Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Kenan Aydın
Kenan Aydın

Rabb'in Asla Unutkan değildir...Allah; dilemeyince, sen; dileyemezsin...

 • serbest kürsü17.02.2019 - 17:37

  Dinle

  Şimdi beni iyi dinle;
  Derdine derman dinle,

  Can bulursun canla,
  Derdine derman dinle.

  Uzak yakın olur günle,
  Derdine derman dinle.

  Dinle dost, arkadaş dinle,
  Derdine derman dinle.

 • serbest kürsü17.02.2019 - 16:32

  Bıktım

  Hep matem dolu yas dolu tınılar,
  İlişmeyin ruhuma sizden bıktım,
  Bir ümit sunmak var iken tene,
  İsyana sürükleyen sözden bıktım.

  Gece kadar mahpus gece kadar kuyu,
  İçer de demlenir budur tek huyu,
  Çöllerde serap gösterir göstermez suyu,
  Amaya rehber olmayan gözden bıktım.

  Geceyi satın almış çok uzun der,
  Sabaha ramak kalmış yat uyu der,
  Şarap bizim içeceğimiz insanın suyu der,
  Rahman'a kırılmayan dizden bıktım.

  Aynaya bakıp kendine gelmez,
  Sarhoş narasıyla haddini bilmez,
  Bizim mecliste bu şarkı çalmaz,
  Secdeye kapanmayan yüzden bıktım.

 • serbest kürsü17.02.2019 - 11:47

  Ben

  Bana gel, geç değil,
  Zor anın kapıcısı ben,
  Tevbe et bu zor değil,
  O kalbin yapıcısı ben.

  Seni atarlar kuyulara ateş dolu,
  Ayıramazsın papatyayı hem de gülü,
  Savrulmasın senin ateşinin külü,
  İbrahim'in yaratıcısı ben.

  Yunus gibi milletinden ırama,
  İnat etme tevhide ayak direme,
  Her nesnenin bir sonu var ama,
  Ezel ebet herşeyin yöneticisi ben.

  Mülkü Süleymana verdim vereli,
  Herşeyi hikmetle kurdum kuralı,
  Yıkıldı bak mısırın kıralı,
  Baki olan o hakkın sesi ben.

  Duymazlar duyar Muhammed ile,
  Muhammed hepinize oldu vesile,
  İşte Muhammed geldi dile,
  O Zat-ı Zülcelalin elçisi ben.

 • serbest kürsü17.02.2019 - 10:30

  Benim

  Hak yaratmış kainatı der ki:Kur'an benim.
  Her ferdinde bir ayet: Kur'an benim.

  Eşrefi mahluk:Yeryüzünde Sultan benim.
  El sürme sen, Kur'an benim.

  Özge bir kitap, deryaya salan benim,
  Kainata sığmasa da kalbe sığan benim.

 • serbest kürsü17.02.2019 - 10:26

 • Biliyor musun16.02.2019 - 21:01

  Biliyormusun,Allah'ın memnun etmediği kimseyi hiç kimse memnun edemez.

 • serbest kürsü16.02.2019 - 19:16

  Sen'de

  Ey Rahman!
  Kainatta haşir ile dirilişin tekrarı Sen'de,
  Tüm kulların 'Rabbimizsin''dediği ikrarı Sen'de.

  Alemde gizden öte gizler mevcut ki,
  Her sırrı suretin esrarı Sen'de.

  Firavunlaşan insanlığa karşı,
  Hakikatın kılıcı, Cebbar'ı Sen'de.

  Ağaçından firakle düşen,
  ol çınarın yaprağı Sen'de.

  Tevhit olan inancımızın,
  Hem sancağı hem bayrağı sende.

  Zulüm dünyayı sarıyor ki sarmış,
  Mazlumun sesi feryadı sende.

  Cennetin ismini bana vermiş isen,
  Ol cennetin bir adı ben, bir adı sende.


 • serbest kürsü16.02.2019 - 15:02

  Annem

  Anne kokusu,
  Sımsıcak,efsunlu bir o kadar mistik,
  Anne kokusu,
  Ellerde hamur elde şefkat,
  Bir büyük sevgi dolu hadsiz,
  Baştan aşağı ahlak,bir o kadar iffet ve iman,
  Anne kokusu,
  Yavrunun kahrını duyan,
  Kollarını açıp yalvaran,
  Ey yolculuk duası,
  Gözlerden damla damla dökülen nem,
  Ve çocuğun bir itirafı:
  Annem!

 • serbest kürsü16.02.2019 - 11:25

 • serbest kürsü15.02.2019 - 19:18


  Zikir

  Ey Zat-ı Zülcelal!
  Gözyaşlarını bana döktürürsün neden?

  Kırdım mı üzdüm mü seni bilmeden?
  Hasretine yandırırsın neden?

  Terkettim faniyi kimseye görünmeden,
  Yüreğimi dağlatırsın neden?

  Vazgeçtim arabadan ve haneden,
  Yine de mülk verirsin neden?

  Lütfuna layık olsam da nankör olmasam,
  Zikrine bir vesile bulsam da ah!Demeden.