Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bilim sizce ne demek, bilim size neyi çağrıştırıyor?

bilim terimi Cem Nizamoglu tarafından 24.05.2003 tarihinde eklendi

 • Ümit Müderrisoğlu
  Ümit Müderrisoğlu 02.07.2017 - 16:12

  Bilim varlık ve doğayı anlamak için varlık ve doğaya yönelmektir.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 02.07.2014 - 23:16

  Bilimin ilerleyebilmesi için,özgür ifadenin ışığına ihtiyacı vardır.
  (Bir TV belgeselinden)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 26.02.2013 - 14:11

  Hz.Muhammmed (sav) buyurdu ki; ''Ya Alim, ya öğrenci, ya dinleyici, ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun.''

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 14.08.2011 - 17:51

  ortaçağın skolastik felsefesi din ile bilimi kaynastırmak istemis.ancak kiliğse bunu engellemistir.

 • Ali Fidanverdi
  Ali Fidanverdi 18.06.2010 - 17:53

  BİLİMSİZ BİR İLAHİ ANLAYIŞ; İLAHİ ANLAYIŞTA BİR BİLİM OLAMAZ; OLMAMALIDIR; BU İKİSİNİN BİRBİRİNİ TAMAMLAMASI GEREKİR. BİLİMİN İNSAN AKIL VE GELİŞİMNE KATKILARI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ VE FAZLADIR.

 • Ali Fidanverdi
  Ali Fidanverdi 18.06.2010 - 17:51

  Bilim insan aklının gelişmesi, insanın düşünsel ve zihinsel gelişimi için, dolayısıyla hayatın gelişimi için mutlaka gerekli bir olgudur.Mümkün oldugunca uygulanmalı ve araştırılıp okunmalıdır, aşırı bilimsel gelişme ve okumalar sonucu olabilecek tıkanıklık ve kaotik duruma karşı ise İLAHİ temel ve bilgiler gerkir.yani bu ikisi birbirini tamamladıgı zaman herşey kolaylaşır, ve daha ideal olur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 07.05.2010 - 20:51

  'herşey apaçık olsaydı bilime gerek kalmazdı,ancak gizlenmiş,üstü başka bir şeylerle örtülmüş olanın bilmş vardır/yapılabilir.'

 • Bora Aslan
  Bora Aslan 25.02.2010 - 20:01

  sadece nesnel gözleme dayanarak evreni tam anladığını iddia etmek,kapalı gözlerle fili tanımlamaya benzer.şimdiki bilgisel bulgulara göre evrenin %90'ı karanlık maddedir.teleskoplarımızın gördüğü uzaydaki milyarlarca galaksi,evrenin görünebilir %10'luk alanından ibaretmiş.henüz karanlık maddeyi bile tanımlayamayan ve sürekli geçmişini yalanlayarak gelişen bilim,nurani evrenlerin yokluğunu iddia edemez; en fazla bilmediğini söyleyebilir...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 02.11.2009 - 12:36

  Galile’nin esas,devrim niteliğindeki katkısı,Dünya’nın Güneş etrafında dönmekte olduğunu ispatlaması değil,amprik/görgül verilerden kalkarak ve de onlarla yetinirek bilim yapılamayacağını göstermiş olmasıdır.Her şey apaçık olsaydı,daha doğrusu,gerçekten de her şey bize göründüğü gibi –cereyan ediyor -olsa idi,bilime gerek kalmazdı.”ancak gizlenmiş,üstü başka şeylerle örtülmüş olanın bilimi vardır/yapılabilir.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan 07.09.2009 - 10:11

  İnsanın ruhunda devrim yapmasına büyük etmendir..

 • Daısy Mıller
  Daısy Mıller 06.09.2009 - 18:38

  zeki insanların oyalanmak için buldukları şey

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n` 29.08.2009 - 22:33

  tanrı ve mutluluk gibi
  kişiden kişiye değişen anlamları değil de
  doğanın değişmez yasalarını formüle eden
  yöntemler toplamıdır

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 31.07.2009 - 14:10

  Bilim ve felsefenin yapılmadığı yerlerde var olan boşluğu, dogmatizm doldurur.O yerler bağnazlığın ve de hoşgörüsüzlüğün de yaşanmakta olduğu yerlerdir.E.Ü

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 22.04.2009 - 11:57

  Ülkemizde,yapılmayan şeylerin başat kelimesi:Bilim

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 13.04.2009 - 15:49

  bilim bilmek araştırmak başarısız olsan bile tekrar tekrar denemektir.

