Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ayetler sizce ne demek, Ayetler size neyi çağrıştırıyor?

Ayetler terimi Hakan Hamis tarafından 25.03.2004 tarihinde eklendi

 • Hatice Doğan
  Hatice Doğan 22.11.2018 - 20:25

  Kur'an-ı Kerim cümleleridir.
  ''Esirgeyip bağışlayan Allah'ın adıyla''

 • Hazan Emine
  Hazan Emine 06.10.2015 - 19:36

  73-MÜZZEMMİL:

  1 - Ey örtünen! (Peygamber)

  2 - Gecenin birazı hariç olmak üzere geceleyin kalk (namaz kıl) .

  3 - Gecenin yarısında kalk, yahut yarısından biraz eksilt.

  4 - Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.

  5 - Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız (Kur'an vahyedeceğiz) .

  6 - Çünkü gece kalkışı hem daha etkili, hem de söz bakımından daha sağlamdır.

  7 - Çünkü gündüz senin için uzun bir meşguliyet vardır.

  8 - Rabbinin adını an ve bütün gönlünle ona yönel.

  9 - O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız O'nu vekil tut.

  10 - Başkalarının diyeceklerine sabret, güzellikle onlardan ayrıl. MÜZEMMİL SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine 06.10.2015 - 19:31

  22 - O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

  23 - O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

  24 - O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. HAŞR SÜRESİ

 • Hazan Emine
  Hazan Emine 06.10.2015 - 19:16

  AYETLER

  GÜNÜN AYETİ

  RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

  59:10 Onlardan sonra gelenler, 'Ey Rabbimiz! ' diye yalvarırlar, 'Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve imana ermiş olan(lardan hiçbiri) ne karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce veya duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz! Sen şefkat Sahibisin, rahmet kaynağısın! '
  HAŞR SURESİ

 • Esra Yıldırım
  Esra Yıldırım 30.09.2015 - 11:44

  Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.ZARİYAT SURESİ-56 AYET

 • Beria Mümine Akela
  Beria Mümine Akela 08.09.2015 - 13:11

  İnsanın anayasası, kullanma kılavuzudur. Şu yalan evrenindeki gerçeklerdir. İnsanı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak yalnızca (ALLAH'ın izniyle) ayetlerdir. Okudukça insanın içini aşktan yakan Kelamlardır.

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık 10.07.2013 - 18:36

  Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyorlar. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah her kimi de hakir ve zelil ederse artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar.
  Hac süresi 18. ayet

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz 09.11.2012 - 23:47

  Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor yüreğimi;
  'Allah sabredenle beraberdir..'

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz 29.09.2012 - 11:10

  'Ve zamanı geldiğinde, - Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak..

  Duha Sûresi Ayet/5-

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind 20.08.2012 - 15:05

  Rabb'in sana ne darıldı, ne de seni bıraktı...


  Duhâ / 3

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind 20.04.2012 - 15:33

  Hiç kimse, kendisi için gizlenen, müjde ve mutluluğu bilemez!

  (Secde, 17)

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur 17.07.2011 - 19:34

  “Ey iman edenler! Sizler yolunuzu dâima, Allah’ın kitabıyla bulun ve her zaman hakkı ve doğruyu konuşun.” (Ahzâb: 33/70)

 • ´¯` Lavinya ´¯`
  ´¯` Lavinya ´¯` 12.12.2009 - 19:32

  Ahzab 50:

  'Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve peygamber nikahlamayı dilediği takdirde mü'minlerden ayrı SIRF SANA MAHSUS OLMAK ÜZERE, kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mü'min kadını almanı helal kılmışızdır. Biz zorluğa uğramaman için mü'minlerin eşleri ve cariyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir.'

 • Esra Gök
  Esra Gök 23.10.2009 - 20:13

  Allah'ın kadın ve erkeğe ortak hitapta bulunduğu bir ayet;

  Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza görmez; kim de -erkek olsun, dişi olsun- bir mü'min olarak salih bir amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler. (Mümin Suresi, 40)

  Allah, Kuran'da müminlere olduğu gibi, inkar edenler hakkında bilgi verirken de kadınlara ve erkeklere aynı şekilde hitap etmektedir. Allah, inkar eden kadınlar ile inkar eden erkeklerin, münafık kadınlar ile münafık erkeklerin ve müşrik kadınlar ile müşrik erkeklerin de ahiret gününde aynı şekilde karşılık göreceğini, cinsiyetlerinden dolayı farklı bir durum ile karşılık görmeyeceklerini bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:

