Kültür Sanat Edebiyat Şiir

yunus emre sizce ne demek, yunus emre size neyi çağrıştırıyor?

yunus emre terimi Aerol Göksu tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Ceylan
  Tuna Ceylan 15.05.2023 - 04:53

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Ben gelmedim kavga için,
  Benim işim sevgi için.,
  Dostun evi gönüllerdir,
  Gönüller yapmaya geldim...
  .
  (Yunus Emre)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı
  Söz ola agulu aşı, bal ile yağ ide bir söz...
  .
  (Yunus Emre)

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 16.03.2023 - 12:19

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 04.03.2023 - 00:14

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için, Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik...
  .
  (Yunus Emre)

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Yeryüzünün gördüğü en büyük şair. - Daima.

 • Atilla İlhan
  Atilla İlhan

  Yunus Emre nin ölümünün 700 yılı 2021 de.. Tam Yunus Emre yılı diye bir şey olacaksa...

 • Göğ Ekspres
  Göğ Ekspres

  Ömrüm beni sen aldattın,
  Ah n’ideyim ömrüm seni?
  Beni deprenemez kodun,
  Ah n’ideyim ömrüm seni?

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Bizim yunus... ne güzel bir tanım..

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık

  Yunus Emre'nin kim olduğuna dair bir şeyler yazmak anlamsız olur çünkü kimse tam olarak biyografisini bilmiyor...
  En iyisi kendi sözlerinden onu anlamaya çalışmak....

  Geldi geçti ömrüm benim
  Şol yel esip geçmiş gibi
  Hele bana şöyle gele
  Şol göz yumup açmış gibi....

 • Şükûfe Nihâl
  Şükûfe Nihâl

  baktım tarot falına
  damda gördüm yüzünü
  fistan yassı dokuyup
  gör ne dersin pazumu

 • Naz Akman
  Naz Akman

  Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme...

 • Naci Püskülcü
  Naci Püskülcü

  Yunus aşk demektir, Yunus sevgi demektir! Halkımızda Yunus’u o kadar çok sevmiştir ki, sahiplenmek istemiştir, bu nedenle mezarı olduğu iddia edilen Anadolu’da pek çok yer vardır.

  Bunlar;

  Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy;
  Karaman'da Yunus Emre Camii avlusu;
  Bursa; Aksaray ili Ortaköy ilçesi'nde;
  Ünye;
  Kula'da Emre köyü;
  Erzurum, Tuzcu(Dutçu) köyü;
  Isparta'nın Gönen ilçesi;
  Afyon'un Sandıklı ilçesi;
  Sivas,
  Tokat'ın Niksar,
  Limni Adası

 • Erol Sürmeli
  Erol Sürmeli

  '...düşündüm ki yalnızlık.. yoktur. yüreğin varsa, yalnız değilsin. gönlün varsa.. seni yalnız bırakmaz.. hele aklın.. aklın varsa zaten başına bela olur, istesen de yalnız kalamazsın… istesen de'

 • Bekir Koç
  Bekir Koç

  Yunus Emre; ALLAH Sevgisi, İnsan Sevgisi.

 • Bekir Koç
  Bekir Koç

  yunus emre; mana ve hümanizm.

 • Lââ Lemân
  Lââ Lemân

  Cana cefa kıl ya vefa
  Kahrın da hoş, lutfun da hoş,
  Ya derd gönder ya deva,
  Kahrında hoş, lutfun da hoş.

  Hoştur bana senden gelen:
  Ya hilat-ü yahut kefen,
  Ya taze gül, yahut diken..
  Kahrında hoş lutfun da hoş.

  Gelse celalinden cefa
  Yahut cemalinden vefa,
  İkiside cana safa:
  Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

  Ger bağ-u ger bostan ola.
  Ger bendü ger zindan ola,
  Ger vasl-ü ger hicran ola,
  Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

  Ey padişah-ı Lemyezel!
  Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
  Ey lutfu bol, kahrı güzel!
  Kahrında hoş, lutfun da hoş.

  Ağlatırsın zari zari,
  Verirsen cennet-ü huri,
  Layık görür isen nari,
  Kahrında hoş, lutfun da hoş.

  Gerek ağlat, gerek güldür,
  Gerek yaşat gerek öldür,
  Aşık Yunus sana kuldur,
  Kahrında hoş, lutfun da hoş.

  Yunus Emre

 • Taylan Akalın
  Taylan Akalın

  Elinde bağlamasıyla maniler.deyişler söyleyen
  bir halk ozanı kesinlikle değildir.İlim irfan sahibi,
  Ömrü,gönlü ilahi aşkla dolu olan bir tasavvuf şairidir.

