Kültür Sanat Edebiyat Şiir

osmanlı imparatorluğu sizce ne demek, osmanlı imparatorluğu size neyi çağrıştırıyor?

osmanlı imparatorluğu terimi Muhammed Tuncer tarafından 17.05.2003 tarihinde eklendi

 • Serkan Can
  Serkan Can 02.07.2018 - 23:22

  Osman Bey tarafından 1299'da Söğüt'te (Bilecik) kurulmuş, 3 kıtaya yayılmış olan; fakat Sultan Vahdettin (VI: Mehmet) döneminde 1922'de Saltanatın kaldırılmasıyla yıkılan Türk-İslam devletidir.

 • Kaideyi Bozan İstisna
  Kaideyi Bozan İstisna 09.07.2017 - 21:25

  Son dönemde iktidarı Kavalalı ailesine kaptırsalardı şu an ne durumda olurduk u merak ettiren büyük imparatorluk.

 • Hakan Demir
  Hakan Demir 09.07.2017 - 14:09

  Tüm imparatorlukların, devletlerin olduğu gibi, doğum, gelişim, güçlenme, duraklayıp göçme evrelerini yaşamış bir imparatorluktur. Tarihsel süreç bunu gerektirir. 2 bin yıl önce Roma İmp'da o dönem sonsuza dek yaşayacak bir devlet olarak addediliyordu. Şimdi sadece turistik kalıntıları kaldı. Şu da var, Osmanlı İmp'na, imparatorluk geleneğini Roma'dan alan, bunu göçebe Türk geleneği ile başarıyla bütünleştiren bir devlet de denilebilir. Hatta Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Mısır üzerinde hüküm süren bir imparatorluk geleneğinin devamıdır da denilebilir. Daha da basit bir anlatımla, pagan, hristiyan ve müslüman devlet geleneğinin bir silsile halinde devam etmesidir. "Müslüman Roma İmp." olarak da adlandırılabilecek bir silsile... Tersi olsaydı, yani temelini barbarlıktan, yıkımdan alan bir devlet geleneğine sahip olsaydı, Ayasofya'yı yıkar yerine başka birşey yapardı, ya da hiç yapmazdı. Osmanlı Ayasofya'yı camiye dönüştürerek var olan geleneği yeni durumla revize etmiştir. Ayasofya'nın varlığı bile "müslüman Roma" tanımına en güzel simgesel örnek olarak verilebilir.

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş 06.07.2017 - 20:39

  Dünyanın gördüğü görebileceği en büyük imparatorluk . En saygın devlet.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.07.2017 - 13:14

  Saray ve devşirmelerin zulmü altında inleyen Türklük cephesinin hislerine derman olacak halk ozanlarından gayrısı olmadığı için; Osmanlı'nın Türklüğe, Türklüğün Osmanlı'ya bakışını Türklüğün sinesinden çıkmış halk ozanları ifade etmiştir. ''Şalvarı şaltak Osmanlı / Eğeri kaltak Osmanlı / Ekende yok biçende yok / Yemede ortak Osmanlı'' sözleri, Türklerin kendisini can, kan ve mal vergileri için hatırlayan Osmanlıya olan isyanlarının göstergesidir. Dadaloğlu'nun ''Belimizde kılıcımız kirmani / Taşı deler mızrağımın temreni / Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir.''

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.07.2017 - 13:13

  Türklüğünün övüncünde ve bilincinde olduğu yönünde anlatılan Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin'e ait bildirilerden birisinde "Türkler dini, kavmiyeti, vatanı meşkuk (kuşkulu...) ve mahlud beş-altı milyonluk cahil bir kitledir." Türkçe'si; "Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz karmakarışık cahil bir topluluktur" sözleri yer almıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.07.2017 - 13:12

  Türk çocuklarına ''Muhteşem uluğ Türk'' diye dayatılan Kanuni'ye Osmanlı'nın divan edebiyatının önde gelen şairlerinden Baki'nin bizzat yazıp sunduğu dizelerinde 'Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertac, Türk ehlinüney hace biraz başı kabadır'' Yani, ''her taç yoksulluk ve yokluk ehline baştacı olmaz. Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır, sultan olma yeteneğinden yoksundur'' demiş, muhteşem(!) Kanuni'de bu dizeleri ödüllendirmiştir

