Kültür Sanat Edebiyat Şiir

seyda sizce ne demek, seyda size neyi çağrıştırıyor?

seyda terimi Fatih Öztütüncü tarafından tarihinde eklendi

 • Belgin Sönmez
  Belgin Sönmez

  Sevgili Veliyullahım bende ölmedin sen yaşıyorsun.Menzile geldim ya hatırlarsın bir kez biliyorum bildin geldiğimi selamımı aldın. Geldim işte çağırmandan çok yıllar sonra. Oysa ak düştü saçlarıma bak geç kaldım kader engel oldu lakin olsun geçte olsa bir kez geldim. Biliyorsun parası olmayanın hiç bir yerde kuruş değeri yok. Sana gelmem için bile para gerekliydi ancak geldim zaten sen gönlümde yaşıyorsun...

 • Belgin Sönmez
  Belgin Sönmez

  can demek

 • Bilvanisli Talib
  Bilvanisli Talib

  SEYDA O 'DUR

  Bilvanis'de bir yiğit var,
  Arslan oğlu arslan o'dur!
  Ahir zamanda bulunmaz,
  İlmi ile Amil o'dur..

  Menzili çok yola çıktık,
  Varıp nasibimiz aldık.
  'Sarp yokuşu' nedir bildik,
  Son menzilin Piri o'dur..

  Haddimizi bildirdiler,
  Nefsimizi eğdirdiler,
  Gönlümüzü doldurdular,
  Taliplere Mürşid o'dur.

  Hüseynidir o mübarek,
  Ehl-i beyttir o'na örnek,
  Ali ashab; bağ-ı çiçek,
  Güller deren, Seyyid o'dur.

  Gavs-ı Kasrevi torunu,
  Gavs'ul Azam'ın oğulu,
  Şah-ı Urfa'nın yolunu,
  Takib eden Seyda o'dur.

  Resulullah aşkı ile
  Kur'an ile sünnet ile
  Azimetle gayret ile,
  Sadıklara Rehber o'dur.

  Şeriatın kaynağından,
  Kur'an sünnet ışığından,
  Alimlerin ocağından,
  Dersler veren Alim o'dur.

  Allah için sevenlere,
  Nakşibendi gönüllere,
  Aşık olan müridlere,
  Muktedir Evliya o'dur.

  Vird,rabıta bilenlere,
  Bid'atlardan kaçanlara,
  Hatmesini yapanlara,
  Teveccüh eden Şeyh o'dur.

  Ümmete darbe vuruldu,
  Zulm ile zillet soruldu,
  Şura-ı Azam kuruldu,
  Velilere İmam o'dur.

  Abidlerin sığınığadır,
  Kamillerin kaynağıdır,
  Cehd ehlinin bayrağıdır,
  Gönüllerde, Sultan o'dur.

  Allah'ın gayretli kulu,
  Rasullullah ümmetidir.
  Ehl-i beytin o nurunu,
  Gösteren bir Fakih o'dur.

  Eskişehir /Sivrihisar/Buhara köyünde muhkim
  Seyyid Fevzeddin Hz İthaf edilmiştir...
  11/09/2009 Üsküdarlı Talib...

 • Hakan Aydın
  Hakan Aydın

  abiler herkese selamunaleyküm
  seyda nedemek tam bilmiyorum
  ama şunu söyleyeyim ALLAH bu soya vermiş mubareklerin hepsi seyda bazı abilerime söylüyom bize düşmez onların mertbesinin derecelerini kıyaslamak hepsi bizim seydamızıdır ama herkesin gönlünde bir aslan yatar benim gönlümdede BABAM,ŞAHIM,SAHİBİM,SEYDAM SEYYİD FEVZETDİN EROL HZ. var neresi olursa olsun ALLAH bizi bu yolda canımızı almaya nasip eder İNŞALLAH herkese selamunaleyküm ben izmit kanlıbağ dergahından hakan

 • Bilvanisli Talib
  Bilvanisli Talib

  SEYDA HAKKINDA YAZILANLAR

  http://site.mynet.com/seydakimdir

  Her nereye bakarsan Hak gözüyle bak.
  Bir köy: Bilvanis

  Selçuk Özdağ
  Vakit Gazetesi 2009-06-30

  Efendime,

  Öyle insan vardır ki, odun gibidir kesseniz sesi çıkmaz ve öylesi de vardır ki bir fakirin gözyaşından bir Nuh tufanı ıstırabı devşirecek kadar hassastır.

