Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ahiret sizce ne demek, ahiret size neyi çağrıştırıyor?

ahiret terimi Harun Kesik tarafından 07.07.2002 tarihinde eklendi

 • Gürkan Şentürk
  Gürkan Şentürk 29.12.2015 - 15:52

  İstediğin kadar zengin ol. İstersen Dünya'nın en büyük zenginlerinden biri ol onun karşısında hesap verirken ne paran olacak ne de adamların.

 • Eldorado Yolcusu
  Eldorado Yolcusu 04.04.2015 - 14:40

  Ne ben ne de tanri, birbirimizden kestik umudu...yerin hazır dedi, ne zaman isersen gel.

 • Abdullah Tural
  Abdullah Tural 13.08.2014 - 15:23

  Ölümden evvelki hayâta (Dünyâ hayâtı) , ölümden sonraki hayâta
  (Âhıret hayâtı) denir. Âhıret hayâtı üçe ayrılır: Mezârdan kalkıncaya kadar,
  (Kabr hayâtı) , tekrâr dirildikden, Cennete veyâ Cehenneme gidinceye kadar,
  (Kıyâmet hayâtı) , üçüncüsü (Cennet ve Cehennem hayâtı) dır. Dünyâda yapılan
  her isden ve düsünceden, dünyâda ve âhıretde fâide veyâ zarar hâsıl olur. Fâide
  hâsıl olanlara (Hayr) , zarar hâsıl olanlara (Ser) denir. Allahü teâlâ, hayrları, serlerden
  ezelde ayırmısdır. Bunlar, birbirleri ile hiç karısmaz. Bu ayırmaga, (Kazâ)
  ve (Kader) denir. Kazâ, kader hiç degismez. Allahü teâlâ hayr ve ser islemekde insanları
  serbest bırakdı. Isteyen hayr isler, isteyen ser isler. Allahü teâlâ, merhamet
  ederek, hangi islerin hayr, hangi islerin ser oldugunu, Peygamberler vâsıtası ile kullarına
  bildirir. Insanlar da, bunları, Peygamberlerden, aklları ile, ilmleri ile ögrenirler.
  Akl ve ilm sâhibleri akla, ilme uyarak, hayr isler. Aklı ve ilmi olmıyan ahmaklar,
  câhiller, nefslerine ve seytânlara uyarak, ser ya’nî günâh isleyerek, dünyâda
  ve âhıretde azâba sürüklenir. Görülüyor ki, Peygamberlerin emrleri, ya’nî dinler,
  Allahü teâlânın ni’meti, büyük ihsânıdır. Islâmiyyete uyanlar, Cennete gidecekler,
  uymıyanlar Cehenneme gideceklerdir.

 • Banu Fatma
  Banu Fatma 25.12.2012 - 15:20

  Mutlaka gideceğimiz yer....

 • Xale Cemil
  Xale Cemil 06.10.2012 - 11:22

  İnsanda çürümeyen acbuzzeneb(kuyruksokumu kemiğinden bir parça) ahirette tekrar dirileceğimize delildir

 • Şeb Mendan
  Şeb Mendan 16.04.2010 - 20:03

  Yüce Rabbim bu gerçek dünyada bizleri imanlı olarak göçüp nur gibi parlayanlardan,sırat köprüsünü geçen ilk 6 gruptan,Kuran-ı Kerim'i Sağ elimizde tutanlardan eylesin inşallah.

 • Bir Fincan Kayhve
  Bir Fincan Kayhve 07.10.2009 - 13:48

  yalandan arınıp gerçeği bulmak..

 • Anıl Selek
  Anıl Selek 18.07.2009 - 17:25

  İnananlar için kaçınılmz son, inançsızlar içinse 'sıfır' olasılık...

 • İbrahim Özev
  İbrahim Özev 09.03.2009 - 17:03

  ahiret dünyeviliğin bitip hesabın başladığı aşamadır.Bu aşama çok naziktir bu aşamayı geçenler başarılı olacaktır.dünya ahiretin tarlasıdır.tarlayı değerlendiren iyi ürün alacaktır.

 • Aydın Sevgi
  Aydın Sevgi 28.12.2008 - 19:07

  ÂHİRET; Ebedi âlem'dir....İyilerin ve kötülerin Haşr noktası.

 • Aylin Aylin
  Aylin Aylin 22.10.2008 - 12:00

  gerçekte var olan ama biz insanların dünyalık işlerle uğraşmaktan unuttuğu bi gerçek! !

