Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hikmet sizce ne demek, hikmet size neyi çağrıştırıyor?

hikmet terimi Erhan Aydemir tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Şiirin bir kısmı şüphesiz hikmettir. - Hz. MUHAMMED, - Yunus Emre, Mevlana, Fuzuli, Niyazi Mısri, Hafız, Şeyh Galib, Dağlarca, Blake, Rilke vb. bu ölçünün şairleridir.

 • Gökhan OFLAZOĞLU
  Gökhan OFLAZOĞLU

  Şiirin bir kısmı şüphesiz hikmettir. - Hz. Muhammed. - Yunus Emre, Şeyh Galib, Dağlarca, Rilke, Blake, vb.

 • Modus Operandi
  Modus Operandi

  Ördek şeklindeki kitap ayracımın adı.

 • Adı Yok
  Adı Yok

  izzet-i der ne hikmet iş
  izzet-i der ne hikmet iş
  uyur iken gördüm bir düş
  zülüflerin kemend etmiş
  yar boynuma taktı geçti........
  AŞIK VEYSEL

  -gülün kokusu vardı'dan,erkan oğur-

 • Hikmet Aslan
  Hikmet Aslan

  Hikmet Aslan şiirleri edebiyat tarihine geçecek şiirler. bunlardan bir örnek Adı gurbet...

  ADI GURBET

  Gülden birkaç yaprak düştü,
  Ta kalbimin ortasına,
  O en uygun yemi seçti,
  Ben takıldım oltasına.

  Al al oldu her yanağım,
  Kurudu ağzım dudağım,
  Kırıldı dalım budağım,
  Odun oldum baltasına.

  Gülümsedi bitti nefret,
  İlk anında esti hasret,
  Kendi sıla, adı Gurbet,
  Zehir koydu bal tasına.

  Gelip de karşımda durdu
  Yüreğime derin vurdu,
  Gözleriyle tuzak kurdu,
  Keklik oldum çantasına.

  03.09.2008
  Hikmet Aslan
  www.antoloji.com/hikmet_aslan
  http://www.antoloji.com/siir/sair/sair.asp? sair=16130&page=1&order=tarih&goster=siirler&ara=&t=20.09.200811:26:33
  hikmet.aslan@hotmail.com

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'kötü ahlak insanın hayatını karartır ve ruhuna azap verir...'hz.Ali

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu

  Bir tohum düşer toprağa! Ne toprak haberdar akîbetinden, ne de bahçe sahibi! Bilinmez ne olur! Bakarsın yeşermekte bir süre sonra… Büyür, bitki olur, çiçek açar, meyve verir… Bakar yeşeren bu güzelliğe, seyredersin bahçende…
  “Su verdik büyüdü, çiçek açtı, meyve verdi,” der kimi…
  Kimi duymuştur, “Allah'ın hikmeti, kendiliğinden büyüdü,” der! ..

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik

  Bunun bir Türkçe açıklaması yok mudur. Diğer arkadaşların yazılarını okudum ama hiçbirşey anlamadım..

 • Haydar Sevimsiz
  Haydar Sevimsiz

  tasaddur eyledi tebbet ma fevt-i ihlase
  biri medh-i ilahidir biri zamm-i lehebdir
  ...........................................................................................
  ancak ilim iledir ve dahi hikmet ile neyin öne alınıp neyin arkada bırakılacağı
  ...........................................................................................
  efela ta'kılun? ? ?

 • Kececizade
  Kececizade

  himmetle sadır olan. bir vâveyla anında.

