Kültür Sanat Edebiyat Şiir

şeriat sizce ne demek, şeriat size neyi çağrıştırıyor?

şeriat terimi Sumir Serce tarafından 03.11.2001 tarihinde eklendi

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 02.07.2018 - 23:32

  Allah'ın ın koyduğu kanunlardır. İslam hukukudur.

  ___ bazılarına antipatik gelmesinin nedeni cumhuriyet tarihinden bugüne yalan yanlış öğretilmesi yani aşılanmasıdır.
  Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, müslümansız bırakma çabaları_

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi 09.07.2012 - 00:18

  antipatik bir sözcük...

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak 04.07.2012 - 18:35

  Turk Dil Kurumu Guncel Turkce Sozluk'e gore; Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku

 • Bedri Tahir Adaklı
  Bedri Tahir Adaklı 30.06.2012 - 13:35

  Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tabi’ değildir. Tabi’, ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet, ancak kudrettedir. Yahut, nasıl ki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudur eden ef’al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam altına alıp tahdit eden kaidelerin hülasasıdır veya devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların mecmuasıdır. Kezalik, tabiat denilen şey de, alem-i şehadetin uzuvlarından ve eczalarından sudur eden ef’al arasında bir nizam ve bir intizamı ika eden İlahi bir şeriat-ı fıtriyedir. Binaenaleyh, şeriat ile devlet nizamı, makul ve itibari emirlerden oldukları gibi, tabiat dahi itibari bir emir olup, hilkatte, yani yaratılışta cari olan adetullahtan ibarettir.
  Amma tabiatın bir mevcud-u harici olduğunu tevehhüm etmek, bir fırka askerin, idman ve talim esnasında yaptıkları o muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, 'Aralarındaki o nizamı idare edip birbiriyle bağlayan ip gibi birşey mevcuttur' diye vahşice ettiği vehme benzer. Binaenaleyh, vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathi ve tebei bir nazarla devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir mevcud-u harici olduğuna ihtimal verebilir.
  Hülasa: Tabiat, Allah’ın san’atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun meseleleridir. Kuva dahi, o meselelerin hükümleridir.
  İŞARATÜ'- İ'CAZ s.146

 • Bedri Tahir Adaklı
  Bedri Tahir Adaklı 30.06.2012 - 13:00

  Şeriat, doğrudan doğruya, gölgesiz, perdesiz, sırr-ı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında, hitab-ı İlâhînin neticesidir.
  Tarikatin ve hakikatin en yüksek mertebeleri, şeriatın cüzleri hükmüne geçer; yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Neticeleri, şeriatın muhkemâtıdır. Yani, hakaik-i şeriata yetişmek için, tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Git gide, en yüksek mertebede, nefs-i şeriatta bulunan mânâ-yı hakikat ve sırr-ı tarikate inkılâp ederler. O vakit şeriat-ı kübrânın cüzleri oluyorlar. MEKTUBAT 435

 • Seyide Doyran
  Seyide Doyran 28.10.2011 - 18:19

  kuran'daki ayetlerden, peygamberin sözlerinden çıkarılan, dinsel temellere dayanan müslümanlık yasası, ıslam hukuku.

  fakat günümüzde farklı söylemler de kullanılıyor,bir an önce doğrusu anlatılmalı,öğretilmeli.

 • Mehmet Aygün
  Mehmet Aygün 24.10.2011 - 01:07

  seriat insanlarin dogumundan. ölümüne giden rahmani bir yol

 • Mehmet Aygün
  Mehmet Aygün 22.10.2011 - 00:59

  BESIKDEN MEZARA KADAR BIR SÜREC
  Seriat besikten mezara kadar yasam sürecidir hak yolu rahmani yasam yolu allaha ulasmak maddeden soyutlanmak yaraticinin emir ve yasaklarini bilmek ruh bedene gordigi andan irtibaren Allah a ruh olarak teslim süreci seriat.kainat tamamen bir seriati insan tamamen bir seriat kura n tamamen bir seriat daha ne demek gerekse hepsi seriat baska huzur mutluluk bulmak söyle olur mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi mal da yalan mülk de yalan git birazda sen oyalan.Allah oyalanacaklarimizin bilincini bizlere ögretsin amin...

