Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

ilim sizce ne demek, ilim size neyi çağrıştırıyor?

ilim terimi Maznun tarafından tarihinde eklendi

 • Aynur göktürk
  Aynur göktürk

  İLİM KENDİNİ BILMEKTIR

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  İlim Yüce Allah' ı bilmek, tanımak, sevmek demektir.

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  'İlim Üç Şeydir; Zikreden Dil, Şükreden Kalp, Sabreden Beden.'

 • Reyhan Özkaraman
  Reyhan Özkaraman

  hakikatin bilgisidir

 • Naz Demirbaş
  Naz Demirbaş

  'DİNSİZ İLİM KÖR, İLİMSİZ DİN TOPALDIR

 • Lââ Lemân
  Lââ Lemân

  ilim ilim bilmektir ilim kendini bilmektir sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.

 • Lââ Lemân
  Lââ Lemân

  Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir.
  İlim mutlaka cahilliği yener.

 • Elif Şahin
  Elif Şahin

  like no other:

  yani mehdi böyle bi tanımla geçmio bildiğim kadarıyla nerden bu kaynak

  Mehdî KIZILBAŞBUĞTÜRK:

  ...bize altısı zahiri ve altısı da batıni olmak üzere oniki ilim öğretildi?

  ...zahiri olanlar:

  ...ilm-i şeriat?
  ...ilm-i tarikat?
  ...ilm-i marifet?
  ...ilm-i hakikat?
  ...ilm-i hikmet?
  ...ilm-i hüccet?

  * * *

  ...batıni olanlar:

  ...sırr-ı ilm-i şeriat?
  ...sırr-ı ilm-i tarikat?
  ...sırr-ı ilm-i marifet?
  ...sırr-ı ilm-i hakikat?
  ...sırr-ı ilm-i hikmet?
  ...sırr-ı ilm-i hüccettir vesselam?

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Derviş Yunus diyeli:
  İlim İlim bilmektir
  İlim kendi bilmektir
  Sen kendini bilmezsen
  Ya nice okumaktır

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Hz. Ali ilmin kapısıdır.

  Kişi öğrenmeye devam ettiği müddetçe alimdir.
  Alim olduğunu zannetmeye başladığında ise cahildir.

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  İlim ilim bilmektir
  İlim kendin bilmektir
  Sen kendini bilmezsen
  iİlim nice okumaktır
  (Sevgili Yunus Emre)

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  İlim bir nokta idi cahiller onu çoğalttı.
  Hz Ali (r.a.)

 • Serdar Meşer
  Serdar Meşer

  allah(cc) şöyle buyuruyor bir kutsi hadiste MALI İSTEDİĞİME VERİRİM İLMİ İSE İSTEYENE....Ayrıca ili
  m bir deryadır

 • Muhammed
  Muhammed

  teallemtu 'ılmen mes'eleten bad'el mes'ele.

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  Maneviyetla ilgili konularda edinilen bilgiye ilim denir. Maddiyat ile ilgili bilgiye bilim denir.

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  İlmi RİVAYET edenler çoktur....

  Fakat ilme RİAYET edenler pek azdır....

  diyor Hz. Ali Nehcü'l Belâğâ 'sında...

 • Deniz Deniz
  Deniz Deniz

  'Bilmezi konuşturan,bileni yaşayanı susturan..'

 • Leyla Şenkal
  Leyla Şenkal

  bir noktadır..hz. Ali

 • Sevda Deniz
  Sevda Deniz

  Bilgidemektir

 • Sevda Deniz
  Sevda Deniz

  ilim bilgi demektir ilim ögrenildigi zaman
  bütün boş seylere zaman
  ayırmaktan kurtuluruz

 • Bilal Büyükılgaz
  Bilal Büyükılgaz

  Sadır İlmi - Satır İlmi:

  Bir zâhirî hoca vardır, öğretmeye “Elif”ten başlar. Kişi günâ gün öğrenir. Daha derin hoca vardır, ilimden öğretir. Açıklayabildiği kadar Âyet-i kerime’leri açıklar. Hadis-i şerif’leri izah edebildiği kadar izah eder, en güzelini öğretmeye çalışır. Fakat bu öğrettiği şey satırdan alınmıştır. Satırdan aldığını nakletmeye çalışır.

  Bir de Allah-u Teâlâ’nın öğrettikleri vardır. Allah-u Teâlâ’nın talebeleri sadırdan alır. Allah-u Teâlâ an be an yeni tecelliyatlarda bulunur. Nurunu kalbine akıtması ve nakşetmesiyle gizli sırlara muttali olur. Kalbindeki esrarı kitaba döktüğü zaman herkes hayret eder. Çünkü halk satır ilmini biliyor, bu ilim ise sadırdan çıktı. Satırın muallimi benî beşer, sadırın muallimi ise Allah-u Teâlâ’dır.

  Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:

  “Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber veremez.” (Fâtır: 14)

  Sana hakikatı bildirecek olan, herşeyden kemâliyle haberdar olan zât-ı kibriyâ’dır, diğer haber verenler değil.

  Kime akıtırsa bu ilim onda bulunur. Hangi hazineye ne kadar cevher kondu ise, o kadar cevher olur. Fakat o cevher hazineye âit değildir. Koyana âittir.

  Çeşmeden su akar, fakat o su çeşmeye ait değildir. Su kesildiği zaman çeşmeden hiçbir şey akmaz.

  İlim ikidir: Sadır ilmi, satır ilmi.

  Satır ilmi duymakla, okumakla öğrenilir, medreselerde tahsil edilir. Bu ilim sahipleri şeriatın zâhirine vâristirler. Şeriat ahkâmını tâlim ederler. Hakk’a vâsıl olmak bu ahkâmın tatbik edilmesine bağlıdır. Ahkâma uymayan her türlü çalışma ve ibadet nâkıstır. Bunun için çok mühimdir.

  Sadır ilmi Allah-u Teâlâ’nın kalbe koyduğu ilimdir. Buna “Marifetullah ilmi” de denir. Marifetullah ehli bu gayeye ulaşmış ve bu faydalı olan marifetullah ilmine vâkıf olmuşlardır. Hem zâhirî hem bâtınî misal âlemine uçabilmek için çift kanatlı kuş mesabesinde olmuşlardır.

  Sadır ilmi bâtınîdir, satır ilmi zâhirîdir.

  Sadır ilmi hususidir, satır ilmi umumidir.

  Sadır ilmi hallere mahsustur, satır ilmi fiillere mahsustur.

  Sadır ilmi murakaba içindir, satır ilmi muamele içindir.

  Sadır ilmi burhan ilmidir, satır ilmi beyan ilmidir.

  Sadır ilmi hidayet ilmidir, satır ilmi rivayet ilmidir.

  Sadır ilmi o bilgiyle hakikatte O’na O’ndan başka bir delil olmadığını bilmektir, satır ilmi ise Allah-u Teâlâ’nın kâinattaki sanatını görmektir.

  Zâhir ehli; ilim okur, okutmak için okur. Okudukça büyür, kendisini dev gibi görür.

  Bâtın ehli; okur, okudukça küçülür, küçüldükçe küçülür.

  Birisi halk için okur, birisi Hakk için okur. Birisi halktan ücret alır, birisi Hakk’tan ücret alır.

  Birisi kendini görür Hakk’ı görmez, birisi Hakk’ı görür kendini görmez.  Bir temsil: Zâhirî ilim yumurtanın dış kabuğudur, kabuk olmazsa yumurtanın hükmü olmaz. Tarikat ilmi beyazıdır, bu ilmi elde etmek için kabuktan içeriye intikal etmek gerekiyor. Hakikat ilmi sarısıdır, daha da ileriye nüfuz edilerek elde edilir. Civcivin çıkması ise marifetullahtır, civciv çıkınca kabuk atılır, artık yumurtadan eser kalmaz. Kudsî ruh ile desteklenmiş olanlar marifetullaha nâil olduğu zaman ene kabuğunu deler, hiç olduğunu anlar, misal âlemine uçar.

  Fenâfişşeyh tahsili esnasında birçok tecellilere mazhar olunur. Kişi bu tecelliyatlara mazhar olurken herşeyi bildiğini zanneder. Fenâfirrasul tahsiline geçtiği zaman hakikata ulaşır ve hiçbir şey bilmediğini burada öğrenir. Yumurta bir süre sıcakta kalıp, civcivin kabuğu delip çıktığı gibi; Fenâfillâh’a da geçtiği zaman vücut varlığını deler, yol bulur. Kudsî ruh ile desteklenen kimseler Lâhut âlemine kadar çıkar. Kabuk değersiz bir hiç olduğu gibi; o anda artık kendi varlığının hükümsüz ve bir kabuktan ibaret olduğunu, herşeyin O’nun ve O’ndan olduğunu gözü ile görür. Bu tahsilde hiç olduğunu öğrenir, var olan Allah-u Teâlâ insanda tecelli eder. Fakat bunu gören dünya yüzünde kaç kişidir?

  Zâhirde iken insan hep bildiğini söyler, hakikata geçince içeriye nüfuz eder, hiçbir şey bilmediğini itiraf eder. Marifetullah’a geçmesi ile de hiçbir şey olmadığını bilir. Çünkü kurbiyet ve sıddıkiyete nâil olmuş olur.

  Kabuk da O’nundur, yani zâhirî ilim de Allah-u Teâlâ’nın bir ihsanıdır, beyazı da O’nun ihsanıdır, sarısı da O’nun ihsanıdır. Civcivin çıkması da, mârifetullah ilmi de O’nun lütf-u ihsanıdır.

  Aslında var olan Allah’tır. Var’ı bulunca varlık ifnâ olur, kişi hiç olduğunu öğrenir.

