyinip kuşanmanın, misafir ağırlayıp uğurlamanın, konuşmada kullanılacak üslubun, insanlarla olan muaşeretin, aile fertlerine karşı olan muamelenin, büyüklere ve küçüklere karşı tutum ve davranışların, yüce Allah'a karşı ibadet etmenin kendine göre edepleri vardır

 • Mokan Yıldırım
  Mokan Yıldırım

  Edep olmazsa olmazımızdır. Kendisini kaybedince dünyamızda ahiretimizde zehir olur. Ve bence edep imanın ta kendisidir

 • Edaa
  Edaa

  Hz. Lokman'a:
  - 'Edebi kimden öğrendin? ' diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş:
  - Edepsizlerden.

 • Suf Aya
  Suf Aya

  Men lem yüeddibhü’l-ebevan
  Yüeddiphü’l-melevan.

  Arapça bir beyit..

  (Annesi babası tarafından terbiye edilmeyeni zaman ve şartlar terbiye eder)

 • Selen Demir
  Selen Demir

  Edepsiz olmayın
  edep SİZ olun..

 • Sabriye Akdemir
  Sabriye Akdemir

  kişinin kendisine ve diğer yaratılmışlara olan saygısı...

 • Berfim Arslan
  Berfim Arslan

  insansanların toplumda yaşayış tarzını belirleyen bir tür davranış biçimidir

 • Fatma Topal
  Fatma Topal

  güzel huylu,terbiyeli, ahlaklı

 • Efe Güven
  Efe Güven

  Ehli diller arasında aradım, kıldım talep.

  Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep.

 • Ünal
  Ünal

  Edep; bir tac imiş Nur-u Hüda’dan.
  Giy ol tacı, emin ol her belâdan