Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tasavvuf sizce ne demek, tasavvuf size neyi çağrıştırıyor?

tasavvuf terimi Aerol Göksu tarafından tarihinde eklendi

 • Seda Ağır
  Seda Ağır

  Tasavvuf hâl işi olduğu için, yaşayan bilir, tarif ile anlaşılmaz.
  İslam ahlakı ile süslenmektir.
  ölmeden önce ölmektir.
  baştan başa edeptir, tamamen edepten ibarettir.
  kadere rızadır.
  Hak teâlâya inkıyaddır, kayıtsız şartsız teslimiyettir.
  daha bir çok şey... her şeyden önce Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmaktır.
  vesselam

 • Osman Avanoğlu
  Osman Avanoğlu

  AŞKa yolculuk, AŞKta yolculuk, AŞKla yolculuk, AŞKtan yolculuktur.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı

  göya en büyük tasavvuf ehillerinden mevlanaya bir bakalım: moğolların saldırıları karşısında biz müslümanlar ne yapmalıyız diye soran ahaliden birine bakın ne cevap verir: su gibi olun. siyasetten uzak durun aman kimseye karışmayın. aman direnmeyin aman zorluk çıkarmayın. yani kısacası tecavüz kaçınılmazsa keyfini çıkar diyor muhterem. ve batı bu adamın türbesini haccediyor.neden? aferin görevini başarıyla ifa ettin diye.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı

  tasavvuf müslümanları miskinleştirmek ve islamın özünden uzaklaştırmak için batının icad ettiği yutturmacalardan sadece biridir.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı

  islamda tasavvuf diye bir şey yoktur. tasavvuf hritiyanlıktaki ruhbanlık la aynı şeydir. eğer böyle bir uygulamayı rabbim uygun bulsaydı peygamberimiz yaşamına alır ve uygular ve bize bu konuda modellik yapardı. rehberi kuran ve hz muhammed olanın tasavvufla işi yoktur. müslüman zaten içini sdışını temiz tutmaktır. ekstra bir şeye daha gerek yoktur.

 • Ters Tepki
  Ters Tepki

  İçsel yolculuğu tamamlayıp özünü bulmaktır.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  İlk adımı sevgidir..

 • Ümit Müderrisoğlu
  Ümit Müderrisoğlu

  Hayattan korkanların sığınağıdır.

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Tasavvuf nefsini terbiye etme yolculuğu ve bu yolda aşkı bulmak olarak tarif edilen gerçek islamdır

 • Cüneyt Gültakın
  Cüneyt Gültakın

  Tasavvuf dinin özüdür. Kurumlaşmış, merkezi din tasavvufun kalıplaşmış, özden uzaklaşmış biçimidir. Peygamberin hayatında, kişiliğinde tasavvuf vardır; ama bugün insanlara din diye sunulan birçok şey peygamberde yoktur. Bu kabuk dini peygamber öldükten sonra Arap devletleri yaratmıştır. Sahte hadisler, ayetlerin kasıtlı yanlış çevirileri günümüzün koşullarını yaratmıştır. Kabuk dinin uygulamaları, din kurucusu peygamberin kitap ve hayatında olmayan kurallarla doludur. Tasavvufa bilerek ya da bilmeyerek en çok karşı çıkanlar bu kabuk dinin inanırlarıdır.

  Tasavvuf dinin özüne vurgu yapar, tıpkı Muhammed Peygamber gibi bütün ayrımcılıklara, bölücülüklere karşı çıkar. Birlik inancını savunur, hedefi insanların olgunlaşmasıdır. Tasavvufta münafıklık yoktur ya gerçek bir dindar olursunuz ya da savrulursunuz. Kabuk din ise bol bol münafık barındırır; çünkü ölçü ibadet biçimleriyle sınırlandırılmıştır. Bu gün kendisini Müslüman sanan bir sürü kirli kalp taşıyan insan vardır, onlar uykudadır; çünkü tasavvuf kendini, hayvanı, nefsini yenmek demektir.