  Münafık erkekler ve münafık kadınlar, bazısı bazısındandır; kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar, ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular; O da onları unuttu. Şüphesiz, münafıklar fıska sapanlardır. (Tevbe Suresi, 67)

  Allah, erkek münafıklara da, kadın münafıklara da ve (bütün) kafirlere, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vadetti. Bu, onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için sürekli bir azap vardır. (Tevbe Suresi, 68)

  Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (Ahzab Suresi, 73)

  Bir de; kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için. O kötülük çemberi, tepelerine insin. Allah, onlara karşı gazablanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür. (Fetih Suresi, 6)

  Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi, hem dünya hayatındaki imtihanları, hem de ahirette alacakları karşılık bakımından, kadın ve erkek eşit konumdadır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 11.09.2009 - 18:04

  Ey! israiloğulları, sizi alemlerden üstün kıldığımı hatırlayınız.
  Bakara Ayet 47.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 29.08.2009 - 11:16

  Biz peygamberlerin bazılarını ötekilerden üstün kılmışızdır.Davut'ta da Zebur'u verdik.
  İsra:55.Ayet

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 29.08.2009 - 11:14

  Erkekler kollayıcıdır,bazı insanlar üstün kılınmıştır.
  Nisa:34.Ayet

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 26.08.2009 - 22:13

  Hizmetinizdeki genç kızları(cariyeler) fuhuşa zorlamayın,Allah fuhuşa ZORLAMALARINDAN sonra,onları affedici ve esirgeyicidir(!)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 26.08.2009 - 22:08

  ...Serkeşlik'kafa tutan,başkaldıran' etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin...yatağınızı ayırın...evden uzeklaştırın...dövün...
  Nisa suresi 34. ayet.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 23.08.2009 - 20:36

  Medine’li kadınlar,İslam Pegamberine,”Neden annemiz Havva, babamız Adem olduğu halde biz kadınlar Kuran’da hiç geçmiyoruz,Neden biz kadınlar,verasatte erkeğin yarısı kadar pay alıyoruz. Bu sorular sorulduktan sonra bu ayetler inmeğe başladı.(Nisa Suresi
  11-176. Ayetler

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 11.08.2009 - 21:13

  Ey! Peygamber,Allah'ın sana helal kıldığı şeyi,eşlerin hoşnutsuzluğunu isteyerek neden Haramlaştırıyorsun? Cariye Marya Olayı.TahrimS.1.Ayet.

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu 28.02.2009 - 21:47

  innalillah ve innâ ileyhi râci’un.

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak 21.10.2008 - 15:16

  Bu iki ayette matematiksel anlamda hata yapildigi hakkinda iddialar vardir. Soyle ki:

  Diyelim bir adam oldu ve geriye, uc kiz evlat, bir anne, bir baba ve bir de es birakti. Yukarda yazili ayetlere gore miras paylasimi yaparsak;

  3 kiz evlat mirasin ucte ikisini, ana babanin her birine altida bir, ese de sekizde bir hak verilmesi gerekiyor. Matematiksel olarak hesaplarsak eger, 2/3+1/6+1/6+1/8=27/24 cikiyor... Normalde pay ile paydanin esit olmasi gerekir ama, burda gordugunuz gibi esit degil...

  Daha iyi anlasilmasi icin, daha net bir ornek verelim:

  Diyelim ki adamimiz oldugunde, geriye 120 bin lira kaldi. Nisa suresinin 11. ve 12. ayetlerinde yazildigi sekliyle paylastiralim simdi;

  120 bin liranin ucte ikisi olan 80 bin lira uc kizina verilecek. Altida biri olan 20'ser bin lira da ana ve babaya veriliyor. Ese de sekizde biri olan 15 bin lira dusmesi gerek...

  Toplayalim: 80 + 20 + 20 + 15 = 135...

  Goruldugu gibi, fazladan bir 15 bin liraya ihtiyac var...

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak 21.10.2008 - 15:01

  Nisa suresi ayet, 12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Cocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Cocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir) . Cocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak) tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak 21.10.2008 - 14:58

  Nisa suresi ayet, 11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Olenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona vâris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer) . Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır) . Süphesiz allah ilim ve hikmet sahibidir..

 • Sıcakvucutkızgınhaçyanlışhükümsoğukmezar
  Sıcakvucutkızgınhaçyanlışhükümsoğukmezar 23.01.2008 - 21:56

  kavruk kalbime damla damla damlayan ayetler.......