 • Vedat Akbaşak
  Vedat Akbaşak 21.10.2011 - 15:24

  Şeriat: Hukuk, kural, yol, yöntem, metod, kültür demektir.
  Şeriat, dinimizin ismi olarak kullanılamaz.
  Dinimizin ismi bizzat Allah tarafından İslam olarak konulmuştur. (Aliimran-19 Maide-3)
  Kur’an’da geçen din ve İslam kelimeleri bazı tefsir ve ilmihal kitaplarında kasıtlı olarak
  veya yanlışlıkla şeriat olarak çevrilmiştir. Kur’an’ın inanç ve ibadet konularıyla ilgili hükümlerini “İslam’ın şeriatı” olarak adlandırmak da yanlıştır. Kur’an, İslam’ın esasını bildiren bu ayetleri muhkem ayetler olarak adlandırmaktadır. Şeriat olarak değil..

  Şeriat veya şeriat hukuku: Toplumların, Kur’an’ın muhkem; temel hükümlerine uygun olarak, yaşadıkları zaman, mekan şartlarına ve ihtiyaçlarına göre belirledikleri kurallar, yöntemler ve toplumun örfleri, adetleri, kültürel değerlerinin bütünüdür..

 • Bilal Kan
  Bilal Kan 22.09.2011 - 01:20

  Allah'a giden yol anlamındadır.

 • Harun Tokucu
  Harun Tokucu 20.10.2010 - 15:01

  Şeriat? Varoluşumuzu Anlamak ve Anlatmaktır.Yaradıcımızın emrinde yol almaktır,O,nu tanıyıp ve ona ulaşmaktır..

 • Naz Bilen
  Naz Bilen 17.09.2010 - 10:58

  saptırılmadığı ve kuranda yazan kurallar suudi arabistanda olduğu gibi değiştirilmediği sürece aslında göründüğü kadar şoke edici bir hukuk değildir.

 • Ayhan Bilge Ateş
  Ayhan Bilge Ateş 15.09.2010 - 17:47

  Çeşitli şeriat yorumları vardır
  1- İlahi kaynaklı kitapların din mensuplarına bildirdiği emirler Kur'an şeriatı Tevrat şeriatı hristiyan şeriatı vb
  2- İnsan kaynaklı, din mensuplarının yorumladığı emirler Alevi şeriatı sunni şeriatı şii şeriatı katolik şeriatı ortodoks şeriatı vb
  3- İnsan kaynaklı, din mensuplarının devleti yönetmek için yorumladığı dini emirler Suudi şeriatı İran şeriatı siyonizm şeriatı vb

 • Erhan Demir
  Erhan Demir 14.09.2010 - 17:29

  Bir bilim adamının deyişiyle üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğüdür şeriat..

 • Femme Fatale
  Femme Fatale 14.09.2010 - 05:27

  Şeriat,bir yönetim biçimi olamaz!
  Olmamalıdır...