  Gerçek dindarın yolu tasavvuftur. Ölmeden önce ölmek tasavvuftur. Kendini bilmek tasavvuftur. Gerçek dindar Emevi ve Abbasi devletlerinin yeniden biçimlendirdiği ve gelenekselleştirdiği kabuk dini sorgulamaya başlar. Mezheplerin birbiriyle çeliştiğini fark eder, farklı cemaatların farklı uygulamalarını görür. Yeni dini kurallar, sahte hadisler uydurmanın asıl şirk olduğunu anlar.

  Tasavvuf gönül enginliğidir, sınırsız hoşgörüdür. Yargılamamak ve bağışlamaktır. Özeleştiri yapabilen, başka görüşlere hoşgörülü olan, her şeyde sadeliği seçen, kendini bilen insan tasavvufu anlamıştır.


 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı

  gerçek müslüman tasavvufu zaten tefekkür ederek gerçek yaşamına içkin kılmalıdır. yani her bir müslüman akl ve kalbi eğitip nefsi yenmeye uğraşmalı buöylelikle bu gün hayran olduğumuz o tasavvuf ehline uygun hal ile durmalıdır.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı

  tasavvuf müslümanları miskinleştirmek ve reel yaşamdan, ilimden, fenden, buluşlardan ve kurandan uzaklaştırmak için batılılar tarafından uydurulmuş ,teşvik edilmiş bir alternatif yaşam biçimidir. bir müslümana lazım olan iki şeyi peygamberimiz veda hutbesinde en yalın ve net şekilde açıklamıştır:
  onlar da
  1 kuran
  2 sünnet
  size iki şey bıraktım der peygamberimiz bu kutlu hutbede kuran ve benim sünnet im
  bu ikisine sıkı sıkı sarılın ki kurtuluşa eresiniz.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı

  islamda tasavvuf yoktur arkadaşlar. sevgili peygamberimiz müslümanlara lazım olan her şeyi bizzat kendi yaşantısında test ederek gösterdi. hz peygamber hiç bir zaman dünyadan el etek çekerek sadece fikir dünyasında yaşamamış ve bunu tavsiye etmemiştir. tasavvuf ehlinin yaptığı ve savunduğu miskin hayat islamda önerilmeyen bir şeydir. bu hristiyanlıktaki ruhban sınıfıyla aynı şeydir, başka bir şey değil.

 • Konyalı Dost
  Konyalı Dost

  bir olma yoludur yaratanla, evrenle, tek ve bütün olmak erimektir

 • Nermin Seyratlı
  Nermin Seyratlı

  Sadece yürekle gidilen gizli ve özel bir yol...

 • Gökhan Gür
  Gökhan Gür

  Tevhid inancı. Bir olmak. Koşulsuz sevgi...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Zariyat suresi 56 ncı ayette Allah (cc) buyuruyor ki: 'Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'
  O'na kulluğun gerçek yolu tasavvuftan geçer....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat.....

 • Mehmet Tentik
  Mehmet Tentik

  İnsanın kendi aczini bilip Rabbini tanımasıdır:Tövbe, tövbe,tövbe etmek.

 • Kaside Bürde
  Kaside Bürde

  Bilindiği gibi, İslam yolu dört bölümden ibarettir:

  1-) Fıkıh.

  2-) Kelam.

  3-) Ahlak.

  4-) Tasavvuf.

  Fıkıh: Helal ile haramı açıklayan bir ilimdir. Konusu: Namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, nikah, talak gibi mükelleflerin fiil ve sözleridir.

  Kelam: Dini inançları ispatlayan, varid olan şüpheleri izale eden ilimdir. Konusu; Allah-u Zülcelal'in zat ile sıfatları ve ahiret ahvalidir.

  Ahlak: Kötü meziyetlerden korunmak, iyi meziyetler edinmek için çirkin davranışları ve hususiyetleri inceleyen ilimdir.