 • Şerife Duman
  Şerife Duman 12.04.2009 - 21:46

  Bilim, Kuran-ı Kerim ve sünnetin; fizik, kimya, matematik, biyoloji perspektifleridir.

 • Ali Aksoy
  Ali Aksoy 03.02.2009 - 19:52

  bilim anarşizmin olmadığı yerde olmayan şeydir.teknoloji bilmin günlük yaşama uyğulanmasıdır.ancak her teknolojik gelişmenin günümüzde bilim diye algılanması
  bilimin kiymetinin azalması ve en önemlisi
  bilimin otoriter ortamlarda üretilebileceği sanılıyor
  hatta dini bilimin önüne koyabilecek derecede bir teslimiyetçiliğin üstünlüğü kabulanılıyo
  halbuki teknılojinin nimetlerinden faydalanan kapitalizm ve dindir
  din bilginleri teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucunda kendi dinini medeni ortama göre düzenlemiştir
  dünyanın döndüğünü söyleyenler hiristiyan din adamları tarafından cezalandırılmış ken islam müftüleri resathanede çalışanları allahın işine karışmakla suçlamışlardı
  camilerde aya çıkmanın suç olduğu vaazları verilmiştir
  ancak her iki tarafta bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takdir ediyo
  bilim yaşamın klavuzudur

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 12.11.2008 - 11:54

  'Ya Alim, ya öğrenci, ya dinleyici, ya da ilmi sevenlerden ol. Beşinci olma ki helak olursun.'

  Bu sözler Hz.Muhammmed (sav) aittir.
  İlme uzak olanın vay haline.

 • Osman Kabacaoğlu
  Osman Kabacaoğlu 23.08.2008 - 14:33

  Evrenin Sırlarını keşfetmektir.

 • Suat Gül
  Suat Gül 01.03.2007 - 11:23

  bilim nesnel gerçekleri:pozitif bilgileri elde eden çalışma koludur

 • Cevat Kelle
  Cevat Kelle 06.02.2007 - 01:20

  aydınlık.....................

 • Bekir Şahin
  Bekir Şahin 14.01.2007 - 17:43

  insanı mutlu edecek, savaşlara son verecek yegane olgudur.
  bu hep böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir.

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 18.12.2006 - 13:11

  «Kâinatın muazzam yapısını meydana getiren cisimlerin, onu değerlendirecek bir zihin olmadığı sürece bir cevher olmasına imkân yoktur. Bütün bunlar benim veya başka bir yaratılmışın zihnine hitap etmediği sürece mevcudiyetinden söz edilemez; ya da Ebedî Ruh'un zihninde mevcuttur denebilir.»

  George Berkeley

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı 21.11.2006 - 20:50

  Bilimin amacı insanların cehaletini yine bilimsel olarak insana öğretmektir..
  çaktırmayangillerden..

 • Talha Yasin
  Talha Yasin 21.11.2006 - 20:42

  bi kelimenin son kısmında loji yazıyosa o kesin bilim demektir.

 • Harun İşlek
  Harun İşlek 10.11.2006 - 10:35

  Dün güzel bir kanalda çok güzel 'din ile bilim' konulu bir program vardı...

  Programa katılan prof..karşısındaki 'ilahiyatçıyı' dinledikçe, dine karşı bir hoşgörü ve sempati duyduğu anlaşılır bir temaydı...(tabee ilahiyatçı dediğim kişi, kiralık türlere benzemiyor tamamıyle bilgi)

  Hatta ve hatta bu prof. 'ODTÜ' de kimya mühendisiydi...

  ve şunu söylemişti...

  -Diğer din adamlarının yaptıkları toplantılara katıldığım vakit, İslam dininin farkını daha çok anlıyorum ve ısınmamak elde değil...

  Eınsteın'ın sözünü söylemeden yapamadı...

  'Bilimsiz din kör, dinsiz bilim ise topaldır'...

 • Tuncay Bilgin
  Tuncay Bilgin 07.11.2006 - 08:25

  ATATÜRK' ÜN BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ

  Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışındat yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir. 1924

  Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız... Aksine yükselmiş, ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde yaşayacağız.. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.

  Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez.. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur. 1922

  Başarılı olmak için aydın sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında doğal bir uyum sağlamak lazımdır. Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği idealler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalıdır. 1923

  Halka yaklaşmak ve halkla kaynaşmak daha çok aydınlara yöneltilen bir vazifedir. Gençlerimiz ve aydınlarımız niçin yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi beyinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. 1923

  İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan kuvvet, yaratma icat yeteneğidir. 1930

  Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmi olması şarttır.