 • Esra Gök
  Esra Gök

  İŞ HİZMETTE

  Yûnus Emre, mânevî, bir işâret alarak,
  Vardı Tapduk Emre'nin hizmetine koşarak.

  Otuz yıl hizmet edip, zannetti ki, kendinde,
  İlerleme olmadı, mânevî âleminde.

  Üzüntüden kendini, atıverdi dağlara,
  Baş açık, yalın ayak, dolaşırken bir ara,

  Bir gün iki kişiye, rastladı birden bire,
  Onları çok severek, dost oldu onlar ile.

  Yemek vakti gelince, duâ etti birisi,
  O anda indi gökten, yemek dolu bir tepsi.

  Üçü de yiyip içip, şükrettiler Allah'a,
  Akşam vakti öbürü, duâ etti bir daha.

  Yine aynı şekilde, bir tepsi indi gökten,
  Öyle ki bu yemekler, nefisti ötekinden.

  Üçüncüde Yûnus'a dönerek o müminler;
  'Sıra sende, şimdi de, sen duâ et.' dediler.

  O zaman Yûnus Emre, kaldırdı ellerini,
  Dedi ki: 'Yâ İlâhî, mahcup eyleme beni.

  Onlar kimin ismiyle, duâ ettiler ise,
  O zâtın hürmetine, bir sofra gönder bize.'

  Duâsı biter bitmez, baktılar biraz sonra,
  İndi gökten bu sefer, daha büyük bir sofra.

  Dediler: 'Ey arkadaş, nasıl oldu bu öyle,
  Sen kimin hürmetine, duâ ettin ki böyle? '

  Dedi ki: 'Siz söyleyin, siz nasıl ederdiniz?
  Siz kimin yüzü suyu, hürmetine derdiniz? '

  Dediler: 'Taptuk Emre, yanında hizmet yapan,
  Yûnus'un hürmetine, istiyorduk her zaman.'

  Yûnus bunu duyunca, dergâha döndü yine,
  Yattı Taptuk Emre'nin, kapısının önüne.

  O zaman hocasının, görmüyordu gözleri,
  Evde, el yordamıyla, yürüyordu ekseri.

  Çıkıyorken, ayağı, takılınca bir şeye,
  Dedi: 'Bizim Yûnus mu, gelip yatmış eşiğe.'

  Ve elinden tutarak, kaldırdı onu yerden,
  Yûnus, Yûnusluğunu, kazanmıştı o günden.

  Dağdan odun taşırdı, yıllarca o dergâha,
  O mânevî kapıdan, ayrılmadı bir daha.

  Yûnus unutulmadı, yüzyıllar geçse bile,
  Zîrâ hizmet etmişti, üstâdına zevk ile.

 • Esra Gök
  Esra Gök

  Yunus Emre


  Tasavvuf ehli ve halk şâiri. Hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlûmat yoktur. Şiirleri, asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil, birçok ülkelerde de alâka uyandırmış bulunan müstesnâ bir şahsiyettir. 80 sene kadar yaşadığı, Eskişehir’in Mihalıçcık kazâsına bağlı Yûnus Emre köyünde, 1320 (H.720) senesinde vefât ettiği ve buraya defnedildiği kaynakların tetkikinden anlaşılmaktadır. Vefâtı için başka târihler ve başka yerler de bildirilmektedir.

  Çocukluğu hakkında bilgi olmayan Yûnus Emre, bir işâret üzerine genç yaşta Tapduk Emre’nin yanına gitti. Otuz seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyz aldı. Hattâ bâzı kaynaklar, Tapduk Emre’nin kızını Yûnus Emre’ye verdiğini, hem talebesi, hem de dâmâdı olduğunu kaydetmektedir.

  Yûnus Emre, Tapduk Emre'nin hizmetinde bulunurken, mânevî âleminde bir ilerleme olmadığını zannederek, üzüntüsünden dağlara, kırlara düştü. Yolculuğunda bir gün iki kimseye rastladı. Onlarla arkadaş oldu. Her öğün bunlardan biri duâ eder, duâlarının bereketi ile bir sofra yemek gelirdi. Duâ sırası Yûnus Emre’ye geldi. O da duâ etti. Duâda, “Yâ Rabbî benim yüzümü kara çıkarma! Arkadaşlarım kimin hürmetine duâ ettiyse, onun hürmetine duâmı kabûl et! ” dedi. Duâ bitince, iki sofra yemek geldi. Arkadaşları; “Kimin yüzü suyu hürmetine duâ ettin? ” diye sordular. Yûnus Emre; “Önce siz söyleyin.” dedi. Arkadaşları da; “Biz, Tapduk Emre’nin kapısında hizmet eden Yûnus’un hürmetine diye duâ ettik.” dediler. Bunun üzerine Yûnus Emre durumunu anlayıp, tekrar Tapduk Emre’nin yanına döndü ve kapısının önüne yattı. Tapduk Emre’nin gözleri görmüyordu. Kapının önüne varıp, ayağı bir şeye takılınca; “Bu bizim Yûnus değil mi? ” diye sordu ve onu kabûl etti. O andan îtibâren Yûnus Emre, halkın dillerinden düşüremediği ilâhileri söylemeye başladı.