  Hülasa herkes hissettiği kadar çeker.Istırap çekiyorum; diyenin hassasiyetlerine bakmak lazım. Yağmuru bulutların gözyaşları diye tasvir eden hassasiyetlerdir gönül ve çile adamları.

  Bilinir ki; tasavvuf İslamı takva ölçüsünde yaşama biçimi. Varlık sebebimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in ebediyete irtihalinden sonra sahabeler, tabiin, tebe-i tabiin ve gönül erleri Allah yolunun yolcuları hiç eksilmedi. Kıyamete kadar da eksilmeyecekler.

  İslam; Müslümanları fertlere tabii olmak yerine ölçülere ram olmaya çağırır. Çünkü fertler çoktur, çok a bağlanmak bölünmeye, ölçü tekdir, ölçülere bağlananlar vahdete koşarlar.

  İslama hizmet eden ve Türkiyedeki cemaatlerin ölçülere hizmet ettikleri sürece- üstadı mevkiinde olan insanları ümmetin ortak değeri olarak takdimi gerekmektedir. Nasıl ki gökyüzündeki güneş, ay ve yıldızlar âlemleri ışıtsınlar ve ısıtsınlar, diye yaratıldı ise cemaatlerin liderleri sadece o cemaatin değil ümmetin ortak değeri, ümmetin güneşi, ayı, yıldızlarıdır.

  Eskişehir-Sivrihisar Gül çayır (Bilvanis) köyüne yolunuz düştü mü? Düşer mi? Bilemem.

  Fakat nasibinizde varsa uğrarsınız. Çünkü tasavvuf bir telkin ve tavsiye işi değildir. O yalnızca bir nasip işidir.

  Yeryüzünün en büyük evliyası diye takdim edilene intisap edersiniz de yine de manada mesafe kaydedemezsiniz. Fakat bilinmeyen, tanınmayan bir zat-ı muhteremle tanışırsınız, dünyanız ve ahiretiniz mamur ve makbul olur.

  Gül çayır köyünden 10 km. içeride kıraç topraklar yeşeriyor, kuşlar cıvıldaşıyor. İnsanlar fevc fevc Bilvanisde buluşuyorlar.

  Gönül sultanı, gönül erini, Seyyid Feyzettin Efendi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Cemaat kültürünün aksine sade, saf, temiz bir tasavvuf kültürünün İç Anadoluda neşv-ü nema bulduğuna şahit oluyorsunuz.

  Televizyon, gazete, dergi, okul, yurt işini birileri iyi-güzel bir şekilde yapıyorlar. Bilvaniste ise kelam, fıkıh, siyer, Kuran öğretiliyor. Canlar cana karışıyor. Bezm-i elestte tanışan ruhlar, tanışıklığı Bilvaniste vicahiye çeviriyorlar.

  Zikirler, dualar, niyazlar, yalvarışlar, tıpkı Şeyh Edibalinin, Mevlananın, Hacı Bek taş, Hacı Bayram Akşemseddinin, Aziz Mahmut Hüdainin, Taceddin Sultan; ın, ülkülerinin tecellisi göğe yükseliyor. Tıpkı, Bediüzzaman Said Nursi, Abdulhakim Arvasi, Süleyman Hilmi Tunahan, Ahmet Kayhan, Muhammet Raşid, Mehmet Zahid Kotku, Mahmut Sami Efendilerin direniş gayeleri gibi nefs-i emareden nefs-i mutmaineye,seyr-i enfüsiden seyr-i afakiye doğru bir başkaldırı görüyoruz.

  Bilvanis, İç Anadolunun menzili. Birileri(!) İç Anadolu da Size hayat hakkı tanımayız deselerde, yaşatacak ve hizmet ettirecek Rabb-i Rahimizdir. Bilvanis Seyyid Muhammed Raşitin(KS) mahdumunun irşat merkezi. Bilvaniste Horasanı, Türkistanı, Taşkenti soluklar, Konya, Sivas, Harput, Bursa, Manisa ve İstanbulun manevi havasının terkibini hissedersiniz. Gam ve keder zamanında ferah bulursunuz. Asr-ı saadetten gül kokuları duyarsınız.