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.07.2017 - 13:10

  Osmanlı padişahlarından II. Bayezıt kullanmış olduğu ''Adli'' mahlası ile yazdığı dizelerinde; ''Değme etrak ne bilsin gam-ı aşkı Adli / Sırr-ı aşk anlamaya hallice idrak gerek'' Yani, ''Türkler ne anlar aşktan Adli / Aşkın sırrını anlamaya epeyce akıl gerek'' diyerek, Osmanlının Türklüğe tavrını ve bakışını bakışını yansıtmıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.07.2017 - 13:09

  Hümayun'un devşirme şairi Hafız Ahmet çelebi, ''Sakın Türk'ü insan sanma / Bir an bile olsa Türkle birlikte olma / Türk eline şeker olsa o şeker zehir olur / Türk'ün başını keserken sakın gam yeme / Babanda olsa Türk'ü öldür.'' dizelerinde Türklüğe olan kinini ve nefretini olanca hıncı ile kusmuştur. Osmanlı Türk devleti değildir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.04.2010 - 12:32

  Topluma öylesine köklü bir 'erkek merkezli' anlayış yerleşmiş durumda ki,sadece babanın,yani erkeğin'belirleyiciliği' dikkata alınıyor. Bu anlayışa göre,başlarda padişahların 'Türk' olmasından hareketle,tüm sultanların da 'Türk' olduğu kabul ediliyor.Kimsenin aklına,halk arasında yaygın:oğlan dayıya çeker değişi bile gelmiyor

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.04.2010 - 12:21

  Osmanlı'da İslamiyet,daha çok bireysel alanı angaje ediyordu.Siyasal,toplumsal alandaysa örfi,yani padişahın(yönetiminin) iradesi esastı.Osmanlı sisteminde asıl geçerli olan:Sezar(Padişah) 'ın hakkı Sezar'a (Padişah'a) Allahın hakkı da Allah'a ilkesiydi.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 22.06.2009 - 01:54

  Bir anektoda göre bir Osmanlın Aydını Fransa Milli kütüphanasine gittiyinde giriş kartı doldurması nistenır.Milliyet hanasine islam yazınca,bu sizin dininiz diye reddedilir.'Osmanlı yazar 'bu imparatorluğunuzun adı derler.Çaresiz kalınca aklına Türk yazmak gelir.Böylece kütüphaneye girer.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 10.06.2009 - 02:22

  Osmanlı Hanedanının bir oğuz boyu olan Kayı'dan geldiğ bilinir.Ama imparatorluk mantığı etnik kökenden uzaklaşmayı ona yabancılaşmayı gerektirir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 18.04.2009 - 14:56

  Dünya üzerinde bugün huzur yoksa,
  İşgallerin zulümlerin kan ve vahşetin sonu gelmiyorsa,
  Ülkeler, toplumlar kendi içinde bile birbirini yer duruma gelmişse;
  Sebebi Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesidir.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 16.04.2009 - 11:16

  Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü acı olsa da TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ni bırakmıştır. bundan dolayı yaptığı tüm fedakarlıklar için ATAM'ızı saygıyla anıyorum...

 • Şerife Duman
  Şerife Duman 15.04.2009 - 15:43

  Hz Muhammed (a.s.) tarafından müjdelenen....
  Şerefli imparatorluk.....
  Her yerde sen varsın ya Hz Muhammed (a.s.)
  Şehrin emanetçiliğini yapan önceki imparatorların kutsal emanet bölümünde büyük peygamberlerin resimleri bulunmakta idi. Ve bu imparatorlar daima büyük saygı göstererek uzun zaman şehri diğer fetih aşıklılarına karşı korumuş... ta ki Han Fatih Sultan Mehmed Han gelinceye dek.....
  Allah himmetlerine hazır eylesin.....