  Senelerce hocasına dağdan odun taşıdı. Getirdiği odunlar ip gibi düzgün idi. Hocası; “Ey Yûnus, bu ne iştir? Hiç eğri odun getirmiyormuşsun.” buyurunca; “Efendim, bu kapıya eğri odun yakışmaz.” cevâbını verdi.

  Anadolu ve diğer Türk illerinde çok sevilen Yûnus Emre’den başka bu sevgi, saygı ve hayranlık için başka bir örnek yok gibidir. Her bakımdan milletimizi birbirine bağlayan mânevî bir toplayıcılığı vardır. Onda, toplumumuzun iç yapısındaki aynı hisler, duygular ve değer yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu’da Yûnus Emre’nin Dîvân’ının bulunmadığı, ilâhîlerinin okunmadığı ev yok gibidir.

  Yûnus Emre, şiirlerini arûzla ve daha çok hece vezniyle yazmıştır. Şiirleri açık, derin mânâlı, samîmî ve heyecanlıdır. İlâhî aşk, varlık, yokluk, hayat, ölüm meseleleri ve bunlara bağlı olarak, dünyânın fânîliği gibi meseleleri en iyi şekilde şiirle anlatmıştır.

  Yûnus Emre’yi aynı yolda tâkib eden birkaç şâir daha görülmüştür. Bunlardan bilinenlerden ikisi; “Âşık Yûnus” ve “Derviş Yûnus”tur. Yunus Emre’nin en önemli tâkipçisi olan Âşık Yûnus Bursa’lı olup, 1430 (H.843) yılında vefât etmiştir. Her iki şâirin şiirlerini birbirlerinden ayırmak zordur. Yûnus Emre, Celâleddîn-i Rûmî'nin sohbetlerinde bulunmuştur. Bu sohbetlerin, yetişmesinde büyük rolü olmuştur.

  Yûnus Emre’de günü birlik konulara rastlanmaz; geçim endişesi, âile sıkıntısı, evlât acısı, yakınlarının şahsî ve âilevî meselelerine hemen hemen hiç yer vermez. O, insanlığın umûmî kader çizgisi üzerinde durmuştur. Bunlar; kabir, ömrün geçişi, ölüm, Allahü teâlâya îmân ve yalvarma, dînî esaslar, insanın yalnızlığı, aşk, nasîhatler ve hayâtın gâyesi gibi insanlığa has meselelerdir.

  Her yerde, her seste, her renkte, her zaman Allahın varlığını idrâk eden Yûnus Emre, bu dilsiz varlıkların büyük tanıtışındaki gizli dilin hayrânıdır.

  Yûnus Emre, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm ile bütün yakınlarının, dört halîfenin, hazret-i Peygamberin soyundan gelenlerin, bütün İslâm âlimlerinin ezelî âşığıdır. Hiçbir bâtıl cereyana kapılmadığı gibi, onlar karşısında ahlâkî nizâmı, din sevgisini ve gerçek tasavvufu koruyan kültür ve sanat seddi olmuştur. İhlâs ile, her şeyi Allah rızâsı için yapmayı her zaman söylemiştir. Yûnus Emre için 'Dervişlik', herkese faydalı olmak ülküsüdür. Şiirlerinde tembelliği, tufeyli ve faydasız olmayı kınamıştır.

  Şerîat, tarîkat yoldur varana,
  Hakîkat, mârifet andan içerü.

  diye, hakîkî tasavvufu da o târif etmişitir.

  1408 yılında Osmanlı Türklerine esir düşen ve Anadolu’da 20 yıl kadar kalmış olan Mülbacher isimli bir yabancı, Yûnus Emre’ye âit şiirleri, ilâhileri duymuş, öğrenmiştir. Memleketine döndüğünde, Yûnus Emre’nin şahsiyetinde İslâmı anlatmış, kitaplar yayınlamış, yazılar yazmıştır. Büyük ün sâhibi Avusturyalı târihçi Hammer de, Yûnus Emre’ye âit şiirler ve ilâhilere yer vermiş, bundan sonra da Batı ülkelerinde Yûnus ismi çok yaygınlaşmıştır.

