Kültür Sanat Edebiyat Şiir

alim sizce ne demek, alim size neyi çağrıştırıyor?

alim terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Yusuf Kale
  Yusuf Kale

  bilgin kişi. Allâme diyede kullanılır

 • Belgin Sönmez
  Belgin Sönmez

  Bilge kişi Hakka halka hizmet eden.. ömrü ilim öğrenmekle geçen ve ilmiyle amel eden...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Bir Hadis:
  'Ya alim ol, ya öğrenci ol, ya dinleyici ol, yada ilmi sevenlerden ol, beşinci olma.'


  Bu ahdise göre,
  insanlar ilimle bir şekilde irtibatlı olmalılardır.
  ilk dört'e girmeyene yazık ki ne yazık.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Din âlimi kime derler? ...

  Kimi insan, 'iman ettikten sonra inceleyendir' diyor...

  Öyle midir? Değildir...

  Bence, din âlimi, tetkik ettikten sonra iman edendir...

  ...

 • Cansu Bülbül
  Cansu Bülbül

  Cahil kendini aklar.ALİM özünü yoklar....
  Bu açıklama yeter sanırım.

 • Zekeriya Keles
  Zekeriya Keles

  Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı dünya tarihinin köklü değişiklikler yaşadığı bir döneme rastlar. I. Dünya Savaşı Bediüzzaman'ın hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Üstad, Osmanlı'nın çöküşüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasına çok yakından şahit olmuştur. O, Rusya'da komünizmin bir ihtilalle başa geçişine, dünya devletlerinin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın içine sürüklenişine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu süre zarfında yaşadığı zor dönemlere tanıklık etmiştir.

 • Zekeriya Keles
  Zekeriya Keles

  Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen insanlıkdışı terör saldırıları, bizi Bediüzzaman'ın bu değerli görüşleri üzerinde tekrar düşünmeye sevk etmektedir. Bediüzzaman bunun için öncelikle yapılması gereken şeyin din ahlakının insanlar arasında yaygınlaşması için çaba gösterilmesi olduğunu anlatmış ve çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur.

 • Zekeriya Keles
  Zekeriya Keles

  Tarih boyunca terörün ve anarşinin şiddetlendiği dönemler olmuş ve tüm insanlığı tehdit eden bu soruna çözüm bulabilmek için çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Terör ve anarşi belaları ile topyekün bir mücadele başlatılması konusunun en çok üzerinde duran kişilerden biri de büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi'dir.

 • Esat Erbil
  Esat Erbil

  1 - ALİMLER yeryüzünün yıldızlarıdırlar.
  2 - ALİMLER saygı ve değere layıklar.
  3 - ALİMLER Peygamberlerin varısıdırlar.
  4 - ALİMLER Milletlerin sembölüdürlar.

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  “Alim-in mürekkebi şehidin kanından üstündür.” Hz.Muhammed

 • Harika Karademir
  Harika Karademir

  alimler peygamberlerin varisleridir.....biz de RİSALE İNURU bu zamanın en mühim alimibiliyoruz.....

 • Salih Yılmaz
  Salih Yılmaz

  seyda muhammed konevi hz

 • Yusuf Aydin
  Yusuf Aydin

  İlmiyle amel eden kimse...

 • Meltem Yılmaz
  Meltem Yılmaz

  Mürekkebi şehidin kanından üstün olandır.

 • İdil Sevindi
  İdil Sevindi

  ben cok bilirim demeyen kişidir

 • Yusuf Talha
  Yusuf Talha

  Alim bilen bilgili çok şey bilen, ilim ile uğraşan, çok okumuş bilgiç,hoca.
  Alim insanı hem maddi hem manevi olarak insanı hakka götüren.

 • Mahmut Tanrisever
  Mahmut Tanrisever

  Bediüzzaman Hazretleri

 • Hüseyin Türk
  Hüseyin Türk

  Bir o kadar yüksekteyken bir o kadar yanımda olabilen..

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  Nice alimler vardır ki, hakiki bilgiden, hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bunla bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.
  .......mevlana

 • Eray İnman
  Eray İnman

  hiçbir şey bilmediğini bilen...

 • Ebubekir Korucu
  Ebubekir Korucu

  1- İlmel yakiyn: Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan sahip olunan ilmî yakiyn.
  'Kellâ lev ta'lemûne ilmel-yakıyn' Tekasür-5 Dikkat edin, eğer yakiyn hasıl ederek (kesin bir ilimle) bilmiş olsaydınız...
  2- Ayn'el yakiyn: Kalp gözü açıldıktan sonra, varlıklar âleminin kalp gözüyle görülmesi, (Sidretül münteha'ya kadar gök katlarının görülmesi) .
  'Sümme leteravünneha aynel-yakıyn' Tekasür-7 Sonra onu ayn'el yakîn olarak (kalp gözünüzle) göreceksiniz.
  3- Hak'kul yakiyn: Kalp gözü açıldıktan sonra rüyetin (görüşün) hak'ka ait sırları da kapsıyacak bir yakiyn hasıl etmesi, cennet ve cehennemin görülmesi ve nihayet Allah'ın görülmesi.
  'İnne haza lehüve hakkul-yakıyn' El vakıa-95 Muhakkak ki bu, işte o hakkul yakiyndir.
  'Ve innehûlehakkul-yakıyn'
  Hakka-51 Ve muhakkak ki o hakkul-yakiyndir.

 • Boran
  Boran

  Fıkıh yada tefsirle ilgili eserlerde,' alimin ilmiyle ameli farzdır' diye bir hüküm bilmiyorum. Herkes gibi alimler de bildiklerinden sorumludur o kadar. Bu sorumluluk 'farz' şeklinde terki günah olan bir hükme terettüp etmez. Hatta Kurtubi, 'Ahkamu'lKuran' adlı tefsirinde, kendisi teeeccüd namazı kılmayan bir kimsenin, başkalarına bunun güzel bir ibadet olduğundan bahisle tavsiye edebileceğini belirtir.

 • Cay Keyfi
  Cay Keyfi

  Hangi alim?
  - Tasavvuf
  - Hadis
  - Kelam
  - Mana
  - Madde

 • Öö
  Öö

  Allahtan en çok korkan...

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  Metis Elöz....