  Tasavvuf: Ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamir; ahlakın tasfiye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, manevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur:

  İslam dininin getirdiği hükümlerin, müslüman kimse tarafından, zahirî ve bâtınî yönleriyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üzere tatbik edilmesidir.

  Tasavvuf ruhî bir hayat olduğu için hakikatte; bizzat yaşamak ve hissetmek suretiyle anlaşılabilir ve anlatılabilir. Tasavvuf kitaplarında rastladığımız farklı anlatımlar ve izah tarzlarının asıl sebebi de budur. İslam alimleri, kendi rûhî-manevî hayatlarına göre tasavvufu tarif ederken; bazıları bidayet halleriyle, bazıları nihayet halleriyle, kimi zaman alametleriyle, kimi zaman da asıl ve esaslarına göre tarif etmişlerdir.

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud

  Tasavvufçu ODAY,
  ((okur,düşünür,anlar,yazar)) DİYOR Kİ:

  sufi,**sufi kime derler** diye sual etmeyen kişidir?
  tasavvufçu,ben bende ölüp @llah'ta dirilmek istiyorum diyen kişidir?

  PGV'NİN DDD'LERİ::

  İslam ilmiyle amel eden?
  İslam'a hizmet eden insan'dır?
  İslam ilmiyle amel etmeyen?
  İslam'a hıyanet eden insan'dır?

  not:((bu dörtlüğü hayrettin karamanın bir yazısından ilham alarak yazmış bulunuyoruz vesselam :))

 • Ona Dair
  Ona Dair

  dağınık hayatları düzene sokan yol...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Hallac-ı Mansur'a, Enel Hak sözünden dönmesi için,100 kırbaç vurdular, en ufak ses çıkmadı, ölmediğini görünce ellerini ve ayaklarını kestiler.
  Dedi ki 'Sakın korkudan sarardığımı zannetmeyin. Kan kaybetmekten sararıyorum.'

  Sonra o halde Daraağacına çıkardılar.
  O'na dediler ki: ' Tasavvuf nedir? '
  Dedi ki: 'Tasavvufun en aşağı derecesi işte bende gördüğünüz bu haldir.'
  Dediler ki: 'Ya ileri derecesi? '
  Dedi ki: 'Onu görmeye tahammülünüz olamaz.'

 • Ley Yam
  Ley Yam

  bir ev düşünün...evin bir hayat tarzı var,akışı..
  tasavvuf o evdeki pençerenin önünde duran saksıdaki çiçektir :)

 • Sedat Karakaya
  Sedat Karakaya

  Tasavvuf kulluk yolunda kemal derecesine ulaşmayı amaçlayan bir düşünce ve yaşam biçimidir. Ancak dikkat edilmesi gereken sadece düşünce boyutunda bir olay olmamasıdır. Pratiğe döküldüğünde yani yaşamda yansımasını bulduğunda tasavvuf gerçek anlamını bulacaktır.

 • Haldun Viran
  Haldun Viran

  Tasavvuf dinin özüdür.Tasavvufun özünde tefekkür (Düşünce) ile marifet-hikmet ve hakikatı öğrenmeye, insandaki ve doğadaki güzellikler ile de ilahi Cemali sevmeye, yani mecazi sevgiden, hakiki sevgiye kavuşmak ister...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Menlana'dan:

  Tasavvuf nedir diye bir uluya sordular.
  O dedi ki: Sıkıntı, gam, keder zamanında gönlün ferah ve huzur içinde olmasıdır.

 • Hatice Aksoy
  Hatice Aksoy

  Hakk'i bilmek, Hakk'dan gayri bilmemek...

 • Gül Gül
  Gül Gül

  Tasavvuf, fâni olan her şeyden yüz çevirip, baki olana bağlanmaktır.

