Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hikmet sizce ne demek, hikmet size neyi çağrıştırıyor?

hikmet terimi Erhan Aydemir tarafından 24.09.2003 tarihinde eklendi

 • Modus Operandi
  Modus Operandi17.07.2014 - 00:36

  Ördek şeklindeki kitap ayracımın adı.

 • Adı Yok
  Adı Yok18.12.2008 - 12:01

  izzet-i der ne hikmet iş
  izzet-i der ne hikmet iş
  uyur iken gördüm bir düş
  zülüflerin kemend etmiş
  yar boynuma taktı geçti........
  AŞIK VEYSEL

  -gülün kokusu vardı'dan,erkan oğur-

 • Hikmet Aslan
  Hikmet Aslan20.09.2008 - 11:49

  Hikmet Aslan şiirleri edebiyat tarihine geçecek şiirler. bunlardan bir örnek Adı gurbet...

  ADI GURBET

  Gülden birkaç yaprak düştü,
  Ta kalbimin ortasına,
  O en uygun yemi seçti,
  Ben takıldım oltasına.

  Al al oldu her yanağım,
  Kurudu ağzım dudağım,
  Kırıldı dalım budağım,
  Odun oldum baltasına.

  Gülümsedi bitti nefret,
  İlk anında esti hasret,
  Kendi sıla, adı Gurbet,
  Zehir koydu bal tasına.

  Gelip de karşımda durdu
  Yüreğime derin vurdu,
  Gözleriyle tuzak kurdu,
  Keklik oldum çantasına.

  03.09.2008
  Hikmet Aslan
  www.antoloji.com/hikmet_aslan
  http://www.antoloji.com/siir/sair/sair.asp? sair=16130&page=1&order=tarih&goster=siirler&ara=&t=20.09.200811:26:33
  hikmet.aslan@hotmail.com

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak14.09.2008 - 15:46

  'kötü ahlak insanın hayatını karartır ve ruhuna azap verir...'hz.Ali

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu29.07.2008 - 14:48

  Bir tohum düşer toprağa! Ne toprak haberdar akîbetinden, ne de bahçe sahibi! Bilinmez ne olur! Bakarsın yeşermekte bir süre sonra… Büyür, bitki olur, çiçek açar, meyve verir… Bakar yeşeren bu güzelliğe, seyredersin bahçende…
  “Su verdik büyüdü, çiçek açtı, meyve verdi,” der kimi…
  Kimi duymuştur, “Allah'ın hikmeti, kendiliğinden büyüdü,” der! ..

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik25.09.2007 - 18:20

  Bunun bir Türkçe açıklaması yok mudur. Diğer arkadaşların yazılarını okudum ama hiçbirşey anlamadım..

 • Haydar Sevimsiz
  Haydar Sevimsiz29.04.2007 - 03:23

  tasaddur eyledi tebbet ma fevt-i ihlase
  biri medh-i ilahidir biri zamm-i lehebdir
  ...........................................................................................
  ancak ilim iledir ve dahi hikmet ile neyin öne alınıp neyin arkada bırakılacağı
  ...........................................................................................
  efela ta'kılun? ? ?

 • Kececizade
  Kececizade28.03.2007 - 11:42

  himmetle sadır olan. bir vâveyla anında.

 • Suf Aya
  Suf Aya28.12.2006 - 12:30

  Hikmet; (HKM) den türemiş bir kavramdır.
  Ha ke me fiilinin mastarıdır; . Hükm, bir gücü; karar vermeyi ifade etmektedir.
  Hükm kelime anlamı olarak yönetme ve idare etme demektir. Ayrıca Araplar atı gemlemeğe de 'hükm' derler.
  Demek ki hükmde zabt-u rabt altına alma anlamı da var.
  Fiil tef”ıl babına nakledildiğinde hakem tayin etmek demek olur.
  Hakîm insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için seçilen kışıdır.Hatta 'hükümet'in hikmetide budur; anlaşmazlıklarda doğru olana hükmetmek.. Daha genel bir kavram tabi bu..
  Bu çerçevede hikmet doğru ve isabetli bir karar olarak öne çıkmaktadır. İsabetli olmak doğru/uygun düşünmek ve doğru davranmak olarak da anlaşılmalıdır.
  Hikmet, bu anlamda karışan ve yerlerinden oynatılan kavramları yerli yerine oturtmaktır. Bu noktada adaleti de içermektedir.
  Ki hikmetin bir anlamı da adalettir.
  Hakîm ise isabet eden adaletli davranan kimsedir.
  Adâlet, her şeyin yerli yerince olması; zıddı olan zulüm ise bir şeyin aslî yerinde değerlendirilmemesi, yerli yerince kabul edilmemesidir.

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun24.08.2006 - 01:16

  Geldimse bu dünyaya ne bulmuş dünya
  Gitsem de eğer kıymeti eksilmez ya!
  Bir kimse çıkıp da anlatıp söylemedi
  Gelmekte ve gitmekteki hikmet ne ola?

  âh..Hayyam dizeleri...

  yanlış yöne çekiştirenlere...izan nasîb ola...