Kültür Sanat Edebiyat Şiir

osmanlı imparatorluğu sizce ne demek, osmanlı imparatorluğu size neyi çağrıştırıyor?

osmanlı imparatorluğu terimi Muhammed Tuncer tarafından 17.05.2003 tarihinde eklendi

 • Kaideyi Bozan İstisna
  Kaideyi Bozan İstisna09.07.2017 - 21:25

  Son dönemde iktidarı Kavalalı ailesine kaptırsalardı şu an ne durumda olurduk u merak ettiren büyük imparatorluk.

 • Hakan Demir
  Hakan Demir09.07.2017 - 14:09

  Tüm imparatorlukların, devletlerin olduğu gibi, doğum, gelişim, güçlenme, duraklayıp göçme evrelerini yaşamış bir imparatorluktur. Tarihsel süreç bunu gerektirir. 2 bin yıl önce Roma İmp'da o dönem sonsuza dek yaşayacak bir devlet olarak addediliyordu. Şimdi sadece turistik kalıntıları kaldı. Şu da var, Osmanlı İmp'na, imparatorluk geleneğini Roma'dan alan, bunu göçebe Türk geleneği ile başarıyla bütünleştiren bir devlet de denilebilir. Hatta Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Mısır üzerinde hüküm süren bir imparatorluk geleneğinin devamıdır da denilebilir. Daha da basit bir anlatımla, pagan, hristiyan ve müslüman devlet geleneğinin bir silsile halinde devam etmesidir. "Müslüman Roma İmp." olarak da adlandırılabilecek bir silsile... Tersi olsaydı, yani temelini barbarlıktan, yıkımdan alan bir devlet geleneğine sahip olsaydı, Ayasofya'yı yıkar yerine başka birşey yapardı, ya da hiç yapmazdı. Osmanlı Ayasofya'yı camiye dönüştürerek var olan geleneği yeni durumla revize etmiştir. Ayasofya'nın varlığı bile "müslüman Roma" tanımına en güzel simgesel örnek olarak verilebilir.

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş06.07.2017 - 20:39

  Dünyanın gördüğü görebileceği en büyük imparatorluk . En saygın devlet.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.07.2017 - 13:14

  Saray ve devşirmelerin zulmü altında inleyen Türklük cephesinin hislerine derman olacak halk ozanlarından gayrısı olmadığı için; Osmanlı'nın Türklüğe, Türklüğün Osmanlı'ya bakışını Türklüğün sinesinden çıkmış halk ozanları ifade etmiştir. ''Şalvarı şaltak Osmanlı / Eğeri kaltak Osmanlı / Ekende yok biçende yok / Yemede ortak Osmanlı'' sözleri, Türklerin kendisini can, kan ve mal vergileri için hatırlayan Osmanlıya olan isyanlarının göstergesidir. Dadaloğlu'nun ''Belimizde kılıcımız kirmani / Taşı deler mızrağımın temreni / Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir.''

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.07.2017 - 13:13

  Türklüğünün övüncünde ve bilincinde olduğu yönünde anlatılan Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin'e ait bildirilerden birisinde "Türkler dini, kavmiyeti, vatanı meşkuk (kuşkulu...) ve mahlud beş-altı milyonluk cahil bir kitledir." Türkçe'si; "Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz karmakarışık cahil bir topluluktur" sözleri yer almıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.07.2017 - 13:12

  Türk çocuklarına ''Muhteşem uluğ Türk'' diye dayatılan Kanuni'ye Osmanlı'nın divan edebiyatının önde gelen şairlerinden Baki'nin bizzat yazıp sunduğu dizelerinde 'Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertac, Türk ehlinüney hace biraz başı kabadır'' Yani, ''her taç yoksulluk ve yokluk ehline baştacı olmaz. Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır, sultan olma yeteneğinden yoksundur'' demiş, muhteşem(!) Kanuni'de bu dizeleri ödüllendirmiştir

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.07.2017 - 13:10

  Osmanlı padişahlarından II. Bayezıt kullanmış olduğu ''Adli'' mahlası ile yazdığı dizelerinde; ''Değme etrak ne bilsin gam-ı aşkı Adli / Sırr-ı aşk anlamaya hallice idrak gerek'' Yani, ''Türkler ne anlar aşktan Adli / Aşkın sırrını anlamaya epeyce akıl gerek'' diyerek, Osmanlının Türklüğe tavrını ve bakışını bakışını yansıtmıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.07.2017 - 13:09

  Hümayun'un devşirme şairi Hafız Ahmet çelebi, ''Sakın Türk'ü insan sanma / Bir an bile olsa Türkle birlikte olma / Türk eline şeker olsa o şeker zehir olur / Türk'ün başını keserken sakın gam yeme / Babanda olsa Türk'ü öldür.'' dizelerinde Türklüğe olan kinini ve nefretini olanca hıncı ile kusmuştur. Osmanlı Türk devleti değildir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün13.04.2010 - 12:32

  Topluma öylesine köklü bir 'erkek merkezli' anlayış yerleşmiş durumda ki,sadece babanın,yani erkeğin'belirleyiciliği' dikkata alınıyor. Bu anlayışa göre,başlarda padişahların 'Türk' olmasından hareketle,tüm sultanların da 'Türk' olduğu kabul ediliyor.Kimsenin aklına,halk arasında yaygın:oğlan dayıya çeker değişi bile gelmiyor

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün13.04.2010 - 12:21

  Osmanlı'da İslamiyet,daha çok bireysel alanı angaje ediyordu.Siyasal,toplumsal alandaysa örfi,yani padişahın(yönetiminin) iradesi esastı.Osmanlı sisteminde asıl geçerli olan:Sezar(Padişah) 'ın hakkı Sezar'a (Padişah'a) Allahın hakkı da Allah'a ilkesiydi.