 • Ahmet Ekmen
  Ahmet Ekmen 29.03.2009 - 15:01

  Osmanlı tarihine meraklı bi tarih hocasıyım 4 yıldır osmanlı tarihi uzerine çalısıyorum.Osmanlının kurulusundan itabaren kucuk bi beylik kucuk bi devlet olmak yolunda ilerlememiştir.İlk osmanlı padişahı osman gazi bunu şu sözüyle dile getirmiştir 'Gayemiz kuru bir cihangirlik davası değildir' Osmanlının çöküşünde 2 temel çok bilinmeyen neden yatmaktadır.
  1. neden; Kanuni Sultan Süleymanın oğlu Şehzade Mustafanın tahtını alcağı endişesini taşıdığından en iyi oğlu olan mert durust çalışkan ve osmanlının kudretine yakışacak bir şehzadeyi öldurmesidir.(Kanuninin bu davranışındaki etkili etkenlerden biride babası Yavuz Selimin dedesi 2.Beyazıta yaptıklarıdır.) mustafanının ve korkutu öldurten Kanuni Sulyan Sulaymanın varisi olarak 2.Selim kalmıstır 2.Selim karaktei bakımından eğlence hayatına düşkün osmanlı padişahı olacak kadar yeteneği bulunmayan bi padişahtır göreve geldiğinden itibaren kendini içkiye ve saray yaşamına kapılmıştır ve 2. selimden sonra gelen padişakların çoğunun osmanlıya yaraşır bir padişah olmadıkları açıktır(Kanunin bu davranışını butun padişahlığına mal edemeyiz kanuni osmanlıların en iyi padişahlarından biridir.)

  2.neden; Avrupalıların osmanlı devletinin içine sızarak eğitim sistemini çökertmesidir.
  Bunun en iyi örneği M.SıddıkGümüşün İngiliz casusun itrafları ve ingilizlerin islam düşmanlığı adlı eserinde bulabilirsiniz kitapta ingilizlerin osmanlıyı nasıl çökerteceklerini düşündüğü bir zamanda ingiliz casusu heycan ve sevinçle 'Buldum buldum osmanlıları nasıl çökerteceğimizi buldum osmanlılar eğitime çok önem veriyorlar zeki buldukları çocukları önce özel mekteplerde eğitiyorlar sonrada orduya komutan olarak alıyorlar bunların arasındanda Sokullular Barboroslar çıkıyor biz osmanlının eğitime ilgisini azaltabilirsek osmanlı çöküs sürecine girer demiştir'

  bunlar temel nedenlerdir

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n` 14.03.2009 - 15:04

  osmanlı kendine hiç bi zaman
  imparatorluk demedi
  bu isimlendirme
  avrupalı tarihçilerin yaklaşımıdır

  şimdi türkielilerin
  imparatorluk adlandırmasına
  bu kadar bağlanmış olması
  çook çok ilginçdir

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri `` 14.03.2009 - 14:08

  Nedir imparatorluk? …

  Başka milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimidir…

  O halde Osmanlı, imparatorluktur…

 • Beste Negâr
  Beste Negâr 14.03.2009 - 01:27

  aşağıda bulunan yazıların genelinde, batılı halkların kullandığı 'imparatorluk' sözü zikredilerek yazıldığını görüyoruz tüm yorumların... bu bir alışkanlık zannerdersem... ‘Osmanlı devleti’ ne vakit imparatorluk oldu ki? .. hiçbir zaman...

 • Onur Tuncay
  Onur Tuncay 02.02.2009 - 10:59

  eskiden avrupada anneler çocuklarını korkutmak için 'Türkler geliyor! 'derlermiş.yeri geldiğinde hoşgörüünün en güzelini uygulayan,ama hoşgörüden anlamayanada kılıcını tattıran cok büyük bir devletti osmanlı...

 • Arif Köse
  Arif Köse 19.10.2008 - 10:10

  OSMANLI İMPARATORLUĞU yeryüzün en merhametli, en güçlü ve tarihin en geniş topraklarına sahip olmuş bi imparatorluktur. Hatta o kadar güçlüdür ki kimse artık yenemeyeceğini anlamış ve bazı saf kardeşlerimizi bize karşı kışkırtmıştır şimdi onların durumunu görüyoruz bi yandan iyi oluyor diyorum ama sonuçta onlarda bizim müslüman kardeşlerimiz aynı sofrada buluştuk keşke zamanında OSMANLI'yı parçalamak isteyen hainlerin gazına gelip inanmasalardı ama malesef son pişmanlık fayda etmiyor eminim şu an o ülkelerde çok pişmandır ama artık önümüze bakalım ve atalarımızın zor kazanmadığı bu toprakları kolay vermeyelim bi avuç teröre göz açtırmayalım askerlerimiz şehit olmasın TÜRKİYE bizim ve ebediyyen bizim kalacak