 • Sıla Kahraman
  Sıla Kahraman 03.09.2008 - 13:17

  ELBET HER NEFİS ÖLÜMÜ VE AHİRETİ TADACAKTIR

 • Artanem Guli
  Artanem Guli 29.08.2008 - 14:57

  kurtuluş kimilerine göre
  nemutlu kurtuluşa erenlere! !

 • Dulcinea
  Dulcinea 29.08.2008 - 14:52

  Başka bir boyut..
  İnsanın çektiği acıların nihai anlamının bir yanıt bulacağı gerçek yurt..
  Mazlumlar için teselli, zalimler için ise inkarın diğer adı..

 • Hamza
  Hamza 16.09.2007 - 13:01

  dünyanın ruhudur ahiret.. ahireti alınmış bir dünya ruhsuz bedene benzer sadece ceset...

 • Pinar Yuruk
  Pinar Yuruk 08.08.2007 - 22:54

  BU KELİME TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN YAPIYO BAK GENE O HALDEYİM ALLAHIM SEN AKLIMI DA BENİDE KORU YA RABBİ UMARIM HEPİMİZ İYİ HAL ÜZERİNE ÖLÜRÜZ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM

 • İsmail Efe Dikyol
  İsmail Efe Dikyol 08.07.2007 - 00:25

  Ahiretin aslı ahir olunmuş yani te'hir edilmiş demek olup
  Ahiret günü insan ömrünün sonuna te'hir edilmiştir insan önce yaşar ve öldükten sonra ahiret gününde yaşadıklarından hesap verir.

 • Esma Gökalp
  Esma Gökalp 15.04.2007 - 19:34

  ahıret bana ölümü carıstırıyor huzuru cagırıstırıyor

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 13.03.2007 - 20:02

  ^^Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sâdıklarla beraber olun.^^
  (Tevbe Sûresi, Âyet 119)

  Resûlullah(s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:
  Allah'ın bir sınıf melekleri vardır ki,onlara ^^seyyahun^^ denir. Bunlar arz üzerinde ehl-izikri (=Zikir meclislerini) ararlar, melekler Azîz ve Celîl olan Allah'ı zikreden bir cemâat bulunca birbirlerine:
  ^^Aradığınıza geliniz^^, diye seslenirler. Ehl-i zikri dünyâ semâsına kadar kanatlarıyla kuşatırlar.

  Cenâb-ı Hakk onları pek iyi bildiği halde meleklere: ^^Kullarım ne söylüyorlar? ^^ Diye sorar.
  Onlar da: ^^Seni tesbîh ve tekbîrle anarak, Sana hamd-ü senâ ediyorlar^^, diye cevap verirler.

  Cenâb-ı Hakk: ^^Bu kullarım Beni gördüler mi? ^^ Diye sorar.
  Melekler: ^^Hayır,Yâ Rab seni görmediler^^, derler.

  Cenâb-ı Hakk: ^^O kullarım ya beni görselerdi nasıl olurlar? ^^ Buyurur.
  Melekler:^^Onlar seni görselerdi ibâdet, istiğfar, zikir ve tesbîhleri daha fazla olurdu^^, derler.

  Cenâb-ı Hak: ^^Benden ne diliyorlar? ^^ Diye sorar.
  Melekler: ^^Cennet istiyorlar^^, diye cevap verirler.

  Cenâb-ı Hakk: ^^Onlar Cennet'i gördüler mi? ^^
  Melekler: ^^Hayır, onlar Cennet'i görmediler.Ya onlar Cennet'i görselerdi? Eğer görselerdi, Cennet'e karşı arzuları daha fazla olurdu.^^

  Cenâb-ı Hakk: ^^O kullarım niçin bana sığınırlar? ^^
  Melekler: ^^Cehennemden sana sığınırlar! ^^

  Cenâb-ı Hakk: ^^Cehennemi gördülermi? ^^
  Melekler: ^^Hayır Ya Rabbî görmediler.^^

  Cenâb-ı Hakk: ^^Ya görselerdi nasıl olurlardı? ^^
  Melekler: ^^Ondan daha çok kaçınırlardı, korkuları daha çok olurdu.^^

  Bunun üzerine Cenab-ı Hak meleklere: ^^Ey melekler! Sizi şâhid kılarım ki, ben bu zikreden kullarımı mağfiret ettim^^, buyurur.
  Meleklerden birisi: ^^O zikredenlerin arasında filân kişi vardı ki, o, zikredenlerden değildir; bir hâcet için oraya gelmiş oturmuştu^^, der.

