Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hidayet sizce ne demek, hidayet size neyi çağrıştırıyor?

hidayet terimi Ebubekir Korucu tarafından 15.08.2003 tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 10.04.2016 - 13:26

  'O Peygamberler, Allah'ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü.'
  (En'âm suresi 90.)

 • Mustafa Turhan
  Mustafa Turhan 28.11.2012 - 06:47

  Hidayet, insanda ki haktan olan, hüdadan olan, Allah tarafı olan, insani hali değil, hakkani haldir, Buna da Türkçe olarak Hakikat denir efendim.

 • Gökhan Cet
  Gökhan Cet 07.04.2012 - 21:50

  Hiyadet, Allah'ın doğru yolu demektir. Bir takım çığırtkan ruhbanlar İslamiyette boy göstermişler ve ölmeden ruh Allah'a ulaşır ve böylece hidayete erişmiş oluruz sesimizi duyuramıyoz vesaire demekteler.

  Elbette bunu tasdik etmek için yine kendi kafalarına göre, efendim ruh bedenden çıkınca benden ölmez aksine ruh gider gelir demişlerdir deliliniz nerede dediğimizde? Kendinizi melek mi zannettiniz kendinize gelin ahiret tek yönlü bir yolculuktur Kuranı tarif ediyorsunuz Kuranda ama böyle yazıyor diyoruz cevap yok olmadı şimdi.

  Delilleri yoktur sırf kendi yorumlamaları ve Kuran dışı kaynakları ile sözde Kuranı bize tarif etmek, anlatmak istediklerini söylerler ancak kendilerine ermiş statüsü kazandırıp beğeni ve para toplamaktan başka amaçlarının olduğunu düşünmüyorum..

 • Yaşar Yağcı
  Yaşar Yağcı 09.06.2011 - 15:31

  Hidayet, Ruhumuzu ölmeden evvel Allah' a ulaştırmayı kalben dilemekle başlayan bir süreçtir.7 SAFHA 4 TESLİMEdit
  7 safha ve 4 teslim farzdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve bütün sahâbe 7 safha ve 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bugün 7 safha ve 4 teslim tatbik edilmemektedir. İslâm âlemi, İslâm’ın 5 şartına endekslenmiş ve İslâm’ın 7 safhasını da 4 teslimini de tamamen unutmuş durumdadır. Bu 7 safha 4 teslimin yaşandığı mahfiller olan tasavvuf merkezleri, “dînde aşırı gidenler” diye vasıflandırılan bir töhmetin altına girmiş durumdadır. 28 basamaklık İslâm merdiveninde 7 safha ve 4 teslim, genel özellikleri ile şöyledir:

  1. SAFHA:

  Allah’a ulaşmayı dilemek. (3. basamak) - Bütün insanların üzerine farzdır. (Rum-31, 32, Zumer-54) - Bütün sahâbe Allah’a ulaşmayı dilemişlerdir. (Zumer-17)

  2. SAFHA:
  Mürşide ulaşıp tâbiiyet. (2. basamak) - Mürşidlerin tayini, kast edilmesi Allah’a aittir. (Nahl-9) - Allah’a ulaştıracak vesileyi Allah’tan istemek hepimizin üzerine farzdır. (Maide-35) - Bütün sahâbe Peygamber Efendimiz (S.A.V) ’e tâbiiyetlerini gerçekleştirmişlerdir. (Fetih-10, Mumtehine-12)

  3. SAFHA:
  Ruhun Allah’a ulaştırılması (21. basamak) ve teslimi (Fenâ makamı, 22. basamak; 1. TESLİM) - Hepimizin üzerine farzdır. (Muzemmil-8, Zumer-54, Fecr-28) - Bütün sahâbe ruhlarını Allah’a ulaştırarak teslim etmiş ve hidayete ermişlerdir. (Zumer-18)

