Kültür Sanat Edebiyat Şiir

amel sizce ne demek, amel size neyi çağrıştırıyor?

amel terimi Erhan Aydemir tarafından tarihinde eklendi

 • melek fidan
  melek fidan

  dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir

 • ceren çelik
  ceren çelik

  amel ne demek???

 • hediye tanriverdi
  hediye tanriverdi

  Mizan ne demek??????

 • ceren
  ceren

  amel ne demek

 • öykü dincer
  öykü dincer

  teşeküler

 • Salih Pekşen
  Salih Pekşen

  Amel; insanın bu dünyada ahireti ilgilendiren konularda yapmış olduğu davranışlardır.Amaç orası ve muhatap cenabı hak olunca en iyisi amel i salih olması gerekir.Kul cüzzi iradesiyle meyledip yapmak istediği davranış çok halis olabilir ancak içerisinde bulunduğu koşullar onun bu gayesine ulaşmasına engel olabilir,onun iiçin müminin niyeti amelinden hayırlıdır denilir.

 • Mücahit Deniz
  Mücahit Deniz

  Dünyada yapmış olduğun iyi kötü bütün hareketlerin....

 • Necmi Uçar
  Necmi Uçar

  güzel amel:islamın emrettiğine inanmak, yamak ve uygulamak
  kötü amel: islama uymayan davranışları yapmak ve yaşamak.

 • Nahilsen Gul
  Nahilsen Gul

  Kaydetmedir.Bu dünyada iyi yada kötü davranışların karşılığıdır.Zamanı gelince karşımıza çıkıcak olan amelimiz.

 • Arap Kurt
  Arap Kurt

  kişinin; yaptığı işler icraatlar
  davranışlar topluluğuna amel denir...
  dine ahlaka ve toplumun örf adetlerine uyan yakışan işlere iyi amel
  aksine ise kötü huy; kötü amel denir
  şu da bir gerçek ki:kimse amel yazma veyahut siilme yetkisine sahip değildir..))

 • Fındık Çıtlatan
  Fındık Çıtlatan

  ameller, niyetlere göredir...

 • Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız
  Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız

  amel defteri

 • Bir Fincan Kayhve
  Bir Fincan Kayhve

  İcraat..

 • Tarık Belenli
  Tarık Belenli

  İş, hareket. Arapça kökenlidir.

 • Cgl Cgl
  Cgl Cgl

  amel sarısı....

 • Emrah Kağan
  Emrah Kağan

  Dini anlamı dışında,bizim yörede ishal anlamında da kullanılan kelime.

 • Tolga Erdoğan
  Tolga Erdoğan

  fani dünyada ii veya kötü güzel yada çirkin yaptıklarının yazıldığı defter! !

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde

  birtek dileğüümm var benim ol yeter :)))

 • Tahsin Çayıroğlu
  Tahsin Çayıroğlu

  İş, tatbik etme, uygulama demektir. Halk arasında ise daha çok ibadet etme manasında kullanılmaktadır.

 • Aytaç Özer
  Aytaç Özer

  Salih amel, insanın kendisi,çevresi ve toplum yararına yaptığı bütün iyi ve güzel işlerdir.

 • Moon Ben
  Moon Ben

  Amellerin önem sırası heyecan verme miktarına göre dizilmiştir.Kalk devrim oldu şakası,kalk ezan okundu gerçeğinden daha fazla uyarıcı bir etkiye sahiptir.Güzel düşleri acı gerçeklere tercih eder.....

 • Yusuf Aydin
  Yusuf Aydin

  Müminin Niyeti Amelinden hayırlıdır...

 • Hüseyin Uçar
  Hüseyin Uçar

  dunyada yaptığın davranışlar eylemler ahiette sorumlu olacagımız eylemler

 • Nilgün Tunceroğlu
  Nilgün Tunceroğlu

  AMEL, bu dünyada Allah için yapılan iyiliklerdir....
  AMEL, her haliyle insanın iyi huylarıdır......
  AMEL, Allah yolunda harcanan bir ömürdür.

 • Ersan Çalışkan
  Ersan Çalışkan

  ishal

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Eğer bu kavramı biliyorsanız ibadet etmeye gerek yoktur. Çünkü çalışmak da bir ameldir.
  Eğer bu kavramı bilmiyorsanız o zaman ibadet en güzel ameldir.

