Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ayetler sizce ne demek, Ayetler size neyi çağrıştırıyor?

Ayetler terimi Hakan Hamis tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Kendi ağzından çıkmışların dışındaki hiçbir davranış onu göstermez, hapı yuttuğunu gösterir, bunları zırt pırt örneklendirerek, görüyormusun islamı demek, bildiğin iş görmek için yapılmış, kötü niyettir, o da zaten kalıcı olarak işini görür, kolay gelsin.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Yoksa siz daha önceki milletlerin yaşadıkları sıkıntıları, yaşamadan, ve çektikleri çileleri, çekmeden, biz iman ettik, deyip de, ardından da hemencecik, cennete girivereceğinizi mi zannettiniz. - KURAN, Kendi, hadis değil,

  Yani yattığın yerden bir şey yok, armut pişer belki de ağzına düşmez, okuyup üflemeyle hiç düşmez, onun için o okuma yazma bilmeyen adamlar onun adaleti için ölüme koşuyordu, haketmek için, onun için çölde artı 55 derecede ayakta zor dururken, demir büküp viyadük, yapıyorlardı, kim cahilmiş, ve neyi biliyorlarmış, işte o can kulağıyla dinlemelerine, zındıkları boşver, onlar hep var, ta Antik yunandan al, Romaya, Osmanlıya her yerde, şu anda dünyanın belki 2 milyarı, bir 2 milyar da hazır pişmiş bekleyen koy, bu zor bir sınav, bunlardan kurtuldun mu, bir daha mikrop yok. İşte o güzel.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Asra yemin olsun ki, insan hüsrandadır, büyük ziyandadır, ancak iman edip, güzel, hayırlı işler yapanlar bundan muaftır. - Asr Suresi, KURAN, Kendi, hadis değil. vahiy.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hiç şüphesiz biz sizi, açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan, ve ürünlerden eksiltmekle deneyip, sınarız, sabredenlere müjdele. - KURAN, Kendi, hadis, değil. Şıh hiç değil, onlar adıyamanda kaldı, sözünün üstüne söz söyletmez, yoksa bin yıldır hareket etmeyen fay, birden kıpırdamazdı.

 • Arın Çetin
  Arın Çetin

  Nisa 34dür, Ahzab 50'dir, Nisa3, Nisa4, Nisa14, Bakara282dir.

 • Muhammet Akdeniz
  Muhammet Akdeniz

  Muslumanin diyen insanların uyması gereken dini kitabimiz adidir

 • Pınar Önalan
  Pınar Önalan

  Gördüğümüz göremediğimiz ne varsa ayet misal korona yepyeni indirilmiş ayet, oku-gayret et-anla??

 • Hazan Emine
  Hazan Emine

  73-MÜZZEMMİL:

  1 - Ey örtünen! (Peygamber)

  2 - Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl) .

  3 - Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.

  4 - Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.

  5 - Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz) .

  6 - Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

  7 - Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.

  8 - Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

  9 - O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

  10 - Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. MÜZEMMİL SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine

  22 - O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

  23 - O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

  24 - O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. HAŞR SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine

  AYETLER

  GÜNÜN AYETİ

  RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

  59:10 Onlardan sonra gelenler, 'Ey Rabbimiz! ' diye yalvarırlar, 'Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olan(lardan hiçbiri) ne karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce veya duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz! Sen şefkat Sahibisin, rahmet kaynağısın! '
  HAŞR SURESİ

 • Esra Yıldırım
  Esra Yıldırım

  Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.ZARİYAT SURESİ-56 AYET

 • Beria Mümine Akela
  Beria Mümine Akela

  İnsanın anayasası, kullanma kılavuzudur. Şu yalan evrenindeki gerçeklerdir. İnsanı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yalnızca (ALLAH'ın izniyle) ayetlerdir. Okudukça insanın içini aşktan yakan Kelamlardır.

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık

  Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.
  Hac süresi 18. ayet

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz

  Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi;
  'Allah sabredenle beraberdir..'

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz

  'Ve zamanı geldiğinde, - Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak..

  Duha Sûresi Ayet/5-

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Rabb'in sana ne darıldı, ne de seni bıraktı...


  Duhâ / 3

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Hiç kimse, kendisi için gizlenen, müjde ve mutluluğu bilemez!

