Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hiciv sizce ne demek, hiciv size neyi çağrıştırıyor?

hiciv terimi Abdulkadir Kahraman tarafından tarihinde eklendi

 • İrem Başar
  İrem Başar

  Şimdi hayl-i suhan-verân içre
  Nef’î mânendi var mı bir şair
  Sözleri Seba-i Muallâka’dır
  İmrülkays kendidir kâfir
  Şeyhüslam Yahyâ

 • İrem Başar
  İrem Başar

  Bize kâfir demiş mütfî efendi
  Tutalım ben anca diyem Müselmân
  Varılınca yarın Rûz-i Cezâya
  İkimiz de çıkarız anda yalan

  Nef’înin Şeyhülislam Yahya Efendiye cevabıdır:)

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Taşlama.

 • Tülin Mermer
  Tülin Mermer

  muhalefetin olmadığı yerde muhalefet olmak

 • Bir Kara Karga
  Bir Kara Karga

  Al 1de buradan yak
  Sadrazamın ikram
  Ben dilenci şair, hicvin sonu idam
  Neyse ne, baş koydum yoluma
  Yürürüm yok hatam yok şakam

 • Meltem Yılmaz
  Meltem Yılmaz

  İstihâze

 • Asya Kılıç
  Asya Kılıç

  bu konuya ilişkin bir dönem ödevi verilmiş kardeşime
  o da benden rica etti yardımcı olabilmem için
  ama birçok genç gibi benimde edebiyatla aram pek iyi olmadığından
  bu konu hakkında sizden yardım istiyorum
  hiciv nedir?

 • Hamza Ressam
  Hamza Ressam

  rahmetli nefi çok severdi

 • Boran
  Boran

  zehr-i hicvi cihana neşredenin dili bîşek zebân-ı efidir.
  (hiciv zehrini dünyaya yayan dil şüphesiz yılan dilidir.)

 • Yaşam Aslan
  Yaşam Aslan

  Bir kimseyi yada bir düşünceyi sanat kuralları içerisinde incitmeden yerme....

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Hangisini içer

  Yeşilaycı bir profesör, 'içkinin zararları' konulu bir konferans veriyormuş.Konuşmasının bir yerinde dinleyicilere sormuş:
  ' iki kovadan birine rakı diğerine su doldurup bunları bir eşeğin önüne koysak, eşek hangisinden içer acaba ' Dinleyiciler hep bir ağızdan ' Suyu ' demişler. ' Neden suyu içer' demiş profesör, Neyzen hemen atılmış
  ' Eşekliğinden.... '

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Kadıyı Uçuran Tekme

  Bir memlekette, nüfuzlu kişilerden birinin mahkemeye işi düşer.
  Bu adamın gayet güzel katırı varmış. Kadı, rüşvet olarak katırını ister.
  Adam vermez, kadı da işi görmez. Nihayet, katırın sahibi hile ve
  desiseyle kadıyı teker-meker azlettirir. Bir gün her ikisi bir yerde
  buluşurlar. Kadı şöyle der:

  -Bize gelen bu tekme kimin tekmesidir anlayamadım!
  Adam şu cevabı verir:
  -Kimin olacak, bizim katırın tekmesi.

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Kırmızı Sakal

  Kırmızı sakallı bir kral, bir gün sarayının bahçesinde dolaşırken,
  akağalar gibi tüysüz bir bahçıvan gözüne ilişir. Kral latife kastıyla,
  'Sen erkek misin, kadın mısın? Erkeksen hani sakalın, bıyığın? '
  deyince bahçıvan şu cevabı verir:

  -Efendimiz! Ezelde, sakal-bıyık dağıtıldığı zaman, bendeniz
  nasılsa geride kalmışım. Herkes beğendiğini alıp gitmiş, geride yalnız
  bir kırmızı sakal ile bıyık kalmış. Bunları almaktansa tüysüz
  kalmayı tercih ederim.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Edebiyatımızda Hiciv Şiirleri ve Hiciv Ustaları

  www.akademi.nl/sayi6/Edebiyat.htm
  www.akademi.nl/sayi7/Edebiyat.htm
  www.akademi.nl/sayi8/Edebiyat.htm

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Sair Esref, Abdülhamit'i ve onun Mabeyncisi Arap Izzet Pasa'yi
  su kita ile ne güzel hicveder:

  Besmele gûseyleyen seytan gibi
  Korkuyorsun höt dese bir ecnebi
  Padisahim öyle alçaksin kî
  Izzetin nefsin Arap Izzet gibi.

  Sair Esref (1843-1911)

  home.tiscalinet.ch/s.alcinkaya/esref_fikralari.html

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Aynı şeyleri tekrarlamaktan

  Dinleyicileri uyuttu;

  Nihayet kendisinin de

  Esneyeceği tuttu...