 • Abdulkadir Köseoğlu
  Abdulkadir Köseoğlu

  AMEL

  İş, vazife, hareket, idare, daire, işlemek, yapmak, davranış, etki, ibadet, hayırlı iş. Daha ziyade canlıların bir maksatla yaptıkları işe amel denir. Yapılan işte bir gaye ve maksat yoksa buna fiil denir, amel denmez (Râgıb el-Isfahânî, Müfredât, 348) . Çoğulu 'a'mâl' gelir. Gramerde amel, âmilliği, yani bir kelimenin diğer bir kelime üzerindeki tesirini ifade eder.

  Amel, iyi (sâlih) ve kötü (seyyi') amel olmak üzere ikiye ayrılır. insan yeryüzüne, nasıl davranışlar göstereceği, iyi ve kötü amellerden neler yapacağı belli olsun diye çıkarılmıştır. Ayetlerde; 'Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur' (el-Mülk, 67/2) , 'şüphesiz ki, sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz. (Ey Muhammed) sabredenleri müjdele' (el-Bakara, 2/155) , 'Her can ölümü tadacaktır. Biz, sizi denemek için hayır ve serle imtihan ederiz. Siz ancak bize döndürüleceksiniz. ' (el-Enbiya, 21/35) buyurulur.

  İslâm'da bir iyiliğin ve sâlih amelin dünya ve ahirette ecir ve sevap kaynağı olması için bu ameli işleyen kimsenin imanlı olması şarttır. Bu konuda iman ön şarttır. İman da; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allâh'tan olduğuna inanmayı kapsamına alır.

  Ayetlerde şöyle buyurulur: 'Asra yemin olsun ki, insan şüphesiz maddî manevi büyük kayıp içindedir. Ancak iman edenler, sâlih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır' (el-Asr, 103/1-3) , 'İnkâr edip, imansız olarak ölenlerin hiçbirinden, yeryüzünü dolduracak kadar altını feda (tasadduk) etseler bile kabul olunmayacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Onların bir yardımcıları da yoktur' (Âli İmrân, 3/91) .

  Sâlih (iyi) amelin özü, Allah'u Tealâ'nın emirlerini üstün tanımak, Allah'ın hükümlerini yeryüzünde uygulamak, onun din ve şeriatını korumak, yarattıklarına şefkat beslemek ve yardım etmektir. Salih ameller ikiye ayrılır. Birincisi; bedenî ibadetler gibi, yükümlünün önce ve bizzat kendisine yarar sağlayan ve kendisinin iyileşmesine yarayan amellerdir. Namaz, cihat, küfürle mücadele, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için gayret sarfetmek ve bunun gerçekleşmesi için Allah'a dua istiğfarda bulunmak, oruç tutmak bunlar arasında sayılabilir. ikincisi; zekât ve sadaka gibi başkalarına yararı olan amellerdir. (M. H. Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 6079, 6080) .

  Allah'ın yasakladığı işler de kötü amel sayılır. Allâh'u Teâlâ insana irade-i cüz'iyye vererek, iyi ile kötü, hayır ile şer arasında ona belli ölçüde serbestlik tanımıştır. insan kendi isteği ile tercihini yapar. Bu yüzden de yaptığı işlerden sorumlu olur. Dünyadaki amellerinin sonucuna göre de ahirette karşılık görür.

  Kur'an-ı Kerîm'de iyi ve kötü amellerden ve bunların sevindirici veya üzücü sonuçlarından söz eden pek çok ayetler vardır:

  'Onlar, Allah'ın yanında bir başkasını ilâh edinip, ona kulluk etmezler. Ölümü hak edenler dışında, Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa işlediği günahın cezasını görür kıyamet günü azâbı kat kat olur. O korkunç azâbın içinde hor ve hakir bir halde ebediyen kalır. Ancak tevbe eden, imanında samimi kalıp salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte Allah, onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah gafûrdur, rahimdir. (Çok affeden ve çok merhamet edendir) ' (el-Furkan, 25/68-70) . 'Kim tevbe edip, salih amel işlerse, şüphesiz o, Allah'a hakkiyle yönelmiş olur' (el-Furkan, 25/71) .

  Yukarıdaki ayetlerde zikredilen adam öldürme ve zina gibi en ağır kötü amellerden sonra, tövbe edenlerin azaptan istisna edilmesi, katilin ve zaninin de tövbesinin geçerli olduğunu gösterir.