  Zâhirde olanların ilmi satır ilmidir, halktan alır. Yani satırdan okumakla, bir hoca tarafından öğretilmekle alır.

  Nasıl ki bin inşaat mühendisi bir araya gelse, bir doktorun işini yapamaz. Neden yapamaz? Branşları, tahsilleri ayrı olduğu için, birinin ilmini diğeri bilmez. Bu da böyledir.

  Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:

  “Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve anlayışlı kulaklar onu anlasın diye.” (Hâkka: 12)

  Nice insanlar vardır ki, işitmesi de işitmemesi de birdir. İşittikleri sadece kulağında kalır, kalbine inmez, bunun için de duymamış gibi olur. Çünkü duymak başka, işitmek başkadır. Duyan kalp, işiten kulaktır.  Bâtınî ilim ilham vasıtası ile, Allah-u Teâlâ’nın nuru kalbe akıtması ve dilediğini duyurması ile husule gelir. Zâhirî yani dış ilimlerle iç âlemi bilmek mümkün değildir.

  “Âlimler peygamberlerin varisleridir.” (Buharî)

  Hadis-i şerif’i dikkatle incelendiği zaman bu hakikat açıkça görülür.

  Nübüvvetin üstünde hiçbir rütbe olmayacağına göre, bu rütbeye vâris olmaktan daha büyük şeref tasavvur edilemez.

  Hiçbir peygamberin ümmeti vâris-i enbiyâ mertebesine nâil olamamıştır. Bu vazife ancak Ümmet-i Muhammed’e tevdi ve ihsan buyurulmuştur.

  Onlar vâris-i enbiyadır. Onlara “Vâris-i enbiya” denir.

  Nitekim Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyuruyorlar:

  “Cenâb-ı Hakk benim göğsüme ne döktüyse, ben de onu olduğu gibi Ebu Bekir’in göğsüne boşalttım.” (Risâle-i Es’adiyye)

  Kalpten kalbe dökülen ilâhi emanetullah kıyamete kadar devam eder. İşte bütün bu sır buradan geliyor, bütün esrar, bütün gizlilik bu noktadan doğuyor.  Zâhirî ilmin çeşitleri çoktur. Bâtınî ilimlerinki ondan da çoktur. İlm-i iman, ilm-i İslâm, ilm-i ihsan, ilm-i tevbe, ilm-i zühd, ilm-i verâ, ilm-i takvâ, ilm-i ahlâk, ilm-i mârifet-i nefs, ilm-i mârifet-i kalp, ilm-i tezkiye-i nefs, ilm-i tasfiye-i kalp, ilm-i mükâşefat, ilm-i tevhid, ilm-i tecelli-i sıfat, ilm-i tecelli-i zât, ilm-i makamat, ilm-i vusûl, ilm-i fenâ, ilm-i bekâ, ilm-i sekr, ilm-i sahv, ilm-i mârifet ve benzeri ilimler.

  Âlimler üç taifedirler: Bir taifesi zâhirî ilmi bilirler. İkincisi bâtınî ilmi bilirler. Üçüncüsü hem zâhirî ilmi bilirler hem de bâtınî ilmi bilirler. Bu üçüncüsünden çok azdır.

 • Banu Cihan
  Banu Cihan

  ilim kainattaki tüm varlıkların; hayvanatın,nebatatın,insanatın sanisi olan cenab-ı hakkı bilmek ve tanımak demektir.

 • Banu Cihan
  Banu Cihan

  ilim ilim bilmektir,ilim kendin bilmektir,sen kendin bilmezsen,ya nice yaşamaktır

 • Celal Şeker
  Celal Şeker

  İlim ilim bilmetir ilim kendini bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır yer yüzündeki her araç gereç ilmin eseridir ilimsiz amel olmaz.....

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'Bilgi Süleyman mülkünün hatemidir; bütün alem cesettir, ilim candır.'...............................................................................(*)

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  ilim malûma tabi'dir...

 • Emrullahtanrıtanır
  Emrullahtanrıtanır

  şuan ilim hakkında aklıma gelen şu sözü sizlerle paylaşmak istiyorum:Her şeye ulaşmak için bir yol vardır cennete ulaşmanın yoluda ilimdir.

 • Ömür Uzer
  Ömür Uzer

  ilim bilim demektir.
  bilim kendin bilmektir

 • Tolga Mert
  Tolga Mert

  İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmiktir, sen kendini bilmessen bu nice okumaktır.... (Yunus Emre)

 • Yürümek Gerek
  Yürümek Gerek

  menzili belirleyen yoldur…
  ilim çölde bir kum tanesidir
  gökte bir yıldız
  seslerin içinde bir sözdür
  cevapların içindeki sualdir
  arayıp bulmalı, okumalı, dinlemeli, sormalı, sormalı…
  bilmiyorum, diyebilmektir ilim
  bilmiyorum, diyerek kapıya varmak, eşiğe baş koymaktır.