Kültür Sanat Edebiyat Şiir

türk sizce ne demek, türk size neyi çağrıştırıyor?

türk terimi Ahmet Çağrı Özsema tarafından tarihinde eklendi

 • Osman Can
  Osman Can

  TÜRK kahramanlıktır onurdur, gururdur bir kişinin ulaşabileceği en büyük şereftir

 • Adnan Genç
  Adnan Genç 08.06.2023 - 21:45

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 10.04.2023 - 15:15

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 25.03.2023 - 02:39

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 11.03.2023 - 04:40

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa 01.01.2023 - 22:58

 • Yusuf Kaan Sarıkoç
  Yusuf Kaan Sarıkoç

  Roma (Bizans) kaynaklarınca barbar olarak görülmesine karşın henüz bugünkü modern savaş kanunlarından daha insancıl olan Bozkır Kanunları'nı yazmış,elde ettiği toprakların gerisinde yağmalanmış küçük bir arazi dahi bırakmamış-3 kıta 7 iklim-;Anadolu'ya girişinden kısa bir süre sonra Anadolu'yu daim yurt edinmiş,düşman bellediği devletin halkı tarafından desteklenmiş kuvvetli bir mühürdür.

 • Umutcan Kamış
  Umutcan Kamış

  Dörtnala Türkistan'den gelip 3 kıtayı Nizam-ı Alem Ülküsüyle titreten, İslam sancağını en ileri götürüp "sılam" mefhumu ile dirlik ve düzen savaşı veren. Ne varki; Ezilip ötelenen, hor görülen, küçük bir yarım adaya ve çorak siteplere sıkışmış ırkın afatıdır Türk.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Omuzlarına dürüstlük yakışan tek millettir...

 • Harun Özköse
  Harun Özköse

  Afanasiyevo kültüründen gelen önceleri bozkırda göçebe yaşayan demircilikle ilk uğraşmış ve ilk olarak Metehan tarafından tek bayrak altında toplanıp devlet kurmuş sayısız savaş kazanmış çağ kapatıp çağ açmış viyanaya kadar dayanmış ve şuan altay dağlarından balkanlara kadar olan topraklarda yaşayan milletin adı

 • TOLGA TÜRKOGLU
  TOLGA TÜRKOGLU

  BU ULKEYI YA SEV YA TERK ET TÜRK KURT KARDESTİR

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türkün Bayrağına...! Şarkısının aslı Ermenicedir.


  Sayat Nova - Kamancha

 • Almula Erdem
  Almula Erdem 28.04.2017 - 11:12

 • Hicran Hep Hicran
  Hicran Hep Hicran

  Hem korkulan hem hakir görülen

 • Dede Korkut
  Dede Korkut

  Türk,Türküt(peliot) ,Türkü(clauson) ,Türük,Törük,Tik,Tu-küe gibi isimlendirilen Uygur Türkçesinde güç-kuvvet olarak,Kaşgarlı Mahmut'a göre olgun,olgunluk manasında,Ziya gökalp'e göre 'Türk-Töre sahibi olan' şeklinde i açıklanan kavim, milletin ismi.
  Bazı milletler vardır Araplar,Acemler gibi mazide oynadıkları etkin rol nedeniyle tarihten adınının çıkartılması mümkün olmayan, tarihe yön veren, tarihi yönlendiren işte onlardan birinin adıdır Türkte.

  Birde Arap bilgin El Cahız'ın kitabından (Türklerin faziletleri) öğrenelim Türkleri

  TÜRK, ANCAK KORKULMASI GEREKENDEN KORKAR. ÜMİT EDİLMEYECEK ŞEYE KARŞI ÜMİT BESLEMEZ. BİR ŞEYİ ELDE ETMEYE ÇALIŞMAKTAN ONU KESİN ÜMİTSİZLİK ALIKOR. DAHA ÇOĞUNU ELDE ETMEDİKÇE AZI BIRAKMAZ. EĞER, HER İKİSİNİ ELDE ETMESİ MÜMKÜNSE HİÇ BİRİNİ FEDA ETMEZ. İYİ BİLMEDİĞİ BİR ŞEYİN HİÇ BİR TARAFINI İYİ BİLMEZ, İYİ BİLDİĞİ HUSUSUN TAMAMIM SAĞLAM YAPAR. HER İŞİNİ BİZZAT KENDİSİ YAPAR. İÇİ DIŞI GİBİDİR. HİÇBİR NETİCE ÇIKMAYACAK BİR ŞEYLE UĞRAŞMAZ. UYKU İLE VÜCUDUNU DİNLENDİRMESE UYUMAZ. BUNUNLA BERABER UYKUSU UYANIKLIKLA KARIŞIKTIR. UYANIKLIĞI ESNASINDA UYUKLAMAZ. EĞER, ONLARIN MEMLEKETLERİNDE PEYGAMBERLER VE FİLOZOFLAR YAŞAYIP DA BUNLARIN FİKİRLERİ KALPLERİNDEN GEÇSE, KULAKLARINA ÇARPSA İDİ SANA BASRALILAR’IN EDEBİYATINI, YUNANLILAR’IN FELSEFESİNİ, ÇİNLİLER’İN SANATINI UNUTTURURLARDI.”

