Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • divan edebiyatı10.09.2002 - 04:21

  Divan edebiyatı, kelimelerin usta şairler elinde mükemmele varan bir tarzda ince, zarifane bir şekilde işlenmesi ve döneminin diğer zevk unsurlarını yansıtırcasına insanın içini ferahlatan ve aynı zamanda da hayal alemine götüren devasa bir edebiyattır.
  Tutı-i mucize gûyem ne desem laf değil
  Çerh ile söyleşemem âyinesi saf değil
  Ehli dildir diyemem sinesi sâf olmayana
  Ehli dil birbirin bilmemek insaf değil. NEF'İ

 • ölüm10.09.2002 - 04:09

  Ölüm, her sonlunun kaçınılmaz sonu ve yepyeni bir hayata kapı aralayan varlığı malum fakat keyfiyeti meçhul bir olgudur. İnançsız yaşayanların adını duyduklarında ürperdikleri, inanların ise bir alemden başka bir aleme geçmek için can attıkları, Mevlana'nın deyimiyle 'şeb-i arus' günüdür. Yaradanla, yaratılanların en şereflisi olan insanoğlunun buluşma günüdür. Ahirete göre bu dünya bir anlıktır sadece.
  Ölüm güzel şeydir budur perde ardından haber
  Hiç güzel olmasaydı ölürmüydü Peygamber
  N. F. Kısakürek

 • kuran-ı kerim10.09.2002 - 03:58

  Kur'an, Kerim olan Allah tarafından insanoğluna gönderilmiş İlahi bir hitaptır. Akletmesini bilenlere bir öğüttür. Allah'ın insana en büyük lütuflarından biridir. bir hidayet rehberi ve insan hayatının bütününü kapsayan bir Kitaptır.