Kültür Sanat Edebiyat Şiir

müslüman sizce ne demek, müslüman size neyi çağrıştırıyor?

müslüman terimi Cem Nizamoglu tarafından 30.12.2003 tarihinde eklendi

 • Metin Bedir
  Metin Bedir14.08.2017 - 22:07

  müslümanlar gerçekleşme olasılığı en düşük durumlara göre hayatı anlamlandırdığı ve yorumladığı için hep zamanın gerisinde kaldılar ve bunun bedelinide çok ağır ödüyoruz

 • Xale Cemil
  Xale Cemil15.10.2012 - 12:04

  Şato kiliseye dayanıyordu, kilise nass’a. Batı’nın düşünce tarihi akılla naklin mücadelesi tarihi. Nakil, imtiyazların kalesiydi. Üçüncü sınıf, bu asırlık kaleyi aklın dinamitiyle tahrip etmedikçe hürriyete kavuşamazdı. Hıristiyanlık, eski toprak köleleri için karanlık bir mahpesti, maddecilik vaat edilen toprak; din zilletti, dinsizlik haysiyet.
  Burjuvazi iktidara geçer geçmez kiliseyle nikah tazeledi; kiliseyle yani nass’la. İmtiyazlarını koruyacak bir hisardı nass. Şimdi, aklın bayrağını omuzlamak yeni bir içtimai sınıfa düşüyordu, en yoksul, en kalabalık sınıfa.
  Mekanist maddecilik, yükselen burjuvazinin kavga silahıydı; diyalektik materyalizm dördüncü sınıfın kavga silahı oldu. Birincinin görevi feodaliteyi yıkmaktı, ikincinin kapitalizmi. Din, Avrupa için bir afyondur, bütün ideolojiler gibi. Avrupa’nın tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir. Osmanlı için şuurdur din, tesanüttür, sevgidir. Osmanlı toplumu insan haysiyetine ve inanç birliğine dayanır. Hegel belki haklı: tarih tezatlar içinde gelişir. Osmanlı’nın tezadı Avrupa’dır. Batı’da maddecilik batılın hisarlarını yıkan bir dinamit, hür düşüncenin dinamiti; Osmanlı İmparatorluğu’nda maddecilik bir kendi kendini tahrip cinneti.
  Avrupa, Osmanlı ülkesine papaz ihraç eder. Hıristiyanlığa davet için mi? Ne münasebet. Tek emeli, Osmanlı’yı dinsizleştirmektir. Dinsizleştirmek, yani etnik bir toz haline getirmek.
  Bir kelimeyle: dinsizlik, Batı’nın yükselen sınıfları için ne kadar hayırlıysa, bizim için o kadar meşumdur; onlar için ilerleyiş, bizim için çözülüş ifade eder.

  C.MERİÇ

 • Xale Cemil
  Xale Cemil15.10.2012 - 11:52

  günümüz insanı necip fazılın tabiriyle musalla taşı müslümanıdır benim tabirimce itikat müslümanı yani inançta müslüman ama amelde yani fiilde müslüman değil.

 • Nahilsen Gul
  Nahilsen Gul20.04.2011 - 10:09

  İslam dinine inana denir Allahın varlığına meleklerine peygamberlerine inananlara.

 • Barış Sevgi Özgürlük
  Barış Sevgi Özgürlük19.02.2011 - 20:55

  Din, toplumların afyonudur. (Karl Marx)

  Sorgulama mekanizmasını daha birinci adımda körelttiği, yasakladığı için din, afyonun insan vücuduna yaptığı etkinin aynısını yapar, rasyonelliğini indirger. Bir kere topluma indiği, tanıtıldığı anda hızla toplum içinde yayılır, toplum tarafından benimsenir ve her geçen zaman diliminde dozajı artmak durumundadır çünkü topluma yeterli gelmemeye başlar. Bu süreç inancın dogmalaşması sürecidir. İnsan, yarattığı sisteme yabancı duruma düşer zamanla.

  Müslüman da, diğer dinlere tapanlar gibi, uyuşmuş* kimsedir.

 • Zeynep Pınarbaşı
  Zeynep Pınarbaşı17.12.2009 - 12:17

  müslümanlık. yorumsuzdur. tanıdıgım en gerçek müslüman,mevlanadır.

 • Cem Dilber
  Cem Dilber13.11.2009 - 14:31

  hucurat suresi 14. ayete göre müslüman islamı kabullenmiş fakat henüz iman içine yerleşmemiş kimse demektir.inanmayan açıp baka bilir...

 • Ahmed Alioğlu
  Ahmed Alioğlu15.09.2009 - 11:54

  Asırlar boyu uğraşılarak 'militan' kimliğinden tecrit edilen 'üstinsan'.

  Hazîn olan F. Nietzsche'nin bu hakikati dillendirirken sizin susmanız.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan08.09.2009 - 19:38

  Kişi mümin olmadan cennet giremez birbirini sevmedikçe mümin olamaz.
  O halde müslümanım diyen insan dünyanın diğer yerlerindeki müslümanların
  dertlernden bana ne diyemez. Filistinden Bosna'ya, Afganistan'dan, Çeçenistan'a, Irak'tan Çin'e kadar tüm yeryüzündekli müslümanların dertlerini dert edinmeliyiz.
  Zaten madii olarak yanlarında olmaya gücümüz yetmiyor, sistemler, uluslararası kurul vu kurallar buna mani,
  hiç değilse manen yanlarında olmalıyız,
  Hiç değilse onlara yapılan taciz, tecavüz ve işgallere karşı olabildiğince her yerde sesimizi çıkarmalıyız.
  Yoksa................

 • Eren Erensoy
  Eren Erensoy18.06.2009 - 17:03

  Allah ın hükmüne razı olan