Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Burak Mert Oldaç
Burak Mert Oldaç

THOCİDE, ÖLDÜRMEDEN ÖNCE TANI...

 • mamafih07.10.2011 - 17:47

  Çeviriyazı olarak birlik sağlanmamış, bununla birlikte durum böyleyken anlamında Arapça zarf...

  Yüce TDK ma'a-mâ-fîh,
  Hz. Develioğlu'na göre maa-mâfîh,
  Acizane bana göre ma' mâ-fîh...

 • Tekzip etmek07.10.2011 - 17:22

  Arapça K-Z-B kökünden olan, kizb(=yalan) kelimesinin tef'îl babında yazılmasıdır. Yalanlamak anlamına gelir...

 • melamilik (Melametilik)07.10.2011 - 15:40

  Paranın ve imanın kimde olduğu belli değildir düsturuyla olusturulmustur diyebiliriz... Zira imanlarını saklamışlar ve kınanmak istemişlerdir... Fuzûlî'yi bildiğini söyleyen, yalayıp yutmuşluğundan dem vuran bir insan bile bunu Nesimi'den moda ilen hırka zannedebilir...

  Herkese döner aklı evvel der
  Kendi aklından yazık bîhaber...
  Abid olsan ne zahid olsan ne
  Eşşek aynı, eğer aynı eğer...

 • ağırbaşlı beyitler07.10.2011 - 10:21

  Efenim,
  Uzun zamandır yollarda olmam hasebiynen zat-ı fuzuli, arkamızdan atıp dutmuş, la'in ulen!

  Nerden başlasam diye düşünmekten bu bitigi bitmek zor olacağından aklıma gelenlerden devam edeyim... Ola ki güzaf deryasında kaçırdığım olursa suç ummanındır... Daha sonra bu zat hatırlatırsa, laf sokmalar kaldığı yerden devam edecektir... Hem de itina ilen...

  önceliklen başıağır olmayan hele hele bir başı olmayan, kaynağının vucudun hangi tarafı olduğuna dair süphe uyandıran bu beyit bozması çirkinliğin sözde veznine baktığımızda hepimize ibretlik olması gerktiğini anlıyoruz... Yarim bilgiyle icraat, dinsiz imama benzer, sizden ve bizden uzak olsun ilen...


  koskoca divan edebiyatını fuzuliden ibaret sanmak da beterin beteri olsa gerek... Yazuk ilen... Fuzûl ve nisbet i'sinden oluşan fuzuli kelimesinin tahlil yapmaktan sıkılmışımdır... Bu yüzden isteyene Arapça gramer dersi isteyene ücretsiz ders verme girişimlerim bu dakikadan sonra başlayacaktır... İsteyen bana ileti yollasın...

 • öküz07.10.2011 - 09:25

  Allah Allah... Modern zamanlara şaşmayalım da ne yapalım... Artık öküzler de internet kullanıcısı olmuş... Bkz. lafı dolamadan sadede gelmek...
  hakir ilen...

 • jigolo07.10.2011 - 09:19

  Allah kimseyi idrak fakiri etmeye..
  Dua ilen...

  Olur a bir gün düşersem bu yola, cinsel tercihim bellidir, cinsel tercihi sapkın olanlarla işim olmaz. Varsa 'yakından tanıdık kadın', jigolo olmamı beklemesin, ben bu işi parasız da yaparım... Hem de itina ilen....
  İhtiras ilen...
  Her türlü ilen...

 • Boşnakça25.09.2011 - 03:34

  Genel olarak Arapça, Türkçe ve Rusça karışımı bir dildir...

 • Boşnakça25.09.2011 - 03:33

  Genel olarak Arapça, Türkçe ve Rusça karışımı bir dildir...

 • bor meslek yüksek okulu25.09.2011 - 03:30

  Gitmesek de görmesek de o okul bizim okulumuz...

 • binbir gece masalları25.09.2011 - 03:28

  Ana fikir olarak kadının sadakatsizliğini anlatan masallar dizisi... İnanması çok güç olsa da Farslar, buna karşı erkeklerin sadakatsizliğini anlatan Binbir Gündüz Masalları'nı yazmışlardır... Sırf Araplara inat...