  Cenâb-ı Hak: ^^O mecliste oturanlar şakî olmaz,cevâbını verir.^^

  (Hadîs, Buhâri ve Müslim)

 • Harun Mete
  Harun Mete 24.12.2006 - 23:31

  keyfiyeti bizce mechul, türümüz içerisinde hakkında çok az bilginin bilindiği, gittiğimiz zaman; vardığımız zaman başka bir dünyanın var olduğunun farkına varılan bilinmezler mekanı. 'İnsanlar uyumaktadır, ölünce uyanırlar' kutsi ifadesinin bize gösterilen sözlü sahnesi. son ve ebedi.

 • Harun Mete
  Harun Mete 24.12.2006 - 23:27

  şu anda dünyada çak az insanın ne olduğunu kısmen bildiği, idrakinin yetersizliğinden dolayı da anlamak başarısını gösteremeyeceği, gerçek, hakikat olan diyar. keyfiyeti bizce mechul, türümüz içerisinde hakkında çok az bilginin bilindiği, gittiğimiz zaman; vardığımız zaman başka bir dünyanın var olduğunun farkına varılan bilinmezler mekanı. 'İnsanlar uyumaktadır, ölünce uyanırlar' kutsi ifadesinin bize gösterilen sözlü sahnesi. son ve ebedi.

 • Duygu Akın
  Duygu Akın 04.12.2006 - 00:21

  Ahiret sonsuzluk demektir. Bu sonsuzluk insan öldüğünde başlar ve artık hiç bitmez...

 • Harun İşlek
  Harun İşlek 10.11.2006 - 16:25

  Dünyaya önem vermeyen değil, dünyaya meyl etmeyen, gönül vermeyenlerin, edebi kalacağı bir konak...

  örnek verim efem.... Parayı cebinizde taşıyın, kalbinizde değil...

  karar sizin.....

  fani dünya........../ edebi saadet....................- :)

  Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışınız...

  not..: (bu sözü bir yerlerden hatırlıyorum ben)

 • Selim Sahin
  Selim Sahin 28.10.2006 - 17:58

  ahiret iyilere kurtulus kötülere azab demek

 • Mecit Orhan
  Mecit Orhan 29.09.2006 - 03:41

  herkes oraya.

 • Koray Candemir
  Koray Candemir 06.09.2006 - 00:29

  uydurmasyon..

 • Seray Kaya
  Seray Kaya 05.09.2006 - 18:41

  korkuyorum ölmekten...

 • Ney
  Ney 04.09.2006 - 21:04

  - yalan sayfanıza bakıyoruz... hmm bomboş
  - heh heh
  - zinayı da geçebiliriz.
  -...
  - alkol de sıfır; bravo.
  - tüm amacım melek olabilmekti.
  - yardımcı melekler! oradan bir çift kanat getirin bana.
  - yaşasın! sonunda ben de melek olabileceğim!
  - hayır yavrum. sen kaz geldin kaz gidion! :))

 • Gökhan Demiray
  Gökhan Demiray 30.08.2006 - 14:40

  ölüm haktır. ahiret haktır. kıyamet kopacaktır. insanlar öldükten sonra diriltilecek ve dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekileceklerdir ve sonuçta cennet veya cehennem kazançları olacaktır.

 • Ali Aydın
  Ali Aydın 08.08.2006 - 20:52

  insan ruhunun sonraki yaşamı

 • Fatımatüz Zehra
  Fatımatüz Zehra 02.08.2006 - 02:35

  '' Ahiret öyle yakın ki seyredilen manzarada.. O kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada! ...''

 • Hakan
  Hakan 26.07.2006 - 12:49

  Musluman kimse mutlaka ahirete inanmasi gerekir. Mukemmel bi sekilde yaratilmis bi insan, mutlaka bu dunyada bo gorevi vardir. Bu gorevi iyi bi sekilde tamamlar ise, ahirette mutlaka mukafatini alacaktir. Nasil okulda, ve Uni de bi sinava calisiyoruz, karsiliginda iyi bir not istiyorsunuz, dunya ayni bi okul gibi, ahirette ya sinifi geceksiniz yada kalacaksiniz, 'gecmek-cennet' 'kalmak-cehennem'

  Insan malesef dusunce kapasitesinin 100 de 10 unui kullanabiliyor, daha yuksege cikinci aklini kaybediyor, Allah tarafindan ayarlanmis. Nasilsa 'ebedi hayat bize imkansiz geliyor, dusuncukce tuhaf oluyoruz, inanamiyoruz, iste bunu anlamak kullandigimiz kapasitenin 100 de 10 unun otesidir.

  Cennete erkekler 33 kadinlar ise 18 yasinda dirilecekler dir. Erkeklere huriler, maksimum 40 tane, kadinlara ise gilmanlar hizmet edeceklerdir. Dunyada bir muslumana ne yasak ise, cennette hepsi helal olacaktir.