 • Suf Aya
  Suf Aya

  Hikmet; (HKM) den türemiş bir kavramdır.
  Ha ke me fiilinin mastarıdır; . Hükm, bir gücü; karar vermeyi ifade etmektedir.
  Hükm kelime anlamı olarak yönetme ve idare etme demektir. Ayrıca Araplar atı gemlemeğe de 'hükm' derler.
  Demek ki hükmde zabt-u rabt altına alma anlamı da var.
  Fiil tef”ıl babına nakledildiğinde hakem tayin etmek demek olur.
  Hakîm insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için seçilen kışıdır.Hatta 'hükümet'in hikmetide budur; anlaşmazlıklarda doğru olana hükmetmek.. Daha genel bir kavram tabi bu..
  Bu çerçevede hikmet doğru ve isabetli bir karar olarak öne çıkmaktadır. İsabetli olmak doğru/uygun düşünmek ve doğru davranmak olarak da anlaşılmalıdır.
  Hikmet, bu anlamda karışan ve yerlerinden oynatılan kavramları yerli yerine oturtmaktır. Bu noktada adaleti de içermektedir.
  Ki hikmetin bir anlamı da adalettir.
  Hakîm ise isabet eden adaletli davranan kimsedir.
  Adâlet, her şeyin yerli yerince olması; zıddı olan zulüm ise bir şeyin aslî yerinde değerlendirilmemesi, yerli yerince kabul edilmemesidir.

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  Geldimse bu dünyaya ne bulmuş dünya
  Gitsem de eğer kıymeti eksilmez ya!
  Bir kimse çıkıp da anlatıp söylemedi
  Gelmekte ve gitmekteki hikmet ne ola?

  âh..Hayyam dizeleri...

  yanlış yöne çekiştirenlere...izan nasîb ola...

 • Fatos Esen
  Fatos Esen

  H Hikmet ESEN
  Antolojiye o güzelim şiirleri yollayan adam...
  Denize makamlarla aşık(en çok da nihavend) ,ayışığını gitarına tel diye takan şair.....

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Ilmi-Hal...

 • Ali Yasar Öztürk
  Ali Yasar Öztürk

  CUMASURESİ 2. AYETİ KERİMEDE İnsanlara Hikmeti Resulların öğretebilecegi yazıyor
  Hikmet fizik ötesinin bilinmesidir buna sahip olmanın 2 ön koşulu vardır Kalp kulagı ve Kalp gözü denilen iki duyunun açılmasi ile mümkündür.

 • Durmus Hilmi Gecer
  Durmus Hilmi Gecer

  elmali tefsirinde 23 farkli tarifi verilmis, ama oradaki tarifleri anlamak icin dini ilimlerde medrese düzeyinde ders almis olmak lazim...

 • Durmus Hilmi Gecer
  Durmus Hilmi Gecer

  maaniyi esyayi (Esyanin manalarini-illetlerini-varlik sebeblerini) ma'rifetü fehimdir. (bilmek anlamaktir) .
  (Ibrahim Nehai)

 • Durmus Hilmi Gecer
  Durmus Hilmi Gecer

  Hikmet ilmü ameldir

 • Durmus Hilmi Gecer
  Durmus Hilmi Gecer

  Kavilde ve fiilde isabet (mücahid)

 • Durmus Hilmi Gecer
  Durmus Hilmi Gecer

  Hikmet,
  hüküm, hükümet, ihkam manalariyla alakadar olarak masdar ve isim olur. Binaenaleyh istiraki manevi veya lafzi ile müteaddid manalarda müstamel oldugundan makamina göre tefsiri icab eder.
  Masdar olmak itibariyle esasinda men'i fesad ve celbi salah manasi vardir ki hüküm, hükümet, muhkemlik hep bu esastan me'huzdur. Her nerde def'i mefsedet ve celbi menfaat ve maslahat varsa orada bir manayi hikmet vardir. Bunun icin bir seyin üzerine terettüb eden ondan maksud olan menfaatu maslahate o seyin hükmü ve hikmeti denir ki hikmetin maanayii ismiyesinden birisidir. Bunda tamamen bir illeti gaiyye manasiolmasa bile az cok maksud olmak sarttir. Buna binaen hikmet, faideden faideden ehass ve illeti gaiyyeden eamdir. Zira hikmet illeti gaiyyeden mukaddem de olabilir. Binaenaleyh hikmet denildigi zaman her halde ya bir illiyet ve maluliyet veya daha eamm olarak bir sebebiyetü müsebbibiyet ve bir manayi terettüb mevzui bahstir......................... Elmali tefsiri sf.915