 • Sertaç Soydaner
  Sertaç Soydaner

  ls mevcude illallahı anlamada tek yoldur tasavvuf

 • Sertaç Soydaner
  Sertaç Soydaner

  tasavvuf kendi aslını ve dolayısıyla yaradanı kavramak için bir yoldur.tanrı yanılgısından kurtarıp vahdeti vücudu yaşatır.

 • Dilşah Aytekin
  Dilşah Aytekin

  kendine giden dönüş biletin..

 • Muratkavusmus
  Muratkavusmus

  tasavvuf aşk dır.ALLAH C.C hazretlerini ve resulü MUHAMMET sallahü leyhivessellemi her hücrende hissetmek.aşkını zikretmek mecnun gibi leyla leyla derken mevlayı bulmak. Bütün insanları ve mahlukatı sevmek,şevkat,edep,merhamet ve ibadet aşkı ile mevlaya yönelmek dir.Rabbimizi zikirle namazla salih amelle yadetmek dir.ANAM BABAM CANIM SANA FEDA OLSUN YA RESULALLAH.SELAM VE DUA İLE ALLAHA(C.C) EMANET OLUNUZ.

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  biz dünya hayatina annemizden ayrilip, göbegimizin kesilmesiyle baslariz. dünyaya gelince ilk yaptigimiz aglamaktir, dünyaya aglayarak geliriz. tasavvuf, aglayarak geldigimiz dünyadan, gülerek ahirete göc etme ilmidir. tasavvuf hayatina dogus bir mürsidden inabe almakla baslar, bir mürside mürid olmakla baslar. ilk mürsid allah zü'l celal, ilk mürid ise adem aleyhisselam'dir...

 • Elif Sirac
  Elif Sirac

  İmansız cennete gidemez, fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur.
  Ekmeksiz insan yaşayamaz ama meyvesiz yaşayabilir.
  Tasavvuf meyvedir, hakaik-ı islamiye gıdadır.
  (Bediüzzaman Said Nursi)

 • Serdar Önal
  Serdar Önal

  tasavvuf kal değil hal dilidir...

 • Selman Yazıcıoğlu
  Selman Yazıcıoğlu

  TASAVVUF NEDİR?
  Tasavvuf; gerçek huzura ve ebedî saadete erişmek için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, kalple ile zikir ve yaşamın hakikatlerini anlamadır. Tasavvuf cehennem korkusu ve cennet sevdası değil, Allah aşkını kalplere yerleştiren yoldur. İnsanın dünya güzelliklerine kendini kaptırıp, gafletle yaşamaktan korunmadır. Tasavvufun tanımını âlimlerimiz çok çeşitli şekillerde yapmışlardır. Kitaplarını incelediğimizde tam sayıları belli olmamakla beraber tanımlar bir hayli fazladır. Bu tanımlarla karşımıza Tasavvufla, İslami yaşarken insanın her zerresini Allah sevgisi ve resullahın süneti ile kaplandığını görürüz.

  Âlimlerin Tasavvufla İlgili Yorumları
  EBU MUHAMMED EL-CERRİ: 'Tasavvuf her yüce ahlaka girmek ve her rezil ahlaktan çıkmaktır'.


  CÜNEYD-İ BAĞDADİ: 'Tasavvuf Allah c.c. seni sende öldürmesi ve kendisi ile diriltmesidir. Mâsivâ ile alakayı keserek, Cenab-ı Hak ile beraber olmaktır'


  MA'RÛF EL-KERHî: 'Tasavvuf, gerçekleri almak, mahlûkatın elinde olan şeylere gönül bağlamamaktır'.

  '
  EBÛ HAFS EL-HADÂD: 'Tasavvuf tamamen edebden ibarettir'.


  AMR BİN OSMAN EL-MEKKî: 'Tasavvuf, zamanın en uygun vaktinde, kulun her an Hak ile meşgul olmasıdır'.


  EBÛ MUHAMMED EL-CÜVEYNî: 'Tasavvuf, ahvali kontrol etmek ve güzel olan şeyleri iltizam etmektir'.


