Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • ebu hanife02.08.2006 - 12:50

    Mürekkebin babası demektir.İlimle çokça meşgul olduğu için bu lakabı almış olsa gerek.

  • fuzuli01.08.2006 - 12:18

    Kalem olsun eli ol kâtib-i bed tahririn
    Ki fesad-ı rakkâmı sûrumuzu şûr eyler
    Kah bir harf sukutuyla eder nadir nâr
    Kah bir nokta kusuruyla gözü kör eyler

  • trafik polisi01.08.2006 - 12:02

    Bekleme yapma! Bekleme yapma! ..

  • nedim31.07.2006 - 12:21

    Şarkı şairidir.Devrin sultanlarından himaye görmüş, işret meclislerinin, helva sohbetlerinin,sefahat alemlerin başkonuğu olmuştur.Rivayete göre çıkan bir ayaklanma esnasında damdan dama kaçarken düşerek vefat etmiştir.Bence en güzel beyitlerinden biri şudur:
    Güllü diba giydin amma korkarım azar eder
    Nazeninim sâye-i hâr-ı gül-i diba seni

  • muttasıl30.07.2006 - 23:25

    Munfasıl olmayan

  • mey30.07.2006 - 23:21

    Ömer Hayyam'ı çağrıştırdı.
    Ayrıca divan edebiyatında Allah aşkıyla kendinden geçmeyi temsil eder.

  • kamus30.07.2006 - 22:52

    Kalın sözlük

  • istirham30.07.2006 - 22:46

    Merhamet istemektir.

  • hiciv30.07.2006 - 22:42

    İstihâze

  • hülasa30.07.2006 - 22:40

    Ezcümle, velhâsıl, hâsıl-ı kelam, netice itibariyle, özetle...