  Bunlar genel bilgi, statusunde musluman yazan herkes bunlari bilmeli ve inanmalidir.

  Selam, Hakan

 • Salih Celık
  Salih Celık 18.07.2006 - 04:12

  AK ile KARA nın ayrıştırılacağı kıyamet gününden sonraki yaşam

 • Mehmet Tekat
  Mehmet Tekat 12.07.2006 - 00:15

  ölümden sonra ebedi hayat

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe 07.07.2006 - 18:22

  AHİR - ET...SON - ET demek olsa gerek...sonsa bozulmuştur ya...yenmez! ..

 • Sercan Orun
  Sercan Orun 06.07.2006 - 22:54

  Ölümden sonra varolduğuna inanılan ebedi hayat. İmanın şartları arasında de geçmektedir. Buna inanmayanlar genelde reernkarnasyon'a inanırlar.

 • İmran Tekin
  İmran Tekin 06.07.2006 - 22:53

  buluğ çağından önce ölen çocuklar cennetin çocukları olacaklar

 • Mkmni Oğğ
  Mkmni Oğğ 05.07.2006 - 05:18

  vad edilen gün

 • Ali Özten
  Ali Özten 24.06.2006 - 13:24

  Gerçek ve ebedi hayat demek.

 • Zehra Puhur
  Zehra Puhur 12.06.2006 - 16:00

  Mevlam o günde bizi yüzü gülenlerden eylesin......

 • Aslıhan Duygu Alptekin
  Aslıhan Duygu Alptekin 28.05.2006 - 22:21

  valla ben bu konuda yorum yapmasam ii olucak galiba...zaten defter kabarıkkk ;)

 • Yasemin Yeğin
  Yasemin Yeğin 23.05.2006 - 14:27

  yaşadığımız sürece yaptıklarımızın tek tek hesabını vereceğimiz, hemde torpil olmadan günahkarın ve masumun ayrılacağı yer..Orada para, şan, şöhret, mevki, zenginlik işe yaramıcakmış....içinizde kötülük beslemeyin yeter...amaller niyete göre.........

 • Martin Gore
  Martin Gore 07.05.2006 - 13:27

  hiçkimsenin gidip gelmedigi,bugüne kadar bir kisinin dahi cikipta BEN AHIRETI GÖRDÜM demedigi halde,varoldugundan bu kadar emin olunan baska bir yer yoktur herhalde...bence fevkalade trajikomik bir durum bu...simdi yüz kisi bana mesaj atacak bilmis tavirlarla,ama hiçbiri diyemeyecek evet bizim amcaoglu gitti gördü enfes bir yer......dinin insanlari getirdigi noktaya bak..

 • Salih Güngör
  Salih Güngör 06.05.2006 - 14:32

  Ahiret kıyamet koptuktan sonra tüm insanların toplanacağı yerdir. insanlar bu alemde dünyadaki amellerine göre muamele göreceklerdir.

 • Göçmen Kızı
  Göçmen Kızı 26.04.2006 - 15:20

  asıl uykudan uyanmak

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe 21.04.2006 - 23:24

  AHİR ve ET diye ayırır da düşünürsen daha bir anlam kazanır sanırım..

 • Gönül Bahçemsin
  Gönül Bahçemsin 21.04.2006 - 17:46

  er yada geç gideceğimiz yer ve çookta korktuğum yer ALLAH sonumuzu hayretsin

 • Şerif Şahin
  Şerif Şahin 04.04.2006 - 22:26

  Ahiret tum kulların elbet bir gün gidecekleri ebedi bir mekandır. yanlız çogu ınsanımız bunları bıldıklerı halde ınanmak ıstemıyorlar, çunkı şartları onlara okadar zor gelıyor kı bıldıklerı halde, ahıetın war oldugu halde yok dıyenler bellı bır zamandan sonra soyledıklerı sozlerede ınanmaya baslıyorlar. ama ınansakta ınanmasakta ahıret war we elbet bır gun herkes yaptıklarının mukafatını alır bedelını oder.

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz 03.04.2006 - 22:35

  solucanların dalgalıyı 100'e bölüp eğleneceği yer ;)

 • Egemen Demir
  Egemen Demir 22.03.2006 - 18:32

  İsrafil'in Sur'u 2.defa üflediği zaman bütün insanların ve cinlerin diriltildikleri andan başlayarak sonsuza dek süren hayat.Yani Dünya Hayatının sona ermesiyle başlayan ve sonsuza dek sürecek olan Hayat..