Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması

mevlana sizce ne demek, mevlana size neyi çağrıştırıyor?

mevlana terimi Sezen Ünlü tarafından tarihinde eklendi

 • Neva Ney
  Neva Ney

  "Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana
  içinde inci vardır." Hz.Mevlâna

 • Ümit Duysak
  Ümit Duysak

  Tasavvuf deryasına dalmış bir Hak âşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır. O, bir tarikat kurucusu değildir. Yeni usûller ve ibadet şekilleri ihdâs etmemiştir. Ney, dümbelek, tambur gibi çeşitli çalgı âletleri çalınarak yapılan törenler ve âyinler, Hazret-i Mevlana’nın vefatından 3-4 asır sonra meydana çıkmıştır. Halbuki o, ney ve dümbelek çalmadı. Dönmedi, raks etmedi. Bunları sonra gelenler uydurdu. 47 binden ziyade beytiyle dünyaya nûr saçan Mesnevî’sine, her ülkede, birçok dillerde şerhler yapılmıştır. En kıymetlisi Mevlana Câmi’nin kitabı olup, bunun da şerhleri vardır. Türkçe şerhlerinden, Ankara vâlisi Âbidin Paşanın şerhi çok kıymetlidir. Âbidin Paşa bu şerhinde, ney’in, insan-ı kâmil olduğunu ispat etmektedir.

  Mevlevîlik, cahillerin eline düştüğünden, bunlar ney’i çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya, dönmeye başlamışlar. İbadete, İslam dininin yasak ettiği çirkin şeyler karıştırmışlardır. Hazret-i Mevlana, bırakın ney çalmayı, oynayıp dönmeyi, yüksek sesle zikir bile yapmadı. Nitekim Mesnevî’sinde diyor ki:
  Pes zî cân kün, vasl-ı Canan-râ taleb
  Bî leb-ü gâm mîgû nâm-ı rab.

  Manası şudur:
  O halde, Canana kavuşmayı, cân-u gönülden iste
  Dudağını oynatmadan, Rabbinin ismini kalbinden söyle.

  Bugün, bu tasavvuf üstadının türbesine sonradan konan çalgı âletlerini görenler, işin gerçeğini bilmeyenler, bu mübarek zatın çalgı çaldığını, bu aletlerin onun olduğunu zannetmektedirler. O hakikat güneşini yakından tanıyanlar, bunlara elbette itibar etmez. Zaten bu büyükler, şüpheli şeylerden kaçtıkları gibi, mubahları bile sınırlı ve ölçülü kullanmışlardır.

 • Metin Bedir
  Metin Bedir

  BU DÜKKAN ÖYLE BİR DÜKKANDIR Kİ BU DÜKKANDA
  TAHTA GÖRÜRSEN BİLKİ KALIPTIR DEMİR GÖRÜRSEN METREDİR
  arabın birinin bi bakkal dükkanı var.ve bakkal dükkanında insanlarla konuşabilen onları gülümseten ve insanları konuşmasıyla şaşırtan bi tuti kuşu var. bi gün bakkal aceleyle eve gider tuti yanlız kalır bu esnada dükkana kedi girer tuti korkar. pırlar ve yukarıda ki gül yağı şişelerinin oraya konmak isterken gül yağı şişesini devirir. arap dükkana gelip koltuğuna oturduğunda kıçı başı yağ olur. yukarıya baktığında tuti yi görür sen döktün değil mi der ve tuti yi yakaladığı gibi. tuti nin kafasındaki bütün tüyleri tek tek yolar. tuti nin canı çok yanmıştır o günden sonra bi daha konuşmaz. gelen müştErilere laf atmaz. gün boyu somurtur. bir iki derken dükkandan müşteriler eksilmeye başladığında arap bakkal yaptığı hatanın farkına varır ah benim hikmet güneşim ben ne büyük hata yaptım der ve tuti yi konuşturmak gönlünü almak için tuti nin en sevdiği çerezlerden alır fındık fıstık antep fıstığı ama tuti bi türlü konuşmaz. bi gün tuti gene miskin miskin somurtarak dışarıya bakar birden kapının önünden kafası kel cascavlak biri gelir tuti bir den gülmeye başlar ve sende gül yağı şişesini döktün senin de kafandaki tüyleri yoldular der ve konuşmaya başlar. tuti kendi başına gelenle kel adamın arasında benzerlik kurmuştur.
  bi şeyin algılanması bi benzerliğin bulgulanması ile olur.