  4. SAFHA:
  Fizik vücudun Allah’a teslimi (Muhsinler makamı, 25. basamak; 2. TESLİM) - Fizik vücudun teslimi farzdır. (Yasin-60, 61, Zariyat-56) - Bütün sahâbe Allah’a fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. (Al-i İmran-20)

  5. SAFHA:

  Daimî zikre ulaşarak nefsin teslimi (Ulûl’elbab makamı, 26. basamak; 3. TESLİM) - Daimî zikre ulaşanlar ulûl’elbab adını alırlar. (Al-i İmran-190, 191) - Daimî zikir, hepimizin üzerine farzdır. (Nisa-103) - Bütün sahâbe ulûl’elbab olmuştur. (Zumer-18)

  6.SAFHA:

  İhlâsa ulaşarak irşad olmak (27. basamak) - Tüm insanların üzerine farz kılınmıştır. (Beyyine-5) - Bütün sahâbe bu hedefe ulaşmış, hepsi muhlis olmuşlardır. (Bakara-139)

  7. SAFHA:

  İradenin teslimi ve irşad makamına tayin edilmek (Salâh makamı, 28. basamak; 4. TESLİM) - İradenin teslimiyle birlikte son takva olan hakka tukatihi (bihakkın) takvaya ulaşmak herkese farzdır. (Al-i İmran-102) - Bütün sahâbe iradelerini de teslim ederek Allah tarafından irşad makamına tayin edilmişlerdir. (Tevbe-100)

 • Taskin Tuna
  Taskin Tuna 11.11.2009 - 23:38

  hidayetin ne oldugunu yüce kitabımız kuran acık ve net belirtmiş,diğer kardeslerimizde zaten bir kaç ayeti yazmıslar ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN

  bakara 120: kul (Deki) inne (muhakkakki) hudallahi (allaha ulasmak) huvel (iste o) huda (hidayettir) degerli kardeslerim bazı meallerde doğru yol olarak yazmıslar,

  göründüğü gibi ne doğru nede yol geciyor bu ayette. oysaki arapca doğru (SADAKA) demek yol ise (SEBİL TARİK) gibi manalara geliyor türkçemizde evliyaya nederiz evliya ERMİŞ deriz kime ermiş'? ALLAHA ERMİŞ.TESLİM OLMUS DERİZ
  ÖLÜNCE HERKES ONA TESLİM OLUR İŞTE ÖNEMLİ OLAN ÖLMEDEN ÖNCE ALLAHA ULASMAYI KALBEN DİLEMEKTİR SEVGİLİ KARDESLERİM ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

 • Esra Gök
  Esra Gök 27.08.2009 - 18:32

  Hidayet, doğru yolu gösterme, Allah-ü teâlânın razı olduğu yolda bulunma, Cenab-ı Hakkın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsan etmesi ve kulun rızasını kendi kaza ve kaderine tâbi eylemesi demektir. İhtidanın manası da hidayete erme demektir, yani Müslüman olma, din olarak İslamiyet'i seçme.

  Bir kişiyi hidayete kavuşturmak, Peygamberler dâhil hiç kimsenin elinde değildir. Allah-ü Teâlâ Peygamber efendimizi, âlemlere rahmet olarak gönderdiği ve bütün kâinatı onun için yarattığı halde hidayete erdirme yetkisini vermemiştir. Hâdi ve Mehdi, yani hidayet veren yalnız Allah-ü Teâlâ’dır.

  İrşad tabiî ki her mü’min üzerinde haktır insanların doğru yola gitmesine vesile olmak güzeldir. Lakin Hidayet Allah’tandır.

  Yaratılmışların en şereflisi, yeryüzünde Cenab-ı Hakk’ın halifesi olan, Rabbimizin kendi ruhundan üfleyerek yaratmış olduğu insanoğlunun en önemli görevi; Rabbini bilmesi, anlaması ve O’nun yolunda olmasıdır.insanın yaratılış gayesi, bu dünyaya gönderiliş sebebi kâinatın yaratıcısını tanımak, O’na iman edip ibadet etmektir.

