Kültür Sanat Edebiyat Şiir

divan edebiyatı sizce ne demek, divan edebiyatı size neyi çağrıştırıyor?

divan edebiyatı terimi Murat Sazak tarafından 04.04.2002 tarihinde eklendi

 • Burak Mert Oldaç
  Burak Mert Oldaç19.07.2009 - 01:22

  1 sene boyunca üzerinde çalışmaktan çok zevk aldığım, aşkın boyutlarını keşfe daldığım, Türk Edebiyatı'nın en uzun ve en güzel dönemidir...

 • Björk
  Björk23.05.2009 - 19:29

  Türk'ün dehasının tecelli ettiği bir sahadır edebiyat..Asırlar boyunca elde edilen birikim belli bir terkibe sokularak aktarılır.Özellikle divan edebiyatı çok yönlü ve boyutlu, hayali denilenin aksine somut, vurgulu, çarpıcı ve derin bir biçimde okuyucuyla buluşmuştur. Günümüz insanının modernite tarafından çarpıtılmış insanlığını, fıtratına uygun var oluş gerçeğini hatırlamasında önemli bir yere sahiptir bu güzel biricik divan edebiyatı..

 • Limonî Erz
  Limonî Erz20.05.2009 - 12:41

  En sevdiğim edebiyat olmakla beraber aşk temasının en güzel anlatıldığı dönemdir...
  Aşk, şarap, sevgili...

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak19.12.2008 - 01:29

  'Bâlâ-yı kûbsâr-ı serîinde aşiyan-saz olan zağ-ı cife-bâ-ı can-ı babîsi sîgaf-ı târekinden bişip-gâb-ı düzaha pervaz eyledi.'


  Anlamayana not: Kisaca 'öldü' demektir efendim...

 • Savt-ı Dicle
  Savt-ı Dicle19.09.2006 - 21:49

  Yabana atılmış koskoca bir kültür, anlaşılmaz denilen manevi düşünceler diyarı,dünyaya hükmetmiş bir devletin sanat ve edebiyat yönü,diğer edebiyat kürsüleri tarafından bizim degil yaftasıyla bir tarafa itilen ulvi bir hazine; doğu edbiyatının yegane temsilcisi,Avrupa edebiyatına cephe tutan fakat reklamı yapılmayan üvey çocuklar Fuzuli,Baki, Nedim, Nabi, Nef'i,Şeyh Galip,Zati,Muhibbi

 • Serife Kur
  Serife Kur03.02.2006 - 21:38

  Divan Edebiyatı Türklerin 11.yüzyılda Islam dinini kabul etmesiyle Maveraünnehir’de başlamış, 13. yüzyıldan itibaren gelişmesini Anadolu’da sürdürmüştür.

  saray ve cevresine hitap ettigi için 'yüksek zümre edebiyati' denir.
  en sevdigim temsilcisi fuzuli'dir.

 • Selin Pamuk
  Selin Pamuk24.09.2005 - 20:48

  mefulu mefailu failetun feilun...

 • Sena Fen
  Sena Fen02.08.2005 - 17:51

  Fuzuli sen yinede bakma sair sözüne...
  kuruldugumuz divan herdaim edebiyat olsun :)

 • Esra Hançer
  Esra Hançer25.06.2005 - 10:51

  Önceden iki satırla bir çok şey anlatırlarmış şimdi ise koca bir şiirin tek teması var!

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş13.06.2005 - 08:21

  Sanat, sanat içindir.
  Yani;
  Millet fakr-u zaruret ve hükümet delalet içindeyken, akşam güneşinde denize karşı ilyada okumaktır divan edebiyatı..