Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ayetler sizce ne demek, Ayetler size neyi çağrıştırıyor?

Ayetler terimi Hakan Hamis tarafından 25.03.2004 tarihinde eklendi

 • Hazan Emine
  Hazan Emine06.10.2015 - 19:36

  73-MÜZZEMMİL:

  1 - Ey örtünen! (Peygamber)

  2 - Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl) .

  3 - Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.

  4 - Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.

  5 - Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz) .

  6 - Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

  7 - Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.

  8 - Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

  9 - O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

  10 - Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. MÜZEMMİL SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine06.10.2015 - 19:31

  22 - O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

  23 - O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

  24 - O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. HAŞR SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine06.10.2015 - 19:16

  AYETLER

  GÜNÜN AYETİ

  RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

  59:10 Onlardan sonra gelenler, 'Ey Rabbimiz! ' diye yalvarırlar, 'Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olan(lardan hiçbiri) ne karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce veya duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz! Sen şefkat Sahibisin, rahmet kaynağısın! '
  HAŞR SURESİ

 • Esra Yıldırım
  Esra Yıldırım30.09.2015 - 11:44

  Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.ZARİYAT SURESİ-56 AYET

 • Beria Mümine Akela
  Beria Mümine Akela08.09.2015 - 13:11

  İnsanın anayasası, kullanma kılavuzudur. Şu yalan evrenindeki gerçeklerdir. İnsanı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yalnızca (ALLAH'ın izniyle) ayetlerdir. Okudukça insanın içini aşktan yakan Kelamlardır.

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık10.07.2013 - 18:36

  Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.
  Hac süresi 18. ayet

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz09.11.2012 - 23:47

  Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi;
  'Allah sabredenle beraberdir..'

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz29.09.2012 - 11:10

  'Ve zamanı geldiğinde, - Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak..

  Duha Sûresi Ayet/5-

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind20.08.2012 - 15:05

  Rabb'in sana ne darıldı, ne de seni bıraktı...


  Duhâ / 3

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind20.04.2012 - 15:33

  Hiç kimse, kendisi için gizlenen, müjde ve mutluluğu bilemez!

  (Secde, 17)