Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mümin sizce ne demek, mümin size neyi çağrıştırıyor?

mümin terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • İsmail Uysal
  İsmail Uysal

  Arapça EMN KÖKÜNDEN gelen ve mana olarak inanan,güvenilen demek olan kelime

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  İki ayna karşı karşıya konulunca sonsuzluk görülür. Mümin mümin'in aynasıdır.

 • Ali Tanzer
  Ali Tanzer

  mümin c.Allahın isimlerinden biridir,bunu insanlarada vermiştir.mümin etrafına güven veren demektir. müminin bir çok vasfı kuranda geçer.bazıları şunlardır.doğru sözlü olmaları,mütevazi olmaları,yardım sever olmaları,adil olmaları.

 • Fındık Çıtlatan
  Fındık Çıtlatan

  iman eden, inanan, allahın emirlerine itaat eden...

 • Ahmed Alioğlu
  Ahmed Alioğlu

  Evvela 'Lâ'... Evet ilkin 'Lâ'...

  İtaat isyanla başlamalı ki aziz olsun.

  Hani: 'Bana lâ deyebilme gücü ver' deyivermişti ya.

  İsyan itaatten evvel mukaddes ve asil.

  Kaybolan militan asaleti de değildi.

  Belki belki herşeyi idi.

 • Osman
  Osman

  “Müminler, ancak Allah'a ve Resûlüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resûlüm!) Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resûlüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar için Allah'tan bağış dile; Allah mağfiret edicidir, merhametlidir.” (Nur 62)

 • Emre Sönmez
  Emre Sönmez

  inanlar

 • Can Can
  Can Can

  mü'mindeki keyfiyet, kafirdeki kemmiyetten hem daha önemli, hem daha üstündür...!

 • Mehlika Ersan
  Mehlika Ersan

  'bedeviler inandık dediler, Ey Muhammed onlara de ki siz inanmadınız yalnızca müslüman oldunuz, çünkü iman henüz kalplerinize yerleşmedi' ayeti gereğince müslümanlıktan çok daha farklı, teslimiyetin gereklerini uygulayan, kalben ve fiilen ikrar eden kişi....

 • Ahmet Taş
  Ahmet Taş

  mümin kayıtsız şatrsız teslim olmaktır.

 • Memet Sever
  Memet Sever

  Kim bu mü'minden dünya üzüntülerinden bir üzüntüyü giderirse Allah da ondan kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüyü giderir.
  Kim bir fakire kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar.
  Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter.
  Kul, kardeşinin yardımında oldukça, Allah da o kula yardım eder.
  Kim ilim için yola düşerse, Allah onunla o kimse için cennete giden yolu kolaylaştırır.
  Allah'ın evlerinden bir evde Allah'ın kitabını okuyan ve aralarında onu müzakere eden hiçbir topluluk yoktur ki, üzerlerine sekinet (emniyet) inmesin, onları rahmet bürümesin, melekler her taraflarından kuşatmasın. Allah (cc) da yanında bulunanlara anmış olmasın. Kimi ameli geri bırakırsa onu nesebi ileri götüremez. (24.11.2006 19:32)

 • Bay Grey
  Bay Grey

  aynalar kırık, düzgün göstermiyor...

 • Saliha Yadigar
  Saliha Yadigar

  'Mümin, müminin aynasıdır.' (Hadis)

 • Harun İşlek
  Harun İşlek

  Kimi zaman teist terimi ile karıştırılır.....! ! ! !

  teist..: Lugatımda bulundurmayacağım kelimeler... Laf olsun felsefe, olsun kelimeler....

 • Nisa Gül
  Nisa Gül

  çok düşünen hatta düşünebilen.zira hayat askari 60 yıldan ibaret mümin ise bu altmış yılla sonsuz huzuru satın alma çabasına girip YARADANA kul olup karlı bir alışveriş yapan....sadece yegane yaratıcı,güç kuvvet sahibi ALLAH'a kul olup izzet ve şeref bulan.........kendisine verilen irade nimetini doğru yerde kullanma çabası sarf eden.geçici şeylere tamah etmeyip binini HÜR kılmaya çalışan.sınırları bilmeye,öğrenmeye akletmeye çalışan....boş ve gereksiz yaratılmayan bu dünyanın gerçek amacının bilincinde olan.islam bilinç halidir.bilinçli olan biri nasıl olurda düşünmekten uzak kalır...elinde bulundurduğu rehber,kılavuz her fırsatta düşünmekten,akletmekten bahsederken.
  İNSAN BİLMEDİĞİ ŞEYİN DÜŞMANIDIR......

 • Ebubekir Korucu
  Ebubekir Korucu

  mümin kalbine iman yazılan kişi demektir.mücadele suresi 22.ayet.
  '...onların kalblerine imanı yazarız ve onları katımızda eğitim görmüş bir ruh ile destekleriz....'

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  www.kuranikerim.com/islam_ansiklopedisi/M/mumin.htm
  ________________________

  'Müminler sevişmelerinde, birbirlerine merhametlerinde, lütuf ve şefkatlerinde bir vücut gibidirler. O vücuttan bir uzuv şikayette bulunursa, cesedin diğer uzuvları da uykusuz kalmak ve ızdırabını duymak sureti ile o uzuva iştirak ederler.'
  (Müttefakün Aleyh)


  Aslında zahiri anlamıyla oldukça açık olan Hadis’lerden biri de bu Hadis’tir.

  Mü’min olanların en büyük özelliğini anlatmaktadır. Onlar vahdet deryasına daldıklarından ve gerek düşüncelerinde, gerekse gönüllerinde benlik duygusunu barındırmadıklarından; başkalarının acılarını paylaşır, mutluluklarını da arttırmak için çaba sarfederler. Yani bir başka deyişle Mü’min, kendini unutup başkaları için yaşayan demektir.