  İnsanlar idrakleri oranında nasiplenirler. Mevlanaya sormuşlar, Aşk nedir? Cevabı ol da görolmuştu. Tasavvuf, Bilvaniste ol da görve; gör de ol şeklinde tecelli eder. Süfyan Es Servi, İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşmazder. Bilvaniste insanlar ne ok ne de dil ile taşlanır.

  Bilvaniste gözler konuşur, kelimeler adeta iflas eder. Gönüller maveraya açılır. Veraların verasında olan Allaha bende olunur.

  Bilvanis, kişilerin suret insandan, siret insana tebdil olmasına vesile olur. Orada insanlar insanolur.

  Geçtiğimiz yüzyılın mücedditlerinden Bir tek ben hakkım deme hakkına sahip değilsiniz, sen de haksın, o da hak, ben de hakkım deme hakkına sahipsiniz Sözü tecelli eder. Bilvaniste Ehl-i sünnet olan, Edilleyi Şeriyyeye mutabaat eden herkes haktır.

  Dağın eteğinde yollar birbirine çok uzaktır. Zirvelere yaklaştıkça yollar birbirine yakınlaşır, zirvede vahit olunur, tevhit olunur, tek olunur, Fenafillâh olunur.

  Bilvanis zirveye, Fenafillâha giden yollardan saf, duru, temiz olanlarından biridir. BİRe giden fertlerin temizlendiği, Asr-ı saadet kokuları taşıyan mekândır.

  Mekânların şerefi içerisindekilerin şerefi ile doğru orantılıdır. Yani Şerefil mekân bil mekindir. Bir yerin onuru üzerinde oturduğu kişiden gelir. Oturduğu yerden kişiye onur gelmez.

  Bilvanisi onurlu kılan; Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bil diyor.

  Çağın bize sorduğu her suali, Kurana soruyor, aldığı cevapları insanlığa takdim etmek görevini deruhte ediyorlar.

  Orda bir köy var uzakta.

  O köy Bilvanis köyüdür.

  Orda bir zat var,

  O zat Allahın kuludur

  Ve Peygamberin ümmetidir.

  Menzili ırak bu yolun, bu yola kim varası

  Müşkülü çoktur bu yolun, bunu kim başarası.

  Yunus Emre

 • Hakkı Kılıc
  Hakkı Kılıc

  SEYDA SEVGILI HABIB DEMEKTIR

 • Tufan Çerçi
  Tufan Çerçi

  seyda said nursi hz.içinde kullanılır.ama abdulhakimi hüseyni hz.oglu muhammed raşit hz.sofiler seyda diye hitap ederlerdi.

 • Kurt Türker
  Kurt Türker

  Seyda Seyri Sülüğünü tamamlamış ve İstediği İlmi Allahu Tealadan almaya hak kazanmış Allahu Tealanın Dostlarına verilen İsimdir.

 • Hakan Cagman
  Hakan Cagman

  seyda hoca demektir.

 • Ahmetseyda
  Ahmetseyda

  allahındostu

 • Seyda Uslu
  Seyda Uslu

  şeyda demekallah ugruna asktan aklını kaybetmiş çılgın asık demek ben öle biliyorm sanırm seyda dını bısey

 • Emel Ceşmebaşı
  Emel Ceşmebaşı

  şeyda nın sözlük anlamı çılgın demektir.

 • Mustafa Yazgan
  Mustafa Yazgan

  slm

 • Gavsın Sofisi
  Gavsın Sofisi

  Selamünaleyküm;
  Seyda; İslami ilim ve irfan sahibi tarikat adabında ilerleyen hoca, ilim öğretici demektir.Seyda tüm Medrese eğitimi tarikat adabı almış herkese denebilir.Yani Allah dostları içinde.Benim Seydam Gavsı Sani hazretleridir.Seyda hazretleri namıyla en çok Rahmetli Muhammed Rasid Erol hazretleri anılmıştır.Mübarek kendisinden sonra yerine kardeşi Abdulbaki hz.ni menzilin yeni gülü olarak bırakmıştır.Seyyid Abdulbaki hazretleri Seyda hz.nin en büyük yardımcısı idi.Abi-Kardeş ilişkisinden çok Mürşid-Mürid ve halifesi ilişkisi içinde olduğundan Seyyid Abdulbaki hz. sonderece teslim olmuştur ve nitekim Seyda hz. en güzel yeri Menzili ona bıraktı.Gavs ı Kasrevi ' MENZİLİN KIYAMETE DEK VAR OLACAĞINI ' Seyda hz.nin ise ' MENZİL İKİNCİ BUHARADIR ' sözleriyle menzilin irşatda herdaim Kutup olacağını ve İrşadın merkezi olacağını mücdelemektedir.Elhamdülillah bu asrımızın Gavsıda menzilden çıkmış olup Gavsı Sani lakabı ile Seyyid Abdulbaki hazretleri bu asrımızın hem mücedditi hemde imdat istenilen kutbudur.ALLAHU TEALA ŞEFAATLERİNE NAİL KILSIN.ALLAH BU KAPIDA AYAĞIMIZI SABİT KILSIN.(amin)