  (Secde, 17)

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  “Ey iman edenler! Sizler yolunuzu dâima, Allah’ın kitabıyla bulun ve her zaman hakkı ve doğruyu konuşun.” (Ahzâb: 33/70)

 • ´¯` Lavinya ´¯`
  ´¯` Lavinya ´¯`

  Ahzab 50:

  'Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve peygamber nikahlamayı dilediği takdirde mü'minlerden ayrı SIRF SANA MAHSUS OLMAK ÜZERE, kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mü'min kadını almanı helal kılmışızdır. Biz zorluğa uğramaman için mü'minlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.'

 • Esra Gök
  Esra Gök

  Allah'ın kadın ve erkeğe ortak hitapta bulunduğu bir ayet;

  Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez; kim de -erkek olsun, dişi olsun- bir mü'min olarak salih bir amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler. (Mümin Suresi, 40)

  Allah, Kuran'da müminlere olduğu gibi, inkar edenler hakkında bilgi verirken de kadınlara ve erkeklere aynı şekilde hitap etmektedir. Allah, inkar eden kadınlar ile inkar eden erkeklerin, münafık kadınlar ile münafık erkeklerin ve müşrik kadınlar ile müşrik erkeklerin de ahiret gününde aynı şekilde karşılık göreceğini, cinsiyetlerinden dolayı farklı bir durum ile karşılık görmeyeceklerini bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sapanlardır. (Tevbe Suresi, 67)

  Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün) kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. (Tevbe Suresi, 68)

  Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 73)

  Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için. O kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür. (Fetih Suresi, 6)

  Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi, hem dünya hayatındaki imtihanları, hem de ahirette alacakları karşılık bakımından, kadın ve erkek eşit konumdadır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ey! israiloğulları, sizi alemlerden üstün kıldığımı hatırlayınız.
  Bakara Ayet 47.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Biz peygamberlerin bazılarını ötekilerden üstün kılmışızdır.Davut'ta da Zebur'u verdik.
  İsra:55.Ayet

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Erkekler kollayıcıdır,bazı insanlar üstün kılınmıştır.
  Nisa:34.Ayet

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hizmetinizdeki genç kızları(cariyeler) fuhuşa zorlamayın,Allah fuhuşa ZORLAMALARINDAN sonra,onları affedici ve esirgeyicidir(!)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  ...Serkeşlik'kafa tutan,başkaldıran' etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin...yatağınızı ayırın...evden uzeklaştırın...dövün...
  Nisa suresi 34. ayet.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Medine’li kadınlar,İslam Pegamberine,”Neden annemiz Havva, babamız Adem olduğu halde biz kadınlar Kuran’da hiç geçmiyoruz,Neden biz kadınlar,verasatte erkeğin yarısı kadar pay alıyoruz. Bu sorular sorulduktan sonra bu ayetler inmeğe başladı.(Nisa Suresi
  11-176. Ayetler

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ey! Peygamber,Allah'ın sana helal kıldığı şeyi,eşlerin hoşnutsuzluğunu isteyerek neden Haramlaştırıyorsun? Cariye Marya Olayı.TahrimS.1.Ayet.

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu

  innalillah ve innâ ileyhi râci’un.

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak

  Bu iki ayette matematiksel anlamda hata yapildigi hakkinda iddialar vardir. Soyle ki:

  Diyelim bir adam oldu ve geriye, uc kiz evlat, bir anne, bir baba ve bir de es birakti. Yukarda yazili ayetlere gore miras paylasimi yaparsak;

  3 kiz evlat mirasin ucte ikisini, ana babanin her birine altida bir, ese de sekizde bir hak verilmesi gerekiyor. Matematiksel olarak hesaplarsak eger, 2/3+1/6+1/6+1/8=27/24 cikiyor... Normalde pay ile paydanin esit olmasi gerekir ama, burda gordugunuz gibi esit degil...

  Daha iyi anlasilmasi icin, daha net bir ornek verelim:

  Diyelim ki adamimiz oldugunde, geriye 120 bin lira kaldi. Nisa suresinin 11. ve 12. ayetlerinde yazildigi sekliyle paylastiralim simdi;

  120 bin liranin ucte ikisi olan 80 bin lira uc kizina verilecek. Altida biri olan 20'ser bin lira da ana ve babaya veriliyor. Ese de sekizde biri olan 15 bin lira dusmesi gerek...

  Toplayalim: 80 + 20 + 20 + 15 = 135...

  Goruldugu gibi, fazladan bir 15 bin liraya ihtiyac var...

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak

  Nisa suresi ayet, 12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Cocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Cocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir) . Cocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak) tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.