Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ahiret sizce ne demek, ahiret size neyi çağrıştırıyor?

ahiret terimi Harun Kesik tarafından 07.07.2002 tarihinde eklendi

 • Gürkan Şentürk
  Gürkan Şentürk29.12.2015 - 15:52

  İstediğin kadar zengin ol. İstersen Dünya'nın en büyük zenginlerinden biri ol onun karşısında hesap verirken ne paran olacak ne de adamların.

 • Eldorado Yolcusu
  Eldorado Yolcusu04.04.2015 - 14:40

  Ne ben ne de tanri, birbirimizden kestik umudu...yerin hazır dedi, ne zaman isersen gel.

 • Abdullah Tural
  Abdullah Tural13.08.2014 - 15:23

  Ölümden evvelki hayâta (Dünyâ hayâtı) , ölümden sonraki hayâta
  (Âhıret hayâtı) denir. Âhıret hayâtı üçe ayrılır: Mezârdan kalkıncaya kadar,
  (Kabr hayâtı) , tekrâr dirildikden, Cennete veyâ Cehenneme gidinceye kadar,
  (Kıyâmet hayâtı) , üçüncüsü (Cennet ve Cehennem hayâtı) dır. Dünyâda yapılan
  her isden ve düsünceden, dünyâda ve âhıretde fâide veyâ zarar hâsıl olur. Fâide
  hâsıl olanlara (Hayr) , zarar hâsıl olanlara (Ser) denir. Allahü teâlâ, hayrları, serlerden
  ezelde ayırmısdır. Bunlar, birbirleri ile hiç karısmaz. Bu ayırmaga, (Kazâ)
  ve (Kader) denir. Kazâ, kader hiç degismez. Allahü teâlâ hayr ve ser islemekde insanları
  serbest bırakdı. Isteyen hayr isler, isteyen ser isler. Allahü teâlâ, merhamet
  ederek, hangi islerin hayr, hangi islerin ser oldugunu, Peygamberler vâsıtası ile kullarına
  bildirir. Insanlar da, bunları, Peygamberlerden, aklları ile, ilmleri ile ögrenirler.
  Akl ve ilm sâhibleri akla, ilme uyarak, hayr isler. Aklı ve ilmi olmıyan ahmaklar,
  câhiller, nefslerine ve seytânlara uyarak, ser ya’nî günâh isleyerek, dünyâda
  ve âhıretde azâba sürüklenir. Görülüyor ki, Peygamberlerin emrleri, ya’nî dinler,
  Allahü teâlânın ni’meti, büyük ihsânıdır. Islâmiyyete uyanlar, Cennete gidecekler,
  uymıyanlar Cehenneme gideceklerdir.

 • Banu Fatma
  Banu Fatma25.12.2012 - 15:20

  Mutlaka gideceğimiz yer....

 • Xale Cemil
  Xale Cemil06.10.2012 - 11:22

  İnsanda çürümeyen acbuzzeneb(kuyruksokumu kemiğinden bir parça) ahirette tekrar dirileceğimize delildir

 • Şeb Mendan
  Şeb Mendan16.04.2010 - 20:03

  Yüce Rabbim bu gerçek dünyada bizleri imanlı olarak göçüp nur gibi parlayanlardan,sırat köprüsünü geçen ilk 6 gruptan,Kuran-ı Kerim'i Sağ elimizde tutanlardan eylesin inşallah.

 • Bir Fincan Kayhve
  Bir Fincan Kayhve07.10.2009 - 13:48

  yalandan arınıp gerçeği bulmak..

 • Anıl Selek
  Anıl Selek18.07.2009 - 17:25

  İnananlar için kaçınılmz son, inançsızlar içinse 'sıfır' olasılık...

 • İbrahim Özev
  İbrahim Özev09.03.2009 - 17:03

  ahiret dünyeviliğin bitip hesabın başladığı aşamadır.Bu aşama çok naziktir bu aşamayı geçenler başarılı olacaktır.dünya ahiretin tarlasıdır.tarlayı değerlendiren iyi ürün alacaktır.

 • Aydın Sevgi
  Aydın Sevgi28.12.2008 - 19:07

  ÂHİRET; Ebedi âlem'dir....İyilerin ve kötülerin Haşr noktası.