  RUVEYM B.AHMET: 'Tasavvuf Allah tealanın irade ettiği şey üzerine, kendini onun iradesine kesin olarak teslim etmendir'.  Bunu gibi daha birçok tasavvuf tanımı yapılmıştır. Tasavvufu anlamayı gerektiren unsur yaşamaktır.


  www.bilvanisli.com

 • Selman Yazıcıoğlu
  Selman Yazıcıoğlu

  TASAVVUF NEDİR?
  Tasavvuf; gerçek huzura ve ebedî saadete erişmek için nefsi tezkiye, ahlakı tasfiye, kalple ile zikir ve yaşamın hakikatlerini anlamadır. Tasavvuf cehennem korkusu ve cennet sevdası değil, Allah aşkını kalplere yerleştiren yoldur. İnsanın dünya güzelliklerine kendini kaptırıp, gafletle yaşamaktan korunmadır. Tasavvufun tanımını âlimlerimiz çok çeşitli şekillerde yapmışlardır. Kitaplarını incelediğimizde tam sayıları belli olmamakla beraber tanımlar bir hayli fazladır. Bu tanımlarla karşımıza Tasavvufla, İslami yaşarken insanın her zerresini Allah sevgisi ve resullahın süneti ile kaplandığını görürüz.

  Âlimlerin Tasavvufla İlgili Yorumları
  EBU MUHAMMED EL-CERRİ: 'Tasavvuf her yüce ahlaka girmek ve her rezil ahlaktan çıkmaktır'.


  CÜNEYD-İ BAĞDADİ: 'Tasavvuf Allah c.c. seni sende öldürmesi ve kendisi ile diriltmesidir. Mâsivâ ile alakayı keserek, Cenab-ı Hak ile beraber olmaktır'


  MA'RÛF EL-KERHî: 'Tasavvuf, gerçekleri almak, mahlûkatın elinde olan şeylere gönül bağlamamaktır'.

  '
  EBÛ HAFS EL-HADÂD: 'Tasavvuf tamamen edebden ibarettir'.


  AMR BİN OSMAN EL-MEKKî: 'Tasavvuf, zamanın en uygun vaktinde, kulun her an Hak ile meşgul olmasıdır'.


  EBÛ MUHAMMED EL-CÜVEYNî: 'Tasavvuf, ahvali kontrol etmek ve güzel olan şeyleri iltizam etmektir'.


  RUVEYM B.AHMET: 'Tasavvuf Allah tealanın irade ettiği şey üzerine, kendini onun iradesine kesin olarak teslim etmendir'.  Bunu gibi daha birçok tasavvuf tanımı yapılmıştır. Tasavvufu anlamayı gerektiren unsur yaşamaktır.


  www.bilvanisli.com

 • Fatih Gizli
  Fatih Gizli

  TASAVVUFU HERKES ANLAYAMAZ. RABBİM HERKESE NASIP EDER İNŞALLAH. admin@ismailaga.com

 • Can Can
  Can Can

  Allahın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesi....!
  .

 • Can Can
  Can Can

  [[ ne akılla olur, ne de akılsız....]]
  .

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  Tasavvuf Kur'an ahlakıdır. Resulullah'ın deruni ahval ve halatı, şeriatin ince adabıdır.

  Tasavvuf bencillik değil, merhamettir, muhabbettir, hizmettir; laf ebeliği değil, samimiyet, ihlas ve hikmettir.

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  Yollarin en güzelidir, Resullulah´in bütün sirlarini actigi; Hz. Ali´nin devam ettirdigi, Mansur´un kellesini Nesimi´nin derisini vedigi yoldur. Bu yolda Geylani, Arabi, Gazali, Rabbani, Emre, Sems, Mevlana gibi bir cok zatlar yürümüs canlarindan gecerek Canan´larina kavusmuslardir.

