Kültür Sanat Edebiyat Şiir

fuzuli sizce ne demek, fuzuli size neyi çağrıştırıyor?

fuzuli terimi Erhan Hakalmaz tarafından tarihinde eklendi

 • Yunus Emre Şanalmış
  Yunus Emre Şanalmış

  Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  "Sussam gönül razı değil, söylesem tesiri yok.”
  Fuzuli

 • Kayıp Rengim
  Kayıp Rengim

  'Can verme sakın aşka aşk afeti candır
  Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
  Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
  Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır
  Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
  Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır
  Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma
  Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır
  Aşk içre azap olduğu bilirem kim
  Her kimseki aşıktır işi ahü figandır
  Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin
  Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır
  Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
  Aldanmaki şair sözü elbette yalandır.'

 • Elif Ef
  Elif Ef

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı?

  Fuzuli..

 • Merve Altıntaş
  Merve Altıntaş

  Leyla ile Mecnun ve Su Kasidesi...

 • Kimya Hatun
  Kimya Hatun

  “ Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir, temelsiz duvar da değersizdir ”

 • Kimya Hatun
  Kimya Hatun

  “ Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar.
  Hüküm gösterdim faydasızdır diye mültefit olmadılar ”

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim

  Mehmed oğlu Süleyman, Fuzûlî (d.Kerbela, 1480 - 90? - ö.Kerbela, Bağdat, 1556) Azeri asıllı Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet oğlu Süleyman'dır.Öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmayıp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.Peygamber asigi bir sairdir.Siirleri cok begenildigi icin diger sairler tarafindan caliniyordu bu yüzden siirlerinde 'ise yaramaz,bos' anlamina gelen Fuzuli lakabini kullanmaya basladi böylece kimse onun siirlerini calamadi.Ve Fuzuli sözlüklerde 3. bir anlam kazanarak 'erdem,erdemli' manasini aldi.

 • Björk
  Björk

  Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var,
  Aldanma ki şair sözü ellbette yalandır!

  ne diyim başka şimdi.. o konuşsun, biz susalım..

 • Björk
  Björk

  Gözüm, canım, efendim, sevdiğim, devletlü sultanım!

 • Harun Aksu
  Harun Aksu

  Dünyanın En büyük Şairidir.. Onun yolundan gitmeyi Allah bizlere nasip eyLesin..

 • Onur Tuncay
  Onur Tuncay

  leyle ile mecnun...

 • Şive Kâr
  Şive Kâr

  ÇEŞM-İ GİRYANIM GÖRÜP

  Ol ki her sa'at gülerdi çeşm-i giryânım görüp
  Ağlar oldu hâlime bî-rahm cânânım görüp

  Eyleyen ta'yin-i cezâ-yi müdâvâ derdime
  Terk edip cem' etmedi hâl-i perîşânım görüp

  Lâle-ruhlar göğsümün çâkine kılmazlar nazar
  Hiç bir rahm eylemezler dâğ-i hicrânım görüp

  Tut gözün ey dûd-i dil çerhin ki devrin terk edip
  Kalmasın hayrette çeşm-i gevher efşânım görüp

  Pertev-i hur-şîd sanmam yerde kim devr-i felek
  Yere urmuş âf-tâbın mâh-i tâbânım görüp

  Suda aks-i serv sanmam kim koparıp bağ-bân
  Suya salmış servini serv-i hırâmânım görüp

  Ey Fuzûlî bil ki ol gül-'ârızı görmiş değil
  Kim ki ayb eyler benim çâk-i girîbânım görüp

  Fuzuli

 • Didem Zorlu
  Didem Zorlu

  Aslolan aşktır hayatta. gerisi, lâf ü güzaf
  demiş üstad ne güzel söylemiş.

 • Badı Saba
  Badı Saba

  ilk kez su kasidesini okuyarak hayran kaldıgım, bana divan şiirini sevdiren şair! .su kasidesini şerhi ile birlikte okudugunuzda sadece harika bi şiir olmakla kalmayıp,cok ince bir zekanın ve müthiş bir imanın eseri oldugunu anlıyorsunuz!

  Dest-bûsı arzûsiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınle yâre su..

 • Kenan Öz
  Kenan Öz

  Aşkı kim yazmadı ki ama kimse bu kadar güzel bir onun gibi 'Leyla vü Mecnun' yazmadı.

