Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ebu hanife02.08.2006 - 12:50

  Mürekkebin babası demektir.İlimle çokça meşgul olduğu için bu lakabı almış olsa gerek.

 • fuzuli01.08.2006 - 12:18

  Kalem olsun eli ol kâtib-i bed tahririn
  Ki fesad-ı rakkâmı sûrumuzu şûr eyler
  Kah bir harf sukutuyla eder nadir nâr
  Kah bir nokta kusuruyla gözü kör eyler

 • trafik polisi01.08.2006 - 12:02

  Bekleme yapma! Bekleme yapma! ..

 • nedim31.07.2006 - 12:21

  Şarkı şairidir.Devrin sultanlarından himaye görmüş, işret meclislerinin, helva sohbetlerinin,sefahat alemlerin başkonuğu olmuştur.Rivayete göre çıkan bir ayaklanma esnasında damdan dama kaçarken düşerek vefat etmiştir.Bence en güzel beyitlerinden biri şudur:
  Güllü diba giydin amma korkarım azar eder
  Nazeninim sâye-i hâr-ı gül-i diba seni

 • muttasıl30.07.2006 - 23:25

  Munfasıl olmayan

 • mey30.07.2006 - 23:21

  Ömer Hayyam'ı çağrıştırdı.
  Ayrıca divan edebiyatında Allah aşkıyla kendinden geçmeyi temsil eder.

 • kamus30.07.2006 - 22:52

  Kalın sözlük

 • istirham30.07.2006 - 22:46

  Merhamet istemektir.

 • hiciv30.07.2006 - 22:42

  İstihâze

 • hülasa30.07.2006 - 22:40

  Ezcümle, velhâsıl, hâsıl-ı kelam, netice itibariyle, özetle...