  Ne mutlu bu ilme gönül verene!

 • Tolga Mert
  Tolga Mert

  Sus ve zikret.. Allah..Allah..Allah..

 • Bilal Büyükılgaz
  Bilal Büyükılgaz

  • Tasavvuf bir ilim-irfan mektebidir.

  Esrar odasının ilâhî sırlarına mazhar olabilmek ve hakikatı anlamak için kurulmuş bir mektep. Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir. Asıl mânâ süzülmektir. Tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmek. Koca bir adam olarak girdim, zerre hakir olduğumu bildim. Tasavvuftan gaye budur. Bu hâle gelebilmek için tasavvuf elzemdir. Her müslüman için zaruri bir yoldur.

  Lüzumu ise Âyet-i kerime’lerle ispat edilmiştir. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

  “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik.” buyuruyor. (Mâide: 48)

  Fahrüddin-i Râzi Hazretleri ve diğer bazı müfessirler bu Âyet-i kerime’ye “Ey kullarım! Sizin her birinize iki şeyi vâcip ettim. Evvelâ şeriat, sonra da tarikat.” mânâsını vermişlerdir. Çünkü “Minhac” lügat itibariyle “Münevver bir yol” demektir.

  Ve buna benzer bir çok Âyet-i kerime’ler vardır.

  Allah-u Teâlâ:

  “Benim zikrim için namaz kıl! ” (Tâhâ: 14)

  Âyet-i kerime’si ile namazı emretmiş olduğu gibi;

  “Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin! ” (Ahzab: 41)

  Âyet-i kerime’sinde kendisini zikretmeyi emretmiştir. Namaz da ilâhi bir emirdir, zikrullah da ilâhî bir emirdir.

  İnsanların mizaçları yaratılış itibarı ile değişik olduğundan, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz zikrullah emrini alınca; Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz’e kalbi zikir yapmayı, Hazret-i Ali -radiyallahu anh- Efendimiz’e de cehrî zikir yapmayı ve insanlara öğretmelerini emir buyurmuştur.

  Ve bu yol o günden bu güne, Piran-ı izam Hazeratının el ve gönüllerinde zamanımıza kadar teselsülen gelmiştir. Bu silsile-i celile, tevatür ile sabit olmuştur. Her devirde büyük bir cemaat tarafından doğruluğu tasdik edilmiştir.

  İmam-ı Rabbâni -kuddise sırruh- Hazretleri:

  “Tevatür ile dinde sabit olanı inkâr etmek küfürdür.” buyurdular.

  Bir Âyet-i kerime’de de:

  “Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve yanlarınız üzerinde yatarken de Allah’ı zikredin.” buyuruluyor. (Nisa: 103)

  Bu emre uyan ve gereğini icrâ edenler Hakk’ın sevgisini kazanırlar.

  Zahirde kalanlar Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerdeki zikri, yalnız namaz olarak kabul ediyorlar. Bilmediklerinden hakikatlara gözü yumuk bakarlar. Halbuki bâtına intikâl edip, iç âlemine döndükleri zaman bunun hakikatını göreceklerdir.

  Allah-u Teâlâ:

  “Allah’ı unuttuklarından dolayı Allah’ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar fâsıkların tâ kendileridir.” (Haşr: 19)

  Âyet-i celile’si icabınca zikir ve fikirden gafil olan müminleri “Fâsık” kelimesi ile tabir buyuruyor.

  Allah-u Teâlâ’nın bir kulunu sevmesi, muhakkak ki o kulun zikrullah’ı sevmesi ve onunla iştigal etmesi ile kaimdir.

  Yani zâhirimizi süslemek için Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-in şeriatına, bâtınımızı ziynetlendirmek, iç dünyamızı nurlandırmak için de tarikatına ittiba eylemelidir. Şeriatla dış nizam, tarikatla da iç nizam tesis edilir.