  Eserleri: Yûnus Emre’nin bilinen iki eseri vardır: 1) Risâlet-ün-Nushiyye: Mesnevî şeklinde arûz (Fâilâtün Fâilâtün Fâilün) vezniyle yazılmış, tasavvufî, ahlâkî, dînî bir eserdir. Anadolu’da başlayan Türk Edebiyâtında görülen ilk nasihatnâmedir.

  2) Dîvân: Yûnus Emre Dîvânı’nın birçok yazma nüshaları vardır. Fakat bu dîvândaki bütün şiirlerin Yûnus Emre’nin olduğu söylenemez. Yûnus tarzında, daha sonraki şâirlerin yazdığı şiirler de karışmıştır. Taş basması nüshaları da vardır. Yûnus Dîvânı yine Anadolu’da başlayan Türk edebiyâtının ilk dîvânı durumundadır.

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  madonnaya esin kaynağı olmuş
  yaşadığı çağları aşabilmiş
  sarayın sırtını döndüğü halkın yarattığı
  bilge ozan

 • Gece Yürüyüşü
  Gece Yürüyüşü

  İlahi Aşkı, Ölümü ve İnsan Sevgisini hala O' nun 700 küsur yıl önce yazdığı beyitlerden öğreniyoruz. Bu mutlaka O'nun güzel gönlünün büyüklüğü de 700 yıldır okuduğunu anlayamayan bizlerin hali nicedir? ? ?

 • Gece Yürüyüşü
  Gece Yürüyüşü

  Bana Seni Gerek Seni

  Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
  Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

  Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
  Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

  Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
  Sensin gece, gündüz gün endişem, bana seni gerek seni

  Sufilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
  Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni

  Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
  Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

  Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
  İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

  Yunus'dur benim adım, gün geldikçe artar odum
  İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

  YUNUS EMRE

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İlahi Aşkın duayeni bizim Yunus Emre.
  Halk ozanı bizim Yunus Emre.
  Anadolu ereni bizim Yunus Emre.

  Bunun için dee oğlumun adı da Yunus Emre.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  700 YIL ÖNCE YAZDIKLARINI O KADAR DURU BİR TÜRKÇE İLE YAZMIŞ Kİ, BU GÜN BİLE HERKES OKUYUP ANLAYABİLİYOR.

  Oysa 40-50 yıl önce yazılmış bazı şiir ve yazıları anlamak için lügat kullmak gerkiyor.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  SARI ÇİÇEK (YUNUS EMRE)

  Sordum sarıçiçeğe annen baban var mıdır?
  Sordum sarıçiçeğe annen baban var mıdır?
  Çiçek derki derviş baba annem babam topraktır
  Çiçek derki derviş baba annem babam topraktır

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

  Sordum sarıçiçeğe evlat kardeş var mıdır?
  Sordum sarıçiçeğe evlat kardeş var mıdır?
  Çiçek derki derviş baba evlat kardeş yapraktır
  Çiçek derki derviş baba evlat kardeş yapraktır

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

  Sordum sarıçiçeğe niçin boynun eğridir
  Sordum sarıçiçeğe niçin boynun eğridir
  Çiçek der derviş baba özüm hakka doğrudur
  Çiçek der derviş baba özüm hakka doğrudur

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

  Sordum sarıçiçeğe niçin benzin sarıdır
  Sordum sarıçiçeğe niçin benzin sarıdır
  Çiçek der derviş baba ölüm bize yakındır
  Çiçek der derviş baba ölüm bize yakındır

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

  Sordum sarıçiçeğe size ölüm var mıdır?
  Sordum sarıçiçeğe size ölüm var mıdır?
  Çiçek derki derviş baba ölümsüz yer var mıdır?
  Çiçek derki derviş baba ölümsüz yer var mıdır?

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

  Sordum sarıçiçeğe sen kimin ümmetisin
  Sordum sarıçiçeğe sen kimin ümmetisin
  Çiçek derki derviş baba Muhammet ümmetim
  Çiçek derki derviş baba Muhammet ümmetim

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

  Sordum sarıçiçeğe sen beni bilir misin?
  Sordum sarıçiçeğe sen beni bilir misin?
  Çiçek derki derviş baba sen YUNUS değil misin?
  Çiçek derki derviş baba sen YUNUS değil misin?

  Hak ilahe illallah Allah la ilahe illallah

 • Ayşegül Uğur
  Ayşegül Uğur

  Gönlü umman kadar,ateşi dünya kadar,aşkı ancak aşığından anlaşılan,bir yüce insan.'Bir ben vardır bende benden içeri'der.Alır götürür beni benden ötelere.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil
  Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Yaratılanı severim yaratandan ötürü..