 • Yiğit Can Demirel
  Yiğit Can Demirel 13.07.2007 - 15:40

  Kısaca atalarımız
  3 kıtaya hükmetmiş büyük bir imparatorluk
  Dünyanın en uzun süre ayakta kalmış 2 imparatorluktan biri (600 yıl)
  3 kıtayı ele geçirmesine rağmen halkına zulmetmemiş,haksızlık yapmamış
  Şimdiki devletlerin çoğundan daha adil
  Büyük bir coğrafyaya yayılmasına rağmen hiçbir milleti değiştirmeye tabi tutmamış herkesi inancında özgür bırakmış
  Avrupalı devletler gibi sömürmemiş,haksızlığa karşı çıkmış
  İhtiyacı olan herkese ne durumda olursa olsun yardım etmiş
  Devlet önünde herkesi eşit görmüş gerekirse padişahları bile yargılamış
  (Fatih Sultan Mehmet yarglanmıştır-sıradan mimar karşısında)
  Dini,milleti ne olursa olsun kayırma yapmamış
  Kimseyi arkasından vurmamış
  3 kağıtlar ve dolaplar çevirmemiş
  Hileyle kazanacağına gururuyla kaybetme felsefesini işlemiş
  Avrupa devletleriyle tek başına gururla,cesaretle,yiğitçe,mertçe savaşmış
  Ancak ittifaklara yenilmiş teke tekte bütün devletleri yenmiş
  Ancak arkadan vurularak yenilmiş
  Avrupalılar gibi güçsüz olunca kaçmamış canla başla mücadele etmiş
  Aleme nizam vermiş
  Dünyaya adalet dağıtmış
  Zamanında süper güç olmuş (Dünyanın en güçlü devleti)
  Haram yememiş

  Şanlı atalarımızdır OSMANLI

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören 10.07.2007 - 23:27

  zihnen yıkılması 16 yy.da yani kendini batıdan üstün gördüğü zaman...
  aslen yıkılması ise 1492 yılından yani yahudilerin kitlleler halinde ülkemize gelmesinden sonra başlamıştır...

 • Buğra San
  Buğra San 07.07.2007 - 17:30

  Osmanlı İmparatorluğu, içini bilen, mesuliyet duygusuna hakim hiç kimsenin aslında giymek istemeyeceği bir ateşten gömlekdi.Osmanlı İmparatorluğu kılı kırk yarma ve ibresiz teraziyle eşit hak tartma sanatıdıydı.Sultanlarının sultanlığı, en yüce sultana zirve kul olma derdiyle iki büklüm olmakdan, hasımlarının karşısında yüce dağlar gibi dimdik ve güçlü durmakdan geliyordu.Kendi için yaşamamak ne demekse en güzelini onlar yaşadılar.Yani yedi cihanda çeşit çeşit milletten insanları adalet üzere yaşatmaya çabaladılar her fitne ve fesada rağmen.
  Bugün bir düşünün.Bir ailede baba ve anne kendi çocuklarına nasıl adaletli reislik yapabiliyor ve ne sıkıntılarla karşılaşıyorsa, bunu altı asır boyunca bir güzel ailenin bütün insalara yapabilme çabasını hayal edin.Nizam, adalet ve refah sunmak...Kendileri için yaşamışlar diyebilir miyiz? El insaf! Anlamak için insan ruhuna sahip olmak yeter aslında...

 • Tuğçe Kaya
  Tuğçe Kaya 05.07.2007 - 00:37

  6 asır boyunca hüküm sürmüş mükemmel bir imparatorluktu ancak bugün bazıları yabancıların bile kıskançlıkla karışık bir gıptayla hatırladığı Osmanlıyı karalıyor nedense... Devletlerde insanlar gibi doğar büyür ve ölür bu bi gerçek... ancak ben isterdimki Osmanlı İmparatorluğu hiç yıkılmasın ve ben o mükemmel padişahların tebası olma şerefine erişeyim... onlar bizim atalarımız ve ben onlarla gurur duyuyorum...

