Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • hikmet28.10.2003 - 12:48

  CUMASURESİ 2. AYETİ KERİMEDE İnsanlara Hikmeti Resulların öğretebilecegi yazıyor
  Hikmet fizik ötesinin bilinmesidir buna sahip olmanın 2 ön koşulu vardır Kalp kulagı ve Kalp gözü denilen iki duyunun açılmasi ile mümkündür.

 • takva09.10.2003 - 10:31

  Takva;
  Korkmak, çekinmek, sakınmak anlamlarına geliyor ve Lûgat manasını bu olduğu için Allahu teala nerede takva kelimesinden bahsetmişse hep aynı anlam verilmiştir.hep çekinmek, sakınmak. en çok mana verildiği sahada korkmak. Kur’anı kerim boyunca ve Allahın bahsettiği takva standartları tam 7 ayrı kademe içeriyor. Allaha teala böyle bir dizayında bizlere çok şeyler söylüyor dilerseniz genişçe ayetlerinide verebilirim.

  TESLİMLERE GÖRE TAKVA KADEMELERİ CENNET KATLARINA GÖRE TAKVA KADEMELERİ
  1- Amenular takvası 1- Amenular takvası
  2- Müminler takvası 2- Müminler takvası
  3- Evvab takva 3- Evvab takva
  4- Muhsinler takvası 4- Muhsinler takvası
  5- Ahsen takva 5- Ahsen takva
  6- Bihakkın takva 6- Azimveya İrşad takvası
  7- Tasarru takvası 7- Bihakkın takva

 • zikir09.10.2003 - 10:05

  Zikir Allahın adını tekrarlamak, Kuran okumak ve Namazkılmak ama en önemlisi Allah ismini tekrarlamaktır.
  ANKEBUT-45 Ütlü mâ ûhiye ileyke minelkitâbi ve ekimissalât, innessalâte tenhâ anilfahsâi velmünker, ve lezikrullahi ekber, vallahü ya'lemü mâ tasne'ûn.
  Sana kitaptan vahyedileni oku, namazi kil çünkü namaz kötülükten ve fuhsiyattan meneder ama Allah’in zikri en büyüktür. Ve Allah yaptiginiz seyleri bilir.
  ZİKİR Fazdır:
  MÜZEMMİL-8 Vezkürisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylâ.
  Rabbinin (Allah'in) ismiyle zikret ve herseyden kesilerek O'na (Allah'a) dön (ulas, vasil ol) .
  ZUHRUF-36: Ve men yağşü an zikrirrahmâni nükayyıd lehü şeytânen fehüve lehü kariyn.
  Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse Biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve onun için şeytan arkadaştır.
  DAİMİ ZİKİRDE Farzdır:
  NİSA-103: Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte) , innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten) .
  Namazı bitirdiğinizde; ayaktayken, otururken ve yan üzeriyken (yan üstü yatarken) Allah’ı hep zikredin! Güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkânıyla kılın. Çünkü; namaz, mü’minlerin üzerine, vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur

 • nefs06.10.2003 - 14:17

  Nefs insanın 3 vucudundan biridir 19 Afete sahiptir Zan, zulum fitne, küfür, yalancılık, dedikodu, hırsızlık, öfke, iptilalar(bağımlılık) , Murailik(yağcılık iki yüzlülük) , zalimlik, cimrilik, isyan, fesat, sabırsızlık, cehalet....vs
  Din bu afetlerin islahı için Allah C.C. tarafından var edilmiştir

 • yaşar nuri öztürk06.10.2003 - 14:07

  İlmünatinin Türküye gururu..!

 • peygamber06.10.2003 - 14:00

  Peygamber Farsça bir kelimedir. Kur'an daki karşılığı NEBİ dir. Kendilerine Şeriat Kitabı verilmiş (Al-i imran 81) Allahın Resullarıdır
  Son Nebi Hz. Muhammet SAV dir Hatemül Enbiyadır.

 • ahiret27.09.2003 - 09:35

  Anlam
  Ahiret Nedir:Sonraki, sonragelen demek
  1- Dünya hayatına göre ölüm ahirettir
  2-Kainatın aktiftligine göre Kıyamet ahirettir
  3-Allaha ulasmayı dileyipte srat-ı mustakimde olan için ise Ruhun Allaha ulaşması Ahirettir.buna Yevmül ahir, Hidayet ve Yevmil Hakk ta denir.bunu başaranada Ermiş denir bence önemli olan bu manasıdır.