 • Metin Bedir
  Metin Bedir

  batılı bi diplamat tanrı türkü sever demiştir.gelmesi gereken zamanından geç gelicek ama gelicek. çünkü tanrı türkü sever.

 • Yeliz Özen
  Yeliz Özen

  Benim Hayatta yegane fahrim,servetim Türklükten başka birşey değildir. ATATÜRK

 • Özkan Güngördü
  Özkan Güngördü

  arkadaşlar kusura bakmayın ben kürdüm ve sizden bu yazdıklarıma yorum yapmanızı istiyorum
  insanlar isedikleri zaman kürt veya türk olmuyor veya arap veya herhangi biri olmuyor kürtler ve türkler arasındaki bu iç savaş ne anlamadım ben şahsım olarak türk arkadaşalara bi kin üretmiyorum ama görüyorum ki türk kardeşlerim bana hakaret ediyorlar ha bunu söylerken kesinlikle duygu sömürüsü yapmıyorum herkesin restine rest derim ama bu knuyu güzelikle hal edebiliyorsak neden olmasın

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Maalesef niceliğini kaybetmiş kelimelerden biridir..
  Bugün yapılan açıklamalardaki 'Türk' kavramlarına bakıyorum da, herkes bir tarafından yontarak 'Türk' kelimesine kaftan biçiyor.. Tıpkı Atatürkçülük' kavramına yapıldığı gibi..

 • Korkmaz Şükürlü
  Korkmaz Şükürlü

  bir professor soyle der:'Eyer hac Turkun boynunda olsaydi,simdi dunyanin sahibi idi.'Bence bu laf bizi tam acikliyor....

 • Tenni Terenne
  Tenni Terenne

  Bu memleket tarihte Türk'tü. Bugün de Türk'tür ve ebediyyet Türk olarak kalacaktır.

  (Mustafa Kemal ATATÜRK)

 • Hamit Kökdağ
  Hamit Kökdağ

  Türk Milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. 'Türk' sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu.
  Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı 'Türk' adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticeside Türk adı ilk defa MÖ. XIV. yy'da 'Tik' vveya 'Tikler' adıyla geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Türk adı MÖ. XIV. yy'dan öncede varolduğudur. Zira Türk ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Bu gerçeği kavmi ve milli mitolojilerde ve tarihi oluşumlarda izaheden eski kayıtlarda görmek mümkün olmaktadır.
  Türk ırkının çok eski olması nedeniyle Türk adının nerden geldiği hakkında birçok iddia ve görüşler ileriye sürmüşlerdir. Buna göre,

  -Heredotos'un doğu kavimleri arasında zikrettiği TARGİTAB'lar.

  -İskit topraklarında doğdukları söylenen TYRKAE'ler

  -Tevratta adı geçen Togarma'lar.

  -Eski Hint kaynaklarında tesadüf edilen TURUKHA'lar veya THRAK'lar

  -Esiki Ön Asya çivili metinleride görülen TURUKKU'lar.

  -Çin Kaynaklarında MÖ. I.yy'da rol oynadıkları belirtilen TİK veya Dİ'ler
  Bizzat 'Türk' adını taşıyab Türk kavimleri olarak gösterilmektedir.

  İslam kaynaklarında yer alan İran menşeli 'Zend - Avesta' rivayetleri ile İsrail menşeli 'Tevrat' rivatetleride Nuh Peygamber'in torunu olan Yafes'in oğlu 'Türk' ile İran rivayetlerideki Feridun'un oğlu 'Türac' vveya 'Tur'un soyu türk adını taşıyan ilk kavim olarak gösterilmek istenmiştir.

  'Avesta'da yer alan 'Ebül Beşer'den (1) ,Cemil ve oğu Ferdiun'dan bahsedilmektedir. 'Ferdidun ülkesi Salm, Irak ve Turak (Türk) ismindeki üç oğlu arasında pay etmiştir. Salma! a bugünkü İran ve havalisi, Irak'a bugünkü Irak ve havalisi,Turak'a ise Orta Asya ve Çin havvalisi düşmüştür. Feridun ölünce Irak, Salm'a saldırarak İran ve havalisini almış,dahasonra Turak'a saldırmıştır.