  Hakikate Erenlerin Bahçesi'nde binlerce gül bitermiş ama o gülleri hiç deremedi. Yalnız ol kapıda geda olmakmış muradı.

  Diyorlar ki hep Necef'te kalmak istedi. Yok öyle değil. Gitmek istedi, gelip görmek istedi bu düşlerin kenti İSTANBUL'u velakin nasip olmadı. Göremediler bir sefil neler söylermiş de bugün cevr içinde yakar okuyanları bu güft gu.

  O gelemedi İstanbul'a ama şiirleri geldi.
  Onlar bugüne gelemediler ama FUZULİ geldi.

 • Savt-ı Dicle
  Savt-ı Dicle

  Irak ve çevresinde yaşamış olması onun için bir dezavantajdır oysa o da çağdaşı Baki gibi İstanbul'da yaşamış olsaydı hünerlerin gösterme bakımından daha şanslı olacaktı.

 • Savt-ı Dicle
  Savt-ı Dicle

  Bende Mecnûn'dan fuzun aşıklık istidadı var
  Aşık-ı sadık benem Mecnûn'un ancak adı var

 • Ayşe Gül Gündoğdu
  Ayşe Gül Gündoğdu

  FUZULİ DİVAN EDEBİYATININ EN BÜYÜK ŞAİRİ OLARAK KABUL EDİLİR.BAĞDATLIDIR.ŞİİRLERİNİ AZERİ TÜKÇESİYLE YAZMIŞTIR.İLME ÇOK ÖNEM VERİR.TASAVVUF VE AŞK KONULARINDA VAZGEÇİLMEZ ŞİİRLERİ VARDIR.
  MESNEVİ DALINDADA LEYLA^VÜ MECNUN'U MEŞHURDUR.LEYLAYLA MECNUNUN AŞKI EN İÇLİ BU ESERDE MEYDANA GETİRİLMİŞTİR

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim

  Mehmed oğlu Süleyman, Fuzûlî (d.Kerbela, 1480 - 90? - ö.Kerbela, Bağdat, 1556) Azeri asıllı Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet oğlu Süleyman'dır.Öğrenimi hakkında kesin bir bilgi olmayıp, eserlerinden islami bilimler ve dil alanında çok iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.Peygamber asigi bir sairdir.Siirleri cok begenildigi icin diger sairler tarafindan caliniyordu bu yüzden siirlerinde 'ise yaramaz,bos' anlamina gelen Fuzuli lakabini kullanmaya basladi böylece kimse onun siirlerini calamadi.Ve Fuzuli sözlüklerde 3. bir anlam kazanarak 'erdem,erdemli' manasini aldi.

 • Mücahit Sezgin
  Mücahit Sezgin

  Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge
  Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.(Fuzuli)

 • Cgl Cgl
  Cgl Cgl

  'Ben böyle hoşem,el çek ilacımdan tabib! '

 • Lanet Herif
  Lanet Herif

  metafizik söylem ile aşk'ı maşuk'u ve bilmeyi sorgulayan mezarlık bekçisi...

 • Haydar Baş
  Haydar Baş

  mecnun un ancak adı var.....

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Söylesem, tesiri yok...Sussam, gönlüm razı değil...

 • Nevi Gazel
  Nevi Gazel

  Dostum âlem senünçün ger olur düşmen mana
  Gam degül zîrâ yetersen dôst ancak sen mana...

 • Selma Öz
  Selma Öz

  halin
  derdin
  tercümecisi

 • Hamza
  Hamza

  Bildi tamam alem kim derd-mend-i aşkım
  Ya Rab henüz halim bilmez mi ola yarim

 • Alican Dülger
  Alican Dülger

  gereksiz

 • Leyla Özben
  Leyla Özben

  İlm kesbiyle paye-i rifat
  Arzuyi muhal imiş ancak
  Aşk imiş her ne varsa alemde
  İlim bir kıl ü kaal imiş ancak

 • Meltem Yılmaz
  Meltem Yılmaz

  Kalem olsun eli ol kâtib-i bed tahririn
  Ki fesad-ı rakkâmı sûrumuzu şûr eyler
  Kah bir harf sukutuyla eder nadir nâr
  Kah bir nokta kusuruyla gözü kör eyler

 • Meltem Yılmaz
  Meltem Yılmaz

  Su kasîdesi

 • Sss Sssssenaa
  Sss Sssssenaa

  Sevgiliden bir parça sevgi alıp bana verenler,
  Buna karşılık canımı alıp sevgiliye verdiler.