  Cenabı Hak Kur’an-ı Kerimde; “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51/56) “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin 95/4) “İnsanı yarattıklarımızın bir çoğundan çok üstün kıldık.” (İsra 17/70) buyurmaktadır

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 23.08.2009 - 12:37

  Önceleri anlaymadı.Ama nihayetinde Ertuğrul Özkök'de hidayete erdi!

 • Adem Mutlu
  Adem Mutlu 08.05.2009 - 23:01

  Hidayet; ölmeden önce Ruh'un Allah'a ulaşmasıdır. İnsanın 3 vücudundan biri olan ruh, Allah'tan insanlara emanet olarak verilmiştir. Bu ruhun hayatta iken Allaha ulaşması hidayettir. (Kul innel hudâ hudallâhi = Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. A.imran Suresi 73. ayet)

  Bir insanın hidayete erebilmesi için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Aksi taktirde dalâlette kalır. Hidayeti, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin hidayete ermesi mümkün değildir. Allah, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir. Aksi hal, serbest iradeye müdahale anlamına gelir ki, Allah Teala'nın Adaletine ve El-Hakk esmasına aykırıdır. Allah'ın hidayete erdirmediği kişiler hidayeti dilemeyenlerdir, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 12.04.2009 - 17:01

  Hidayet Allah'ın elindedir,
  onun için kalpler Allah'ın (temsili olarak) iki parmağı arasındadır istediği gibi çevirir mealinde ayet ve hadisler vardır.

  Allah dilerse bir an içinde Sıddıkı kafir yada kafiri sıddık eder.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 12.04.2009 - 16:59

  Hidayet, ancak yaratanın dilemesi ile mümkündür.

  Zira, Hz. Nuh bir resuldü, ama oğlu ona inanmadı.
  Ebu Cehil'in oğlu ise babasına rağmen Allah resulüne inandı.

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel 02.12.2008 - 17:40

  innel hudâ hudallâhi

  “Muhakkak ki hidayet (insan ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşması) , (Allah’ın kendisine ulaştırması)

  3/ÂLİ İMRÂN/73

 • Habib Cevahir Ruhwer
  Habib Cevahir Ruhwer 18.06.2008 - 02:15

  Rabbim Hidayet (HAKYOL'u gösteren harita! İp Ucu, Bilgi, kopya!) vermezse, Kimse sıratı müstakim'e (Hakyol, Cenabı Hakkın üzerinde olmamızı istediği yol) ulaşamaz..
  Rabbim bize bir HİDAYETCİ (Rehber, Kılavuz, Yol gösterici) nasip etsin...

 • Ünzile Güneş
  Ünzile Güneş 22.04.2008 - 12:47

  hidayet; allaha ulaşmayı dilemek demektir.sıratı mustakım ise allaha ulaştıracak dosdoğru yoldur.2 / BAKARA - 38: Biz dedik ki: “Hepiniz oradan (aşağıya) inin. Benden size mutlaka hidayet gelecektir. O zaman kim hidayetime tâbî olursa, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.”
  3 / AL-İ İMRAN - 164

  Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete) , ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin) .
  Andolsun ki mü'minlerin (başlarının) üzerine (devrin imamının ruhu) bir ni'met olmak üzere kendi zamanlarında, kendi içlerinden bir resûl beas ederiz, onların aralarında (kendi kavminin içinde) onlara Allah'ın âyetlerini tilâvet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel (resûle tâbî olmadan evvel) onlar açık bir dalâlet içinde idiler YANİ KISACASI KARDEŞLERİM: allaha giden bir yol vardır. oda sıratı mustakımdır.(sırat köprürsü dıyorlar. ama öyle bişey yoktur.) BU DÜNYA HAYATINDA ALLAHA ULAŞMAYI DİLEYİP HACET NAMAZI KILIP ALLAHTAN MÜRŞİDİMİZİ İSTEMEMİZ GEREKİYO.YANİ HİDAYETE ERMEMİZ BUDUR.ÇÜNKÜ ALLAH bizi çok seviyor.bize kurtarıcılar yolluyor. bunlar elçi resullerdir. DİKKATedin peygamber demiyorum.peygamberler nebi resullerdir.bizlerin bu devirdeki hidayetçileri elçi,veli resullerdir.Allaha emanet olun.

