Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kuran-ı kerim sizce ne demek, kuran-ı kerim size neyi çağrıştırıyor?

kuran-ı kerim terimi Sumir Serce tarafından tarihinde eklendi

 • Adem UYSAL
  Adem UYSAL

  Kur'an 610 yılında Allah katından vahy ile görevli melek Cebrail (AS) aracılığıyla rahmet peygamberi. Muhammed /SAV) e gönderilen ilahi kitaptır. Kur'an okumak demek ama nedense biz ya çok az okuyoruz ya da hiç okumuyoruz. Zaman bulamıyorum, kimse benimle uğraşmak istemiyor, Arapça olduğundan telaffuzda zorlanıyorum. gibi mazeretler geçerli olur mu?

 • Ali Bayram
  Ali Bayram

  KURANI KERİM YARADANIN YARATILANA, YANİ BİZ ACİZ KULLARINA İLÂHİ MESAJIDIR. BU MESAJA UYAN İKİ CİHANDA BAHTİYARDIR. UYMAYAN İKİ CİHANDA DA HÜSRANDADIR.

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  Günümüz insanları tarafından okunmadan hakkında konuşulan yazılan, bazı aklı evvellerce hakarete uğrayan Kutsal Kitabımız.

  43 yılımı verdim Türkçe Meal ve Latin Harfleriyle okuyarak anlamaya çalıştım. Anladıkça sevgim saygım aşkım arttı. Aradığım her şeyi buldum.

  Ne büyüksün Yarabbi...Sana tapar sana ibadet ederiz.

 • Erdem Çelikdağ
  Erdem Çelikdağ

  İslamiyet'in kutsal kitabı...
  Orijinali yok, kendi içinde binlerce mantık hatası ve cahilce yazıldığı için bir o kadar da çelişki barındırıyor ancak "mucize" bir kitap olduğunu kabul ediyorum.

  Anlayarak okuyan Müslümanları dahi ateist yapabiliyor:)

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  MAİDE ( SOFRA ) SURESİ

  Bismillahirrahmanırrahim

  90. Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
  91. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
  92. Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.

  Yüce Allah mutlak doğruyu söylemiştir.

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  BAKARA SURESİ

  Bismillahirrahmanırrahim

  1. Elif Lâm Mîm.
  2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
  3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
  4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
  5. İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.
  6. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.
  7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.
  8. İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" diyenler de vardır.

  Yüce Allah mutlak doğruyu söylemiştir.

 • Recep Uçak
  Recep Uçak

  Ebced Hesabları ile bulunması gereken bazı şeylerin , uyulması gereken muhteşem bir kitap.
  tahrifsiz bize ulaşan ve tarif edilemeyen büyük bir edebi kafiyeyle yazılan anlatmaya kelimelerin yetmediği ve mahluk olmayan (yaratılmamış) olan Kelimetullah....

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Bazılarının okumadan inandığı; bazılarının ise okuduğu halde inkar ettiği kitaptır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kuran"da içkinin haram ya da günah olduğuna dair cezalandırıcı hiç bir Ayet bulamazsınız .Haram olan domuz, günah olan zinadır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kur'ân-ı kerîmi anlamak için şimdiki Arabçayı değil, Kureyş dilini (lehçesini) bilmek lâzımdır. (Taşköprüzâde)
  Bir mâni, bir sıkıntı olmadıkça âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere açıkça anlaşılan mânâları vermelidir. Bunlara benzeyen başka mânâ vermek câiz değildir. Kur'ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfler, Kureyş lügatı ve lehçesi iledir. Kelimelere Peygamber e fendimiz zamânında Hicâz'da kullanılan mânâları vermek lâzımdır. Zamanla değişip bugün kullanılan mânâları vererek tercüme yapmak doğru değildir. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Bize en büyük armağan

 • Aşk Olsun
  Aşk Olsun

  size iki şey bıraktım
  kuran ve benim sünnetim
  bu ikisine sıkı sıkı sarılınız
  hz muhammed
  veda hutbesinden

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık

  benim için dost ne zaman içim sıkılsa bir şeye takılsam yolumu şaşırsam yada yolumu bulamazsam hemen O'na sarılıyorum en güzel rehber

 • İsmail Yalçın
  İsmail Yalçın

  onda şüphe yok, içindeki şüphe yok, inanlar için dosdoğru bir yol göstericidir.