  Ağzını bir açtı ki,

  Mikrofonu yuttu...

  Arif Nihat Asya

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Gündüzlere taç giydirecek akşam yok,

  Her gün arefeymiş, ne yazık bayram yok,

  Mevzu sayısız, model bol, eller fırça,

  Bez var, boya var bizde fakat ressam yok...


  Arif Nihat Asya

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Sadrazam Talat Paşa, bir gün Neyzen Tevfik'e devlet dairelerinden birinde kâtiplik önerir. Neyzen Tevfik:
  -Kâtip olacağım da ne olacak? Diye sorar. Teşekkür beklerken böyle bir soru ile karşılaşınca şaşıran Talat Paşa, memurluk katlarını altta üste sıralar:
  -Önce şu, sonra bu...
  Neyzen'in hâlâ hoşnut olmadığını sezince de, şöyle sürdürür:
  -Daha sonra vekil, nâzır, kim bilir belki de sadrazam...
  Neyzen'in yanıtı yine bir soru olur:
  -Ya sonra?
  Talat Paşa, bir an duraksar, 'sonrası' padişahliktır çünkü. İster istemez:
  -Hiç!
  Der. Bu yanıt karşısında güler ve şöyle der Neyzen Tevfik:
  -Ben bugün de 'hiç'im! Sonu 'hiç' olduktan sonra bunca zahmete ne gerek var?

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Padişahım bir dirahta döndü kim guya vatan,

  Her gün bir baltadan bir şahı hâli kalmıyor.

  Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi.

  Git gide zulmetmeye elde ahali kalmıyor.

  (diraht: ağaç – şah: dal – hâli: uzak)


  Şair Eşref

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Hasırcızade’den bir gün yeni Müslüman olmuş yoksul bir gayrimüslim için yardım istemişler. Mehmet Ağa da o zamanın en değerli parası olan iki tane “El-Gâzi” altını yardımda bulunmuş. Fakat arkasından bir nükte savurmadan edememiş:

  “Müslüman oldu bir Kâfir, şehid oldu iki Gâzi.”

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  19. yy. âlim ve şairlerinden Gaziantepli Hasırcızade Mehmet Ağa, devrinin en nüktedan kişilerinden biriymiş. Dönemin devlet adamlarından Fuat Paşa ile de tanışıklığı olan Hasırcızade Mehmet, Paşayla görüştüğü bir gün, gözü onun parmağındaki yüzüğe takılmış. Fuat paşa sormuş:

  - Taşına mı bakıyorsunuz?

  - Evet Paşam.

  - Elmastır.

  - Ne faydası var, yani ne getirir?

  - Yüzük taşı ne getirecek Mehmet Ağa?

  - Benim de babadan kalma iki taşım var, senede yüz altın getirirler.

  - Yaa, ne taşı bunlar?

  - Değirmen taşı paşam.

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Namık Kemal, kötü bir havada kayıkla Beşiktaş’tan Üsküdar’a geçiyormuş. Deniz bir ara iyice azmış ve kayığı alabora etmeye başlamış. Namık Kemal “ah” “vah” diye korku belirtileri göstermiş. Kendisine refakat edenlerden biri büyük şaire sitem etmiş:

  - Üstadım, biz de kayıktayız; bizimki de can. Yalnız siz niye telaş ediyorsunuz?

  Namık Kemal, yazı ve konuşmalarıyla milletin sesini duyurmaya çalıştığını hissettirecek şu karşılığı vermiş:

  - Kendi canımı, sizin canınızı düşündüğünüzün çeyreği kadar düşünmem. Benim endişemin sebebi, bu kayık batarsa onunla birlikte kamuoyunun da batacak olmasıdır.

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  İmparatorluk dönemi şairlerinin en esprililerinden biri olan şair Haşmet’in (18. yy.) kendine göre aptalca işler yapanların adını kaydettiği gizli bir defteri varmış. Kim ahmakça, akılsızca bir iş yapsa adını oraya işlermiş. Haşmet’in böyle bir defter tuttuğundan haberdar olan padişah (3. Mustafa) bir yolunu bulup bu defteri elde etmiş. Padişah zevk ve merakla bu defteri karıştırırken, aptalca işler yapanların listesi demek olan bu defterde kendi adına da rastlamış. Hemen şair Haşmet’in huzuruna çıkarılmasını emretmiş. Şair karşısına çıkınca vakit kaybetmeden paylamaya başlamış:

  - Bu ne küstahlık! Sen nasıl oluyor da benim adımı böyle aptallar listesine kaydediyorsun?

