Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şeriat sizce ne demek, şeriat size neyi çağrıştırıyor?

şeriat terimi Sumir Serce tarafından 03.11.2001 tarihinde eklendi

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi09.07.2012 - 00:18

  antipatik bir sözcük...

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak04.07.2012 - 18:35

  Turk Dil Kurumu Guncel Turkce Sozluk'e gore; Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku

 • Bedri Tahir Adaklı
  Bedri Tahir Adaklı30.06.2012 - 13:35

  Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tabi’ değildir. Tabi’, ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet, ancak kudrettedir. Yahut, nasıl ki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden ef’al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik, tabiat denilen şey de, alem-i şehadetin uzuvlarından ve eczalarından sudur eden ef’al arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden İlahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Binaenaleyh, şeriat ile devlet nizamı, makul ve itibari emirlerden oldukları gibi, tabiat dahi itibari bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta cari olan adetullahtan ibarettir.
  Amma tabiatın bir mevcud-u harici olduğunu tevehhüm etmek, bir fırka askerin, idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, 'Aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi birşey mevcuttur' diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaenaleyh, vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathi ve tebei bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcud-u harici olduğuna ihtimal verebilir.
  Hülasa: Tabiat, Allah’ın san’atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun meseleleridir. Kuva dahi, o meselelerin hükümleridir.
  İŞARATÜ'- İ'CAZ s.146

 • Bedri Tahir Adaklı
  Bedri Tahir Adaklı30.06.2012 - 13:00

  Şeriat, doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında, hitab-ı İlâhînin neticesidir.
  Tarikatin ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer; yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Neticeleri, şeriatın muhkemâtıdır. Yani, hakaik-i şeriata yetişmek için, tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Git gide, en yüksek mertebede, nefs-i şeriatta bulunan mânâ-yı hakikat ve sırr-ı tarikate inkılâp ederler. O vakit şeriat-ı kübrânın cüzleri oluyorlar. MEKTUBAT 435

 • Seyide Doyran
  Seyide Doyran28.10.2011 - 18:19

  kuran'daki ayetlerden, peygamberin sözlerinden çıkarılan, dinsel temellere dayanan müslümanlık yasası, ıslam hukuku.

  fakat günümüzde farklı söylemler de kullanılıyor,bir an önce doğrusu anlatılmalı,öğretilmeli.

 • Mehmet Aygün
  Mehmet Aygün24.10.2011 - 01:07

  seriat insanlarin dogumundan. ölümüne giden rahmani bir yol

 • Mehmet Aygün
  Mehmet Aygün22.10.2011 - 00:59

  BESIKDEN MEZARA KADAR BIR SÜREC
  Seriat besikten mezara kadar yasam sürecidir hak yolu rahmani yasam yolu allaha ulasmak maddeden soyutlanmak yaraticinin emir ve yasaklarini bilmek ruh bedene gordigi andan irtibaren Allah a ruh olarak teslim süreci seriat.kainat tamamen bir seriati insan tamamen bir seriat kura n tamamen bir seriat daha ne demek gerekse hepsi seriat baska huzur mutluluk bulmak söyle olur mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi mal da yalan mülk de yalan git birazda sen oyalan.Allah oyalanacaklarimizin bilincini bizlere ögretsin amin...

 • Vedat Akbaşak
  Vedat Akbaşak21.10.2011 - 15:24

  Şeriat: Hukuk, kural, yol, yöntem, metod, kültür demektir.
  Şeriat, dinimizin ismi olarak kullanılamaz.
  Dinimizin ismi bizzat Allah tarafından İslam olarak konulmuştur. (Aliimran-19 Maide-3)
  Kur’an’da geçen din ve İslam kelimeleri bazı tefsir ve ilmihal kitaplarında kasıtlı olarak
  veya yanlışlıkla şeriat olarak çevrilmiştir. Kur’an’ın inanç ve ibadet konularıyla ilgili hükümlerini “İslam’ın şeriatı” olarak adlandırmak da yanlıştır. Kur’an, İslam’ın esasını bildiren bu ayetleri muhkem ayetler olarak adlandırmaktadır. Şeriat olarak değil..

  Şeriat veya şeriat hukuku: Toplumların, Kur’an’ın muhkem; temel hükümlerine uygun olarak, yaşadıkları zaman, mekan şartlarına ve ihtiyaçlarına göre belirledikleri kurallar, yöntemler ve toplumun örfleri, adetleri, kültürel değerlerinin bütünüdür..

 • Bilal Kan
  Bilal Kan22.09.2011 - 01:20

  Allah'a giden yol anlamındadır.

 • Harun Tokucu
  Harun Tokucu20.10.2010 - 15:01

  Şeriat? Varoluşumuzu Anlamak ve Anlatmaktır.Yaradıcımızın emrinde yol almaktır,O,nu tanıyıp ve ona ulaşmaktır..