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
  (Al-i İmran)

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  İkra!

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kuran Arapça sözcüktür,'okuma, ezberden okuma'anlamına gelir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kuran,Mushaf çarpsın ki,yanlış bir tanımlamadır,Zira,Kuran, Mushaf eş anlamlı sözcüklerdir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Ebubekir döneminde ilk kez resmi olarak yazılıp meydana getirilmiş Kur'an'na'MUSHAF' adı konulmuştu.Bkn. Süyuti,itkan,1/69

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Kalb' Kur'an da çok önemlidir.Anahtar sözcüklerdendir.'akl'ın,düşüncenin,'iman'ın yeri olarak KALB gösterilmiştir.

 • Memet Sever
  Memet Sever

  Yasin suresi:

  69 - Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.

  70 - (Bu) , diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması içindir.

  Neml Suresi:

  80 - Bil ki sen, ölülere işittiremezsin, arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara da daveti duyuramazsın.

  81 - Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getirecek değilsin. Ancak (gönülden) teslim olarak âyetlerimize iman edenlere duyurabilirsin.

  Rum suresi:

  52 - Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti, arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın.

  53 - Körleri de sapıklıklarından hidayete getiremezsin. Sen ancak âyetlerimizi iman edeceklere duyurursun da onlar müslüman olur, selâmeti bulurlar.

  Fatır suresi:

  22 - Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi, her dilediğine işittirirse de sen, kabirlerdekine işittirecek değilsin.

  İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de
  Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetler de

  Lafzı muhkem yalnız anlaşılan kuranın
  Çünkü kaydında değil hiç birimiz mananın

  Ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına
  Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına

  İnmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin
  Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.

  (Mehmet Akif ERSOY)

 • Ali Tanzer
  Ali Tanzer

  Hayat kitabı. müttakiler için bir rehber ve yol gösterici

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Abese süresi Ayet:18-19 Hangi şeyden yarattı onu?
  Bir spermden.Yarattı onu,ölçülendirip-biçimlendirdi.
  Çağdaş yorum.

 • Mehmet Levent
  Mehmet Levent

  tevbe suresi 109
  Şimdi hayat binasını Allah kaygısı ve rızası temelleri üzere inşa eden kimse mi daha iyidir, ya yoksa binasını suyun altını oyduğu kırılgan bir yar üzerine yapıp sonunda da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi?
  Allah zülmü içselleştiren bir toplumu doğru yola iletmez.

  tevbe suresi 110
  Yüreklerindeki kuşku (uçurumu) üzerine inşa ettikleri (hayat) binası, ancak yüreklerini paramparça edinceye kadar dayanacaktır.
  Allah hem (onların bu halini) bilen, hem de hikmeti gereği (buna izin veren) dir.
  (Mustafa İslamoğlu mealinden)

 • Ferit Ala
  Ferit Ala

  Beşeriyetin derdine derman idir Kur'an
  Onsuz canavardan daha beterdir insan.

 • Reading Time Benna
  Reading Time Benna

  Kibirli olma, alçak gönüllü davran. (İsra 37)

  Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme. (Beled 5-6)

  Merhametli olmaktan asla vazgeçme. (İbrahim 42)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İlk emri ' OKU ' olan,
  son kitap.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Sürekli inanç bugün de geçerli İslam dünyasında:Her sey, her bilim Kuran'da var,ama herkes anlamıyor! ?

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  mushaf; Hz.Ebubekir çağrıda bulundu.
  -Bu kitaba bir ad bulalım
  Öneriler
  -İncil diyelim!
  -Hoş karşılanmadı
  -Sifr densin!
  -O yahudilerin
  İbn Mesut'un önerisi;
  -Habeşte bir kitap gördüm mushaf diyorlar ad,bu olsun!
  ilk defa resmi olarak Kuran'a,Mushaf adı konuldu.

 • Esra Dağ
  Esra Dağ

  naziat da (30.ayet) geçiyor dediğiniz yer ancak.orada anlatılan var olan bir şeyi yaymak,düzenlemek tir.yeryüzünü önce yarattı ancak semadan sonra düzenledi yaydı.orada anlatılan budur.yani kuran-i kerim hakkında insanları bilmeden yönlendirmemek lazım ki kuran da bu tarz yanlış anlamalara da yer yoktur.saygılarmla...