  Bu millet ve memleket ilme, irfana çok muhtaç; tahsil yapmış, diploma almış gelmiş olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka, parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa’ya, Amerika’ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye çok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur. 1923

  Hayati gerçekleri bilerek, bilmeyenlere de uygun bir yol ile veya zor ile anlatarak amacımıza yürüyeceğiz... Bizi bu amaca varmaktan alıkoyan iki kuvvet vardır. Biri dış düşmanlardır. Bunlar bizi bir sömürge haline koymak için ilerlemememizi istemeyenlerdir. Fakat çiftçi arkadaşlar, muhterem babalar, bizim için bunlardan daha zararlı, daha öldürücü bir sınıf daha vardır: O da içimizden çıkması muhtemel olan hainlerdir. Aklı eren memleketini seven, gerçeği gören kimselerden böyle bir düşman çıkmaz. İçimizde böyleleri çıkarsa onlar ya aklı ermeyen cahiller, ya memleketini sevmeyen kötüler, ya gerçeği görmeyen körlerdir. Biz cahil dediğimiz zaman mutlaka okula gitmemiş olanları kastetmiyoruz. Kastettiğim ilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de, özellikle sizlerin içinizde görüldüğü gibi gerçeği gören gerçek bilginler çıkar. 1923

  İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. 1923

  İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.

  Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Beden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların. Kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkar etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.

  MUSTAFA KEMAL ATATURK

 • Mehmet Alem
  Mehmet Alem 19.10.2006 - 18:12

  bilim nedir

 • Ceyda Akman
  Ceyda Akman 08.10.2006 - 22:44

  bilgi

 • Efe Güven
  Efe Güven 29.09.2006 - 21:15

  İslam ahlakının insanlığa tuttuğu ışıklardan biri de, bilimsel düşünce oldu.

  İslam öncesinde Araplar ve diğer Ortadoğu toplumları, evrenin ve doğanın nasıl var olduğu ve işlediği gibi sorularla hiç ilgili değildiler. Bu sorular üzerine düşünmeyi, bunların cevaplarını araştırmayı ilk kez Kuran'dan öğrendiler. Allah Kuran'da inananlara, göklerin ve yerin nasıl var olduğunu incelemelerini emretmiştir:

  Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki :) 'Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru.' (Al-i İmran Suresi, 191)

  Bu bilinç, İslam medeniyetinde büyük bir bilimsel yükseliş başlattı. Dünya tarihinde daha önce örneği görülmemiş bir bilimsel gelişmeydi bu. İslam'ın bilimsel yükselişinin merkezi, İslam imparatorluğunun başkenti olan Bağdat oldu. İslam dünyasının dört bir yanından gelen bilim adamları, düşünürler, araştırmacılar, Bağdat'ın ünlü Hikmet Evi'nde buluşur ve Allah'ın yarattığı evrenin sırlarını çözmek için araştırma ve inceleme yaparlardı.

  Müslüman bilim adamlarının Kuran ahlakına uymaları nedeniyle kazandıkları bu şuur, dünyanın o döneme kadar görülmüş en büyük bilimsel ilerlemesini meydana getirdi. Yine Kuran'da Müslümanlara öğretilen bir hikmet olan açık görüşlülük, Müslümanların diğer medeniyetlerin bilimsel birikimlerini ön yargısız biçimde incelemelerini ve geliştirmelerini sağladı. Müslümanların bilimsel eserleri, bilimsel konularda yapılmış sayısız araştırma, gözlem, deney ve hesapla doluydu.

  Bugün dünyada kullanılan onluk sayı sistemini ve rakamları geliştirenler, Müslüman matematikçilerdi. Cebir ve trigonometri, Müslüman matematikçilerin buluşuydu. Müslüman bilim adamları, astronomik gözlemlere büyük önem verdiler. Çağdaş astronomi, onların yöntemlerine dayanarak kuruldu. Müslüman alimler, Ay'ın Dünya etrafındaki hareketini de hesaplamışlar ve matematiksel formüllerle kağıda dökmüşlerdi. İslam dünyasının çeşitli bölgelerindeki görkemli mimari eserler, bu bilimsel alt yapı sayesinde meydana getirildi.

 • İsmail Çınar
  İsmail Çınar 21.09.2006 - 21:45

  şühecilik,araştırma,nasıl soran

 • Betül Biri
  Betül Biri 24.08.2006 - 22:46

  Allah'ı bulmanın en güzel yollarından biri...