  - Efendimiz sakin olunuz, izah edeyim. Siz geçenlerde baş seyise yüklü bir para vererek cins bir Arap atı almaya gönderdiniz. O kadar parayla Arabistan’a gönderilen kimse artık geri döner mi? Bunun için sizin adınız da orada bulunuyor.

  - Peki, ya baş seyis geri dönerse?

  - Kolayı var efendimiz, sizin adınızı siler onunkini yazarız...

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Fitnat Hanım, çok güzel, henüz sakalı bile çıkmamış bakkal çırağı bir delikanlıya âşık olmuş. Bu nedenle bir bahane bulup sık sık bakkala, delikanlıyı görmeye gelirmiş. Bunu duyanlar delikanlıya, “Fitnat Hanım gelip sana dikkatle baktığı zaman ‘çok bakma güzel, âteş-i hüsnümle (güzelliğimin ateşiyle) yanarsın’ de.” diye öğretmişler. Gerçekten Fitnat Hanım gelip kendisine bakınca delikanlı bu dizeyi söylemiş. Şair, hazır cevap Fitnat Hanım da hemen cevabı yapıştırmış:

  Hattın (sakalın) çıkınca sen de beni mumla ararsın!

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Osmanlı imparatorluğunda yetişmiş bir iki kadın şairden biri olan Fitnat Hanım ile çağdaşları olan Koca Ragıp Paşa ve Şair Haşmet arasında geçtiği rivayet edilen bir çok olay anlatılmaktadır. Bu üç kişi ellerine fırsat düştüğünde birbirini kıyasıya iğnelemekten de geri durmazlarmış. Ragıp Paşa’nın da, Haşmet’in de Fitnat Hanıma aşk duyguları besledikleri de bilinmektedir.

  Bir kurban bayramı arefesinde, Fitnat Hanım kurbanlık almak için Beyazıt çevresinde dolaşıyormuş. Şair Haşmet de oradaymış. Haşmet gökte ararken yerde bulduğu Fitnat Hanımı görünce hemen önünde bir reverans yapıp bir emri olup olmadığını sormuş. Fitnat Hanım bir emri bulunmadığını, bayram için kurbanlık bir koç alacağını söylemiş. Haşmet takılmadan edememiş:

  - Bu bayram kulunuzu kurban etseniz olmaz mı?

  - Maalesef olmaz, çünkü bu bayram boynuzsuz bir koç kurban edeceğim.

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Divan edebiyatının en şiddetli hicivlerini yazmış ve bu uğurda kelleyi de vermiş olan Nefî’ye, zamanın önde gelen şahsiyetlerinden Tâhir Efendi “kelb” (köpek) demiş. Bunu duyan Nefî şu dörtlüğü yazmış:

  Bana kelb demiş Tâhir Efendi

  İltifâtı bu sözde zâhirdir.

  Mâlikî mezhebim benim zira

  İtikadımca kelb Tâhirdir.

  (Tahir: temiz)

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhülislam Ebüssuud Efendi’den, manzum bir beyitle, Topkapı Sarayının bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren karıncaların yok edilmesinin dinen mümkün olup olmadığını sormuş. Beyit şöyle:

  Dırahta ger ziyan etse karınca

  Günah var mıdır ânı kırınca?

  Şairliği de bulunan Ebüssuud Efendi, manzum soruya manzum bir cevap vermiş:

  Yarın Hakkın divanına varınca,

  Süleyman’dan hakkın alır karınca.

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Eylemem ölsem de kizb'i ihtiyar
  Doğruyu söyler gezer bir şairim
  Bir güzel mazmun bulunca eşrefâ
  Kendimi hicveylemezsem kafirim.

  Yine Eşref'ten...

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Kime sordumsa seni dogru cevap vermediler
  Kimi alçak, kimi hirsiz, kimi deyus dediler.
  Künyeni almak için partiye ettim telefon,
  Bizdeki kayda göre, simdi o mebus dediler.

  Neyzen Tevfik

 • Abdulkadir Kahraman
  Abdulkadir Kahraman

  Bir toplantıda millete eşek diyen kamil Paşa için Eşref:


  Millete erbâbı mansıptan biri eşek demiş,

  Reddedilmez böyle bir söz, amma ki pek can sıkar...

  Olsa da millet eşek, eşek diyen bilmez mi ki:

  Sadrazamlarla vâliler de milletten çıkar...  (makam sahibi bir kişi, millete eşek demiş, bu söz reddedilmez ama, cansıkar...Millet eşek olsa dahi, eşek diyen kişi bilmez mi ki; sadrazamlarla valiler de milletin içinden çıkar...)


  diyerek tepkisini ortaya koymuştur.