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören 26.04.2007 - 00:03

  Dünya Osmanlıyı arıyor....
  Günümüzde- Azerbaycan toprağı Karabağ ermeni işgali altında...
  -Filistin yıllarca Yahudi zılmüyle inliyor...
  -Sierre Leone ve Fildişi sahillerinde iç savaşlar hiç bitmiyor...
  -Etiyopya hristiyanları kendi ülkesinde çoğunluk olmasına rağmen hem kendi mülsüman vatandaşlarını eziyor hemde komşusu müslüman somaliyi işgal ediyor ve yöre halkına zulüm ediyor...
  -Nepal ve Burmada güçleri elinde bulunduran azınlık hindular çoğunluk müslümanlara her geçen gün artan baskı ve zulüm yapıyor...
  -Keşmirli hint ve türk müslümanlar sürekli hindistan saldırılarıyla karşılaşıyorlar ve açlık içinde yaşıyorlar...
  -Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türkleri yıllardır zalim çinlilerin baskısı altında tarihten silinmeme savaşı veriyorlar...
  -Müslüman boşnakların bosna ve kosovada uğradıkları soykırımı bütün dünya biliyor...
  -Kosovada sırp arnavut savaşı halen sürüyor...
  -Çeçenistan yıllardır hakkı olan bağımsızlık için destan yazıyor ve her yıl binlerce insanı ölüyor...
  Acaba bunların hangisi yada benzeri osmanlı döneminde oluyyordu....
  yada oluyorduda osmanlı bu olaya kayıtsız kalıyordu...
  osmanlı en güçsüz olduğu yıkılma döneminde bile hiçbir haksızlığa kayıtsız kalmamıştır...1917 yılında ermeniler azeri türklerini toplu biçimde katlettiği zaman Enver paşanın kardeşi halil paşa azerbaycana giriyor ve ermeniler kovarak azerbaycanı koruyor...

 • Şener Ak
  Şener Ak 14.02.2007 - 08:14

  Bu Dünya üzerinde bir güneşti ve hergüneş gibi zamanı geldi ve battı batarken siyah bir karanlık bıraktı.

 • Yagmur Siren
  Yagmur Siren 12.02.2007 - 04:37

  Keske ama keske icten vurulmasaydikta ayakta kalabilseydik..
  Bizi hicbir devlet yikamadi 3 kitaya hukum surerken..
  Bizi yikan yine bizden birileri oldu..
  Ah taht kavgasi yapan kardesler, sadrazamlar,yeniceriler...ve isyan cikaran gruplar Allah belanizi versin.
  Dunyanin devi biz olabilirdik..Simdi ise 3.dunya ulkesi diyorlar bize:(((

 • Selim Kefeli
  Selim Kefeli 04.02.2007 - 18:29

  Tarih sahnesinde yer almış on altıncı büyük Türk İmparatorluğu. Kuruluşundan yıkılışına (1299-1922) kadar, tüm düşmanlarıyla tek tabanca savaşan tek millet.

 • Samet Sakal
  Samet Sakal 10.11.2006 - 02:30

  ben bütün paraların üstünde Atatürk görmekten sıkıldım.....sonuçta biz osmanlının torunlarıyız bazı paraların üstüne fatih,kanuni,yavuz gibi liderlerinde resmi basılmalı....

 • Harun İşlek
  Harun İşlek 08.11.2006 - 14:42

  Dünya'da bünyesinde en çok azınlık ve ırk barındıran imparatorluk olmasına rağmen,
  adını zulümlerle baskılarla ve soykırımlarla duyurmamış
  Türk milletinin yüce atalarıdır...

 • Yaylı Yaymaca
  Yaylı Yaymaca 06.11.2006 - 10:34

  Muhammerdir serâpa mâyemiz hûn-i şehâdetten.

  Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

 • Bay Grey
  Bay Grey 03.11.2006 - 16:49

  Hala o şanlı ve necip, günahtan ve kandan uzak pir-u pak tarih hikayelerine inananlarda var ama onlarda işin aslını eninde sonunda öğrenip herşeyin öyle bembeyaz olmadığını anlar. (bu bir temennidir)

 • Ali Aydın
  Ali Aydın 03.11.2006 - 16:46

  Osmanlıyı Küçük Görenlerin Kendi Haline Bakmak Lazım...Türkiye Şimdi Dünya Arenasında Nasıl Bir Rol Oynuyor? Türkiyenin Sözü Geçiyor mu?
  Ne Sözü Geçmesi Sözü Dinlenmiyor Bile! ! ! Osmanlı Beğenilmez...Osmanlı Devletinin Topkapı Sarayı Varmış...Dolmabahçe Sarayı Varmış...
  Şimdi Allahın Emniyet Müdürünün Bile Sarayı Olmuş...Rüşvet Hadsafaya Ulaşmış..
  Osmanlıyı Kötüleyerek Kendi Pisliklerini Saklamaya Çalışıyorlar...Sen Osmanlının Onda Biri Olsaydın Şu Anda Ermeni Soykırımı Yasası Gündemde Bile Olmazdı.

 • Samican Okakın
  Samican Okakın 25.10.2006 - 16:26

  Türklükten çok ümmetçiliğe önem vermiş ama genede yapılan bazı işler dolayısıyla saygı duyulması gerekn bi devletti...

 • Şener Ak
  Şener Ak 16.10.2006 - 08:46

  Sayılı imparatorluklardan biridir

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören 30.09.2006 - 23:06

  Osmanlı nın kulağına Hindistan bir imdat sesi geldi.Açe sultanlığı kendilerine baskı yapan haraç alan insanlarını öldüren Portekizlilere karşı dünyanın efendisinden yardım istiyordu.
  Kanuni bu görevi Kurtoğlu Hızır Reis e verdi.Hızır Reis 22 parçalık donanmayla Hindistan a vardığında çoktan portekizliler kaçmıştı bile.
  Budin... Nazlı Budin...Şehir Avusturya imparatorunun eline geçince İmparator bütün kütüphaneleri yakıp dütün camileri yıktırtmıştı.O gün fare delikleri bile yağma edilmişti.Şehirdeki bütün müslümanların kadın erkek çocuk yaşı sakat asker sivil demeden derileri yüzülüp ateşe atılarak şehit edilmişti.
  Plevne savunmasında Moskofun bütün saldırıları mehmetçiğin imanıyla önlenirken bacağı kopuk yaralı bir osmanlı subayı acılar içinde bağırarak Osman paşaya bilgi veriyordu.
  Kanuni İran sınırlarına epeyce girmesine rağmen İran şahı ve ordusu ortalarda gözükmüyordu.

 • Devrim Can
  Devrim Can 24.09.2006 - 01:46

  uzun uzun anlatırdım ama şimdi değil. şunu diyelim şimdilik...
  hesabı elbet sorulacak,yaptıklarını savunanlardan.

 • Gökhan Aydın
  Gökhan Aydın 23.09.2006 - 03:36

  imparatorlukmu ne imparatorluğu be..hadii gömün gitsin..mümkünse tarih kitaplarındanda çıkarılsında bari yeni nesil kandırılmasın.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören 07.09.2006 - 23:08

  Osmanlını elden çıktığı her bölgede uzun süre huzur ve adalet olmamış o toprakların yeni sahipleri yerel halka baskı ve zulüm yapmıştır.
  Bakınız tarihe Osmanlının çekildiği bölgelerde haksızlığa zulme karşı direnen mücahitler çıkmıştır.
  Bk Kafkasya-Şeyh Şamil,Trablusgarp-Ömer Muhtar,Filistin-Şeyh İzzettin Kassam

