Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tasavvuf sizce ne demek, tasavvuf size neyi çağrıştırıyor?

tasavvuf terimi A.erol Göksu tarafından 16.05.2001 tarihinde eklendi

 • Gökhan Gür
  Gökhan Gür29.03.2017 - 14:11

  Tevhid inancı. Bir olmak. Koşulsuz sevgi...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.11.2011 - 11:54

  Zariyat suresi 56 ncı ayette Allah (cc) buyuruyor ki: 'Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'
  O'na kulluğun gerçek yolu tasavvuftan geçer....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.11.2011 - 11:51

  Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat.....

 • Mehmet Tentik
  Mehmet Tentik19.10.2011 - 04:18

  İnsanın kendi aczini bilip Rabbini tanımasıdır:Tövbe, tövbe,tövbe etmek.

 • Kaside Bürde
  Kaside Bürde10.10.2011 - 14:35

  Bilindiği gibi, İslam yolu dört bölümden ibarettir:

  1-) Fıkıh.

  2-) Kelam.

  3-) Ahlak.

  4-) Tasavvuf.

  Fıkıh: Helal ile haramı açıklayan bir ilimdir. Konusu: Namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, nikah, talak gibi mükelleflerin fiil ve sözleridir.

  Kelam: Dini inançları ispatlayan, varid olan şüpheleri izale eden ilimdir. Konusu; Allah-u Zülcelal'in zat ile sıfatları ve ahiret ahvalidir.

  Ahlak: Kötü meziyetlerden korunmak, iyi meziyetler edinmek için çirkin davranışları ve hususiyetleri inceleyen ilimdir.

  Tasavvuf: Ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamir; ahlakın tasfiye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, manevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur:

  İslam dininin getirdiği hükümlerin, müslüman kimse tarafından, zahirî ve bâtınî yönleriyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üzere tatbik edilmesidir.

  Tasavvuf ruhî bir hayat olduğu için hakikatte; bizzat yaşamak ve hissetmek suretiyle anlaşılabilir ve anlatılabilir. Tasavvuf kitaplarında rastladığımız farklı anlatımlar ve izah tarzlarının asıl sebebi de budur. İslam alimleri, kendi rûhî-manevî hayatlarına göre tasavvufu tarif ederken; bazıları bidayet halleriyle, bazıları nihayet halleriyle, kimi zaman alametleriyle, kimi zaman da asıl ve esaslarına göre tarif etmişlerdir.

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud08.06.2010 - 14:10

  Tasavvufçu ODAY,
  ((okur,düşünür,anlar,yazar)) DİYOR Kİ:

  sufi,**sufi kime derler** diye sual etmeyen kişidir?
  tasavvufçu,ben bende ölüp @llah'ta dirilmek istiyorum diyen kişidir?

  PGV'NİN DDD'LERİ::

  İslam ilmiyle amel eden?
  İslam'a hizmet eden insan'dır?
  İslam ilmiyle amel etmeyen?
  İslam'a hıyanet eden insan'dır?

  not:((bu dörtlüğü hayrettin karamanın bir yazısından ilham alarak yazmış bulunuyoruz vesselam :))

 • Ona Dair
  Ona Dair27.04.2010 - 12:11

  dağınık hayatları düzene sokan yol...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan10.09.2009 - 15:05

  Hallac-ı Mansur'a, Enel Hak sözünden dönmesi için,100 kırbaç vurdular, en ufak ses çıkmadı, ölmediğini görünce ellerini ve ayaklarını kestiler.
  Dedi ki 'Sakın korkudan sarardığımı zannetmeyin. Kan kaybetmekten sararıyorum.'

  Sonra o halde Daraağacına çıkardılar.
  O'na dediler ki: ' Tasavvuf nedir? '
  Dedi ki: 'Tasavvufun en aşağı derecesi işte bende gördüğünüz bu haldir.'
  Dediler ki: 'Ya ileri derecesi? '
  Dedi ki: 'Onu görmeye tahammülünüz olamaz.'

 • Ley Yam
  Ley Yam17.05.2009 - 23:29

  bir ev düşünün...evin bir hayat tarzı var,akışı..
  tasavvuf o evdeki pençerenin önünde duran saksıdaki çiçektir :)

 • Sedat Karakaya
  Sedat Karakaya02.03.2009 - 10:47

  Tasavvuf kulluk yolunda kemal derecesine ulaşmayı amaçlayan bir düşünce ve yaşam biçimidir. Ancak dikkat edilmesi gereken sadece düşünce boyutunda bir olay olmamasıdır. Pratiğe döküldüğünde yani yaşamda yansımasını bulduğunda tasavvuf gerçek anlamını bulacaktır.