 • Zilan
  Zilan 17.04.2007 - 11:31

  Yanlız Allah'tandır ve hidayet verecek olan ise yine kendisidir...

  Azmış ve kudurmuşlar için ' Allah hidayet versin, ya da canını alsın ' diye toplum arasında duymanız çok büyük olasılıktır..! !

 • Elif Yaren
  Elif Yaren 17.04.2007 - 10:56

  Hidayet iyi yürekli imanlı bir insan-dı... benim tanıdığım ölmeden önce ruhun Allahc.c. ile kavuşması... hidayete ermesi....

 • Tevfik Pekel
  Tevfik Pekel 04.01.2007 - 21:01

  Bir kimseye Tanrı tarafından ilham edildiğine inanılan doğruluk yolu...anlamına gelen bir isim..Tanıdığım bir şahsiyet vardı,ismi Hidayet. Günün birinde, bir konuda kendisi ile konuşurken, kendimi konuştuğumuz konuya o kadar kaptırmışım ki.Benim hararetle savunmaya çalıştığım konu hakkında, benimle fikir birliğini vardığını görünce boş bulunup ona, Haaah şindi hidayete erdin deyiverdim.! çocuk yüzüme boş boş baktıktan sonra, ' abi, benim adım da hidayet..! ' demez mi? benim durumum da hidayete ermişti o vakit...

 • Hidayetgüner
  Hidayetgüner 18.10.2006 - 03:04

  Hidayet hak yolu, ALLAH yolu anlamına gelmektedir.

 • İsmail Çınar
  İsmail Çınar 21.09.2006 - 21:01

  basketbolda üç numaralı pozizyonda oynayan adam.şu anda orlandoda

 • Tuncay Kangal
  Tuncay Kangal 18.06.2006 - 18:59

  allah ehl-i kitap sahiplerini islam hidayetine eriştirsin amin

 • Ünal
  Ünal 09.06.2006 - 23:30

  Allah'tan

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun 16.05.2006 - 00:43

  O dilerse istediği insana nasîb eder..

  *hangi din olursa olsun değerlere saldırılması ahlaka aykırı..
  inanmıyor olabilirsiniz ama inanmadığını insan neden karalar?
  duyulan bu rahatsızlığın sebebi nedir?

 • Vedat Kocakaya
  Vedat Kocakaya 20.09.2005 - 17:50

  yazılanlara baktımda katılıyorum allah her basketbol takımına hidayet türkoğlu nasip etsin...aaaaaminn...................:P

 • Taner Ateş
  Taner Ateş 20.09.2005 - 16:59

  Hidayet; insan ruhunun ölmeden evvel allaha ulaşmasıdır.Zümer 54:'Allaha dön (ruhunu Allah'a ulaştır) ve (böylece) Allah'a teslim ol, üzerine azap (kabir azabı) gelmeden önce (ölmeden önce) .Yoksa sonra yardım olunmazsın.

 • Zilzal Zelzele
  Zilzal Zelzele 26.06.2005 - 01:50

  Kur'an-ı Kerim'i herkes okuyabilir.Ancak herkes hidayete eremez.Hidayeti nasip eden Allah'tır.Hidayet Kur'an-ı Kerim'in kendini bize açması yada bizim ona açılmamız olarak tanımlanabilir.

 • Hande
  Hande 16.04.2004 - 18:08

  Allah hepimize nasip eylesin...

 • Ebubekir Korucu
  Ebubekir Korucu 23.12.2003 - 18:12

  21.yüzyılda insanlar tarafından unutulan kavram...

  aynı zamanda 21.yüzyılda insanların en sık duyacağı kavram...