 • Habib Cevahir Ruhwer
  Habib Cevahir Ruhwer 17.02.2010 - 21:59

  Şeriat: Hukuksal, Sosyal ve Fiziksel bir sistem, yaşam tarzıdır.
  Günümüzde tanımlaması din köküne dayandırılarak ayrıştırılsa da
  Dinler çoğaltılarak ta şeriat sistemi iyice sulandırılmıştır.
  Dünyamız da hiçbir ülke veya bireyin huzurlu yaşayamamasının sebebi
  Şeriat sisteminin dünyada yaşanmamasından kaynaklanmaktadır.
  Günümüzde İran ve benzeri ülkelerin yönetim sistemine şeriat densede!
  O, Ülkelerin yaşadığı şeriat, Hak'kın şeriatı Kur'an şeriatı değildir.
  Hak'kın Şeriatı yaşanmış olsa idi mutsuz, aç, fakir, çaresiz hiçbir insanı
  yer yüzünde mumla arasak bulamazdık.
  Şeriat: Kişi Hak ve Özgürlüğünün eşitliliğidir.
  Kişiye, hayvana, nebata sevgi, saygı ve merhamettir.
  Mülk sahibi Cenabı Allahtır. İdare ve yönetimi Devlet adamlarındadır,
  Devlet adamları efendi değil hizmetçidir.
  Mülkün varisleri kullanıcıları eşit olarak bütün canlılardır.
  Şeriat komşusu açken tok yatana huzur vermez!
  Tonlarca hayvanları kesip leş olarak buz hanelerde yatmalarına izin vermez!
  Topal karıncanın bile hakkını sorar, Şeriat.
  Şeriat, Eşitlik, Özgürlük, Ar, Haya, Sevgi, Aşk' tır.
  Mutluluk, Saadet, Huzurdur.
  İsraf yapmamaktır. Anarşi yapmamaktır. Aç gözlü olmamaktır.
  Yedi sülalesini düşünerek bencil aç olmamaktır,Paylaşmaktır, Yaşatmaktır,
  Hz. Peygamberlerin ve Salih kulların yaşam yönetim sistemidir Şeriat.
  Bu güne kadar hiç bir kimse bunu aramadı,
  Ölmeden dünyada Cenneti yaşayamadı.
  Bir aklını kullanan çıkmaz mı? Çıkmadı!

 • Esra Gök
  Esra Gök 10.12.2009 - 14:20

  Şeriat, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri’nin emir ve yasaklarının cümlesidir. Cenab-ı Allah şeriatı yani, Allah’ın emrettiği ve nehyettiği amelleri Peygamberleri vasıtasıyla, ona kitap göndererek, hikmetler vererek, üstün vasıflar ile bezendirerek, insanlara bildirmiştir.

  Allah-u Teala Hazretleri “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim.” (Maide/3) ve yine “Kim İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edileceklerden olacamtır.” (Ali İmran/85) buyuruyor.

  Allah-u Teala Hazretleri’nin katında geçerli olan İslam’dır. Gönderdiği bu dinin emirlerini yerine getirmeye de ŞERİAT denir.

  Meşayıhın büyüklerinden Bayezid-i Bistami Hazretleri:
  “Bir kimsenin havada uçtuğunu, denizde yürüdüğünü, Tayy-i Mekan yaptığını görseniz, O’nun şeriatına bakınız. Eğer şeriatı düzgün değil ise o atıldır, batıldır. Zira havada kargalar da uçar, suyun üzerinde kurbağa da yürür. Tayy-i Mekan’ı şeytan da yapar. Önemli olan kişinin, Allah-u Teala Hazretleri’nin emirlerine ve nehiylerine uyup uymadığıdır.” buyururdular.

  Şeriattan zerre kadar ayrılmak, diğer güzelliklere ulaşmaya engeldir. Şeriatı olmayan insan, tarikattan koku alamaz.

 • Fahri Genç
  Fahri Genç 22.07.2009 - 21:46

  şeriat allahın emirlerini izleyerek ilerledıgımız bır yoldur.tariat ise bu yoldan allahın emırlerıne uyarak gitmektır.biz emirlere ve yasaklara uyarak bu yoldan gitmeye calısmalıyız.

 • Berat Cırıt
  Berat Cırıt 28.05.2009 - 17:33

  Şeriat: YÜCE ALLAH IN insanlara erettiği nurlu yol üzerinde yaşama şeklidir. Bu da kurana uymaktır her kim şeriat yönetimini değilde insanların şahsi çıkarları için insanlar tarafından kurulmuş bir yola uyarsa (cumhuriyet ginbi) o YÜCE ALLAH A şirk koşmuştur.

 • Şerife Duman
  Şerife Duman 23.04.2009 - 13:26

  Şeriat merkezdir...
  Bir ayağınız şeriatta olduğu sürece diğer ayağınızla istediğiniz büyüklükte daire çizebilirsiniz...