  İç âleme intikal ancak farz ve nafilelerle kazanılır. Çünkü farzların edası ile mükellef olan beden olduğu gibi, nafilelerle memur olan da ruhaniyettir.

  Bir insan söz ve davranışlarına şer-i şerif çerçevesinde yön vermezse onun tarikattan feyz alamayacağı açık bir gerçektir. Doktorun verdiği ilaçları kullanıp, perhize riayet etmeyen bir hasta gibi olur.

  Şurası çok iyi bilinmelidir ki, tarikatların hepsine Allah-u Teâlâ’nın emr-i şerifi ile sülûk edilmiştir. Bütün tarikatların hangisi olursa olsun hepsinin de esası ve değeri şeriat-ı mutahhara’dır. İslâm’a muhalif olan bir tarikat, zaten tarikat da değildir.

  Tasavvuf sadece kâl değil, bir hâl ilmidir, bir tatbikattır. Yaşanılmadıkça tadılmadıkça, hissedilmedikçe nazari bilgilerle anlaşılmaz ve anlatılmaz.

 • Fatih Gizli
  Fatih Gizli

  ŞİMDİ size degerli kardeşlerim tarıkatı ınkar edenlerin tasavvufa ıfıtra atan adamların nasıl hazırladıkları dosylarını cokerttıgımızı gosterecegiz...hemde bın yılın muceddıd ımamı rabbanı hzlerının 31.cı mektuptakı acıklamasıyla cokertıyoruz.vede tasavvuf dusmnanlarının yalanını ortaya cıkarıyorum...evet asagıdakı paragraf tasavvufa atılan ıftıra:dıkkatlı okuyun:  bu o sapık dosyada ortaya atılan ıdda yanı tasavvufa ıtılen ıftıra:

  Kendisi var iken, başka hiçbir şey yok idi: Ve Allah, yarattıklarından hiçbirine benzememektedir. Tasavvufta ise Allah ve yarattıklarının tümü bir varlıktır. Vücud Birliği (Vahdeti Vücud) Yaratanla yaratılanın aynı olduğu görüşüdür. İslam akidesi ile taban tabana zıt olan bu görüşü akide edinen tasavvuf, saliklerini İslam’dan uzaklaştırmıştır

  İslam 'Lailahe illallah' (Allah'tan başka ilah yoktur) esasını getirmiş ve insanlar arasında bunu yerleştirmeyi hedef almıştır. Tasavvuf ise bu esasla bağdaşması mümkün olmayan 'La mevcude illallah' (Allah'tan başka mevcud yoktur) akidesinin sahibi olmuştur. Ki bunun meşhur adı 'VAHDETİ VÜCUD' (Vücud Birliğidir)  şimdi yukarıdakı dosyanın yalan vede dolan oldugunu cıkarıyoz meydana nasılmı? işte boyle mektubatta BIN YILIN müceddıdı İMAMI rabbanı hzlerı ne buyurmuş bakalım.
  31.mektubtan özet

  Allahü teâlâ, sonsuz ihsânı ile, büyük rehber, hakîkatlerin, marifetlerin
  kaynağı, islâm dîninin hâmisi, hocam, önderim, kurtuluş yoluna
  kavuşdurucu, Muhammed Bâkî ' kuddise sirruh' hazretlerine kavuşdurdu. Bu
  fakîre tarîkat-i aliyye-i Nakşibendiyyeyi talîm buyurdu. Hiçbirşeye
  yaramıyan bu miskîni, mubârek kalblerinin ışıkları altında bulundurmakla
  şereflendirdi. Bu üstün yolda ilerlemeğe alışdırınca, az zemânda, vahdet-i
  vücûd bilgileri önüme çıkdı. Bu makâmın çeşidli ilmleri, marifetleri
  kapladı. Bu mertebenin inceliklerinden, göstermedikleri hemen birşey
  kalmadı.  İyice anladım ki, yaratanın, yaratdıkları ile hiçbir benzerliği, hiçbir
  bağlılığı yokdur. İhâta, kurb gibi şeyler, Ehl-i sünnet âlimlerinin
  'Allahü teâlâ o büyük âlimlerin çalışmalarına çok mükâfât versin'
  bildirdiği gibi, hep Allahü teâlânın, ilmi içindir. Kendisi için değildir.
  Allahü teâlâ hiçbirşeyle birleşmiş değildir. O, Odur, mahlûklar,
  mahlûkdur. O, bîçûndur, erişilmez, anlaşılmaz, anlaşılamaz. Bütün âlem
  ise, his olunan, anlaşılabilen şeylerdir. Anlaşılamıyan anlaşılan gibi
  olamaz. Vâcib, mümkin gibidir denemez. Kadîm olan, hâdis olana benzemez.
  Yokluğu mümkin olmıyan, yok olabilen gibi değildir. Hakîkatler değişemez.
  Birisi için olan, öteki için söylenemez


