Kültür Sanat Edebiyat Şiir

zikir sizce ne demek, zikir size neyi çağrıştırıyor?

zikir terimi Cem Nizamoglu tarafından 03.01.2003 tarihinde eklendi

 • Cetin Metin
  Cetin Metin07.09.2017 - 19:05

  kalp atışı...

 • İhsan Akar
  İhsan Akar28.01.2014 - 17:45

  : Zikir; içeriğinde yerlerin ve göklerin halkıyetine ilişkin bir fikrin üç aşaması ile zat, sıfat ve efal oluşun kelime tekrarılya başlanan ve göklerin ve yerlerin halkiyetinin he AN seyri ile devam eden öncesi ve sonra açığı ve gizlisi olan ve tüm beşeriyeti, hayvaniyeti, şeytaniyeti ve şikri temizleyen, kalpleri mutmain eden en büyük ibadettir.......i,Kuru.

 • Songül Çakmakcı
  Songül Çakmakcı29.10.2009 - 22:49

  Zikir kalbin cilasıdır.

 • Elif Şahin
  Elif Şahin28.07.2009 - 15:45

  ...mehdi zikr-i ekber eyledi:

  ...allah en büyüktür?
  ...en çok allahtan korkarım? ? ?

  ...allah en güzeldir?
  ...en çok allahı severim? ? ?

 • Ferit Ala
  Ferit Ala18.06.2009 - 17:01

  ' Onlar Allah'ı, Allah'da onları unuttu..'

  Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten
  Affet sensiz aldığım her nefesten

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel13.06.2009 - 10:49

  4 - NİSA / 103

  Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte) , innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten) .

  Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken) , (devamlı) Allah'ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü'minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz “ olmuştur.

  29 - ANKEBUT / 45

  Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte) , innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri) , ve le zikrullâhi ekber(ekberu) , vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne) .

  Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salâtı ikâme et (namazı kıl) . Muhakkak ki salât (namaz) , fuhuştan ve münkerden nehyeder (men eder) . Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptığınız şeyleri bilir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan07.12.2008 - 23:13

  Zikir, unutmanın zıddı.
  Hatırlamak, gerçek zikir, Allah! ı hatırlamak onzan gayrısını unutmak.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan07.12.2008 - 23:11

  Zikir, Unutmanın zıddı.

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel05.12.2008 - 14:20

  73/MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen) .

  Ve Rabbinin İsmi'ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.


  33/AHZÂB-41: Yâ eyyuhellezîne âmenûzkûrullâhe zikren kesîrâ(kesîran) .

  Ey âmenû olanlar! Allah’ı çok zikirle (günün yarısından fazla) zikredin.

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel05.12.2008 - 14:18

  13/RA'D-28: Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh(zikrillâhi) e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb(kulûbu) .

  Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah’ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak; Allah’ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?


  4/NİSÂ-103: Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte) , innes salâte kânet alel mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten) .

  Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken (yatarken) , (devamlı) Allah'ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman, namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü'minlerin üzerine, “vakitleri belirlenmiş bir farz “ olmuştur