 • Serkan Çelik
  Serkan Çelik

  s.aleyküm bence seyda SEVDA demektir benim sevdam da yani SEYDAMda adıyaman şeyhi ABDULBAKİhz.leridir allah onun şeftine cümlemizi nail etsin ALLAH hepimizden razı olsun gav-sım immet sofilerine

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz

  Seyda hz.leri namını tüm dünyaya duyurmuş Sultan Seyyid Muhammed Raşid (ks) hz.lerine deniyordu daha sonra onun yetiştirdiklerinede Seyda demeye başladılar menzil olsun bilvanis olsun oralardaki mübareklerede Seyda diyorlar benim Sultanımda bir Seyda'dır.

  Böyle bir Şah yetiştiren, Urfa Seyda Seyda diyor.
  Dostlukları pekiştiren, haller Seyda Seyda diyor.
  Haller Seyda Seyda diyor.
  BEKİR ŞEREFOĞLU
  (GARİP BEKİR)

 • Bilal Akdağ
  Bilal Akdağ

  SEYDA=imam demek büyük imam demek
  mübarek kimselere verilen addır.seyda benim sultanım.gavs-i sani seyyid abdulbaki el hüseyni ni hazretlerine verilen ad dır.

 • Hüseyin Yıldız
  Hüseyin Yıldız

  seyda; rabbimin biricik kulu,dostudur. insanlara sevdiğini anlatıp onun yoluna insanları hiç bir menfaat beklemeden sırf rızası için hidayete erdirmeye çalışan sevdiğimiz mubarek, iman dolu hakikat ehli bir insandır.

 • Sadettin Baycan
  Sadettin Baycan

  seyda nasıl anlatsam bilmemki hz muhammed (s.a.v) efendimizin torunlarının şeyh olarak fazifeli olmasına seyda denir.ölceklerine yakın veya bu işi yapamıyacakları zaman Allah (c.c) bildiriyor ona oğullarından biri yerine geçiyor yani böle.

 • Harun İşlek
  Harun İşlek

  Sultanımın adı..sanı.....GELDİM KAPINA DAYANDIM
  SENİN AŞKIN İLE YANDIM, GAFLETTEN YENİ UYANDIM
  CİĞERPAREM SANA GELDİM....

 • Hüseyin Yıldız
  Hüseyin Yıldız

  seydamı demeyle tarif edilebilirmi ki diyeyim seydayı başka kelimeler anlatamaz seyda seyda dır
  daha ii bir kelime yok

 • Hüseyin Yıldız
  Hüseyin Yıldız

  seyda: bence Allahın dostu. ömrünü onun rızası için harcayan,biz bir insana katlanamazken o kadar insanların sıkıntılarını allahın rızasını kazanmak için harcayan mubarek peygamber efendimizin soyundan,gül kokulu pamuk elli nur yüzlü ve de heybetli mubarek efendimdir. yüzüne bakan onu bir kez gören seydanın nedemek olduğunu zannediyorum tarif edemez yaza yaza anlatamaz.çünkü yetmez kelimeler anlatılması zordur seyda, çünkü seyda çok şeydir, evet çok şeydir seyda...

 • Ceyhun Sır
  Ceyhun Sır

  ne demek oldgunu bilemem ama bana canımdan cık sevdiğim kişiyi çağrıştırıyo

 • Hasan Kara
  Hasan Kara

  Şeyh Seyyid Muhammed Raşit Erol hazretleridir.Gavs-ı azam Seyyid Abdulhakim el Hüseyni'nin oğlu,Sivrihisar'da, Bilvanis köyünde mukim büyük Mürşidi kamil Şah-ı Bilvanisi Seyyid Fevzeddin Erol'un babasıdır.Adıyaman'ın 'Menzil'köyünde ikamet ve irşad etmiştir.63 yaşında Rahmeti rahmana kavuşmuştur.Ömrü boyu Allah(c.c.) rızası için çalışmıştır,Allah(c.c.) 'ta ondan razı olur inşallah...