  İŞTE KANIT TARIKAT HAKTIR..GERCEKTİR..TARIKAT TASAVVUF HAKKI NDA ATILAN İFTIRA COKERTILMIŞTIR...VESSELAM

 • Nalan Bezirgan
  Nalan Bezirgan

  Esrar odasının ilahi sırlarına mashar olabilmek ve hakikati anlamak için kurulmuş bir mektep.Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir.Asıl mana süzülmektir.Tereyağın süzüldüğü gibi süzülmek,haddelerden geçmek.Koca adam olarak girdim.Zerre hakir olduğunu bildim.Tasavvuhta gaye budur.Bu hale gelebilmek için tasavvuh elzemdir.Her müslüman için zarurı bir yoldur.

 • Memet Sever
  Memet Sever

  ÂŞIK İLE MÂŞUK

  Tasavvuf edebiyatının oyuncağı olmuş bir ilah var ki dergahtan içeri girerken ona sevdalanıp, bir hayalin peşinden dağlara kaçıp mecnun olmamak gayr-ı kâbil. Sonra da bu kara sevdanın narında cayır cayır yanıp kül olmak ve cehennem nedir ki ben aşkınla yanıyorum kabilinden şiirler, isteyene ver cenneti ben seni isterim türünden naralar edebiyat oluverir.
  Bu uyduruk aşk başta karar edince akıl da baştan firar eder ve artık Kur’an, şeriat, fıkıh, hadis tedrisi, emr-i bi’l ma’ruf nehy-i a’nil münker, cihad vs. yani Allah’ın dini zaman aşımına uğrar ve ilahi aşkın yanında ehemmiyetsizlikten gündemden düşüverirler.
  Varsa yoksa Allah aşkı dağlarda ot yiyip gezer şiir dizer, nesir yazar, işte İslâm!
  Şairler(e gelince) , onlara da sapıklar uyarlar. Baksana onlar her vâdide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve onlar ya-pamayacakları şeyleri söylerler. (Şuara Suresi 224,225,226)
  Bu nasıl Allah aşkı ise ne peygamberler keşfedebildi, ne havariler, ne sahabiler! Tasavvufçu dedin mi her şeyin tadını çıkarır onlar, üstelik tadını kaçırana kadar.
  Allah aşkı iddiasında olanlar için hadlerini bilmelerine yarayacak bir ikaz var Kur’anda, fakat onlara göre Kur’anın zahiri cahil avamı ilgilendirir kendileri havasdan olduğu için onlar kendi yazdıkları kitapları din edinirler. Yine de biz okuyalım ayeti.
  (Ey Muhammed) de ki: Şayet Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. (Âl-i İmran Suresi 31)

 • Gülsen Tokmak
  Gülsen Tokmak

  tasavvuf Allahü tealanın emir ve yasaklarını severek yapmakdır...

 • Zeynep Kaya
  Zeynep Kaya

  derinlik...musiki..topluma ve ruha dışarıdan ve en içeriden bakılabilecek pencere......