  Irak, Turak'ı yenememiş, savaş bunların torunlarına uzanan dek senelerce sürmüştür. Sonunda Turak'ın torunu 'Afrasyap'(2) Irak torunun 'Muncihir'i mağlup ederek Ceyhun nehri sınır kabul edilen bir anlaşma yapmıştır. Bu tarihten sonra ceyhun nehri doğusunda 'TURAN', batısına da 'İRAN' denmiştir.
  Tevrat rivayetleride ise Nuh tufanından sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında pay etmiş.Yafes'e Orta Asya ve Çin ülkeleri düşmüş,Yafes ölürken tahtını sekiz oğullarından biri olan 'TÜRK' e bırakmıştır.

  Görülmektedirki Hz. Adem devrina yakın zamanlarda Turak(Türk) 'den İran-Turan savaşlarından ve Alp Er Tunga gibi büyük bir Türk Başbuğunndan ve Saka İmparatorluğu Kağa'nından bahsedilmektedir. Yukarıda mitoloji ve tarihi kayıtlar içerisinde yer alan 'Türk' kelimeleriden,Türk adının nekadar eski olduğu ortyaya çıkmaktadır
  .
  MÖ XIV. yy'da yer alna 'Tik'ler ile dünyada mevcut olan medeniyetlerin en eskisi olan MÖ. VII. yy. da Orta Asya'da kurulan 'Anav' medeniyeti de Türkler tarafından kurulmuştu. O halde Türkler MÖ. XIV. yy'da Tik'ler, MÖ. VII. yy'da Anavlar,MÖ IV yy'da Sakalr ile tarih kayıtlarında yer almaktadır.
  Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihide 'Tu-Kiu' şeklinde görülmektedir.

  MÖ. I yy'da Roma'lı yazarlardan biri olan Pompeius Meala'nın Azak Denizi kuzeyinde yaşayan halktan 'Turcae' olarak bahsetmesi ile ilk defa yazılı olarak karşılaşıyoruz.

  Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS VI yy'da kurulan Kök-Türk Devleti ile olmuştur. Orhun kitablerinde yer alan 'Türk' adı daha çok 'Türük' şeklide gösterilmektedir. Bundan dolayı Türk kelimesini Türk Devleti'nin ilk defa resmi olarak kullanılan siyasi teşekkülün Kök-Türk imparatorluğu olduğu bilinmektedir. Kök-Türkler'in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken,sonrada Türk millietini ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

  MS. 585 yılında Çin İmparatoru'nun KÖK-TÜRK Kağanı İşbara'ya yazdığı mektupta'Büyük Türk Kağanı' diye hitap etmesi, İşbara Kağan'ın ise Çin İmparatoruna vverdiği cevabi mektupta 'Türk Devleti'nin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti' hitapları Türk adını resmileştirmiştir.

  Kök-Türk yazıtlarında Türk sözü daha çok 'Türk Budun' şeklide geçmektedir. Türk Budun'un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla türk adı bu dönemlerde bir topluluğun veya kavmin isminden ziyade,siyasi bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzere milli bir isim haline gelmiştir.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Türk insanı para gibidir, içine ışık tut, Atatürk yoksa sahtedir...

  ...

 • Nilüfer Aydemir
  Nilüfer Aydemir

  Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

  Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

  Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

  Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.

  Gazi M.Kemal ATATÜRK!

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Ben
  Ermeni değilim!
  Hocalı'da hamile kadınlara tecavüz etmedi,
  karnını yarmadı dedelerim...
  Amerikan değilim!
  Irak'ta sivilleri kurşuna dizmedim,
  pazarları bombalayan ben değilim...
  İngiliz değilim!
  Masum insanları kesmedim...
  Rus değilim!
  Çeçenleri kılıçtan geçirmedim...
  İtalyan değilim!
  Fırsattan istifade,
  kan dökmeden toprak talep edeyim...
  Arap değilim!
  Beraber girdiğim savaşta
  yanımdakini sırtımdan vurayım...

  Ben, Türk'üm, Türk...

  ...

 • Alican Atasever
  Alican Atasever

  kültüründe sokak köpeğini kuşları düşünüp vakıf kurabilecek kadar ilerici fakirler için sadaka taşlarını koyduracak kadar insancıl,kılıcının ve yüreğinin gücüyle 3 kıta 7 denize hakim olacak kadar güçlü devlet kuran şanlı millettir.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Ey Türk!

  Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez...

  Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya hak kazanamamıştır...

  Bu vatan ya senindir, ya kimsenin...

  ...

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Amerika, Rusya, Yunanistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye...

  Müslüman Türk'ün dostu yok, kerdeşim...

  ...

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Bir Türk dünyaya bedelse, o zaman tüm galaksileri ele geçirebiliriz demektir :))

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Demir sana tapar, şimşek baş eğer,

  İsteme, sen yarat; görme, sen göster!

  ...