 • Murat Aslan
  Murat Aslan 13.04.2009 - 00:37

  şeriat islamı tam olarak yaşamaktır tabi insanlara mantıksız geliyor nednenmi şeriat uygulanan bir ulkede zina yapamasın kumar oynayamasın v.b gibi şeyller yapamasın kimse dini kendine göre yaşayamaz dinin kurraları vardır bu kuraları yapmasan belki bu ulkede kimse cezasını vermez ama Allahın huzurunda kime sığınacaksın ordan kacış yoktur Allah herşeyi hakıyla bilir.kısacası şeriat haktır

 • Burhan Bellisoy
  Burhan Bellisoy 08.02.2009 - 13:15

  Evrensel olan din veya islam ile Peygamberimizin içinde bulunduğu tarihi toplumsal şartlara göre şekillenen şeriatı birbirinden ayırmalıyız. İslamın şeriatla özdeşleştirilmesi islamın evrenselliğine aykırıdır. Din veya İslam evrenseldir. Şeriat evrensel İslamın vahyin indiği toplumun ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre şekil almasıdır.

 • Mehmetsalihöcal
  Mehmetsalihöcal 15.01.2009 - 18:07

  ŞERİAT ALLAHIN KANUNLARIDIR VE HER MÜSLÜMANA FARZDIR ÇÜNKÜ ALLAH MAİDE SURESİ 44. AYETTE BUYURUYORKİ HER KİM ALLAHTAN BAŞKA KANUN KOYARSA ONLAR KAFİRLERİN TA KENDİLERİDİR DİYOR NE ZAMAN AKLIMIZ BAŞIMIZA GELECEK MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM

 • Ramazan Okur
  Ramazan Okur 23.09.2008 - 22:02

  şeriat bence her ulkeye lazım cunku bunun anlamı dınımıze dayanıyor dın seklınde yonetım o zaman dınde hersey esıtse bundada esıt olur ne fakır nede ac ınsan kalır ne zengın nede dokunulmaz ınsan kalır yanlıs mı ark? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 • Esra Dağ
  Esra Dağ 16.09.2008 - 20:54

  şeriat: iranda uygulanan ülkemizdeki her kapalının ve aynı zamanda AKP nın istediği SANILAN ancak bunu isteyenlerin bile tam anlamını bilmedikleri bir yönetim şekli.

 • Sedat Karakaya
  Sedat Karakaya 15.08.2008 - 14:44

  Şeriat= Şeri at! Hakikatte, şeriat, yalnız kaideler, nizamlar topluluğu demek değil, asıl şeriat, nefisteki şerleri atabilmektir. Şeriatta maksat şeri-atabilmektir.

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 29.06.2008 - 19:04

  Şeriattan maksat şeri-atmaktir!

 • Mustafa Emre Özgen
  Mustafa Emre Özgen 29.06.2008 - 18:31

  acaba içki içenin boynunu kesmek, hırsızlık yapan küçük çocuğun kolundan araba geçirmek, kadının gözlerine kadar kapamak ve onu bir zevk aracı olarak görmek, idam cezasına çarptırılanları vinçlerin tepesinde sallandırmak, (cüppeli ahmet hoca gibi) dövme yaptırmak günah, falan deyip tatil köylerinde jet ski lerle gezip çocuklarına dövme yaptırmak, 17 ağustos da ölen askerlerin arkasından atıp tutmak, Ulu Önder'im, Paşam, Cumhurbaşkanım M. K. Atatürk için küçük deccal lafını kullanacak kadar küçülmek, milliyeti reddetmek, anayasal kuvvetlerin tamamını ele alana kadar atılan tüm adımları erken saymak mıdır şeriat...

  yoksa ben kafir miyim? ? ?

 • Selami Koraş
  Selami Koraş 27.06.2008 - 18:46

  Şeriat din kurallarıdır. Fakat bazı arkadaşlar sadece islamın ceza sistemi ile sınırlandırıyorlar.

 • Kübra Tuna
  Kübra Tuna 27.06.2008 - 15:16

  lafı çevirmeye ne gerekvar arkadaşlar şeriat Kuran demektir ve şeriatı reddeden kafirdir.