 • Metin Bedir
  Metin Bedir

  MECAZ METEFOR YADA BENZETME NEDİR: Bir kavramı ne zaman başka bir şeye benzeterek anlatmaya kalkarsak metefor kullanıyoruz demektir.aslında iki şeyin birbirine benzerliği pek az ola bilir. birini çok iyi biliyor olmak ikincisini daha iyi anlama olanağı getirir. metaforlar semboldür ve sembollerin duygusal yoğunluğu normal kelimelerden fazladır. kelimelerin kaldıracı da diye biliriz. örneğin elektirikle ilgili bi şeyler anlatırken onu zaten bildiğiniz tanıdığınız bir şeye benzeterek anlatırsam örneğin hiç borunun içinden akan su gördünüz mü desem hemen evet dersiniz o zaman ben ya borunun içinden geçen suyu yavaşlatabilen ve hızını ayarlayabilen bi kapakçık olsaydı.işte o kapakçığa rezitans denir desem işte o zaman rezitansın ne işe yaradığını daha iyi anlarmıydınız. tabi anlardınız. bi anda bilirdiniz.çünkü o yeni kavramı bildiğiniz bi şeye benzeterek anlattım.(anthony robbins)

 • Metin Bedir
  Metin Bedir

  hz. hızır dendiğinde aklımıza sıkıştığımız anlarda yardıma koşan ak sakalı ihtiyar geliyor.birbirimize aksakalı yardıma gelen ihtiyar hikayeleri anlatıp duruyoruz. ilahi bilgileri belletebilmek kuşaklara aktarabilmek için velilerimizin kullandığı mecazların içinde boğulmuş önümüzü aydınlatacak benzetmeler mecazlar karanlığımız olmuş yolumuzu kaybetmişiz cehaletin karanlığına gömülmüşük .

 • Metin Bedir
  Metin Bedir

  MESNEVİ’DE Hz. HIZIR
  Hz. Mevlana, El-Kehf suresinin 60 ile82. ayetleri Hz. Musa ile Hz. Hızır arasında geçen kıssayı şöyle te’vil eder.“İki deniz can ve beden denizleridir. Bu iki denizin kavuştuğu yer insanın varlığıdır. Balık hayattır. Denize atlaması, bedenin hayat bulması, canın bedenle görünmesidir.İzlerine basıp geri dönmeleri, yaratılışta ki temizliğe, fıtrata dönüştür. Bulduğu kul, yani Hızır, kutsi akıl dır.Ona Tanrı tarafından belletilen bilgi, vasıtasız olarak ilham edilen ilahi bilgidir. Binilen gemi, beden gemisidir. Geminin delinmesi, rıyazatla, ibadetle bedenin ve bedenle alakalı işlerin noksanlaşmasıdır.Öldürülen çocuk nefistir. Vardıkları köy bedene ait kuvvetlerdir. Hızır’ın düzelttiği duvar, tam inanç duvarıdır ki bu makam da can, “nefs-i Mutmainne” adını alır. Gemi sahibi olanlar, bedende ki hayvani kuvvetler ve zahiri duygulardır.Sağlam gemileri zapteden padişah “nefs-i emmare” dir.Öldürülen çocuğun temiz ve mü’min anası, babası can ve bedenin tabiatıdır. Duvarın altında ki define, marifet definesidir. Duvar bedendir. Define sahibi iki yetim, kutsi candan ayrılmış nazari ve ameli ve anlayış kaabiliyetidir.” Yine Mevlana “Sen baştan başa cansın, yahut zamanın Hızır’ı, yahut da Ab-ı Hayat. Onun içinde halktan gizlenmedesin.”der.Mevlana “Mesnevi”sinde devam eder “Hızır ve İlyas peygamberin hayatta bulunduğu, On ikinci İmam’la buluştuğu, Hz. Peygamberin Hakk’a yürümesinde, gelip Ehlibeyte başsağlığı dilediği, Hz. İmam Ali’nin de Hakka yürümesinde, evinin kapısına gelip ona selam vererek, Ehlibeyet’e taziyede bulunduğu, İlyas’la muayyen zaman da buluştuğu, acz içindekilere yardım ettiği, İmam Hüseyin’in şehadetin de onun, Medine de bir mersiye inşad ettiği, sesinin duyulduğu, imamlarla görüştüğü, Ehlibeyt imamlarından gelen rivayetlerdendir. Hızır ve İlyas nebi yüzü suyu hürmetine, Yüce Allah bize de imdat eyler
  facebook tan alıntıdır

 • Kürşat Hardal
  Kürşat Hardal

  Siz değerli dostlardan şiirlerime ilişkin yorum ve düşüncelerinizi bekliyorum :)

 • Neva Ney
  Neva Ney

  "Bilmek başka, bulmak başka, olmak daha başka." Hz. Mevlana

 • Emine Taştepe
  Emine Taştepe

  Safi Aşk

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan

  Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol.

