Kültür Sanat Edebiyat Şiir

delil sizce ne demek, delil size neyi çağrıştırıyor?

delil terimi 3rd3m tarafından tarihinde eklendi

 • Abdulkadirkalyon
  Abdulkadirkalyon

  Delil neye denir

 • Abdulkadirkalyon
  Abdulkadirkalyon

  Delil neye denir

 • İrapta Mahalli Yok
  İrapta Mahalli Yok

  'Sözlükte “yol gösteren, kılavuz, alamet, rehber, işaret, iz” gibi anlamlara gelen delil, kelamda, herhangi bir konuda gerçeğe veya kanıtlanması istenen hususa ulaştıran şey; fıkıh usulünde üzerinde düşünüldüğünde şer’î ve amelî bir hükme götüren şey; muamelât ve özellikle muhakeme hukukunda, sözlük anlamıyla bağıntılı olarak bir şeyi bilmeye yarayan alamet ve karine manasına gelir. Yargılama usulü hukukunda ispat vasıtalarına genel olarak delil denilmektedir.
  Kur’ân-ı Kerim’de delil kelimesi bir âyette sözlük anlamında geçmektedir. (Furkân, 25/45) .


  Deliller, bilginin kaynağı bakımından aklî delil ve naklî delil şeklinde ikiye ayrılır.
  Naklî delil, kelamcılara göre, bütün öncülleri nakle dayanan delildir. Fıkıhçılara göre ise, oluşumunda müçtehidin katkısı olmayan, Şâri’den nakledilen şer’î asıllardır. Bunlar da Kitap ve sünnetten ibarettir.
  Aklî delil, kelamcılara göre, bütün öncülleri akla dayanan delildir. Fıkıhçılara göre ise, naklî delil ile bağlantılı olmakla birlikte, aklî muhakeme ve beşerî yorumun ağırlıkta olduğu, oluşmasında müçtehidin katkısının bulunduğu delillerdir.  Ayrıca Kelamcılar delilleri, ortaya koydukları sonuçların değerine göre kat’î delil ve zannî delil kısımlarına ayırmışlardır.
  Kat’î delili, kanıtlamayı amaçladığı konuya ilişkin karşı ihtimalleri tamamen ortadan kaldıran delil şeklinde tanımlamışlardır. Buna yakînî delil de denir.
  Zannî delil ise, kanıtlamayı amaçladığı konuya ilişkin karşı ihtimallerin tamamını ortadan kaldıramayan delildir. Bu tür delillere iltizamî delil veya iknâî delil de denir.


  Fıkıhçılar ise, delilleri sübut ve delalet yönünden ayrım ve derecelendirmeye gitmişlerdir. Kur’ân-ı Kerim’in Hz. Peygamber’den bizlere kadar intikal ettirilmesinde hiçbir şüphe ve kesinti olmadığından, bütün âyetler sübut yönünden kat’îdir. Allâh’tan peygamberi vasıtasıyla bize kadar geldiğinde şüphe yoktur. Hadisler ise, mütevatir ve bir görüşe göre de meşhur olanlar hariç sübut yönünden zannîdir. Buna göre naklî deliller, sübutu ve delâleti kat’î deliller; sübutu kat’î delâleti zannî deliller; sübutu zannî delâleti kat’î deliller ile sübutu ve delâleti zannî deliller olmak üzere dörtlü bir ayrım ve derecelendirmeye tabi tutulmuştur.
  Fakihler, Kitap ve Sünnetin şer’î delil olduğunda görüş birliği içindedirler. İcma’ ve kıyas ise, âlimlerin çoğunluğuna göre şer’î delildir. '

 • Pinar Akan
  Pinar Akan

  delil gozlerimden akıp taa en derinime giren herseyim olan yanımda ikan bıle hasret duydugum ılk gordugumdekı heyecanımla sımdıkı dusundugumdekı heyecanı bır olan gozlerıne bakmak ıcın canımı verdıgım gulusune dunyayı yaktıgım varlıgı ıle prenses yoklugu ıle cadı oldugum askın her halını yasadıgım hatta askın bıle kıskanacagı bı askı yasadıgım tek kalbın sahıbının ısmı delıl benım ıcın hayat demek omur demek ask demek delıl demek ben demek

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Peygamberlerin göstermiş oldukları mucizelerin altında, telepati gibi, telekinezi gibi, durugörü gibi ve buna benzer parapsikolojik yeteneklerin sergilenmesi yatar. Bunlar parapsikolojik fenomenlerdir.
  Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk

  Hz. Muhammedin Telepati yeteneği; Bir gün Ebu Cehil, yerden topladığı bir avuç taşı avucunda saklayarak, bunların sayısını peygambere sorar. 'peygamber isen avucumdaki taşların sayısını bil bakalım...' 'Sen benden gizli olarak sayda bileyim..'. der peygamber. ' Ebu Cehil bir köşede peygambere göstermeden taşları sayıp tekrar gelir....' peygamber taşların sayısını doğru olarak söyler ve ilave eder...' Bu bir kehanet değildir. Bilimdir... Bu bilimi bilen herkes bunu doğru olarak söyleyebilir...'

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  1960’ lar da Çek bilim adamı S. Figar, bir kişinin başkası üzerine konsantre olması sonucunda, düşünülen kişinin kan basıncının yükseldiğini kanıtlamıştı

 • Yaşam Aslan
  Yaşam Aslan

  Bir amaç için iz sürerken elde edilen veriler...

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Kanıt