 • Cenk Can
  Cenk Can 17.02.2008 - 00:40

  şeriat,ortaçağ avrupasında avrupalının yaptığı reformları,aydınlanmayı,bilimsel gelişmeleri yapamamış,maalesef özgür bireylerin oluşamadığı toplumların mutlu olacağını sandığı,arap ırkına geleneksel olarak daha çok uyan anadolu müslümanlığıyla tarihsel olarak uzlaşamamış bir özlem...

 • Salim Şengül
  Salim Şengül 11.02.2008 - 13:51

  Şeriat:
  Şeriat Kur'an demektir, yol demektir.
  Fakat Şeriat yönetimi Deyince Anayasası Kur'an ayetlerine dayalı bir yönetim biçimidir.İslam hukuku da denilebilir.

 • Enur
  Enur 05.10.2007 - 22:40

  Butun seriat, butun vahiyler 5 Emniyeti (emanet) korumak icin gonderilmistir.Haram ve farzlar bu emanetlere cikar.

  -Akil
  -Din
  -Nesil
  -Can
  -Mal

  Icki,eroin,esrar; akil emanetine ihanet oldugu icin.
  Yaklasma, fuhus, zina; nesil emanetine ihanet oldugu icin
  adam oldurme, yaralama, intihar; can emanetine ihanet oldugu icin
  Kumar, gasp, hirsizlik, faiz alip vermek; mal emanetine ihanet oldugu icin

 • Murat Demir
  Murat Demir 31.08.2007 - 22:24

  bence bakıldıgında cok mantıklı. ama iran gibi degil iran da resmen zorlama var

 • Rex
  Rex 06.07.2007 - 12:45

  şeriat hukuk yoluna götüren bir yoldur. Bazı kişilerin şeriatçi diyerek küçümseyen kimseler hukuk düzeni istemeyen kişiler yani anarşist kişişler mi çok merak ediyorum.Laiklikle şeriat olmaz diye bişey yok şuan ülkemiz öyle yönetiliyor degil mi hukuk düzeniyle yönetiliyor. Arkadaşlar derseler ki biz Kuran şeriatını kastettetmiştik ha o zaman işler değişir çünkü laik kelimesinin kökünü incelediğimizde la yok demektir ik ise din anlamına gelir yani dinsizlik evet müslüman bir kişi ben dinsizim diyemez çünkü bir dini var değil mi müslüman kişilere birşey anlatmak dünyadaki en kolay şeydir yani deveyi iğne deliğinden geçirmek alakası yok desem yalan olmaz ama anlatacağı şey mantık sınırları içinde olsun.

 • Halim Gümüş
  Halim Gümüş 21.06.2007 - 22:29

  şeriatın ne mübarek nizamdır ey Cem
  haram olan meyi tecviz eder mübaha kadar

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin 02.06.2007 - 18:14

  su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol

 • Zainab
  Zainab 16.04.2007 - 22:39

  quoran, the holy

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 10.04.2007 - 23:54

  Şerîât muma benzer, yol gösterir; ele mum almadan yol alınmaz. Yoldan yürüyüp gittin mi, bu gidişin, bu yürüyüşün tarîkattır.
  Ulaştın mı, gideceğin yere vardın mı, maksadına eriştin mi, bu da hakîkattır.

  Şerîât bilgidir;
  tarikat iş, güç,
  kulluk; hakîkatse, Allah’ a ulaşmaktır.

  (Mesnevi V.cilt)

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir 22.02.2007 - 19:45

  Uygulanması mümkün olmayan bir yöntem...Laiklikle asla uyuşmuyan...Kan uyuşmazlığı var...)))

 • Nasih Selim Arzuman
  Nasih Selim Arzuman 30.10.2006 - 14:08

  yol

 • Ömer Afacan
  Ömer Afacan 29.09.2006 - 00:24

  laiklik ile çelişen yönetimin tekel altınada olduğu bir yönetim biçimi.. dini kanunlar ile yapılan yönetim..

