Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hadis sizce ne demek, hadis size neyi çağrıştırıyor?

hadis terimi Gökhan Yılmazlar tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Benden, Kurandan başka hiçbir şey yazmayınız. Kim benden, Kurandan başka herhangi bir şey yazmışsa, onu silsin.

  Hz. MUHAMMED.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Muhammed yaşarken, yıllarca insanların put yaratma özelliğinden vazgeçirmek için çok uğrıştığından, başına geleceği biliyor, kendine ikna olanları sık sık ikaz ediyor, - Yazmayın şu söylediklerimi, ben sizin gibi etten kemikten bir faniyim, yüce olan Odur. - diye, hemen inananlarda kutsallaştırma devrede, yaşarken 60 70 civarı olan hadis kaydı, ölümünden yüz yıl sonra iki milyona çıkıyor, korktuğu başına geliyor, ondan hadis seçkin ahlaklı,
  dahi bir zihnin tavsiyeleri olarak dikkate alınabilir ama, nas değildir, bağlayıcılığı da yoktur, yerine getirdin diye de
  bir fayda görmezsin, ama, Allah konuşmuşsa ki tarihte ilk ve son, işte o herşeydir.

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas

  https://pin.it/5hjOSmx

 • Ercan Yılmaz
  Ercan Yılmaz

  (????) i. (Ar. ?ad?? “yeni; haber”den)
  1. Hz. Muhammed’in sözleri, davranışları ve başkalarının yaptığı kendisi tarafından tasvip edilen hareketleri: Ya, “Benden sonra peygamber gelmez” hadîs-i şerîfine ne dersin? (Fâik Reşat). “El-kâsibu habîbullah” hadîsine uyduğu için, evet sırf bunun için, peygamberin bu sözüne bildiği halde riâyetsizlik etmemek için ticârete başlamıştı (Ahmet H. Tanpınar).

  2. kısa. Bu sözlerden bahseden ilim, hadis ilmi: Tefsir ve hadis medreselerde okunmaz oldu (Eşrefoğlu Rûmî). Hadîse dâir yazılan kitaplar pek çoktur (Mehmet Z. Pakalın).

  3. Haber, söz, kıssa: Hadîs-i sergüzeşt-i Kays’ı gel gûş eyle âhûdan (Leskofçalı Galib).

  4. sıf. Yeni, tâze: “Hadîsu’s-sin: Yaşı genç olan.”
  ? Hadîs-i kudsî: Mânâsı Allah tarafından vahyedilen, ifâdesi Hz. Muhammed’e âit olan hadis [Hadîs-i ilâhî de denir]. Hadîs-i sahih: Hz. Muhammed tarafından söylendiği kesin olarak belirlenmiş hadis.

  HÂDİS

  (????) sıf. ve i. (Ar. hudu? “yeni olmak, sonradan olmak, yokken var olmak”tan ?adi?)
  1. Meydana çıkan, zuhur eden (şey).
  2. din. Kadim olan Allah’a nispetle yoktan yaratılmış olan, ezelî olmayan, sonradan var olan (şey). Karşıtı: KADİM: Dünyâyı kadîm anladı kimi kimi hâdis / Nûh anladığın oğlu iken bilmedi Yâfes (Rûhî-i Bağdâdî). Ben o Mısrî’yem vücûdum şehrine şâh olmuşam / Hâdisim gerçi velî ma’nâda sırr-ı akdemim (Niyâzî-i Mısrî). Allah kadim, kâinat hâdistir (Hayri Bilecik).
  ? Hâdis olmak: Ortaya çıkmak, zuhur etmek, meydana gelmek: Mütekellimin beyninde ihtilâf hâdis oldu (Muallim Nâci). Bir ara ittifâk-ı müsennâ, bilâhare îtilâf-ı müselles hâdis oldu (Ahmet Râsim). Mutlaka her toplantıda her hâdis olan şeye mümas fıkraları vardı (Hâlit Z. Uşaklıgil).

 • Gökyüzünün Rengi
  Gökyüzünün Rengi

  ' Lâ râhate fiddünya / Dünya rahat yeri değildir'

 • Vuslata Beşkala
  Vuslata Beşkala

  Hadis

  “Kim bir kötülüğü duyar ve onu yayarsa, onu yapan gibidir. Kim de bir iyiliği işitir ve onu yayarsa,onu yapan gibidir.'-Deylemi

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  Hadis, Hadisi Kutsi gibi kavramları çok iyi inceleyip öğrenmek gerekir. Bilhassa Kuran-ı Kerimi iyi bilmek gerekir.

  (E) Hakim Hasan ÇAĞIL üstada göre Kuran bir şifadır ancak inananlara fayda verir.

  Kuran ve hadisler akla hitap eder. Ancak üzülerek söylemeliyim dahi diyemiyorum; bu dünya var oldukça inançsızlar da olacaktır.

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  Hz. Muhammed (SAV) in Hz. Aişe ile evlilik yaşını İlahiyat Prof. Yaşar Nuri Öztürk Hoca açıklamıştır.

  Ne ilginçtir ki tam da günümüz evlilik yaşı olan yaştır.

  İlgilenenler ulaşıp öğrensinler...