 • Eda Albayrak
  Eda Albayrak 15.01.2008 - 20:03

  'İnsan bizim kendisini nasıl bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi aşikar bir mücadeleci kesiliverdi? ! ' YASİN 77

 • Eda Albayrak
  Eda Albayrak 15.01.2008 - 19:55

  'Asra andolsun ki insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesnadır'

  ASR SURESİ

 • Eda Albayrak
  Eda Albayrak 15.01.2008 - 19:52

  'Her nefis ölümü tadacaktır' ANKEBUT 57

  'Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldi. İşte (ey insan) bu senin kaçıp durduğun şeydir' KAF 19

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun 14.10.2007 - 16:22

  kavruk gönlüme damla damla serpilen ferahlıklar...

 • Murdu
  Murdu 14.08.2007 - 18:02

  Bakara suresi 158 nci ayet: Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, “Benim Rabbim diriltir, öldürür.” demiş; o da, “Ben de diriltir, öldürürüm” demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, “Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Elmalı Hamdi Yazır Meali)

  Şimdi Yukardaki ayeti irdeleyip, muhammedin allahının ne kadar ilim sahibi olduğunu göreceğiz.

  (Bu söz ve eleştiri dikkatimi çekti, üstelik sözleri çok küstahça olan bu arkadaşa şunu söylemek istiyorum, ayetleri nereden okuyorsun acaba.....? ? ...yazık...! ! ...)

  BAKARA SURESİ 158. AYET

  158 - ا ِ ن ّ َ ا ل ّ َ ذ ِ ي ن َ ي َ ك ْ ت ُ م ُ و ن َ م َ ا ۤ ا َ ن ْ ز َ ل ْ ن َ ا م ِ ن َ ا ل ْ ب َ ي ِ ّ ن َ ا ت ِ و َ ا ل ْ ه ُ د َ ى م ِ ن ْ ب َ ع ْ د ِ م َ ا ب َ ي ّ َ ن ّ َ ا ه ُ ل ِ ل ن ّ َ ا س ِ ف ِ ي ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب ِ ا ُ و ل َ ۤ ئ ِ ك َ ي َ ل ْ ع َ ن ُ ه ُ م ُ ا ل ل ّ َ ه ُ و َ ي َ ل ْ ع َ ن ُ ه ُ م ُ ا ل ل ا ّ َ ع ِ ن ُ و ن َ

  158 - Gerçekten Safâ ile Merve Allah'ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir...

  AYET ' in arapçası ve meali, ben söylediği sözlere bu ayette rastlamadım, kaynağı daha düzgün gösterirse, sonuca ulaşmak daha kolay olacaktır umarım...

 • Hasret Anıl
  Hasret Anıl 14.05.2007 - 08:59

  'Kurtuluş hidayete uyanlarındır'.. TÂHÂ-47

  Kuran -ayetleri- kurtuluş reçetesidir..

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 02.04.2007 - 11:43

  Size Allah'tan baska ne bir dost var, ne de bir yardimci! (Ankubat 22) (Peki esim, dostum, anam, babam ne olaki?)

  Allah dilemedikçe, hiçbirsey dileyemezsiniz! (insan 30) (Hani nerde
  bahsettigin cüzzi iraden?)

  Allah bir adamin içinde iki kalp yapmamistir. (Ahzab 4) (Sen birde O var öylemi?)

  Halbuki sizi ve yaptiklarinizi Allah yaratti. (Saffat 96) (Sen hala ben yapiyorum de bakalim)

  Her nerede olsaniz sizinle beraberdir. (Hadid 4) (Gökte ötende degil)

  Kendinizdenizde mevcut olan, hâlâ görmüyor musunuz? .(Zariyat 21) (Nasil görsün dag gibi benligi varken)

  Her ne yana dönerseniz Allah`in yüzünü görürsünüz. (Bakara 115) (Ahmet, Mehmet, Süreyya)

  Biz insana sah damarindan daha yakiniz. (Kaf Suresi, 16) (Bu yakinlik nasil bir yakinliktir?)

  Gerçek hayat sahibi ancak O'dur! (Mümin 65) (Hani sen vardin?)

  Gerçek su ki, O'dur isiten gören! (isra 1) (Hani sen algiliyordun?)  'Allah vardi, O’nunla beraber hiçbir sey yoktu. Su an, o an dir' (Hadis) (Hoppala peki bu algiladiklarimiz?)

  “Insanlar uykudadir ölünce uyanirlar, ölmeden önce ölünüz” (Hadis) (Uyaniklik nasildir acaba?)