 • Nevzat Bey
  Nevzat Bey 28.08.2006 - 12:02

  Bişeylere açıklık getirelim,madem o kadar büyüktü,kahramandı, şimdi nerde baba?
  600 sene-600sene o kadar da çok uzun değil. bknz:ÇİN, HİNDİSTAN.....
  Al eline kılıcı dünyayı katlet çoluk - çocuk kes, dön bak uçkur davası.
  Toprak moprak hikaye. Kendi kardeşini kesen biçen adam savaşta çocuklara dokunmuyor ha! ! !
  Bilimin yolunda değil, hurafelerle yönetilmiş, halifeliğin üzerine oturtulmuş (ki orada her şeyin kılıfı bulunur) , dini yaymak adına her toplumun adına karar verme yetkisini, nereden aldığını bir türlü bulamadığım barbarlar topluluğu....
  Yaptıklarını (dini yaymak adına) haklı bulanlar, bence dönüp bakmalı,şu an ABD'nin ve daha önce HAÇLI SEFERLERİ' nin sebeplerine.
  O zaman o adamlar da haklı, çünki amaç aynı. Onlar da inandıkları dini yayma peşindeler. Yani filler tepiştikçe olan, çimenlere oluyor. Din, dünyaya kavga ve savaş getirmiştir.
  bknz:OSMANLI İMPARATORLUĞU.
  Atalarımız kan döktü diye övünmek, onladan öteye götürmez bizi...

 • Kemal Değer
  Kemal Değer 28.08.2006 - 11:16

  History Channel belgesel hazılıyor.Osmanlı hakında epeyde iyi söylenenlere göre.Akıllarda bulunsun Çok yaşasın Osmanlı çok yaşasın imparatorluk.Dinimiz İslam Kitabımız Kuran pes etmeyiz pes etmedik hiç bir zaman.

 • Akguness
  Akguness 25.08.2006 - 01:18

  600 yıllık şan ve şeref

 • Bay Grey
  Bay Grey 16.08.2006 - 22:57

  Hak üzerine kurulmuş ve bunun sonucunda yükselmiş ama daha sonra yozlaşarak çürüyüp yıkılmış mensubu ve kalıntısı olduğumuz büyük imparatorluk.
  Her nefis ölümü tadacaktır galiba bu sadece insanlar için değil devletler içinde geçerli...

 • Alp Tanhu
  Alp Tanhu 16.08.2006 - 22:49

  benim aziz atalarım... kutlu olun..!

 • Kemal Değer
  Kemal Değer 16.08.2006 - 13:32

  Not yahudiler istanbula yerleştirildi ve osmanlı padişahı Abdullhamid han 2. Tek karış toprak yahudilere satmadı ayrıca yahudiler israile 1948 şavaşarak kan akıtara yerleştiler.tüm bunlara ek olarak Yahudiler Osmalıyı Kürtler,Araplar,Ermeniler ve Rumlar gibi hiç bir zaman arkasında vurmadı.Araplar yaptıklarının cezasını çekiyor.

 • Kemal Değer
  Kemal Değer 16.08.2006 - 13:28

  Osmanlı hakında kimsenin birşey bilmemesi ne kadar ilginç.Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bazı aptal tahrihçiler ve diğer kendini bilmezler Osmalı imparatorluğunu tahriği hakındaki bilgilerinin tamamı Papa ve adamlarını attıkları ve sonradan ki bazı gazetecilerin uydurmaları üzerine kurmuştur avrupada bile çoğu insan ortaçağda bu saçmalılara inanmaz ken günümüzdeki pek çok Türkün bunlara inanması beni çok üzüyor.Gerçek şudurki Osmanlı çok adil bir yönetim izlemiş ve evet bazı yanlışlıklar yapmıştır.Ama Amerikalı bir oyun yapıcısının dediği gibi Osmalı gibi muazam ve Tarihte çok önemli bir yertutan devleti görmezden gelinemez.Milletinizle ve Atalarınızla guruduyun.Ve unutmayın onlar ne yaptılarsa sizin için yaptılar.Çünkü onlar inançlı kişilerdi

 • Selma Doğan
  Selma Doğan 05.08.2006 - 00:54

  Yahudileri zulümden kurtarıp bir de onlara toprak satışı yapan müslüman atalarımız İSRAİLLİLERİN yaptığı zulmü görse ne yapardı acaba.........?

  Besle kargayı oysun gözünü..........
  Merhametten maraz doğar.............

  laflarını söylerken İsrailin yapacağı zulümler akıllarına gelmemiş olsa gerek..................

 • Cem Sagol
  Cem Sagol 01.08.2006 - 22:34

  osmanlı insanı geri kafalı zihniyetli baştakiler cahil olmuştur
  yıkılmaya mahkum olmuştur
  atalarımı saygıyla anıyoruz elbette
  biz halifelikle saltanatla yönetilen osmanlı degil
  TÜRKİYE CUMHURİYETİYİZ