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  Fasil : ZİNET BÖLÜMÜ
  Konu : Ziynetle İlgili Çeşitli Meseleler
  Ravi : Ümmü Atiyye
  Hadis : Bir kadın Medine`de kızları sünnet ederdi. Resulullah (sav) (kadını çağırtarak) kendisine: 'Derin kesme. Zira derin kesmemen kadın için daha çok haz vesilesidir, koca için de daha makbuldür' diye talimat verdi. (Rezin`in rivayetinde Resulullah şöyle buyurur: 'Kızları sünnet ederken üstten kes, derin kesme, bu şekilde kesilmesi yüze daha çok parlaklık, kocaya daha çok haz verir.')
  HadisNo : 2153

 • me®nn
  me®nn

  ''Peygamber benimle 6 (yaşında) bir kızken nişanlandı. medine'ye gittik ve beni-el-haris bin hazrec'in evinde kaldık. Sonra hastalandım ve saçlarım döküldü. Daha sonra saçlarım (yeniden) büyüdü ve annem, Um-ruman, salıncakta kız arkadaşlarımla oynarken yanıma geldi. beni çağırdı, yanına gittim; bana ne yapacağını bilmiyordum. elimden yakaladı ve beni kapıda bekletti. Soluğum kesilmişti, nefesim yerine geldiğinde; biraz su aldı ve yüzümle başımı bu su ile ovdu. Daha sonra beni eve aldı. Evde ensari bir kadın gördüm ve kadın şöyle dedi: 'Hayırlı olsun, Allah selamet versin, iyi şanslar.' Daha sonra beni onlara emanet etti ve onlar beni (evlilik için) hazırladılar. Hiç beklemezken sabah Allah'ın Elçisi bana geldi ve annem beni ona teslim etti, O esnada 9 yaşında bir kızdım

  Buhari, nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, nikah 69, (1422): Ebu Dâvud, nikâh 34, (2121): Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937): Nesai, nikah 29, (6, 82)

 • me®nn
  me®nn

  “Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldular. Medine’nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar ve çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı, ellerini ve ayaklarını kesti, gözlerini oydu, çölde susuz ölüme terk etti. Biz onlara su vermek isteyince, Peygamber bizi engelledi.”

  Buhari Tıp5/1, Hanbel 3/107,163

 • Semra Siyah Kapak
  Semra Siyah Kapak

  Bazı müslümanlar önemsiyor bazıları da doğru olmadıklarını değiştirildiklerini savunuyor.. Ben ne mi düşünüyorum.. Olmazsa olmaz.!

 • me®nn
  me®nn

  'Biriniz sütresiz olarak namaz kılarsa (önünden geçtiği takdirde) şunlar namazını bozar: Eşek, domuz, yahudi, mecusi, kadın... Namazın bozulmaması için onun önünden, bunların bir taş atımlık uzaktan geçmesi kifayet eder.' (Bir diğer rivayette şöyle denmişti: 'Namazı, (önden geçen) hayızlı kadın ve köpek bozar.')

 • Necmettin Yılmaz
  Necmettin Yılmaz

  Kişi kimi severse, Yüreği onunla yanar,
  Ve insan sevdiğini, Durmadan Anar...

  - Hz. Muhammed (s.a.v)

 • Olay Olay
  Olay Olay

  Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.(Hadis-i Şerif)

 • Olay Olay
  Olay Olay

  Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.. (Hadis-i şerif)

 • Mimoza Çiçek
  Mimoza Çiçek

  hadisler hayatımıza yön veren peygamber efendimizin mübarek sözleridir.bir nevi islam dininin kullanma kılavuzu desem uygun olurmu acaba

 • Onur Bilge
  Onur Bilge

  HADİS, GÖRÜNÜŞTE PEYGAMBER, ASLINDA ALLAH KELAMIDIR.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İslam Peygamberinin sözleri, uydurması çok.

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  Hz Muhammed (a.s.) 'ın ahlakı'nın kelime ve cümlelerle ifadesi....

 • Kimya Hatun
  Kimya Hatun

  İslam dininde, Muhammed (s.a.v) 'in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kur'an'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür.

 • İbrahim Ulukan Durmaz
  İbrahim Ulukan Durmaz

  allah razı olsun size çok ii anlatmısınız saol lun:D

 • Yunus Yunus
  Yunus Yunus

  peygambere ait olduğu iddia edilip ve sonuçta Resule verilen değerle ilişkili olarak eminlik ve değer atfettiğimiz hayata dair ifadeler..

 • Fatma Alageyik
  Fatma Alageyik

  Peygâber efendimizin s.a.v. yüzbin selat ve selam onun üzerine ashabına ve ehli beytine olsun,onun sözleri,emri,nasihatlerine,hadis denir,hadisi şerif,

  s,a,v, efendimiz bir hadisi şerifde şöyle buyurmaktadır,
  Kolaylastiriniz, zorlaştırmayın, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

 • Fârûk El Furkan
  Fârûk El Furkan

  Hazret-i Resul Aleyhisselam dedi ki;

  Nasıl helak olsun ki bu ümmet;
  Başında Amine oğlu Muhammed,
  Sonunda Meryem oğlu İsa,
  Ve ortasında Fatıma oğlu Mehdi varken...

  Sadakne ya Resulullah...

 • **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav
  **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

  Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

 • **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav
  **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...

  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
  'Ben ve yetime bakan kimse cennette şöyleyiz' Orta parmağı ile baş parmağım yan yana getirip aralarını açıp kapayarak işaret etti.

 • **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav
  **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...


  Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

  Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar.

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik

  *Kıyamet günü azabı en şiddetli olan insan; dünyada insanlara azap edendir.

 • Hû

  İbn-i Hafif'in rivayet ettiği hadis-i şerif'te Peygamber efendimiz buyuruyorlar ki: 'Eğer Allahü Tealanın katında,bütün dünyanın bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı kafirlere bir yudum su vermezdi...' Sadakne Resulullah...