 • Bay Grey
  Bay Grey 22.08.2006 - 20:40

  Şer: Kötülük
  Şer i atmak: kötülükten kurtulmak
  Kötülük: İnsanın tabiatında olan habislik
  Habis: Pis, kötü huylu
  Pis:Kirli
  .... off bu böyle gider işte

 • Bekir Yılmaz
  Bekir Yılmaz 22.08.2006 - 20:35

  Şeriat sözlük anlamıyla 'kanunlar' demek. Dini terminolojide ise 'dinin koyduğu kanunlar' anlamındadır..

  Bu 'dini hukuk sistemi' İslamiyetin ilk yıllarında Hz.Peygamber ve Dört Halife döneminde biraz değişerek uygulanmış. Fakat daha sonraki yıllarda ve yüzyıllarda bir daha hiç bir zaman (genel anlamda) UYGULANMAMIŞTIR.

  Yalnız müslüman ülkelerde her zaman bazı kanunlar bu ilk şeriat kanunlarıyla benzerlik göstermiş, çoğu uygulama ise değişen zamanın şartlarına göre yeniden ve insan aklının ürünü olarak belirlenmiştir.

  GÜNÜMÜZDE DE HİÇ BİR İSLAM ÜLKESİ BU ANLAMDA GERÇEK BİR ŞERİAT ÜLKESİ DEĞİLDİR. Ve olamaz da...

  İslamiyetin 'hukukla' ilgili hükümleri ŞERİATI meydana getirir. Bu hükümlerin kıyamete kadar AYNI KANUNLARLA uygulanması mümkün olmadığı gibi İSLAMIN BİR GEREĞİ DE OLAMAZ.

  Bugün en iyi müslüman ŞERİATÇI DEĞİL, ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE İNANAN, LAİK VE DEMOKRAT BİR KİŞİ OLABİLENDİR.

  Eğer böyle olmasaydı, Allah, Hz Musa'ya gönderdiği TEVRAT'I BOZULMAKTAN KORUR ve 'musevilik şeriatını' kıyamete kadar geçerli kılardı.
  Hiç bir din şeriatının kıyamete kadar geçerli olması AYNI GEREKÇEYLE, ilahi iradeye UYGUN DÜŞMEZ.
  Allah'ın peşpeşe dinler ve kitaplar gönderirken onlardaki ESKİ ŞERİATLARI HEP GEÇERSİZ KILMASI, bunu açık bir şekilde ifade ediyor.

 • Yasin Eğitmenoğlu
  Yasin Eğitmenoğlu 08.08.2006 - 19:23

  Şeriat islamiyet değildir. Şeriat Kur'anı Kerim'in din alimleri tarafından değerlendirilmesidir. Fakat Kuranı Kerim zaruretleriyle birlikte değerlendirilir. Fatih Sultan Mehmet zamanındaki kardeş katli vaciptir gibi. Din alimleri o toplumdaki uzmanlar kadar toplumun karını zararını gözetemez. Fakat islamiyetin temel ilkeleri bunun dışndadır. zaten islamiyet bunlara şart demiştir. İmanın 6 şartı, islamın 5 şartı.Bunun dışında bir şeyin din olabilmesi için o şeyin akla ve mantığa uyması gerekir. Bu toplumun kontrolünün din adamlarına kalmaması için kaçınılmaz bir zaruretdir.

 • Ahmet Şirin
  Ahmet Şirin 26.07.2006 - 11:57

  Arapların kendi arasında koymuş oldukları hükümlerin toptan adı. Türklerde işine geldiği oranda bunlara uyuyorlar. İşine gelmezse bi sürü kolay yönetimi var. Şeriat insanları geriye götürür. İnsanların akılcı şekilde düşünmesini buyurmaz kendi koyduğu yasalar ölçüsünde davranmasını buyurur. Çoğu da, insan aklının almadığı tuhaf ve batıl şeylerdir.