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe 06.07.2006 - 17:45

  İnsanlığın bilim dediği ve de her gün üzerinde çalıştığı keşifler - buluşlar yaptığı şey aslında farkında olmadan, görmeden inananların var bildiği gördüğü halde reddedenlerin yok saydığı Allah'ı araştırmalarıdır...Bir gün son noktaya varırlarsa Allah'la burun buruna geleceklerdir...İnanmayanlar o gün çarnâçar inansalar da artık çoook geç olacaktır...Bilim 'O'dur! ..

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın 27.05.2006 - 02:40

  bilimsiz;
  bilmekten uzak
  mutlu bir düşün hayalinde
  bütün uykular
  tuzak!

 • Lavanta Kokusu
  Lavanta Kokusu 23.05.2006 - 20:19

  görgüllüğü temel alan sistematik bilgiler bütünü...dolayısı ile görgül olanla sınırlı olan bilgi havuzu...

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz 14.05.2006 - 23:36

  '-ebilir'le biten cümleler...

 • Nerminözdemir
  Nerminözdemir 19.04.2006 - 22:34

  bazı arkadaşlar bilimle felsefeyi karıştırıyor anlaşılan.bir de sorsam ki kendileri uygarlaşmış insan örnekleri,ben de gericiyimdir.vay anam vay..

 • Feyza Ayyıldız
  Feyza Ayyıldız 18.04.2006 - 01:18

  Bilim Allah(cc) ın insanlara lutfettiği bir güzellik, bilim olmasaydı ne nasıl oldu derken her fert aklını yitirirdi.. Rabbim var oluşu da sebeple olan dünyanın sebebplerini bize lutf edip bizim aklımızı bize bağışlıyor.. Fakat bilimle uğraşan bazı insanlaar bilimi bilemeyip, uğraştıklarını sandıkları bilimi hiçe sayıp Allah'ı reddediyorlar.

 • Hakan Öz
  Hakan Öz 06.04.2006 - 10:57

  Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar.

 • Deniz Çelik
  Deniz Çelik 03.04.2006 - 21:42

  bilim insanlığın kurtuluşudur.tabi anlayana

 • Vedat Kocakaya
  Vedat Kocakaya 03.04.2006 - 20:31

  ne bilim işte öle..............................:P

 • Hatice Yavuzdurmaz
  Hatice Yavuzdurmaz 27.01.2006 - 14:03

  beni çağırıyor kendileri.. :)

 • Ayca Şen
  Ayca Şen 27.01.2006 - 13:57

  derin dondurucuyu icat edenlerin karşısında saygıyla eğiliyorrrrrrr,hakkımı helal ediyorum ;)

 • Miraç Kuzu
  Miraç Kuzu 18.01.2006 - 13:32

  bende size soruyom nedir

 • Bülent Çıkıkçı
  Bülent Çıkıkçı 08.12.2005 - 21:17

  keşfi ve saygıyı anlatır

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş 25.11.2005 - 11:54

  Bilim olmasaydı, ne benim bu yazımı görebilirdiniz ne de ben sevgilimle evlenmiş olurdum..

 • Ali Şahin
  Ali Şahin 07.11.2005 - 11:50

  Atomdan novaya kadar evrenin içerisinde bilinmeyeni belirli yöntem ve teknikler kullanarak sebep sonuç ilişkisi içerisinde açığa çıkarmaktır.

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley 18.10.2005 - 12:42

  İnsanın -belki de halkların- hayret duymaya uyanmaları gerekir. Bilim, onları yeniden uyutmanın bir aracıdır.

  Ludwig Wittgenstein
  Yan Değiniler

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş 28.09.2005 - 11:42

  Bilim, İrfan demektir. Yani Hayat Hakikatlerini öğrenme yoludur.

  İşte kardeşlerim! bilim bir denizdir; ardı-arkası gelmez… Bilim sonradan çıkmış değil! Bilmin Hakimiyeti de mevcuttur! Çünkü ‘fizik, matematik, felsefe ’ konuları, Doğada hepsi yazılıdır; mevcuttur. Yaşarken de bunların hepsi vardır.

  Bilim aşırı bir insanlık sevgisine dayanır. Bilimde dinin hurafenin cinin şeytanın tanrının yeri yoktur. İnsan vardır.

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz 17.09.2005 - 16:15

  giderek sektörleşen şey...yayınevlerinin elinde.