  'Dünya uyuyanin rüyasisi gibidir' (Hadis) (Ama ben gercek zannediyordum)

  'Kendini bilen Rabbini bilir.' (Hadis) (?)

  'Beni gören Hakk’i görmüstür.' (Hadis) (Sübhesiz)

  'Allah’in ahlaki ile ahlaklanin' (Hadis) (Kisilik her yanimizi sarmisken nasil?)

  Düsünmek için kolaylastirdik! Var mi düsünen? (Kamer 32)

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 30.03.2007 - 18:44

  Cenab-ı Hakk Peygamber Edendimiz (s.a.v) için söyle buyuruyor;

  ^^Biz, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.^^
  (Enbiya Suresi,Ayet:107)

 • Tamara
  Tamara 28.03.2007 - 16:19

  6666

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 09.03.2007 - 11:51

  O, yedi göğü, birbiri üzerine yarattı. Rahmân'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?

  Sonra gözünü tekrar tekrar döndür (bak) . Göz âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mülk 3.4)

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 08.03.2007 - 00:04

  ^^Kitaba sarılanlara ve namazı kılmaya devam edenlere gelince, biz o iyilerin ecrini hiçbir zaman yitirmeyiz.^^

  (A'raf - 170)

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 04.03.2007 - 23:40

  ^^ Yoksa bunlar, Allah'ın azabından; hepsini saracak bir belânın gelivermesinden veya farkında değillerken kendilerine ansızın kıyametin gelivermesinden güven içinde midirler? ^^
  (Yusuf / 107)


  ^^ Gerçekten onların kıssalarında akıllılar için bir ibret vardır! Bu Ku'ran uydurulur bir söz değil, ancak kendi önündekinin tasdiki, herşeyin açıklayıcısı ve iman edecek topluluk için bir hidayet, bir rahmettir! ^^
  (Yusuf / 111)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 04.03.2007 - 20:04

  Hani Rabbin Melaike’ye: “Muhakkak ki ben kuru balçiktan bir insan halkedecegim” demisti.

  “Onu tesviye edip o yapinin içinde RUHUM’dan nefhettigim vakit, Ona secdeye kapanin”.

  O Melaike’nin hepsi, toptan secde ettiler.

  iblis müstesna; (o) secde ediciler ile beraber olmaktan imtina etti.

  Ey iblis! .. Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?

  (iblis) dedi ki: kuru balçiktan, belli bir sûret biçimlenmis kara balçiktan yarattigin bir beşere secde etmem için olmadim. (Hicr 28.29.30.31.32)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 02.03.2007 - 11:27

  Heva ve hevesini (hayalinde) kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? (Furkan 43)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 02.03.2007 - 11:23

  Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak Hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkâr edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. (Ankaf 3)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 02.03.2007 - 11:19

  Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin Allah attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Allah işitendir, bilendir. (Enfal 17)

 • Harun İşlek
  Harun İşlek 01.03.2007 - 13:00

  Okudukça, benliğimde gizli kalmış ve hiç kendisinden haberim olmadığını bildiğim bir hasret var içimde...

  Ulaşmak ümidiyle tutuşuyorum, sabırsız ve bir o kadarda çaresiz bir şekilde...

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 01.03.2007 - 12:15

  Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak! (?) (Müddesir 11)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 01.03.2007 - 12:10

  Ey örtüsüne bürünen (?) (Müzzemmil 1)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 01.03.2007 - 12:05

  Sözünüzü ister gizleyin ister onu açık söyleyin. Muhakkak ki O, kalplerin ZATı olarak Bilen’dir.

  Yaratan bilmez mi? ... O, Latiyf’tir, Habiyr’dir. (Mülk 13.14)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 28.02.2007 - 13:13

  Semavat’ta ve Arz’da ne var bilir...Gizlediklerinizi de, aleni ettiklerinizi açığa çıkardıklarınızı da bilir. Allah kalplerin ZATI olarak Bilen’dir. (Tegabun 4)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 28.02.2007 - 13:07

  Kendilerine Tevrat yükletilip sonra onu yüklenip taşımayanların misali, kitablar taşıyan eşeğin misali gibidir. (Cuma 5)

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 28.02.2007 - 13:04

  Allah’ı (hakikatlarını) unuttular da Allah da bu yüzden onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın! (?) (Hasr 19)

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 27.02.2007 - 23:09

  ^^ Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Şeytan aralarında çekişip durmalarını ister. Zira şeytan apaçık düşmandır. ^^

  (İSRA / 53)