  Fuzuli

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  alevilerin 7 büyük şairinden biri...
  azerilerin en büyük şairi
  azerbaycanın 6. büyük şehri.

 • Fatma Özer
  Fatma Özer

  kesinlikle Leyla ve Mecnun geliyor

  Çekil önümden Leyla ben Mevla gidiyorum....

 • Hasan Meriç
  Hasan Meriç

  boş,gereksiz

 • Ahmetulukok
  Ahmetulukok

  yanıt da,sorulan soru kadar fuzuli işte.

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır

  Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
  Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  ''...eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam olup
  her gelen gamlu giden şad gelip yanımıza...''
  fuzuli

 • Suha
  Suha

  Ey ki ehl-i aşka söylersen melâmet terkin et
  Söyle kim mümkin midir tağyîr-i takdîr-i Hudâ

 • Feyza Yüksel
  Feyza Yüksel

  Leyla ve Mecnun

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Ya Rab, belâ-yı aşk ile âşinâ kıl meni
  Bir dem belâ-yı ışkdan kılma cüda meni:((

 • Tuba Sahinoglu
  Tuba Sahinoglu

  'Suya versin bağban gülzarı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gülzare su'

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
  Bana ta'n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever,
  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever.

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  şöyle bişey duymuşdum doğrumudur bilmem artık :)
  zamanında diğer bir divan şairi ruhi ile aralarında şöyle bir olay geçer:
  birgün ruhi ilen fuzuli sokakta yürürken uyuz bir köpek görürler. ruhi, fuzuliye sataşır:

  ruhi: bu it burda fuzuli.
  fuzuli altta kalır mı hiç?
  fuzuli: vur kafasına kafasına, çıksın kıçından ruhi.

 • Sait Diyapoğlu
  Sait Diyapoğlu

  sultan-ı şuaradır. üç dili (türkçe, farsça, arapça) bu kadar kıvrak, bu kadar güzel ve yerinde kullanan çok azdır hatta yoktur. sanatlı söyleyişin, imgenin, şiirin sultanıdır. fuzûlî mahlasını seçerkenki kaygısı bütün şairlere ve insanlara ders olacak niteliktedir. derler ki; 'ey mehmet neden bu mahlası seçtin, insanların seni ayıplayacağından korkmadın mı? ' o da der ki; 'şiir yazmaya başladığım sırada bir mahlas seçme zaruriyetim doğdu. ama baktım ki benden öncekiler bütün mahlasları kapışmışlar. ben de dedim ki öyle bir mahlas seçmeliyim ki hiç kimsede olmasın. bunun iki sebebi vardı. eğer kötü şiir yazarsam bu mahlası diğer anlamıyla kullanan şair yücelir ve derler ki bu adam fuzuli(boş, işe yaramaz) şeyler yazmış. ama eğer yazdıklarım gönlümce olursa, o zaman da derler ki bu adam faziletli (fuzûl'un diğer manası) şeyler yazmış, söylemiş. böylece mahlas paylaşma kaygım da kalmadı.'

  'bende mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var
  âşık-ı sadık benem, mecnûn'un ancak adı var'

 • Erol Uyanik
  Erol Uyanik

  Ney kimi herdem ki bezm i veslini yad eylerem
  Ta nefes vardir guru cismimde feryad eylerem
  Ruzi hicrandir sevin ey murigi ruhum ki bugun
  indi men seni bu gafesden azad eylerem

 • Harun Yüzüak
  Harun Yüzüak

  kanuni nin kendisine bağladığı maaşı almak için devlet dairesine gider fuzuli, ama kimse ilgilenmez onunla ve yardımcı olmadıkları gibi zorluk da çıkarırlar. çok alınır bu duruma ve
  SELAM VERDİM RÜŞVET DEĞİLDÜR DEYU ALMADILAR
  der... bundan dörtyüzellisene evvel.........

 • Tarhan Tekelioglu
  Tarhan Tekelioglu

  Fudzuli, fazilet erbabi demek...