Kültür Sanat Edebiyat Şiir

resul sizce ne demek, resul size neyi çağrıştırıyor?

resul terimi Ali Yasar Öztürk tarafından 06.10.2003 tarihinde eklendi

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç20.09.2011 - 19:17

  Arapça, Elçi...

 • Bir Fincan Kayhve
  Bir Fincan Kayhve06.10.2009 - 17:41

  Kendisine kitap gönderilen pegamber...

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`04.10.2009 - 21:51

  ayrıca yalvaç kelimesi ile eş anlamlı
  ingilizcesi prophet

 • Ayfer Karal
  Ayfer Karal01.10.2009 - 22:43

  Kendisine Allah tarafından kitap(kelam) gönderilen peygamberlere Resul denir.

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin29.09.2009 - 22:37

  Nuh, Salih, Lut, Şuayb, Davud, Musa, İsmail, Hud, İsa, Hz.Muhammed

 • Zeytin Zeytin
  Zeytin Zeytin29.09.2009 - 22:35

  İslam'da kitap ile gönderilen peygamber...

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel02.12.2008 - 17:14

  Konumuz resûl ve nebî kavramları. Gerçek anlamda Kur’ân’ın hakikatlerine tamamen ters düşen bir yozlaşma, dînimize musallat olmuş ve insanlar Kur’ân hakikatlerinde resûl ve nebî kavramlarını alt üst etmişlerdir. Herşey doğrudan yanlışa dönüşmüş durumdadır.
  Kur’ân-ı Kerim’de “nebî” kelimesi; Farsça “peygamber” kelimesiyle eşdeğerdir. Biz de Türkçemizde “nebî” kelimesi değil de “peygamber” kelimesini kullanırız. Kimdir peygamber? Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) peygamberdir. Kur’ân-ı Kerim tabiriyle nebîdir, hem de nebîlerin sonuncusudur. Allahû Tealâ Ahzab Suresinin 40. âyet-i kerimesinde diyor ki:

  -33/AHZÂB-40: Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyin(nebiyyine) , ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ(alîmen) .
  Muhammed (A.S) , sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir) . Fakat Allah’ın Resûl’ü ve Nebîler’in (Peygamberler’in) Hatemi’dir (Sonuncusu) . Allah, herşeyi en iyi bilendir.


  “Muhammed (A.S) , aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O, Allah’ın Resûl’üdür ve hâtemen nebiyyîndir. Nebîlerin, peygamberlerin hatemidir, mührüdür, sonuncusudur. Peygamberlik O’nunla hitam bulur, son bulur.”
  Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile son bulmuştur. O’ndan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Ama olay böyle olmasına rağmen insanlarda bir inanç vardır: “Nebî olmadan resûl olunmaz.” Burada bariz bir yanlışlığın adım adım bütün İslâm âlemini kapladığını görüyoruz.
  1. yanlış; “Nebî olmadan resûl olunmaz.” İddiasıdır.
  2. yanlış; “Bütün resûller nebîdir.” iddiasıdır.
  İnsanlar bir sürü yanlışa imza atarak: “Peygamber Efendimiz (S.A.V) sadece son nebî değildir, son resûldür.” diyorlar.
  Nübüvvet peygamberliktir, risalet ise elçiliktir. Velâyet, risalet ve nübüvvet birbirinin ardından gelen 3 kademedir. Velâyet en alttaki kademedir, risalet onun bir üstündeki kademedir, nübüvvet ise diğer ikisinin üstündedir.
  “Resûller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir.” deniyor. Bu, bütünüyle yanlış bir ifadedir. Bütün resûller peygamber değildir, ayrıca resûllerin hepsine kitap verilmez. Bu her tarafı yanlış bir dizayn, gelmiş dînimizin üzerine çöreklenmiş, şeytan bir yılanla dînî bilgileri alt üst etmiştir.
  “Nebî” kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de mutlaka peygamberleri ifade eder. Akaidin temel ayaklarından sadece bir tanesi doğrudur: “Bütün nebîler resûldür.” Gerçekten bütün nebîler, bütün peygamberler aynı zamanda elçidirler, kendi kavimlerinin mutlaka resûlüdürler. Ama kâinatın peygamberidirler. Peygamberler kâinat için geçerlidir.

 • Muratalp Doğan
  Muratalp Doğan08.09.2008 - 20:27

  arkadaslar bana yardım edin rasül ve nebi ve peygamber sözcügünün farklı bir özelligini söylegin

 • **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav
  **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav16.03.2008 - 11:44

  Hiç bir an unutmadım seni ben ey Sevgili,
  Sönmez içimde tutuşturduğun iman ateşi,
  Hep canlıydı gönlümde ki o hidayet ümidi,
  Kalbimde solmayacak o Gülü Muhammedi.

  Seni tanıdım günden beri senindir kalbim,
  Huzur ile mutluluğa doygundur bu kalbim,
  Karanlıktan nurunla aydınlandı bu kalbim,
  Sen güneşin,aydınlandı seninle bu kalbim.

  Yaratılıp tüm alemlere sen rahmet kılındın,
  Bütün kullara yol gösteren rehber kılındın,
  O son Peygamber,Hatem-ül Enbiya kılındın,
  Kurtuluş yollarına sen, mihmandar kılındın.

  Ardından gelen kullara tüm yollar asan olur,
  Senin gittiğin yolda ki tüm tuzaklar bozulur,
  Burada sana uyan kul,cennette komşun olur,
  Hem dünya da hem ahret de kurtulmuş olur.

  Seni anan bir gönülde ne acı ne de tasa olur,
  O kokunu duyan insanın içi gül gülistan olur,
  O gül yüzün kalbimiz de açar gonca gül olur,
  Sen kalplerimize girince cennet bahçesi olur.

 • **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav
  **gel Ya Muhammed Dünya Yanıyor sav16.03.2008 - 11:44

  Firkatin acısına can dayanmaz,
  Bir gece geliver, Ya Rasulallah...
  Tabibler yarama çare bulamaz,
  Derdimin dermanı, Ya Rasulallah...

  Kalplerin bağı, gönlümün huzuru,
  Kaşın hilal, gözlerin çeşm-i ahu,
  Yüzün güneş, rayihan gül kokusu,
  Sen ayın ondördü, Ya Rasulallah...

  Taş, toprak dekor canlı bir ahenksin,
  Ulvi bir nasip, yegane rehbersin,
  Hürmetle beklenen gül misafirsin,
  Sen bahar müjdesi, Ya Rasulallah...

  Ilgıt ılgıt esersin gönüllerde,
  Davetin nurdur feyyaz şebnemlerde,
  Sevgin büyüdü, devleşti kalplerde,
  Sevgini çok görme, Ya Rasulallah...

  Yoktur mislin, vücud-i mübareksin,
  Gidilecek yol, en parlak çizgimsin,
  Ummanlar gibi en derin fikrimsin,
  Salat, selam sana, Ya Rasulallah...