Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tasavvuf sizce ne demek, tasavvuf size neyi çağrıştırıyor?

tasavvuf terimi Aerol Göksu tarafından 16.05.2001 tarihinde eklendi

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı24.05.2017 - 08:53

  gerçek müslüman tasavvufu zaten tefekkür ederek gerçek yaşamına içkin kılmalıdır. yani her bir müslüman akl ve kalbi eğitip nefsi yenmeye uğraşmalı buöylelikle bu gün hayran olduğumuz o tasavvuf ehline uygun hal ile durmalıdır.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı24.05.2017 - 08:51

  tasavvuf müslümanları miskinleştirmek ve reel yaşamdan, ilimden, fenden, buluşlardan ve kurandan uzaklaştırmak için batılılar tarafından uydurulmuş ,teşvik edilmiş bir alternatif yaşam biçimidir. bir müslümana lazım olan iki şeyi peygamberimiz veda hutbesinde en yalın ve net şekilde açıklamıştır:
  onlar da
  1 kuran
  2 sünnet
  size iki şey bıraktım der peygamberimiz bu kutlu hutbede kuran ve benim sünnet im
  bu ikisine sıkı sıkı sarılın ki kurtuluşa eresiniz.

 • Aşkın Romansı
  Aşkın Romansı24.05.2017 - 08:46

  islamda tasavvuf yoktur arkadaşlar. sevgili peygamberimiz müslümanlara lazım olan her şeyi bizzat kendi yaşantısında test ederek gösterdi. hz peygamber hiç bir zaman dünyadan el etek çekerek sadece fikir dünyasında yaşamamış ve bunu tavsiye etmemiştir. tasavvuf ehlinin yaptığı ve savunduğu miskin hayat islamda önerilmeyen bir şeydir. bu hristiyanlıktaki ruhban sınıfıyla aynı şeydir, başka bir şey değil.

 • Konyalı Dost
  Konyalı Dost13.04.2017 - 06:51

  bir olma yoludur yaratanla, evrenle, tek ve bütün olmak erimektir

 • Nermin Seyratlı
  Nermin Seyratlı11.04.2017 - 15:22

  Sadece yürekle gidilen gizli ve özel bir yol...

 • Gökhan Gür
  Gökhan Gür29.03.2017 - 14:11

  Tevhid inancı. Bir olmak. Koşulsuz sevgi...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.11.2011 - 11:54

  Zariyat suresi 56 ncı ayette Allah (cc) buyuruyor ki: 'Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.'
  O'na kulluğun gerçek yolu tasavvuftan geçer....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.11.2011 - 11:51

  Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat.....

 • Mehmet Tentik
  Mehmet Tentik19.10.2011 - 04:18

  İnsanın kendi aczini bilip Rabbini tanımasıdır:Tövbe, tövbe,tövbe etmek.

 • Kaside Bürde
  Kaside Bürde10.10.2011 - 14:35

  Bilindiği gibi, İslam yolu dört bölümden ibarettir:

  1-) Fıkıh.

  2-) Kelam.

  3-) Ahlak.

  4-) Tasavvuf.

  Fıkıh: Helal ile haramı açıklayan bir ilimdir. Konusu: Namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, nikah, talak gibi mükelleflerin fiil ve sözleridir.

  Kelam: Dini inançları ispatlayan, varid olan şüpheleri izale eden ilimdir. Konusu; Allah-u Zülcelal'in zat ile sıfatları ve ahiret ahvalidir.

  Ahlak: Kötü meziyetlerden korunmak, iyi meziyetler edinmek için çirkin davranışları ve hususiyetleri inceleyen ilimdir.

  Tasavvuf: Ebedi saadete ulaşmak amacıyla, zahirin ve batının tamir; ahlakın tasfiye ve nefsin tezkiye hallerini içine alan, manevi bir ilimdir. Tasavvufun genel tanımı ise şudur:

  İslam dininin getirdiği hükümlerin, müslüman kimse tarafından, zahirî ve bâtınî yönleriyle birlikte, ruhsatlardan faydalanmaksızın, azimet ve takva üzere tatbik edilmesidir.

  Tasavvuf ruhî bir hayat olduğu için hakikatte; bizzat yaşamak ve hissetmek suretiyle anlaşılabilir ve anlatılabilir. Tasavvuf kitaplarında rastladığımız farklı anlatımlar ve izah tarzlarının asıl sebebi de budur. İslam alimleri, kendi rûhî-manevî hayatlarına göre tasavvufu tarif ederken; bazıları bidayet halleriyle, bazıları nihayet halleriyle, kimi zaman alametleriyle, kimi zaman da asıl ve esaslarına göre tarif etmişlerdir.