  'Kim bir mümini kasden öldürürse, onun cezası; içinde devamlı kalmak üzere Cehennem'dir' (en-Nisa, 4/93) . Bu ayet, katilin affedilmeyeceği anlamında değildir. Ayet Medine'de nazil olmuş olsa bile mutlak*tır. Manası, katilin tövbe etmeden önce vefat etmesine hamledilmiştir.

  Hz. Peygamber'e hangi amelin daha faziletli olduğu sorulunca şu cevabı vermiştir: 'Kişinin elinin emeği ve hayırlı olan (mebrûr) alış-veriştir' (Ahmed b. Hanbel, III, 466, IV, 141; el-Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, Beyrut 1967, III, 60, 61) .

  Amellerin değeri imandan sonra niyete*de bağlıdır. Yüce duygu ve amaçlar taşımayan veya kötü amaçlar için yapılan bazı âmeller kişiye fayda sağlamaz. Meselâ, ashâb-ı kirâm Medine'ye hicret ederken Mekke müşriklerinin kötülük ve baskılarından kurtulmak, Medine'de daha güzel ibadet, taat ve amellerde bulunmak, İslam'ı, oradan cihana yaymak gibi düşüncelerle dolu idiler. İçlerinden birisi ise, nişanlı olduğu kadın hicret ettiği için, sadece onunla evlenmek niyet ve düşüncesiyle Medine'ye gelmişti. işte Hz. Peygamber, diğer muhacirlerin büyük ecir ve mükafatlara nail olduklarını bildirirken onun da istediği kadına kavuşmakla niyetine ulaştığını, ancak hicret sevabından mahrum kaldığını haber verdi. Bunun üzerine 'Ameller ancak niyetlere göredir' (Buhârî, Bedü'l- Vahy, 1; Müslim, İmâre, 155) buyurdu.

  'Biriniz müslümanlığı iyi yaşadığı zaman, kendisine işlediği her iyi amel on katından yediyüz kata kadar katlanmış olarak yazılır. Yaptığı her kötülük de misliyle (ceza) olmak üzere yazılır' (Buhârî, İman, 31; Müslim, İman, 205.)

  'Birr (iyilik, sıla) ahlâk güzelliğidir. İsm (günah ve günaha sebep olan şeyler) ise, kalbini gıcıklayan ve insanların bilmesini hoş görmediğin şeylerdir' (Müslim, Birr ve Sıla, 14; Tirmizî, Zühd, 52; Dârimî, Rikâk, 23) .

  'Gerçek müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların selâmette kaldığı kimsedir' (Buhârî, İman, 4-5; Müslim, İman, 64) .

  'Nerede ve hangi hâlde olursan ol Allah'tan kork. Kötülük işlemişsen hemen bir iyilik yap ki, o iyilik kötülüğün günahını silsin. insanlara güzel muamelede bulun' (Tirmizî, Birr ve Sıla, 55; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 5; Dârimî, Rikâk, 47) .

  Başkalarını iyi ve güzel ameller işlemeye davet etmek, Allah ve Resulünün övdüğü bir davranıştır.

  Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

  'Hayrın işlenmesine vesile olan kimseye o hayrı işleyenin ecri kadar ecir vardır' (Müslim, İmâret, 133; Ebû Dâvud, Edeb, 115; Tirmizî, İlim, 14) .

  'Doğru bir yola çağıran kimse, ona tabi olanların ecirleri kadar kendisi de ecir alır. Bu, tabi olanların ecrinden bir şey eksiltmez. Kötü bir yola davet eden kimse de, ona tabi olanların günahlarından hiç bir şey eksiltmez' (Müslim, İlim, 16, Zikir, 1; Ebû Dâvud, Sünnet, 6; Tirmizî, ilim, 15) .

  'İslâm'da güzel bir çığır açan kimse hem o çığırın, hem de o çığırla amel edenlerin ecrini kazanır.' (Müslim, Zekât, 70; Ebû Dâvud, Sünnet, 6) .

  Sonuç olarak yukarıda verilen ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi, amel yalnız ibadetlerden ibaret olmayıp, günlük hayatta bir müslümanın diğerine veya topluma karşı yaptığı güzel iş, yardım ve muameleler de bu niteliktedir.

 • Durmus Hilmi Gecer
  Durmus Hilmi Gecer

  yapilan is