 • Neva Ney
  Neva Ney

  "Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte ne de ay da ara! Gözlerindeki perdeyi arala!"

 • Neva Ney
  Neva Ney

  "İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor.
  Köle buluyor ama aşkı bulamıyor."
  -Aşkın Gozyasları- Tebrizli Şems

 • Neva Ney
  Neva Ney

  "Her insan için bir âşık olma zamanı vardır,? bir de ölmek zamanı.? Ama benim için ölmek yok, ben meleklerin? secde eylediği aşkım"

 • Neva Ney
  Neva Ney

  "Aşkı kitaplardan öğrenemezsin, satırlara sığmayacak kadar bal kahrıdır o, gel anlatayım sana aşkı.
  Önce yak kitapları. Aşkı âşıklarda arama. Aşk, aşığın aynası değildir, bu nedenle körler çarşısında ayna satılmaz. Aşk kelime değil ki deftere kaydedesin, aşk paragrafları talan eder. Aşkın kitaba sığınmayışı bundandır. Kitap yorum işidir, aşk yorumlarda yormaz yolunu..."

 • Melis Ayden
  Melis Ayden

  Mesnevide yer alan bir hikayeden esinlenerek simyacı kitabi yazılmış acaba hangi hikayeden merakım bundandır.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  “Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir."
  Mevlana

 • Kadir Yüksel
  Kadir Yüksel

  Evliya alim Veli Derviş

 • Çetin Metin
  Çetin Metin

  hakikati fark edememiş ,olabildiğince abartılan kişi.bel altı hikayeleri sanki onu dahada çekici kılmış. mesneviyi tek cümleyle özetlersem : çok şey söylemek ama hiç bir şey anlatamamak.

 • Vedat Ali Birinci
  Vedat Ali Birinci

  aaaa

 • Lara Wislina
  Lara Wislina

  huzur

 • Abdulkadir Başodacı
  Abdulkadir Başodacı

  Mevlana bir gün gene inziva'da imiş
  Bir sarhoş dayanmış dergahın kapısına, hayır duasını almaya geldim demiş
  Dergah öğrencileri ; git bre berduş bu halinle buraya giremezsin!
  Bağrışmayı duyan Celaleddin rumi, meseleyi anlayınca
  Öğrencilere demiş ki ; Bu adam, sarhoş kafayla bana geliyor!
  Siz onu hangi kafayla geri gönderiyorsunuz?

 • Abdulkadir Başodacı
  Abdulkadir Başodacı

  Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım

 • Alptekin Kılıç
  Alptekin Kılıç

  mevlana hakka o kadar aşıkki bu aşkı ona tattıran şemsi tebrizidir
  yani aşkı ararken allaha olan aşkını şemsin kendisinde bulur.
  mevlananın dediği gibi şebi aruz, yani kavuşmak aşkına kavuşmak
  yani yaradana varmak.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  "Cahilin yanında kitap gibi sessiz ol"
  Mevlana

 • Zeynep Sekerci
  Zeynep Sekerci

  Ne olursan ol yine gel.

 • İki Baharın Valsi
  İki Baharın Valsi

  “Ey gün, uyan, zerreler dans ediyor.
  bütün evren dans ediyor,
  mutluluktan perişan olmuş ruhlar dans ediyor.
  kulağına danslarının onları nereye götürdüğünü söyleyeceğim,
  havadaki ve çöldeki bütün zerreler
  iyi bilin, onlar sanki deliler
  her bir zerre mutlu ya da mahzûn
  hakkında hiçbir şey söylenmeyen güneşe tutulurlar.”

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün

  Sevmem kendilerini.
  Anadolu Moğol istilasında iken dergahına dokunulmayan tek kişi.
  (İlhanlılar kötü değillerdi lakin işin için çaşıtlık olunca iş değişiyor)
  Yazdığı esere bugünlerde kutsaliyet izafe edildiği doğrudur halbuki sadece divandır, okuyan içinde nelerin nelerin olduğunu görür.

 • Erdem Çelikdağ
  Erdem Çelikdağ

  Şems'in "sevdiceği" :)

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır".
  Mevlana

 • Ah Kalbim Delisin
  Ah Kalbim Delisin

  Mevlana; anlayanlar,sevenler,hikmetlerini yureklerine naksedenler için ne büyük kazanç!