 • Sonsuzluk Kervani
  Sonsuzluk Kervani

  Bende bir yangın vardı
  Ve içimde bir ukde
  Sana şiirler yazmak gönlümce
  Edebiyatı katlederek,
  Hiçbir şeyi dinlemeyerek,
  Anlatmaktı isteğim seni doya doya
  Baktığımda geriye sayfalara,
  Senden çok kendimi anlatmışım
  Ama ben sen değil miyim
  Sende ben
  Ben leyla ve mecnun gibi,
  İsimlerimizi ayırmadım.
  Yanyana yazdım.
  İç içe yazdım.
  Senin olmasını istediğin gibi,
  Dediğin gibi,
  Seida gibi.

  Biliyorum,
  Gördüm,yaşıyorum
  Bu benim isteğimdi,
  Hayalimdi.
  Yazdıklarımı değil,
  Yazamayacaklarımı yazmaktı.
  Yazamayacağımı da biliyordum,
  Seni sevmeyi bilmediğim gibi.
  Yazmayı bilen içindir,
  Sevmeyi bilen içindir şiir

  Koşul olmasın istedim
  Sevgi gibi.
  Ertelenmiş değil,
  Hep gerçekleşmiş olmalı hayaller
  Böylece güzel olur yaşanılası şeyler
  Seni ezberleseydim belki,
  Yaşanılası şeyleri yaşardım
  Dilediğimce gelirdin yanıma
  Ben ezberlemekten değil,
  Anlamaktan,yaşamaktan yanaydım
  Bu yüzden dilediğimce gelmedin
  Her gün sana koşanlardan,
  Ama bir türlü gelemeyenlerdenim
  Ve sende kapını açmayanlardan
  İntizar üzerine kurduk ya hasretimizi,
  Umudumuzu bir bir harcadık yarın için
  Tükendik ya sabır çarkında
  Hani derdin ya
  'hain intizar vurdu,vuruldum
  sabrım kan kustu yalnızlığımla'
  ama biz ölmedik daha
  bir vuslata dikmişiz gözlerimizi
  bekliyoruz tükenişlere inatla.

  Zaman bizimle yarışır
  Tükenir vad edilen sermaye
  Vuslata ne kalır
  Nasıl kalır hasretin sinede
  Ve nasıl bizden yana olur zaman
  Ağlamak isteyen bir sen değilsin
  bir ben değilim
  Bir parça umut için,
  Unut istersen
  Ve sen sorduğunda
  Doğmadığımı söyler annem
  Şimşekler avuçlarının içinde çakar
  Ağlamaz gözlerin
  Zaten ben ağladığını hiç görmedim.
  Bilirdim
  Yüreğine akmaktan,
  Yanağına hiç kalmamıştı göz yaşların

  Boşuna bu sözler
  Nasılsa
  Ben yazamayacaklarımı yine yazamam
  Ne sana ne başkasına anlatamam
  Bırak bende sır kalsın
  Sen gibi,
  Ben gibi,
  Seida gibi...

 • Esviye Ozdemir
  Esviye Ozdemir

  sultanlar sultanı,mazlumun yanında olan,gavs

 • Recep
  Recep

  seyda, güvendir muhabbettir. candan öte candır seyda. gaflete devadır seyda. söz dil kelime aciz onu anlatmaktan merak eden için www.menzil.net ten bulabilir.

 • Abdulbaki Tasgun
  Abdulbaki Tasgun

  Seyda demek,ALLAH dostu,evliya demek.Seyda demek temiz ruh,peygamber soyu demek.

 • Seyda Tekeli
  Seyda Tekeli

  bana garıp gelmıyokarsımdakı ınsan o ne falan dıyo pek duyulmadık bıse sn duymus olabılırsın ama saygı duy en azından buda cevap hakkım olsun

 • ala ala seydanin neresi garip? akla şu soru geliyor hemen yahu sen uzaylılar arasındamı yaşıyorsun....?
  cvb hakkın yok :)
  istersen kullan...