Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Şiir Yarışması

Ayetler sizce ne demek, Ayetler size neyi çağrıştırıyor?

Ayetler terimi Hakan Hamis tarafından tarihinde eklendi

 • Arın Çetin
  Arın Çetin

  Nisa 34dür, Ahzab 50'dir, Nisa3, Nisa4, Nisa14, Bakara282dir.

 • Muhammet Akdeniz
  Muhammet Akdeniz

  Muslumanin diyen insanların uyması gereken dini kitabimiz adidir

 • Elif Can
  Elif Can

  Asra yemin olsun ki,
  İnsan mutlaka ziyandadır.
  Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
  .
  -Asr sûresi 1-2-3.ayet-
  .......................
  Elif'çe hissiyatım;
  Sözünde şüphe olmayan Allah, and veriyor zaman üstüne.
  Yeminle başlayan sûre, damga vuruyor zamana adeta...
  Asr Suresi, insanın ömrünü zarar içinde geçirdiğine dem vururken, bu ziyandan ancak dört özelliğe sahip olanların kurtulacağı ifade etmiştir;
  -İyi işler yapan
  -Yasaklarından kaçınan
  -Hakkı tavsiye eden
  -Sabrı tavsiye eden
  .
  Sûre; bütün insanlığa kurtuluş reçetesini açıklamaktadır.

 • Elif Can
  Elif Can

  Elbette o, yüreklerin de tâ içini bilendir.
  .
  -Fâtır sûresi 38.ayet-

 • Bir Şizofrenin Günlüğü
  Bir Şizofrenin Günlüğü

  O vakit
  VAKİT GELMESİN
  Dönülmez akşamın ufkundayım
  VAKİT ÇOK GEÇ

  Gözlerinden öperim.

 • Elif Can
  Elif Can

  Vakti geldiğinde,
  Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak.
  .
  -Duhâ sûresi 5.ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  "Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
  Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen.?
  Kadr (Kadir) gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."
  .
  -Kâdir súresi 1.2.3.ayet-
  .........................
  Elif'çe hissiyatım;
  Kurân inmeye başladığı anda çöller nurlandı, kalpler berraklaştı, gönüller aydınlandı.
  Okuyup, idrak edip, ayetler hayata yol göstermeye başladığında,
  Kur’an’ın sizin zihninize ve hayatınıza indiği gece sizin Kadir gecenizdir..!

 • Pınar Önalan
  Pınar Önalan

  Gördüğümüz göremediğimiz ne varsa ayet misal korona yepyeni indirilmiş ayet, oku-gayret et-anla??

 • Elif Can
  Elif Can

  ...Yalan söz söylemekten kaçının.
  .
  -Hac súresi 30.ayet-
  ............................
  Elif'çe hissiyatım;
  Yalanın küçüğü-büyüğü, beyazı-siyahı, masumu-şakası olmaz.
  Bir yalan, bin kez doğrusunu sorgulatır.
  Sıdk olmalı insan, dağ gibi güven vermeli...
  Ben hep derim ki:
  Üzüleceğimi bilsen de doğruyu söyle,
  küserim geçer.
  Ağlayacağımı bilsen de doğruyu söyle,
  yağarım diner.
  Kızacağımı bilsen de doğruyu söyle,
  yanarım söner.
  Gideceğimi bilsen de doğruyu söyle,
  özlerim biter.
  Ama asla yalan söyleme.
  Güven kırılınca bir daha geçmez..!

 • Elif Can
  Elif Can

  Yalanı, yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur.
  .
  -Nahl súresi 105.ayet-
  .
  Elif'çe hissiyatım;
  Ahiret gününe ve Allah'ın huzurunda yaptıklarıyla yüzleşeceğine inanan insan, yalan söyleyemez.
  "Şakadan bile olsa, yalan söylemeyin." demiş, canım peygamberim...
  Yalan, karşısındakini aldatmak olduğu kadar, kişinin özünü lekeler. Benliğine yabancılaştırır.
  İnsanın içi ve dışı, özü ve sözü bir olmalı.
  Mevlânâ'nın deyişiyle; "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol"

 • Elif Can
  Elif Can

  Sizin hàyır bildiklerinizde şer,
  Şer bildiklerinizde hàyır vardır.
  .
  -Bakara súresi 216.ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere karşılık satanların, ahirette nasipleri yoktur.
  Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz, onları temize çıkarmaz. Ve onlar için elem verici bir azap vardır.
  .
  -Âl-i İmrân Suresi - 77 Ayet-
  .
  Elif'çe hissiyatım...
  Kuran'ın her ayeti güzel ama bu ayet çok etkileyenlerin içinde .
  "Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz"
  Kişinin sevdiğinin ondan yüz çevirmesinden, daha elem verici azap var mıdır...?

 • Elif Can
  Elif Can

  Rabbim gönderecegin hayra muhtacım.
  .
  -Kasas sûresi 24 ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Verdiğiniz sözü yerine getirin;
  Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir.
  .
  -İsra süresi 34.ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Ben kederimi ve hüznümü, sadece Allah'a arz ederim.
  .
  - Yusuf süresi 86 ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Allah, bir güçlükten sonra kolaylık yaratacaktır.
  .
  -Talak sûresi 7 ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Biz her insanın Kaderini, kendi çabasına bağlı kıldık.
  .
  -isra sûresi 13 ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Sakın ümidini kesenlerden olma.
  .
  -Hicr súresi 55.ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
  .
  -Húd súresi 112.ayet-

 • Elif Can
  Elif Can

  Bilemezsin belki Allah bundan sonra daha güzel bir kapı açar.
  .
  -Talâk súresi 1 ayet-

 • Hazan Emine
  Hazan Emine

  73-MÜZZEMMİL:

  1 - Ey örtünen! (Peygamber)

  2 - Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl) .

  3 - Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.

  4 - Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.

  5 - Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz) .

  6 - Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

  7 - Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.

  8 - Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

  9 - O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

  10 - Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. MÜZEMMİL SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine

  22 - O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

  23 - O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

  24 - O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. HAŞR SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine

  AYETLER

  GÜNÜN AYETİ

  RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

  59:10 Onlardan sonra gelenler, 'Ey Rabbimiz! ' diye yalvarırlar, 'Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olan(lardan hiçbiri) ne karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce veya duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz! Sen şefkat Sahibisin, rahmet kaynağısın! '
  HAŞR SURESİ

 • Esra Yıldırım
  Esra Yıldırım

  Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.ZARİYAT SURESİ-56 AYET

 • Beria Mümine Akela
  Beria Mümine Akela

  İnsanın anayasası, kullanma kılavuzudur. Şu yalan evrenindeki gerçeklerdir. İnsanı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yalnızca (ALLAH'ın izniyle) ayetlerdir. Okudukça insanın içini aşktan yakan Kelamlardır.

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık

  Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.
  Hac süresi 18. ayet

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz

  Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi;
  'Allah sabredenle beraberdir..'

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz

  'Ve zamanı geldiğinde, - Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak..

  Duha Sûresi Ayet/5-

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Rabb'in sana ne darıldı, ne de seni bıraktı...


  Duhâ / 3

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  Hiç kimse, kendisi için gizlenen, müjde ve mutluluğu bilemez!

  (Secde, 17)