 • Elesem Ce
  Elesem Ce 24.06.2006 - 15:16

  Müslümanlara göre Şeriatin bugünkü istilahi manası eşittir İslam dır..
  Ama laik taifesine göre Şeriat tu kaka, kötü ve islamdan başka bir şeydir... Aslında kasıt İslamı şeriat ismiyle vurmaktır ama, oyunun kuralı gereği hem müslüman, görünmeli, hem de mücadeleden bertaraf olunmamalıdır...
  Bilindiği gibi Şeriat lugavî manası itibariyle gidilecek yol demektir..Bu manada Ortodoxluk, yahudilik, budizm, komunizm v.s... hepsi bir şeriattir..
  Eğer bunu tabii mecrasında kullanacak olursak, laiklikte tatbik edilmesi itibariyle bir şeriattir..
  Demekki Laiklik ve laikler de şeriatci olarak tehlikeli ve zararlı insanlardır)))

 • Nisa Nur
  Nisa Nur 30.05.2006 - 16:52

  Şeyh'ül Ekber, «Hakikate şeriatın söylediğinden başka bir yol yoktur,» dedi. İslam şeriatı Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu tasdik etmektir. Günde beş vakit namaz kılmaktır. Ramazan ayı boyunca oruç tutmaktır. Malının zekatını vermektir. Eğer imkanı varsa Hacca, Allah'ın Münezzeh Evi'ne gitmek ve Arafat'ta vakfe yapmaktır. Şeriat bunların üzerine temellendirilmiştir. Şeriata uyan kişi, Kur'anî buyruklarda belirtilen geniş ahlakî ölçüler ve Muhammed sallallahü aleyhi vesellem'in yaşama biçimi olan sünnet çerçevesinde yaşamayı seçmiş demektir. Şeriatı kabul etmiş olmak; insan denilen mahlukun sınırlı olduğunu, bir bedende bulunduğunu ve böylece fiziksel dünyadaki tüm bedenler gibi, verilen belirli yasalara uyduğunu derinlemesine kavramış olmaktır. Hayatın işleyişinde zorlama yoktur, bunun için şeriata «örgütlenmiş bir din» denilemez; hayır; bu, insanın, aydınlanmanın suyunu içmek üzere kendi kaynağına, hayatının kaynağına ulaşıncaya kadar bilgisini derinleştirmek için benimsediği, kendi seçtiği hayat tarzıdır.

  Bu yüzden şeriat, varoluşun her kademesinde işlerlik gösteren biyolojik yasalara dikkat çeker. Nitekim, inkar edenlerin, kafirlerin de herşeye rağmen kendi şeriatlerini izlediklerini gözleriz. Herkes bir şeriat tutar, uydurulmuş da olsa hepsinin bir işlevi vardır. Bizim şeriatımız herşeyiyle rahmettir. Onlarınki ise her zaman zalimdir, baskıcıdır, daraltıcıdır. Bizimki milyonlarca insanın sevgilisi, Yaratılmışların En Mükemmeli vasıtasıyla gelendir. Onlarınki, ıssız kuruntuların karanlık gölgesidir.

 • Vedat Kocakaya
  Vedat Kocakaya 03.04.2006 - 20:18

  hayırlı bişi olsa kelime şer ile başlamazdı........................:P

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş 29.12.2005 - 10:38

  İnancın yaptırımlarına göre toplumu şekillendirmeye çalışan kurallardır. Osmanlı zamanında toprak olarak büyüdükçe inancı doğrultusunda yaptırımlar koymuştur.
  Mesela bir yahudi toprağına haksızca el konulduğunda 'hakkımı istiyorum' dediğinde sesi duyulmamış. Ama islami yaptırımda yeri olan 'hakkımı helal etmiyorum' dediğinde kadılar, kuldur deyip bir yahudiye karşı padişahı bile yargılamış. Bu da islami şeriatın yaptırımıdır.
  Aynı şekilde bu gün uluslararası siyaset, güç dengeleri, çıkar hesapları bir kenara itilip şu denebilir mi?
  (İnanç terazisinde vicdan hesabı yapılırsa) Bush, elinde güç varken tıpkı bir Osmanlı padişahı gibi (ama kendi inancına göre) yanlış yolda gidenlere bir cihat açtı ve cennete gidecektir?

  Burdan çıkarılacak bir yargı kesinlikle yaptırım olamaz. Ya da değer olamaz. Ben biraz zeka jimnastiği meraklısıyım hepsi o.